Prevajanje iz slovaškega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford se lahko pohvali z dejstvom, da vsaki zainteresirani stranki ponuja tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v švedski jezik, predvsem zahvaljujoč temu, ker so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači za oba jezika.

Tako naše stranke lahko na prvem mestu dobijo kompletno obdelavo dokumentov, kar je zelo pomembna informacija, saj samo dokument, ki je najprej preveden v omenjeni kombinaciji jezikov in takoj zatem tudi overjen s strani pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača, lahko šteje kot pravno veljaven oziroma se lahko tudi uporablja v praksi, in to popolnoma enako kot vsak drug veljaven dokument. Postopek overitve prevedenih dokumentov je določen z zakonom in kot takšen pomeni, da so stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v švedski jezik, tako za osebne kot tudi za dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pravne osebe pa tudi za vse dokumente, ki sestavljajo razpisno, gradbene, medicinske in tehnične dokumentacije dolžne, da pri dostavi vsebin, za katere zahtevajo prevajanje, v vsakem primeru priložiti tudi izvirnike. Te izvirnike sodni tolmač uporablja neposredno pred overitvijo, saj mora fizično primerjati izvirnike in prevode, tako da samo v primeru, ko je absolutno prepričan, da med njima ni razlik, prevode lahko opremi s svojim žigom in s tem potrdi njihovo absolutno enakost z izvirniki. Seveda, obstajajo tudi primeri, ko sodni tolmač pri primerjanju teh dveh dokumentov ugotovi, da med njima kljub vsemu obstajajo razlike in tedaj strankam predlaga izvajanje storitve redakcije, ki jo prav tako zagotavljajo naši strokovnjaki (profesionalni lektorji in korektorji). Ko izvedejo vse potrebne popravke v teh dokumentih, sodni tolmač pristopi njihovi overitvi.

Dejstvo je, da je prevajanje določenega dokumenta iz slovaškega v švedski jezik in potem tudi njegova overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača v glavnem dovolj, da bi se ta dokument lahko uporabljal brez kakršnihkoli težav, toda prav tako je tudi dejstvo, da zakon določa, da se za določen dokument mora izvesti tudi tako imenovana “nadoveritev”, ki vključuje overitev s posebnim tako imenovanim Apostille ali haškim žigom. To vrsto overitve izvajajo določene državne službe v okviru okrožnih sodišč v naši državi in posebej poudarjamo, da naši strokovnjaki strankam ne morejo pomagati, kar zadeva to overitev, saj to ni njihova pristojnost, toda vsekakor bodo pomagali v smislu, da jih napotijo točno na tiste institucije, ki jim bodo dale vse potrebne podatke v zvezi s to overitvijo za konkretne dokumente. Ti podatki pa na prvem mestu predstavljajo informacijo o tem, ali je haški žig obvezen tudi za dokumente, za katere stranka zahteva prevajanje iz slovaškega v švedski jezik, prav tako pa je treba izvedeti tudi, ali ta vrsta overitve poteka na samem začetku ali pa potem, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje in potem tudi overitev konkretnega dokumenta. Vse te informacije zelo koristijo vsaki stranki, saj zahvaljujoč njim prihrani svoj čas.


Prevajanje iz švedskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v švedski jezik

Poleg omenjenih dokumentov naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdila o rednem šolanju in prepise ocen pa tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo, tako na področje znanosti kot tudi tiste, ki so povezani s področjem izobraževanja. Na zahtevo strank lahko iz slovaškega v švedski jezik prevajajo tudi različne vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav oziroma lahko obdelujejo katerikoli dokument, ki se predaja pristojnim službam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Ko je to potrebno, prav tako prevajamo in potem tudi overjamo tudi vse vrste pravnih aktov. Poleg pravnega reda Evropske Unije in sklepa o razvezi zakonske zveze in vseh vrst certifikatov oziroma licenc sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje in potem tudi različne vrste predvsem sodnih odločb in potem tudi sodnih pritožb in odločitev kot tudi sklepe in tožbe.

Poleg različnih dokumentov naši strokovnjaki lahko strankam ponudijo tudi obdelavo, tako del književnosti kot tudi reklamnih vsebin (katalogi, zloženke, brošure, plakati, vizitke, PR članki in drugo) kot tudi revij katerekoli vrste. Prevajajo tudi učbenike pa tudi spletne strani in številne druge materiale, povezana s področjem marketinga in na zahtevo strank iz slovaškega v švedski jezik prevajajo tudi časopisne članke.

Poleg prevajanje igranih oziroma animiranih, risanih, dokumentarnih in filmov ostalih vrst in žanrov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamna sporočila in potem tudi informativne oziroma zabavne in izobraževalne oddaje in serije ter ostale video in zvočne materiale. Potem ko končajo njihovo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, stranke pri nas pričakuje tudi njihovo podnaslavljanje oziroma storitev, ki vključuje sinhronizacije prevedenih vsebin.

V skladu s potrebami strank izvajamo tudi tolmačenje iz slovaškega v švedski jezik in lahko uporabimo, tako konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov pa tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznana kot šepetano. Na osnovi informacij o konkretnem dogodku, ki so nam jih stranke dolžne posredovati, se naši strokovnjaki odločajo, katera vrsta storitve najbolj ustreza zahtevam samega dogodka. V ponudbo za to storitev lahko, ko je to potrebno, vnesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Stranke nam lahko vsebine na prevajanje dostavijo preko elektronske pošte, toda samo tedaj, ko se ne zahteva njihova overitev, vse ostale materiale, ki ga zahtevajo prevajanje iz slovaškega na švedski in overitev z žigom sodnega tolmača, pa pošiljajo priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe ali nam jih dostavijo osebno.

Situacija, ki se nanaša na nujno prevajanje dokumentov v navedeni kombinaciji pomeni, da je strankam dovoljeno, da najprej izvedejo dostavo vsebin preko elektronske pošte, potem pa v najkrajšem možnem roku, dostavijo na vpogled tudi izvirne dokumente.

Poleg možnost osebnega prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov, je strankam na razpolago tudi pošiljanje obdelanih vsebin preko kurirske službe, pri čemer pa se morajo zavedeti, da je to storitev, ki se zaračunava neodvisno od obdelave dokumentov in to izključno po veljavnem ceniku te kurirske službe. Vse vrste vsebin, ki ne vključujejo overitve z žigom sodnega tolmača, stranke po koncu obdelave naših strokovnjakov lahko dobijo tudi preko elektronske pošte.

Šepetano tolmačenje slovaškega v švedski jezik

Ena od posebnih vrst tolmačenja vključuje tudi šepetano tolmačenje, ki se uporablja za jasno določeno vrsto dogodka. Tedaj, ko vam je potrebna prav ta vrsta tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov, jo prevajalci in sodni tolmači izvajajo v skladu s pravili. Lahko pa vam ponudijo tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz slovaškega v švedski jezik. Preden naša strokovna ekipa pripravi ponudbo, povezano z uporabo te storitve za konkretni dogodek, je pomembno, da nam stranke posredujejo podatke o njem, kar vključuje informacije, ne samo o prostoru, v katerem naj bi potekal in o številu udeležencev, ampak tudi o trajanju kot tudi o njegovi organizaciji, da bi lahko določili, katera vrsta tolmačenja v celoti ustreza njegovim zahtevam. Želimo poudariti tudi to, da stranke, za katere dogodek mora biti uporabljeno prav simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, pri nas lahko po ugodnih cenah dobijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pri čemer gre za opremo poslednje generacije.

Sodni tolmači in prevajalci lahko iz slovaškega v švedski jezik prevajajo tudi politična, psihološka, ekonomska, filozofska in besedila številne druge tematike. Ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine, nimate razloga za zaskrbljenost, če njihova tema ne sodi med tiste, da tako rečemo običajne, saj naši strokovnjaki med drugim lahko prevajajo tudi besedilne vsebine s tematiko, povezano s področji gradbene industrije, menedžmenta in informacijskih tehnologij kot tudi vse tiste, ki so povezane s področji farmacije in komunikologije in potem tudi ekologije in varstva okolja pa tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družbene vede.

Poleg vseh omenjenih storitev pri nas lahko dobite tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v švedski jezik za spletne strani in to z ustrezno uporabo pravil njihove optimizacije za spletne iskalnike, saj sodni tolmači in prevajalci pri njihovi obdelavi implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), s ciljem poboljšanja njihovega položaja na spletu. Obdelujejo pa tudi vse vrste aplikacij, zatem spletne kataloge in različne vrste programov ter spletne prodajalne in vse ostale vsebine, ki so na določen način povezane s spletnimi področji.

Prevajanje časopisnih člankov iz slovaškega v švedski jezik

Ne samo, da vam prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo prevajanje časopisnih člankov iz slovaškega v švedski jezik, ampak v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi ilustrirane kot tudi strokovne, otroške in vse ostale vrste revij. Seveda lahko obdelujejo tudi učbenike kot tudi katerekoli književno delo, kar pa vključuje, ne samo poetska oziroma prozna, ampak tudi dela beletrija, romane in ostale podobne vsebine.

V omenjeni jezični kombinaciji prevajamo tudi reklamne materiale, tako da vam lahko omogočimo prevajanje iz slovaškega v švedski jezik, tako za plakate in kataloge kot tudi za reklamne letake oziroma vizitke in PR članke pa tudi za brošure in reklamne zloženke ter za številne druge vsebine, ki so namenjene reklamiranju, ne glede na to, ali se preko njih reklamirajo storitve, podjetja ali določeni izdelki. Da bi strankam omogočili profesionalno obdelavo omenjenih vsebin, na prvem mestu spoštujemo pravila marketinga, tako da reklamno sporočilo, ki je v izvirnih vsebinah običajno skriito očesu opazovalca, prilagodimo, ne samo pravilom, ampak tudi duhu ciljnega oziroma švedskega jezika. Prav to je tudi osnovni cilj obdelave te vrste vsebin, saj se na ta način vsi govorci švedskega jezika lahko seznanijo s tistim, kar se reklamira in to tako, kot da je napisano v švedskem jeziku.

Vse stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz slovaškega v švedski jezik za različne zvočne in video vsebine, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg filmov različnih žanrov oziroma vrst obdelujejo tudi reklamna sporočila, oddaje, serije in vse ostale materiale, ne glede na to, ali bodo predvajani na televiziji, radijskih postajah ali nekem drugem mediju. Posebej je pomembno poudariti tudi to, da vam omogočamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma vam lahko ponudimo storitev podnaslavljanja obdelanih materialov, da bi jih zelo hitro po koncu njihove obdelave lahko prikazovali, kjerkoli je to potrebno.

V primeru, da posedujete prevode, za katerokoli vrsto vsebin v navedeni jezični kombinaciji, pri čemer gre za ne ravno kakovostno prevedene materiale, vam omogočamo njihovo redakcijo, za katero so v naši ekipi zadolženi lektorji in korektorji.

Prevajanje poslovnih poročil iz slovaškega v švedski jezik

Ko gre za prevajanje poslovnih poročil iz slovaškega v švedski jezik, morajo vse stranke, ki imajo potrebo za to storitvijo, vedeti, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi kompletna obdelava teh vsebin, kar vključuje najprej prevajanje in potem tudi overitev tako obdelanih vsebin z žigom zapriseženega sodnega tolmača za navedene jezike. Na ta način dobijo vsebine, ki jih lahko uporabljajo v vsaki situaciji, saj gre za pravno veljavne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači poleg tega obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravne osebe, od poslovnih odločitev in faktur preko ustanovitvenih aktov in statuta podjetja pa do sklepa o ustanovitvi pravne osebe. Na vašo zahtevo iz slovaškega v švedski jezik prevajamo tudi vse osebne dokumente, tako da prevajamo, ne samo izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, potni list in osebno izkaznico, ampak tudi potrdilo o stalnem prebivališču in potem tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi oziroma o smrti kot tudi različne vrste dovoljenj (vozniško, prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje).

Na vašo zahtevo iz slovaškega v švedski jezik lahko prevajamo tudi vse vrste certifikatov oziroma licenc in pogodb kot tudi pooblastilo za zastopanje oziroma sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in odločitve sodišč, sklepe, pritožbe in sodbe kot tudi številne neomenjene pravne akte. V omenjeni jezični kombinaciji lahko prevajamo tudi dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij, kot je na primer gradbena in razpisna ali tehnična kot tudi medicinska (navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo).

Če vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v švedski jezik za katerikoli dokument, ki se predaja pristojni službi, lahko računate na to, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo vse vrste potrdil in soglasij kot tudi različne vrste izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in drugo).

Prav tako lahko prevajamo tudi katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja kot tudi vse dokumente, ki se nanašajo na znanost, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje iz slovaškega v švedski jezik, tako za diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet oziroma potrdila o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter za potrdila o rednem šolanju kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente. Lahko pa prevajajo tudi znanstvena dela ter diplomske pa tudi seminarske naloge.

Da bi vam to storitev ponudili v skladu s pravili, nam morate na prvem mestu dostaviti izvirne dokumente, da bi izvedli overitev prevodov, saj jih sodni tolmač najprej primerja z izvirnimi, pa jih samo tedaj tudi overja. Prav tako je dobro tudi, da preden dostavite vsebine na prevajanje, v pristojnih institucijah preverite, ali se za dokumente, za katere želite obdelavo, zahteva haški žig oziroma overitev s tem žigom poteka potem, ko naši strokovnjaki končajo obdelavo tega dokumenta ali pa se najprej overijo s tem žigom, ki je poznan tudi kot Apostille in se potema prevajajo in overjajo z žigom sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz slovaškega v švedski jezik

  • Iz slovaškega v švedski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!