Prevajanje iz slovaškega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, ko vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v estonski jezik, je morda najboljša rešitev, da se obrnete na poslovalnico Akademije Oxford, da bi se dogovorili o vseh detajlih v zvezi s to storitvijo. Ne glede na to, za katero vrsto vsebine gre, vam zagotavljamo, da jih prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi obdelajo, ne samo v najkrajšem možnem roku, ampak tudi po najugodnejših cenah.

Moramo poudariti, da strankam omogočamo kompletno obdelavo na prvem mestu dokumentov oziroma njihovo prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača kot tudi kompletno obdelavo vseh vrst video in zvočnih vsebin (radijske in televizijske oddaje, serije, filmi vseh žanrov, reklamna sporočila in drugo). V tem primeru, ta storitev vključuje najprej njihovo prevajanje iz slovaškega v estonski jezik in potem tudi njihovo podnaslavljanje in na zahtevo strank lahko izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih materialov.

Prevajalci in sodni tolmači, poleg tega lahko obdelujejo tudi vse vrste vsebin povezanih, tako s področjem marketinga kot tudi s področjema književnosti in spleta. Prevajajo pa tudi učbenike oziroma besedila katerekoli tematike kot tudi časopisne članke in vse vrste revij. Želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko ponudijo storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji, kar pa pomeni, da v odvisnosti od vrste dogodka, ki ga želite organizirati, uporabljajo, tako simultano in konsekutivno tolmačenje kot tudi šepetano tolmačenje iz slovaškega v estonski jezik. Če pri izdelavi ponudbe za to storitev ocenimo, da je prav simultano tolmačenje primerno za ta dogodek, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz estonskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v estonski jezik

Ne pozabite, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da na vašo zahtevo izvajajo tudi kompletno obdelavo različnih vrst dokumentov, ki boste po koncu njihove obdelave lahko uporabljali, kjerkoli je to potrebno. Tako boste dobili najprej njihovo prevajanje iz slovaškega v estonski jezik in potem tudi overitev prevoda, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač. Ko določen dokument poseduje tudi žig sodnega tolmača, potem takšen prevod šteje kot pravno veljaven in s samim tem ima njegov lastnik možnost, da ga uporablja kot katerikoli drugi izvirni dokument. Imejte na umu, da je ta storitev jasno določene z zakonom, kar pomeni, da morate na vpogled dostaviti izvirne vsebine, da bi jih sodni tolmač primerjal s prevodi. V trenutku, ko je prepričan, da gre za popolnoma enake vsebine, overja takšen prevod. Toda, će morebiti opazi, da obstajajo določena odstopanja med izvirniki in prevodi, strankam predlaga redakcijo prevodov. Lektor in korektor, ki v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajata to storitev, popravita vse obstoječe napake v njem in vam na ta način omogočita, da dobite profesionalno obdelane dokumente.

Ne glede na to, ali vam je prevajanje iz slovaškega v estonski jezik potrebno za osebno dokumentacijo ali pa za dokumente, ki so povezani s področji pravosodja ter znanosti in izobraževanja, mi jih kompletno obdelamo v skladu s pravili. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko na vašo zahtevo prevajajo tudi katerikoli dokument, ki sestavlja gradbeno ali medicinsko oziroma poslovno in tehnično dokumentacijo kot tudi vsak dokument, ki je povezan z razpisno dokumentacijo.

Če je to potrebno, lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v estonski jezik za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (soglasja, izjave, potrdila in potrdila), lahko pa vam ponudimo tudi obdelavo kateregakoli drugega dokumenta, ki ga ob tej priložnosti nismo omenili.

Ker prevajanje iz slovaškega v estonski jezik za katerikoli dokument vključuje tudi overitev prevoda, nam morate dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, kar lahko storite ali s pošiljanjem preko “Pošte Slovenije”, toda samo s priporočeno pošiljko ali pa preko kurirske službe oziroma nam jih lahko osebno prinesete v našo poslovalnico.

Dokumente na elektronski naslov lahko pošljejo samo stranke, ki jim je potrebno njihovo nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, pri čemer so dolžni, da da potem vsekakor dostavijo izvirnike na vpogled, pri čemer morajo to opraviti na način, ki je najhitrejši od vseh opisanih načinov. Vse ostale vsebine, ki ne vključujejo overitve sodnega tolmača, stranke lahko pošljejo na obdelavo kot tudi dobijo prevedene v elektronski obliki oziroma skenirane na elektronski naslov. Prevedene oziroma overjene dokumente stranke prevzamejo osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford ali pa jim jih dostavimo na določen naslov, pri čemer morajo biti seznanjeni z informacijo, da cena te storitve ni vračunana v ceno osnovne obdelave dokumentov in se kot takšna zaračunava neposredno od strank v trenutku, ko prevzemajo pošiljko.

Da bi se vsaka stranka, ki zahteva prevajanje kateregakoli dokumenta iz slovaškega v estonski jezik, izognila izgubi denarnih sredstev oziroma časa, priporočamo, da popolnoma samostojno izvede preverjanja v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma haškim žigom. Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru nimajo pristojnostii, kar pa pomeni, da je ne morejo izvesti, toda vsaki stranki bodo pomagali tako, da jo bodo napotili na državne institucije, ki so zadolžene za overitev s haškim žigom. Pri preverjanju pričakujemo, da stranka na prvem mestu izve, ali je ta vrsta overitve potrebna tudi za njene dokumente in če izve, da je, mora biti seznanjen tudi s tem, v katerem trenutku tokom celotnega postopka poteka ta overitev. Gre pravzaprav za to, da overitev s haškiim žigom za določene dokumente poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla, za določene pa pred tem, pa je to izjemno pomemben podatek, ki bo zelo koristen vsaki stranki.

Prevajanje potrdil iz slovaškega v estonski jezik

Kadar gre za prevajanje potrdil iz slovaškega v estonski jezik, nimate absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj vam prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Prevajalskega centra Akademije Oxford v naši državi omogočajo najprej to storitev in potem tako narejene prevode overja tudi sodni tolmač, s čimer jim daje pravno veljavnost.

Poleg potrdila o nekaznovanosti lahko prevajamo tudi številne druge vrste potrdil pa tudi izjav in soglasij (potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga) pa tudi številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Ko pa je to potrebno, naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji prav tako prevajajo tudi vse pravne akte (certifikati, pravni red Evropske Unije, pogodbe, pooblastila za zastopanje, sodne pritožbe, sklepe in tožbe, sklep o razvezi zakonske zveze, odločitve sodišč, licence in drugo) kot tudi dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno kot tudi osebno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, poslovna poročila, fakture, poslovne odločitve, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti in druga).

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači iz slovaškega v estonski jezik prevajajo tudi zdravniške izvide oziroma vse ostale dokumente, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostale podobne dokumente). Lahko obdelujejo tudi prepise ocen oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdila o rednem šolanju kot tudi diplome in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet ter številne druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

V omenjeni jezični kombinaciji prav tako obdelujemo tudi katerikoli dokument, ki sestavlja razpisno oziroma gradbeno in tehnično dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo in drugo), lahko pa vam ponudimo tudi obdelavo, tako znanstvenih patentov kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav oziroma znanstvenih del in vseh ostalih dokumentov ter drugih vsebin, ki so povezane s področjem znanosti.

V primeru, da zahtevate prevajanje iz slovaškega v estonski jezik za katerikoli od dokumentov, morate na vpogled dostaviti izvirnike, prav tako pa se morate pozanimati, ali se za te dokumente mora izvesti še ena vrsta overitve oziroma jih je treba opremiti s haškim žigom (Apostille). Imejte na umu, da za to vrsto overitve prevajalci in sodni tolmači nimajo pristojnosti, tako da se morate vi samostojno pozanimati o detajlih v zvezi z njo in odnesete konkretni dokument v pristojno institucijo, če je potrebno, da se zanj izvede tudi ta overitev.

Prevajanje spletnih strani iz slovaškega v estonski jezik

V skladu s pravili spleta prevajalci in sodni tolmači pristopajo obdelavi spletnih strani, tako da poleg njihovega prevajanja iz slovaškega v estonski jezik izvajajo tudi optimizacijo prevedenih vsebin. Na ta način dosežejo tudi osnovni cilj obdelave takšnih materialov, saj jih spletni iskalniki zelo hitro prepoznajo kot kakovostne in izvirne vsebine, kar se zelo pozitivno odraža tudi na njihov položaj v okviru globalnega iskanja. Razumljivo je, da naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s spletnimi področji, kot so na primer spletni katalogi in različne vrste programov oziroma aplikacij, zatem spletnih prodajaln in ostalih podobnih materialov.

Vsem strankam, ki so pred tem že dale konkretne vsebine na obdelavo nekomu drugemu, pri čemer pa le-ta ni izpolnil njihovih pričakovanj in jim je ponudil nekakovostno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, vam lahko ponudimo storitev svojih lektorjev in korektorjev, ki v optimalnem roku izvajajo redakcijo vseh materialov, ki so tako obdelani. Enostavneje rečeno, oni popravijo vse napake, ki obstajajo v tako izdelanih prevodih in da strankam v posebej kratkih rokih ponudijo kakovostno obdelane vsebine, ne glede na to, za katero vrsta materialov gre.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko ponudijo tudi tolmačenje iz slovaškega v estonski jezik, v sklopu te storitve pa strankam, ki jim ustreza prav ta vrsta tolmačenja, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Da bi pripravili ponudbo v skladu s pravili in glede na to, da naši strokovnjaki lahko uporabljajo, ne samo simultano, ampak tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov kot tudi šepetano tolmačenje iz slovaškega v estonski jezik, je samo od podatkov, ki nam jih posredujete v zvezi s konkretnim dogodkom, odvisno, katera vrsta storitve bo ob tej priložnosti uporabljena.

Vse vsebine, ki sodijo na področje marketinga, kot so katalogi, reklamni plakati in letaki oziroma zloženke in potem tudi PR članki, vizitke, brošure in podobno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo na vašo zahtevo in zanje ponudijo profesionalno izdelan prevod iz slovaškega v estonski jezik. Ko rečemo profesionalen, mislimo pravzaprav na to, da oni sporočilo, ki ga vsebujejo izvirni materiali in je namenjeno potencialnim strankam, oblikujejo v skladu z estonskim jezikom, da bi na ta način vsem ljudem, ki se morajo spoznati s konkretno storitvijo ali izdelkom, ki se preko njih reklamira in ki jim je prav estonski jezik materni, omogočili, da to storijo na enak način, kot da je določena reklamna vsebina pisana v tem jeziku.

Prevajanje romanov iz slovaškega v estonski jezik

Poleg prevajanje romanov iz slovaškega v estonski jezik, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi ostale književne vrste, kot je na primer beletrija pa tudi dela poezije oziroma proze.

Na vašo zahtevo v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi učbenike pa tudi besedilne vsebine, tako tiste, ki štejejo kot strokovne, pa tudi tiste, ki sodijo med poljudna besedila in katerih teme se nanašajo na določena, da tako rečemo običajna področja, kot so politika, ekonomija, izobraževanje in turizem. Sodni tolmači in prevajalci iz slovaškega v estonski jezik prevajajo tudi besedila, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta, komunikologije in gradbene industrije oziroma medicine in farmacije in potem tudi psihologije, sociologije in financ ter bančništva pa tudi ostalih znanstvenih disciplin.

V priložnosti smo, da vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v estonski jezik za vse vrste video kot tudi zvočnih vsebin ponudimo tudi storitev njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacijo prevedenih materialov. To pa pravzaprav pomeni, da ko prevajalci in sodni tolmači končajo obdelavo filmov vseh žanrov oziroma reklamnih sporočil in različnih vrst oddaj, serij ali katerekoli drugih, tako video kot tudi zvočnih materialov, njihovo obdelavo prevzemajo profesionalci, ki so prav tako del naše ekipe in ki pristopajo finalnemu procesu obdelave oziroma omogočijo njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Cena prevajanja iz slovaškega v estonski jezik

  • Iz slovaškega v estonski po strani je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovaškega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovaškega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!