Prevajanje iz slovaškega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford na zahtevo katerekoli stranke lahko izvaja tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik in tako maksimalno pomaga strankam in prihrani na prvem mestu njihov čas in takoj zatem tudi pomembna denarna sredstva, saj gre za neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre, vam zagotavljamo, da naši strokovnjaki to storitev izvajajo v najkrajšem možnem roku in po cenah, s katerimi boste zagotovo zadovoljni. Poleg vsega tega vam lahko ponudimo tudi storitve, ki jih težko najti na drugem mestu, kar se predvsem nanaša na kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov, saj pri nas dobite najprej njihovo prevajanje iz slovaškega v francoski jezik in takoj potem tudi overitev tega prevoda. Ko je določen dokument na ta način obdelan, to pomeni, da ga lahko uporabljate v katerikoli situaciji in to popolnoma enako kot vsak drugi dokument, ki je pravno veljaven. Imejte na umu, da je postopek overitve dokumentov povsem jasno opredeljen z zakonom, tako da nam nam morate pri pošiljanju vsebin na prevajanje na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Poleg tega je tudi priporočljivo, da v pristojnih institucijah samostojno preverite vse informacije, ki so na voljo o dodatni overitvi za vaše dokumente. Gre za overitev s haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom, ki se izvaja samo za točno določene dokumente in vedno na predpisan način. S tem je mišljeno, da overitev s haškim žigom lahko poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo njegovo prevajanje iz slovaškega v francoski jezik in potem tudi overitev oziroma lahko najprej poteka overitev z Apostille žigom in potem dokument predate našim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo. Morate imeti na umu tudi to, da druga situacija, ki smo jo omenili pomeni, da najprej poteka prevajanje iz slovaškega v francoski jezik za sam dokument in potem tudi za celoten Apostille žig, tako da ta postopek lahko v glavnem traja malo dlje kot tisti prvi, ki je omenjen. V trenutku, ko dobite vse te podatke, boste v veliki meri meri prihranili tudi denar in čas, saj točno veste, kam morate najprej odnesti konkretni dokument in kako dolgo bo trajala njegova obdelava.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar se nanaša predvsem na različne vrste potrdil kot tudi izjav in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge). Prav tako obdelujemo tudi pravne akte, od sodnih odločb, certifikatov ter pogodb in pritožb, preko pooblastila za zastopanje, tožb in sklepov pa do licenc in pravnega reda Evropske Unije.


Prevajanje iz francoskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v francoski jezik

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko ponudijo tudi prevajanje iz slovaškega v francoski jezik za vse osebne dokumente (potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in druge) kot tudi za vse dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in drugo).

Razumljivo je, da na vašo zahtevo strokovnjaki Akademije Oxford prevajajo tudi vso medicinsko dokumentacijo in vam med drugim ponujajo tudi prevajanje iz slovaškega v francoski jezik, tako za zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in še veliko drugih dokumentov, ki jo sestavljajo. V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelamo tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe, kot so recimo ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve ali sklep o ustanovitvi pravne osebe in statut podjetja ter poslovna poročila.

Po potrebi, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma prepise ocen, potrdila o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi predmetnike in programe fakultet in diplome ter dodatke k diplomi kot tudi znanstvene patente in znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge ter vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Imejte na umu, da vse do sedaj navedeno pravzaprav predstavlja manjši del bogate ponudbe dokumentov, za katere lahko pričakujete prevajanje iz slovaškega v francoski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg tega, da ste se dolžni pozanimati o haškem žigu, je vaša obveznost v tem primeru povezana tudi s pošiljanjem izvirnih dokumentov na vpogled, tako da imate več možnosti za to. Če vam ne ustreza, da jih osebno prinesete v našo poslovalnico, jih lahko tudi pošljete, tako preko kurirske službe kot tudi preko “Pošte Slovenije” in glede na to, da pošiljate izvirne dokumente, to mora biti s priporočeno pošiljko. Prevzemanje obdelanih vsebin lahko poteka osebno, imate pa tudi možnost zahtevati pošiljanje prevedenih in overjenih dokumentov na določen naslov. Toda v tem primeru se morate zavedati, da je to storitev, ki se zaračunava ločeno od obdelave dokumentov, njena cena pa je izključno odvisna od kurirske službe ki vam tudi dostavlja pošiljko. Plačilo te storitve poteka v trenutku, ko prevzemate pošiljko.

Samo tistim strankam, ki jim je potrebno nujno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik za katerokoli vrsto dokumentov, je dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov in da potem v najkrajšem možnem roku oziroma na najhitrejšega od vseh opisanih načinov dostavijo izvirne dokumente na vpogled.

Želimo poudariti tudi, da prevajalci in sodni tolmači lahko, ko imate potrebo za tem, izvajajo tudi tolmačenje iz slovaškega v francoski jezik, ker pa so usposobljeni za vse vrste te storitve, tako za simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov, je izjemno pomembno, da nas seznanite z vsemi podrobnostmi, ki so povezane z dogodkom, za katerega zahtevate to vrsto tolmačenja. Pri nas lahko najamete tudi opremo za simultano tolmačenje in to po cenah, s katerimi boste zagotovo več kot zadovoljni.

Poleg te storitve vam lahko ponudimo tudi obdelavo številnih drugih vsebin v navedeni kombinaciji, od besedil, časopisnih člankov in revij, preko književnih del pa do učbenikov. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik za spletne kataloge, spletne prodajalne in spletne strani pa tudi za programe in aplikacije kot tudi za številne druge vsebine, ki so na katerikoli način povezane s spletom. Dolžni smo strankam, ki so zainteresirane za obdelavo teh vsebin, poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ki so angažirani za to vrsto prevoda, posedujejo visoko raven poznavanja pravil SEO (Search Engine Optimisation) in jih pazljivo implementirajo v svoje delo, da bi konkretnim materialom ponudili možnost, da se v čim krajšem roku pojavijo med prvimi rezultati spletnega iskanja.

Naši strokovnjaki po potrebi obdelujejo tudi vsebine, ki so namenjene reklamiranju, ne glede na to, ali se s pomočjo zloženk, katalogov in letakov oziroma PR članki, plakati, brošure in ostalih podobnih materialov reklamirajo storitve ali izdelki oziroma določena podjetja. Ker posedujejo visoko raven znanja in izkušenj z obdelavo takšnih vsebin, lahko vsaki stranki zagotovimo, da bo reklamno sporočilo iz izvirnih materialov na ustrezen način prevedeno in prilagojeno duhu francoskega jezika. Prevajalci in sodni tolmači prav zahvaljujoč temu tudi izpolnjujejo osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj se vse potencialne stranke, ki uporabljajo francoski jezik, na najboljši način seznanijo s predmetom reklamiranja.

Prav tako lahko vam ponudimo tudi prevajanje v tej jezični kombinaciji za vse vrste video pa tudi zvočnih vsebin oziroma njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Ne glede na to, ali gre za prevajanje iz slovaškega v francoski jezik za filmske stvaritve različnih žanrov ali pa za reklamna sporočila, oddaje in serije oziroma katerokoli drugo vrsto vsebin, vam zagotavljamo, da sodni tolmači in prevajalci svoj del posla opravijo v najkrajšem možnem roku in maksimalno kakovostno, potem pa ga prevzamejo profesionalni podnaslavljalci ali strokovnjaki, ki izvajajo njihovo sinhronizacijo.

Ker so del naše ekipe tudi lektorji in korektorji, to pomeni, da vsakdo, ki poseduje materiale, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov in imajo niz napak, lahko dobi to storitev in je tako prepričan, da so njegovi prevodi iz slovaškega v francoski jezik kakovostni in profesionalno obdelani.

Prevajanje certifikatov in licenc iz slovaškega v francoski jezik

Ne samo, da stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo neposredno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik za različne vrste certifikatov in licenc, ampak tudi overitev prevoda s strani pooblaščenih oseb (sodni tolmač). Vsi dokumenti, ki so na ta način obdelani, so pravno veljavni in jih stranke lahko uporabljajo v vsaki situaciji, in to popolnoma enako kot izvirne dokumente, saj žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu potrjuje, da je njegova vsebina popolnoma enaka. Zato se tudi zahteva od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik za certifikate in licence in katerikoli drugi dokument, da na vpogled prinesejo ali pošljejo tudi izvirne dokumente, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko svoje delo opravili v skladu z določbami zakona.

V omenjeni jezični kombinaciji lahko obdelamo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi sklep o razvezi zakonske zveze, zatem različne vrste pogodb oziroma sodne odločbe, pritožbe, odločitve in tožbe, pooblastila za zastopanje in sklepe pa tudi vse ostale pravne akte.

Prevajalci in sodni tolmači vam ponujajo tudi obdelavo vseh osebnih dokumentov, od osebne izkaznice, delovnega in dovoljenja za prebivanje ter potnega lista in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu preko potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in o smrti pa do potrdila o stalnem prebivališču oziroma vozniškega in prometnega dovoljenja. Poleg tega obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente, iz slovaškega v francoski jezik pa lahko prevajajo tudi znanstvena dela, ne glede na kompleksnost. Na vašo zahtevo prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdila o rednem šolanju, prepise ocen in diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi potrdila o rednem šolanju in ostale dokumente, ki se nanašajo predvsem na področji znanosti in izobraževanja.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostali dokumenti iz te skupine), kot tudi obdelujejo vse dokumente, ki sestavljajo tehnično, poslovno, razpisno in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statuti podjetja, navodila za uporabo, fakture, ustanovitveni akti podjetja, revizijska, letna in finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, gradbeni projekti in drugo).

Ne glede na to, za katero vrsto izjav, potrdil oziroma soglasij vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik, prevajalci in sodni tolmači jih obdelajo v najkrajšem roku in po izjemno ugodnih cenah, poleg tega pa morate spoštovati tudi pogoj o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled, prav tako pa morate pridobiti vse potrebne informacije o overitvi z Apostille (haškim) žigom zanje.

Prevajanje aplikacija in programiz slovaškega v francoski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki iz slovaškega v francoski jezik prevajajo programsko opremo, vam lahko prav tako ponudijo tudi obdelavo spletnih prodajaln oziroma katalogov pa tudi spletnih strani in vseh drugih materialov, ki se nanašajo na spletno področje. In glede na to, da je njihovo znanje na visoki ravni, kar zadeva obdelavo teh vsebin v navedeni kombinaciji jezikov in so seznanjeni s pravili SEO (Search Engine Optimisation), bodo to znanje zelo pazljivo implementirali tudi v samo prevajanje iz slovaškega v francoski jezik in s tem vsem obdelanim materialom ponujajo možnost, da poboljšajo svoje mesto v globalnem iskanju.

Na vašo zahtevo prav tako lahko prevajajo tudi besedilne materiale, ne glede na to, kako kompleksna je njihova vsebina pa tudi ne glede na njihovo temo. Poleg strokovnih oziroma poljudnih besedil s področij politike, financ, ekonomije, prava in bančništva sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila s področij menedžmenta, filozofije, komunikologije, sociologije in medicine oziroma farmacije, psihologije in marketinga pa tudi tiste, katerih tema je tesno povezana s področji informacijskih tehnologij in gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja oziroma turizma in še veliko drugih vej, tako naravoslovnih, kot tudi družbenih ved.

Lektorji in korektorji, ki sestavljajo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko vsem strankam, ki posedujejo vsebine, ki jih je nekdo že prevedel iz slovaškega v francoski jezik, toda tega ni storil dovolj profesionalno in kakovostno, ponudijo tudi storitev njihove redakcije. Potem ko popravijo vse napake v obstoječih prevodih oziroma izvedejo njihovo korekturo in lekturo, vam zagotavljamo, da bodo ti prevodi iz slovaškega v francoski jezik maksimalno kakovostni.

Kompletno obdelavo igranih filmov oziroma animiranih, dokumentarnih in risanih pa tudi filmov številnih drugih žanrov kot tudi reklamnih sporočil in zabavnih, informativnih in izobraževalnih oddaj pa tudi serij in vseh drugih vrst video in zvočnih vsebin, prav tako ponujamo zainteresiranim strankam. Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, obdelavo teh vsebin prepustijo svojim kolegom, ki v skladu z zahtevami strank izvajajo, tako njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje.

Prevajanje romanov iz slovaškega v francoski jezik

Ne glede na obsežnost in kompleksnost romana, za katerega vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v francoski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači vam zagotovo ponujajo najugodnejše pogoje za njegovo obdelavo v tej kombinaciji jezikov. Če je to potrebno lahko prevajajo tudi poetska oziroma prozna književna dela kot tudi beletrijo, na vašo zahtevo pa izvajamo tudi obdelavo učbenikov.

Če je to potrebno, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, ne glede na to, ali se preko njih reklamirajo določene storitve, podjetja ali določen izdelek. Poleg obdelave katalogov in brošur vam ponujamo tudi prevajanje iz slovaškega v francoski jezik, tako za PR članke in plakate kot tudi za reklamne letake oziroma zloženke. V primeru, ko imate potrebo za prevajanjem vizitke, posebej poudarjamo, da se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da to storitev izvedejo čim prej. Moramo poudariti tudi to, da imajo naši strokovnjaki bogate izkušnje na področju prevajanja prav te vrste materialov, tako da bodo sporočilo, ki je namenjeno potencialnim strankam in ga vsebujejo izvirne vsebine, prilagodili v skladu s pravili in duhom francoskega jezika, da bi strankam, ki ga uporabljajo, omogočili, da se čim bolje seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Prevajalci in sodni tolmači iz slovaškega v francoski jezik prevajajo tudi strokovne in poljudne revije katerekoli tematike pa tudi časopisne članke, če vam je to potrebno. V primeru, ko organizirate določen dogodek, na katerem bodo prisotni udeleženci, ki jim je materni jezik slovaški oziroma francoski, vam lahko ponudimo tudi tolmačenje iz slovaškega v francoski jezik. Zelo je pomembno vedeti, da naši strokovnjaki lahko da uporabljajo, tako simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, prav tako pa izvajajo tudi storitev šepetanega tolmačenja. Vsaka od omenjenih vrst tolmačenja je namenjena točno določeni vrsti dogodka, tako ponudbo lahko izdelamo šele, ko od vas dobimo konkretne informacije, tako o organizaciji samega dogodka kot tudi o številu udeležencev oziroma o trajanju konkretnega dogodka in informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal. V skladu z vrsto storitve, ki je izbrana za dogodek, ki ga stranka organizira, Prevajalski center Akademije Oxford lahko v ponudbo uvrsti tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz slovaškega v francoski jezik

  • Iz slovaškega v francoski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!