Prevajanje iz slovaškega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zbrani izvrstni strokovnjaki, tako za grški kot tudi za slovaški jezik in zahvaljujoč njihovim profesionalnim pa tudi osebnim zanimanjem, vam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v grški jezik, najprej v pisani obliki in potem tudi tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov.

Da se najprej ozremo na tolmačenje, saj je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za izvedbo te storitve, lahko uporabijo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Glede na to, da se vse omenjene vrste te storitve uporabljajo za točno določen koncept dogodka, je zelo pomembno, da nam daste vse potrebne informacije v zvezi s tistim, ki ga vi organizirate. Poleg podatkov o prostoru, v katerem naj bi le-ta potekal, je razumljivo, da nam daste tudi informacije o številu udeležencev oziroma predvidenem trajanju kot tudi o njegovi organizaciji. V skladu s temi informacijami bomo pripravili ustrezno ponudbo, ki bo zagotovo izpolnila, ne samo vaša pričakovanja kot organizatorja, ampak tudi pričakovanja vseh udeležencev v tem dogodku. Poleg storitve tolmačenja vam bomo, ko to zahtevajo okoliščine samega dogodka, omogučili tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Lahko vam ponudimo tudi obdelavo tistih vsebin, ki jih je nekdo pred vami neposredno prevedel iz slovaškega v grški jezik, pri čemer pa ni spoštoval pravil stroke, pa v takšnih prevodih obstajajo določene napake, ki jih lektorji in korektorji popravijo in vam v relativno kratkem roku ponudijo kakovostno obdelane katerekoli vrste vsebin.


Prevajanje iz grškega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v grški jezik

Strokovnjaki Akademije Oxford lahko prevajajo tudi številne druge vsebine, kot so na primer strokovna oziroma poljudna besedila katerekoli tematike, zatem učbenike in ilustrirane, strokovne, otroške in druge vrste revij. Prav tako prevajamo tudi romane oziroma beletrijo in druga književna dela pa tudi vsebine, ki so povezane tako s spletnimi področji kot tudi s področjem marketinga. Poleg spletnih strani in aplikacij ter spletnih prodajaln, programov, spletnih katalogov in drugih podobnih vsebin sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamne zloženke, PR članke, plakate in brošure kot tudi vizitke in številne druge materiale, ki so predvsem namenjeni reklamiranju.

Na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v grški jezik za vse vrste dokumentov in poleg tega izvajajo tudi overitev prevoda z žigom pooblaščenih oseb, da bi jim na ta način dali pravno veljavnost in svojim strankam omogočili, da jih uporabljajo, kjerkoli imajo potrebo za tem. Toda, da bi lahko izvedli overitev sodnega tolmača, nam morate na vpogled dostaviti izvirne dokumente. Priporočljivo je, da vsekakor na prvem mestu opravite preverjanje v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma žigom, ki se imenuje tudi haški za vaše dokumente. Ob tem je treba pojasniti, da sodni tolmači in prevajalci ne morejo izvesti overitve s tem žigom, saj ne sodi v njihovo pristojnost, ker pa haški žig ni potreben za vse dokumente, zainteresiranim strankam tudi priporočamo, da se najprej pozanimajo, ali je le-ta potreben za dokumente, za katere zahtevajo neposredno prevajanje iz slovaškega v grški jezik. Če ob tej priložnosti izvejo, da se mora izvesti tudi ta vrsta overitve, je zelo pomembno vprašati tudi to, v katerem trenutku poteka overitev s haškim žigom za te dokumente, saj ta overitev najpogosteje poteka, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, toda glede na to, da obstajajo tudi dokumenti, kjer najprej poteka overitev z Apostille žigom, zatem pa se izvaja prevajanje, tako samega dokumenta kot tudi žiga in na koncu overitev sodnega tolmača, je nujno potrebno dobiti natančne informacije o vsem. To navajamo prav zato, ker je od vseh teh podatkov tudi odvisno, kam mora stranka najprej dostaviti konkretni dokument na obdelavo.

Glede na to, da ste dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, poudarjamo, da imate možnost, da jih pošljete ali priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa nam jih osebno prinesete oziroma pošljete preko katerekoli kurirske službe na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Vse to prav tako velja tudi za nujno prevajanje iz slovaškega v grški jezik za katerikoli dokument, pri čemer je predhodno dovoljeno, da nam jih pošljete skenirane preko elektronske pošte. V tem primeru se priporoča, da izberete način za dostavo, ki je najhitrejši, da bi prevajalci in sodni tolmači zares izpolnili vašo zahtevo za nujno obdelavo dokumentov.

Vse ostale vsebine lahko precej enostavneje pošljete pa tudi prejmete po koncu obdelave, saj je dovoljeno pošiljanje preko elektronske pošte, glede na to, da vam ni treba dostaviti izvirnikov na vpogled.

Poleg obdelave dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar se nanaša na prevajanje iz slovaškega v grški jezik, tako različnih vrst potrdil kot tudi izjav oziroma soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in drugo), sodni tolmači in prevajalci pa na vašo zahtevo v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, diplome in dodatki k diplomi in druga).

Prevajajo tudi vso poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, poslovna poročila vseh vrsta, fakture, statut podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in druga). Seveda, naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno, vozniško in druge). Pričakuje vas tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v grški jezik, tako za gradbene projekte kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma zdravniške izvide in za navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številne druge dokumente, ki sodijo, tako med gradbeno kot tudi razpisno pa tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije oziroma pooblastila za zastopanje, zatem vse vrste certifikatov in licenc, po potrebi pa prevajamo tudi sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale sodne odločbe oziroma sklepe in pritožbe, lahko pa obdelamo tudi sodne odločitve in še veliko drugih pravnih aktov.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz slovaškega v grški jezik

Ko zadeva prevajanje dovoljenja za prebivanje iz slovaškega v grški jezik, Prevajalski center Akademije Oxford svojim strankam omogoča tudi overitev izdelanega prevoda in to z žigom pooblaščenih oseb (sodni tolmač). Tako stranke pri nas lahko v optimalnem roku dobijo dokumente, ki so praktično takoj pripravljeni za nadaljnjo uporabo, saj so z zakonskega ali pravnega vidika absolutno veljavni. Zato se od strank, ki jih zanima ta storitev, tudi pričakuje, da na vpogled dostavijo izvirnike kot tudi, da se v okviru pristojnih institucij samostojno pozanimajo o drugi vrsti overitve, za katero niso zadolženi prevajalci in sodni tolmači in ki vključuje overitev s haškim žigom oziroma s tistim, ki je poznan tudi pod nazivom Apostille.

Naši strokovnjaki v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi delovno dovoljenje kot tudi vozniško in prometno pa tudi številne druge osebne dokumente (potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, osebna izkaznica in druga). Lahko vam ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v grški jezik za vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kar vključuje predvsem obdelavo diplome in dodatka diplomi, zatem prepisa ocen kot tudi predmetnikov in programov fakultet oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole. Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge, zatem znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi še veliko drugih neomenjenih dokumentov s področij znanosti in izobraževanja.

Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v grški jezik za različne vrste izjav oziroma potrdil in soglasij, tako da v optimalnem roku prevajajo, ne samo potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, ampak tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, ko obstaja potreba strank za tem.

Pooblastilo za zastopanje, zatem odločitve sodišč in sodbe pa tudi pravni red Evropske Unije prav tako obdelujemo v navedeni jezični kombinaciji. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci iz slovaškega v grški jezik prevajajo tudi sodne odločbe in odločitve oziroma za licence in potem tudi za vse vrste certifikatov obdelujejo pa tudi pogodbe in drugo pravne akte.

Gradbene projekte kot tudi vso ostalo gradbeno dokumentacijo na zahtevo strank prav tako prevajamo v omenjeni kombinaciji pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi medicinsko oziroma tehnično in poslovno dokumentacijo. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo, ampak tudi zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi statute in ustanovitvene akte podjetja ter sklep o ustanovitvi pravne osebe. Po potrebi lahko iz slovaškega v grški jezik prevajamo tudi revizijska, finančna in letna poslovna poročila oziroma poslovne odločitve, zatem fakture in še veliko drugih dokumentov, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacij.

Prevajanje književnih deliz slovaškega v grški jezik

Kadar gre za prevajanje del književnosti iz slovaškega v grški jezik, vam zagotavljamo, da sodni tolmači in prevajalci, ki so del naše ekipe, izpolnjujejo vsa vaša pričakovanja v tej področij, saj poleg romanov in proznih del prevajajo tudi dela poezije, beletrijo in številna druga dela književnosti.

V navedeni kombinaciji jezikov lahko obdelujemo tudi časopisne članke oziroma strokovne pa tudi ilustrirane revije kot tudi vsebine otroških in številnih drugih vrst revij. Čeprav so člani naše ekipe predvsem prevajalci in sodni tolmači, so tukaj tudi profesionalni korektorji oziroma lektorji, ki lahko izvajajo redakcijo različnih vrst materialov. Gre za to, da je ta storitev namenjena vsem tistim vsebinam, ki so že prevedene iz slovaškega v grški jezik, pri čemer pa ne zadovoljujejo določene ravni kakovosti in morajo strokovnjaki izvesti njihovo lekturo in korekturo in jih v celoti prilagoditi, tako pravilom prevajalske stroke kot tudi pravilom grškega jezika.

Če organizirate katerokoli vrsto dogodka in vam je potrebno tolmačenje iz slovaškega v grški jezik, morate čim prej kontaktirati z našo poslovalnico in precizirate vse podrobnosti. Poleg tega ste nam dolžni dostaviti informacije o številu udeležencev in konceptu samega dogodka, za katerega zahtevate to storitev, morate pa nam posredovati tudi informacije o njegovem trajanju oziroma o prostoru, v katerem naj bi potekal, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo. To se zahteva zato, ker sodni tolmači in prevajalci lahko v odvisnosti od organizacije samega dogodka, uporabijo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje, pa moramo iti seznanjeni z detajli organizacije, da bi lahko izbrali ustrezno storitev, saj se vsaka od omenjenih storitev uporablja za različne vrste dogodkov. Želimo poudariti tudi, da vsem strankam, za katere dogodek je predvideno prav simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, lahko ponudimo tudi zelo ugodne cene za najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje video in zvočnih materialov iz slovaškega v grški jezik

Poleg prevajanja različnih zvočnih in video vsebin iz slovaškega v grški jezik, Prevajalski center Akademije Oxford vsem svojim strankam ponuja tudi možnost, da dobijo njihovo podnaslavljanje ali storitev sinhronizacije teh vsebin. To pa pomeni, da naše stranke na enem mestu dobijo kompletno obdelane filme različnih žanrov oziroma informativne in izobraževalne pa tudi zabavne, otroške in vse druge vrste radijskih in televizijskih oddaj kot tudi reklamna sporočila, serije in druge video in zvočne vsebine.

Izvajamo tudi profesionalno prevajanje iz slovaškega v grški jezik za spletne strani, sodni tolmači in prevajalci v omenjeni kombinaciji jezikov lahko obdelujejo tudi vse ostale materiale, ki so na katerikoli način povezani s spletnimi področji (aplikacije, spletne prodajalne, katalogi, programi in drugo). Posebno pozornost naši strokovnjaki posvečajo tudi SEO pravilom (Search Engine Optimisation), ki jih uporabljajo pri obdelavi teh vsebin, da bi se le-te čim prej pojavile med primarnimi rezultati iskanja.

Na zahtevo strank lahko obdelamo tudi poljudna besedila različne tematike pa tudi tista, ki sodijo med strokovna. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje iz slovaškega v grški jezik za besedila s področij gradbene industrije, ekologije in varstva okolja, komunikologije in marketinga oziroma informacijskih tehnologij in menedžmenta, na vašo zahtevo prevajajo tudi politične in filozofske oziroma ekonomske besedilne vsebine. Prav tako obdelujemo tudi tista besedila, katerih tema se nanaša na področje, tako znanosti in izobraževanja kot tudi medicine in farmacije pa tudi prava in turizma oziroma financ, bančništva in še veliko drugih področij, ne glede na to, ali so bolj povezana z naravoslovnimi ali pak z družbenimi vedami.

Poleg vsega, kar smo ob tej priložnosti omenili, prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi različne vrste reklamnih materialov. Prevajanje iz slovaškega v grški jezik v tem primeru vključuje, ne samo obdelavo katalogov in brošur, ampak tudi reklamnih plakatov oziroma zloženk, vizitk, PR člankov, letakov in drugih podobnih vsebin. Naši strokovnjaki pa ob tej priložnosti reklamno sporočilo, ki je v glavnem skrito v izvirnih materialih in pogosto ne tako vidno za običajnega opazovalca, prilagodijo, da bi se izvorni govorci grškega jezika na pravi način seznanili s tistim, kar se skozi omenjene materiale reklamira.

Cena prevajanja iz slovaškega v grški jezik

  • Iz slovaškega v grški je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!