Prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najboljši način za neposredno prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik, za katerokoli vrsto vsebin je, da se obrnete na zaposlene v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Poudarjamo, da so člani naše ekipe na prvem mestu prevajalci in sodni tolmači za oba jezika in potem tudi lektorji in korektorji, ki lahko izvajajo redakcijo prevedenih vsebin oziroma strokovnjaki, ki so usmerjeni na sinhronizacijo in podnaslavljanje obdelanih video in zvočnih materialov. Pri tem je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki lahko izvajajo kompletno obdelavo katerekoli vrste, tako zvočnih kot tudi video vsebin oziroma iz slovaškega v bosanski jezik najprej prevedejo različne žanre filmov in reklamna sporočila ter vse vrste oddaj, serije in druge podobne materiale in potem pristopijo tudi njihovemu podnaslavljanju oziroma sinhronizaciji.

Poleg tega, vam naši strokovnjaki lahko ponudijo tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji, ponujamo pa tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje. Pomembno je vedeti, da vam sodni tolmači in prevajalci lahko ponudijo, tako storitev šepetanega kot tudi konsekutivnega pa tudi simultanega tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji in je zelo pomembno, da nam posredujete vse podrobnosti, ki se nanašajo na dogodek, za katerega vam je potrebna ta storitev, saj je samo od njih odvisno, katero vrsta tolmačenja naši strokovnjaki ob tej priložnosti uporabljajo.


Prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik

Prav tako vam lahko ponudimo tudi obdelavo, tako spletnih strani in programske opreme kot tudi spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov in ostalih vsebin s spletnega področja. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz slovaškega v bosanski jezik prevajajo tudi književna dela kot tudi vse vrste revij oziroma besedila, učbenike ter časopisne članke in reklamne materiale (zloženke, brošure, vizitke, PR članki, katalogi, plakati in drugo).

Na vašo zahtevo lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik, tako za osebne kot tudi za dokumente, ki sodijo med gradbeno in poslovno oziroma razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo in potem izvajamo tudi njihovo overitev. Overitev v tem primeru izvajajo sodni tolmači in v primeru, da obstaja potreba za overitvijo s haškim oziroma žigom, ki se naziva tudi Apostille, so se stranke dolžne samostojno pozanimati o vsem v zvezi s tem. Pravzaprav gre za to, da haški žig ni v pristojnosti strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford, ampak določenih državnih institucij, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč naše države, pa je samo iz tega razloga zelo pomembno, da stranke izvedo, ali je Apostille žig obvezen tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik. V primeru, da na to vprašanje dobijo pritrdilen odgovor, stranke morajo vprašati tudi, ali ta vrsta overitve poteka preden prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom v zvezi s tem dokumentom, ali pa šele potem, ko končajo prevajanje in potem tudi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača.

Zelo je pomembno tudi to, da morajo stranke, ki zahtevajo prevajanje dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, pri pošiljanju vsebin, za katere zahtevajo prevajanje, na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente, saj jih mora sodni tolmač primerjati, preden prevod opremi s svojim žigom. Če pri primerjanju ugotovi, da obstajajo določena odstopanja, ki jih je treba popraviti, strankam predlaga izvajanje lekture oziroma storitev korekture, ki jo izvajajo strokovnjaki, prav tako zaposleni v naši ekipi (korektor in lektor).

Dostavo vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik, lahko izvedete osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, obstaja pa tudi možnost, da jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma da to nalogo zaupate določeni kurirski službi.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar vključuje predvsem prevajanje vseh vrst potrdil oziroma izjav kot tudi različnih vrst soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in ostali dokumenti te vrste). Poleg tega vam lahko ponudimo tudi kompletno obdelavo vseh pravnih aktov kot tudi tistih dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Po koncu prevajanja oziroma overitve z žigom sodnega tolmača vam dokumente lahko dostavimo na določen naslov, imate pa tudi možnost, da jih osebno prevzamete v naši poslovalnici. Če se odločite za prvo od ponujenih možnosti dostave obdelanih materialov, se morate zavedati, da cena te storitve ni vračunana v obdelavo dokumentov, in da jo morate plačati, ko prevzemate pošiljko, ceno te storitve pa oblikuje izključno ta kurirska služba.

Če vam je prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik za dokumente potrebno v posebej kratkem roku, vam je dovoljeno, da nam vsebine najprej pošljete skenirane v elektronski obliki, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnili vaša pričakovanja in obdelavo konkretnih dokumentov izvedli v postavljenem roku. Takoj zatem morate spoštovati pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled, pri čemer morate izbrati najhitrejšega od vseh načinov, ki smo jih predhodno opisali.

Kar zadeva dostavo ostalih vsebin, za katere ni treba izvesti overitve sodnega tolmača, njih lahko pošljete skenirane preko elektronske pošte, prav tako pa imate to možnost tudi za prevzemanje obdelanih vsebin, seveda pod pogojem, da vam tako najbolj ustreza.

Prevajanje reklamnih vsebin iz slovaškega v bosanski jezik

Ena od številnih storitev, ki jih strankam ponujajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Akademije Oxford, je usmerjena tudi na neposredno prevajanje reklamnih materialov iz slovaškega v bosanski jezik. Poleg obdelave reklamnih plakatov oziroma zloženk in letakov ter brošur naši strokovnjaki obdelujejo tudi PR članke in vizitke pa tudi kataloge kot tudi vse ostale vsebine, povezane s področjem reklamiranja. V toku obdelave teh materialov posebej pazijo na uporabo marketinških pravil, s katerimi so seveda dobro seznanjeni, tako da tudi reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin v celoti prilagajajo duhu ciljanega jezika. Zahvaljujoč takšnemu postopku obdelave se bodo vse potencialne stranke, ki uporabljajo bosanski jezik, lahko seznanile s tistim, kar se reklamira, in to popolnoma enako, kot da so reklamni materiali napisani v tem jeziku.

Strankam poleg tega omogočamo tudi obdelavo učbenikov oziroma književnih del, v tej jezični kombinaciji pa prevajamo tudi beletrijo in romane pa tudi dela poezije kot tudi prozna in številna druga dela. Poleg tega lahko sodni tolmači in prevajalci iz slovaškega v bosanski jezik prevajajo tudi, tako strokovne kot tudi poljudne revije pa tudi časopisne članke.

V primeru, ko organizirate določen dogodek, na katerem bodo prisotni izvorni govorci slovaškega oziroma bosanskega jezika, vam omogočamo tudi tolmačenje iz slovaškega v bosanski jezik. Zahteva za pripravo ponudbe za to storitev je povezana z dostavo informacij o tem dogodku, saj je prav od njih tudi odvisno, ali bo uporabljeno simultano tolmačenje, ali pa bodo prevajalci in sodni tolmači izvajali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz slovaškega v bosanski jezik. Najprej nam morate posredovati informacije o prostoru, v katerem načrtujete, da bo dogodek potekal oziroma podatke, ki so povezani z njegovo organizacijo in trajanjem, ter podatke o številu udeležencev in podobno. Posebej poudarjamo tudi to, da stranke pri nas pričakuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo v primeru, ko konkretnemu dogodku ustreza prav ta vrsta tolmačenja.

Prevajanje poljudnih besedil iz slovaškega v bosanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi vsebine poljudnih besedil, prav tako pa iz slovaškega v bosanski jezik prevajajo tudi strokovna besedila katerekoli tematike. Poleg obdelave vsebin, povezanih s področji izobraževanja, turizma, znanosti, medicine in farmacije vam sodni tolmači in prevajalci ponujajo tudi obdelavo besedil, povezanih s področji komunikologije, marketinga in menedžmenta oziroma ekologije in varstva okolja, psihologije, ekonomije in filozofije, prevajajo pa tudi besedila, katerih tema je povezana s področji sociologije, zatem politike, prava in ostalih znanstvenih disciplin.

Če je to potrebno, na vašo zahtevo izvajajo tudi redakcijo. Ta storitev se uporablja za vsebine, ki jih je nekdo poskušal prevesti iz slovaškega v bosanski jezik, pri tem pa ni pazil na pravila prevajalske stroke in ciljanega jezika, pa je potrebno, da lektorji in korektorji izvedejo vse potrebne popravke.

Izvajamo tudi prevajanje za spletne strani kot tudi za spletne kataloge in prodajalne, lahko pa vam ponudimo tudi obdelavo programske opreme oziroma različnih vrst programov in aplikacij in številnih drugih vsebin, ki so povezane s spletom.

V okviru poslovalnice Akademije Oxford so tudi strokovnjaki, ki lahko ponudijo storitev sinhronizacije in podnaslavljanja video in zvočnih vsebin in glede na to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik, tako za serije in filme kot tudi za različne vrste oddaj oziroma reklamna sporočila, to pomeni, da na enem mestu dobite zvočne in video vsebine pripravljene za nadalje plasiranje, glede na to, da so kompletno obdelane.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v bosanski jezik

Čeprav je generalno v naši državi zelo malo strokovnjakov specializiranih za obdelavo pravnega reda Evropske Unije, vam prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v bosanski jezik. Poleg osnovne storitve oziroma njihovega prevajanja v tej kombinaciji, pri nas dobite tudi overitev tako prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača.

Moramo informirati stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik, ne samo za pravni red Evropske Unije, ampak tudi za številne druge dokumente, da obstajajo tudi vsebine, za katere je treba izvesti overitev s haškim oziroma Apostille žigom in glede na to, da to ni pristojnost naših strokovnjakov, vam vsekakor priporočamo, da v okviru pristojnih državnih institucij preverite vse podatke, ki so povezani z overitvijo s tem žigom za vaše dokumente, saj se boste tako izognili nepotrebnemu izgubljanju časa in denarja.

Naši strokovnjaki vam lahko v navedeni kombinaciji jezikov ponudijo tudi obdelavo pooblastila za zastopanje kot tudi sodnih odločitev in pritožb oziroma sodb, sklepov in tožb in potem tudi licenc, certifikatov, pogodb in številnih drugih pravnih aktov. V skladu z vašimi zahtevami iz slovaškega v bosanski jezik prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, znanstveni patenti, diplomski in znanstvena dela in drugi podobni dokumenti).

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vrste osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, prometno, dovoljenje za prebivanje in drugi osebni dokumenti), v tej kombinaciji jezikov pa prevajamo tudi vse vrste dokumentacij, od gradbene in tehnične preko dokumentov, ki sestavljajo razpisno pa do tistih, ki sodijo med medicinsko in poslovno dokumentacijo.

Poleg vsega navedenega sodni tolmači in prevajalci lahko najprej izvedejo prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik in potem tudi overitev za različne vrste soglasij in izjav kot tudi za vse vrste potrdil. Tako poleg obdelave potrdila o o nekaznovanosti oziroma potrdila, tako o samskem stanu in o stanju računa v banki kot tudi tistih, s katerimi se potrjuje stalna zaposlitev oziroma višina dohodkov in soglasja za zastopanje, na vašo zahtevo obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Cena prevajanja iz slovaškega v bosanski jezik

  • Iz slovaškega v bosanski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!