Prevajanje iz slovaškega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, v skladu z zahtevami strank lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v španski jezik in to za vse vrste vsebin.

Na prvem mestu vam ponujajo kompletno obdelavo dokumentov in poleg njihovega prevajanja v omenjeni kombinaciji jezikov ponujajo tudi overitev, ki jo izvajajo osebe, ki so tudi uradno pooblaščene s strani pristojnih institucij oziroma sodni tolmači, ki so prav tako zaposleni v naši ekipi. Ko dobite tako obdelan dokument, ga lahko predate katerikoli instituciji v kateri obstaja potreba za tem, saj je absolutno pravno veljaven. Toda, da bi sodni tolmač to storitev lahko izvedel v skladu z veljavnimi pravili, nam morate na vpogled dostaviti izvirne dokumente, kar lahko storite na več načinov. Poleg tega, da jih lahko prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, na razpolago pa vam je tudi možnost, da jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko pa tudi da izvedete njihovo pošiljanje preko kurirske službe na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Po koncu prevajanja oziroma overitve strankam ponujamo tudi možnost, da kompletno obdelane dokumente dobijo z dostavo preko kurirske službe na katerikoli naslov oziroma jih lahko prevzamejo osebno. V primeru, da strankam najbolj ustreza prvi način dostave, morajo to storitev plačati po ceniku te kurirske službe in to pri prevzemu pošiljke.

Samo stranke, ki jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz slovaškega v španski jezik, jih lahko najprej pošljejo preko elektronske pošte, da bi pospešili celoten proces njihove obdelave in da tako zatem izvedejo tudi pošiljanje ali osebno dostavo izvirnikov na vpogled.


Prevajanje iz španskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v španski jezik

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo vse vrste dokumentov, od tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, potrdil ali izjava), preko osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, vozniško in dovoljenje za prebivanje in drugo), pa do gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo in ostale dokumente, ki sestavljajo vse omenjene vrste dokumentacij).

Prav tako vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v španski jezik za pravni red Evropske Unije kot tudi za sklep o razvezi zakonske zveze in različne vrste certifikatov, pogodb in licenc oziroma za pooblastilo za zastopanje kot tudi za vse vrste, tako sodnih odločb kot tudi za odločitve pa tudi pritožbe, sklepe in tožbe. Zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi rezultati znanstvenih raziskav oziroma diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju in predmetnike in programe fakultet pa tudi vse ostale dokumente, ki so kakorkoli povezani s področjema znanosti in izobraževanja lahko prav tako prevedemo v omenjeni kombinaciji jezikov in potem tudi overimo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo prav tako obdelujejo vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz slovaškega v španski jezik, tako za sklep o ustanovitvi pravnih oseb, statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi za revizijska oziroma finančna in letna poslovna poročila in potem tudi fakture, poslovne odločitve in vse ostale dokumente, ki sodijo med poslovne.

Naši strokovnjaki poleg dokumentov lahko obdelujejo tudi besedila, ne glede na njihovo temo oziroma ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne vsebine. Ponujamo pa vam tudi prevajanje iz slovaškega v španski jezik, tako za učbenike kot tudi za revije vseh vrst oziroma književna dela. Obdelujemo tudi časopisne članke, poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi profesionalno obdelavo vseh tistih vsebin, ki so povezane s spletnimi področji (programska oprema, spletni katalogi, spletne strani, prodajalne in drugo).

Po potrebi obdelujemo tudi materiale, povezane s področjem marketinga (katalogi, vizitke, PR članki, plakati, brošure, zloženke in drugo). Posebno smo ponosni na možnost, da strankam ponudimo kompletno obdelavo filmov vseh žanrov in vrst (dokumentarni, animirani, igrani in drugi), zatem serij in reklamnih sporočil in informativnih oziroma zabavnih, izobraževalnih ali drugih oddaj in to ne glede na to, ali bodo predvajane na televiziji, radijskih postajah ali kateremkoli drugem mediju. Stranke poleg njihovega prevajanja iz slovaškega v španski jezik pričakuje tudi zaključna obdelava, ki vključuje storitev tako podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije.

Poleg vseh omenjenih storitev, ki so izključno povezane s prevajanjem v pisani obliki, strankam prevajalci in sodni tolmači vsem zainteresiranim lahko ponudijo tudi tolmačenje iz slovaškega v španski jezik. Posebej poudarjamo, da naši strokovnjaki lahko uporabijo, tako simultano kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Ker se vse vrste te storitve uporabljajo za točno določeno vrsto dogodka, tako da je samo od podatkov, ki nam jih stranke dostavijo, tudi odvisno, katere vrsta storitve bo uporabljena. Če se ekipa strokovnjakov Akademije Oxford, ki pripravlja ponudbo, odloči za uporabo simultanega tolmačenja iz slovaškega v španski jezik, vam lahko po posebej ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Če ste obdelavo katerekoli vrste vsebin zaupali nekomu pred nami, pri čemer pa ste dobili nekakovostne prevode, vam lahko ponudimo njihovo lekturo oziroma storitev korekture že prevedenih vsebin, kjer naši lektorji in korektorji popravijo vse obstoječe napake, da bi dobili profesionalno in kakovostno obdelane materiale.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovaškega v španski jezik

Vse dokumente, ki so del medicinske dokumentacije in za katere vame je potrebno prevajanje iz slovaškega v španski jezik, lahko zaupate našim strokovnjakom. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji obdelujejo zdravniške izvide, ampak tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo.

Razumljivo je, da poleg njihovega prevajanja izvajajo tudi overitev tega prevoda, da bi konkretnim dokumentom dali pravno veljavnost in v tem primeru ste nam dolžni na vpogled prinesti ali poslati s kurirsko službo oziroma s priporočeno poštno pošiljko tudi izvirnike na vpogled kot tudi, da se pozanimate, ali se tudi za vaše dokumente zahteva overitev z Apostille žigom, saj to ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov.

Na vašo zahtevo obdelujemo tudi gradbeno dokumentacijo oziroma dokumente, ki sestavljajo razpisno zatem tehnično, poslovno in osebno dokumentacijo. Tako vam sodni tolmači in prevajalci poleg prevajanja gradbenih projektov, navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v španski jezik za statut in ustanovitveni akt podjetja oziroma za različne vrste poslovnih poročil, zatem za sklep o ustanovitvi pravnih oseb, poslovne odločitve, fakture in številne druge dokumente, ki sestavljajo vse dokumentacije, ki smo jih ob tej priložnosti omenili. Prav tako v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi, tako delovno in vozniško oziroma prometno dovoljenje kot tudi potni list in osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi), zatem potrdilo o stalnem prebivališču in vse ostale neomenjene osebne dokumente.

Pravne akte, od pogodb in licenc ter pooblastila za zastopanje, preko sodnih odločb, pritožb, sodb in tožbe pa do certifikatov in pravnega reda Evropske Unije oziroma vseh ostalih dokumentov s področja prava prav tako lahko prevajamo in potem tudi overimo z žigom sodnega tolmača.

Prevajalci in sodni tolmači lahko, ko obstaja potreba za tem, izvajajo tudi prevajanje iz slovaškega v španski jezik za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. To predvsem vključuje obdelavo različnih vrst soglasij, potrdil oziroma izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in druga).

Prevajanje iz slovaškega v španski jezik, ki ga izvajajo sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vključuje tudi obdelavo dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, prepisi ocen, predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in druga) kot tudi vseh tistih, ki so tesno povezana s področjem znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav in drugi). Čeprav to ne sodi med uradne dokumente, vam lahko ponudimo tudi obdelavo diplomskih in seminarskih nalog, po potrebi pa prevajamo tudi znanstvena dela.

Prevajanje spletnih strani iz slovaškega v španski jezik

Kadar gre za neposredno prevajanje spletnih strani iz slovaškega v španski jezik, se lahko pohvalimo tudi z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo področje optimizacije prevedenih spletnih strani za spletne iskalnike. Enostavneje rečeno, pri njihovem prevajanju implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation) in samim tem se obdelane spletne strani pojavijo na precej boljšem mestu v okviru globalnega iskanja, kar ima zagotovo pozitiven učinek tudi na poslovanje lastnika te spletne strani. Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi ostale vsebine, povezane s spletnim področjem, kot so na primer spletni katalogi oziroma prodajalne in vse vrste programov in aplikacij in drugo.

Naše ekipe ne sestavljajo samo omenjeni strokovnjaki, ampak tudi številni drugi, med njimi posebej omenjamo profesionalne korektorje oziroma lektorje, ki v vsakem trenutku lahko opravijo storitev redakcije, ki se nanaša na slabo prevedene vsebine v tej kombinaciji jezikov. Če ste prevajanje iz slovaškega v španski jezik za določeno vrsto vsebin zaupali nekomu drugemu, pri čemer pa ste mnenja, da tega ni izvedel v skladu s pravili prevajanja in obstajajo napake, ki morajo biti popravljene, lahko takšne vsebine dostavite našim strokovnjakom, ki lekturo in korekturo v celoti izvajajo v skladu s pravili naše stroke in vam ponujajo zelo kakovostno obdelane materiale.

Vse vrste serij prav tako lahko obdelamo v tej jezični kombinaciji in vam poleg njihovega prevajanja iz slovaškega v španski jezik ponudimo tudi storitev podnaslavljanja, če pa tega ne želite, lahko izvedemo tudi njihovo sinhronizacijo. Razumljivo je, da sodni tolmači in prevajalci poleg serij obdelujejo tudi filme (animirane, dokumentarne, igrane in druge) kot tudi reklamna sporočila, če pa je to potrebno, lahko iz slovaškega v španski jezik prevajamo tudi vse zabavnih oziroma informativnih in izobraževalnih kot tudi otroških in številnih drugih oddaj, tako tistih, ki bodo predvajane na radijskih postajah kot tudi oddaje, ki so namenjene izključno televizijskemu prikazovanju.

Prevajanje besedil iz slovaškega v španski jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje besedil iz slovaškega v španski jezik, nimate razloga za zaskrbljenost, če je njihova tema kompleksnejša, saj prevajalci in sodni tolmači posedujejo zavidljivo raven izkušenj z obdelavo, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedil različne kompleksnosti, tematike in dolžine. Tema vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v španski jezik, je lahko povezana s katerimkoli področjem. Ekonomija, medicina, bančništvo, farmacija, psihologija, finance, politika, komunikologija, pravo, gradbena industrija, medicina, informacijske tehnologije, menedžment, znanost, sociologija, gradbena industrija, turizem, marketing, ekologija in varstvo okolja ter izobraževanje predstavljajo samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih prevajalci in sodni tolmači prevajajo v tej kombinaciji jezikov.

Na vašo zahtevo obdelujejo tudi književna dela vseh vrst, od beletrije preko proznih del oziroma romanov pa do del poezije. Poleg tega lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v španski jezik za časopisne članke pa tudi za različne vrste revij, po potrebi pa obdelujemo tudi učbenike.

Izvajamo pa tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji, sodni tolmači in prevajalci pa uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje. Poleg vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji. Da bi ekipa naših strokovnjakov lahko pripravila ponudbo za to storitev, nam morajo stranke posredovati vse informacije, ki se nanašajo na organizacijo konkretnega dogodka, kar vključuje predvsem podatke o prostoru, v katerem naj bi potekal oziroma o trajanju ter o številu udeležencev kot tudi o sam organizaciji. Ko prejmemo vse potrebne podatke, se naši strokovnjaki v skladu z njimi odločajo, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena za ta dogodek, saj se vsaka od navedenih uporablja za različne vrste dogodkov.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi prevajanje iz slovaškega v španski jezik za vsebine s področja reklamiranja in obdelujejo, tako vizitke, reklamne plakate in zloženke kot tudi kataloge oziroma PR članke in potem tudi reklamne letake, brošure in druge podobne materiale. Razumljivo je, da posebno pozornost posvečajo obdelavi reklamnega sporočila, ki ga prilagajajo pravilom oziroma duhu ciljanega jezika, kar je v tej kombinaciji španski in tako izvajajo profesionalno prevajanje reklamnih materialov in vsem ljudem, ki jim je španski materni jezik, ali pa ga samo uporabljajo, omogočijo, da se s tistim, kar se reklamira, seznanijo na najboljši možni način.

Cena prevajanja iz slovaškega v španski jezik

  • Iz slovaškega v španski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!