Prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav stranke od nas ne zahtevajo ravno pogosto prevajanja iz slovaškega v hebrejski jezik, ne moremo prezreti dejstva, da so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v vsakem trenutku pripravljeni, da to storitev zagotovijo vsakomur, ki mu je to potrebno.

Poleg tega, da na zahtevo strank prevajajo, vse vrste vsebin v pisni obliki, lahko pa jim ponudijo tudi številne dodatne storitve. Na prvem mestu mislimo na kompletno obdelavo video oziroma zvočnih vsebin in poleg njihovega prevajanja iz slovaškega v hebrejski jezik izvajajo tudi podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Prav tako med dodatne storitve sodi tudi redakcija tistih vsebin, za katere stranka že poseduje prevode v tej kombinaciji jezikov, ki pa jih niso izdelali naši prevajalci in sodni tolmači, ampak nekdo, ki ni dovolj kvalificiran, pa so mu se pojavile napake. To storitev v skladu s pravili prevajalske stroke in hebrejskega jezika izvajajo profesionalni lektorji in korektorji v naši ekipi.

Poleg vseh dodatnih omenjenih storitev moramo poudariti tudi to, da strankam omogočamo tudi tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov. Sicer pa so sodni tolmači in prevajalci usmerjeni tudi na zagotavljanje storitev konsekutivnega in simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, toda prav tako so specializirani tudi za šepetano tolmačenje. Če to ustreza zahtevam konkretnega dogodka, strankam lahko pod ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.


Prevajanje iz hebrejskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik

V navedeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse vsebine s področja marketinga oziroma besedila in književna dela pa tudi spletne materiale, zatem časopisne članke, revije, učbenike in številne druge vsebine, ki jih zahtevajo naše stranke.

Prav tako izvajamo tudi kompletno obdelavo, tako poslovnih kot tudi osebnih oziroma dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam pa tudi različnih vrst dokumentacij (gradbena, medicinska, tehnična, razpisna in druga). Seveda prevajamo tudi pravne akte kot tudi dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja in številne druge vsebine.

V sklopu te storitve, stranke pričakuje najprej prevajanje vseh omenjenih dokumentov v tej kombinaciji jezikov in potem tudi overitev zapriseženega sodnega tolmača, s čimer pravzaprav dobijo dokument, ki je s pravnega kot tudi z zakonskega vidika absolutno veljaven in kot takšen se lahko preda katerikoli pristojni instituciji. Da bi naši strokovnjaki lahko izvedli overitev konkretnega dokumenta, so stranke dolžne, da pri dostavi materialov na prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik vsekakor priložijo tudi izvirne dokumente, ki jih sodni tolmači uporabljajo samo na vpogled.

Čeprav moramo poudariti, da obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni zadostna obdelava, saj se zahteva tudi overitev s haškim oziroma Apostille žigom. Overitev s te žigom lahko izvajajo izključno strokovnjaki, zaposleni v konkretnih službah v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, pa iz tega razloga prevajalci in sodni tolmači niso v veliko pomoč strankam, toda zagotovo jih bodo napotili na državne institucije, ki jim bodo zagotovile vse pomembne podatke. S tem pa mislimo predvsem na informacijo, ali je Apostille žig obvezen za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik in v primeru pritrdilnega odgovora stranke morajo vprašati tudi, ali le-ta poteka pred ali po obdelavi konkretnega dokumenta s strani strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford. Gre za to, da sta najpogosteje prisotna dva načina overitve s haškim žigom in glede na to katera vrsta overitve se uporablja za konkretne dokumente, je tudi odvisno, kam se najprej nosi ta dokument oziroma kako dolgo celoten proces traja. Tako, če overitev z Apostille žigom poteka na začetku, potem se ne prevaja samo konkretnega dokumenta, ampak tudi ta žig, kar pa ne velja, ko najprej poteka prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik in potem tudi overitev sodnega tolmača, pa se dokument potem samo še opremi s haškim žigom.

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje kakršnihkoli dokumentov v tej kombinaciji jezikov, jih lahko na obdelavo dostavijo neposredno v našo poslovalnico oziroma angažirajo katerokoli kurirsko službo, da to izvede ali pa jih pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Edina situacija, ko jim je omogočeno, da dokumente pošljejo na elektronski naslov, je, ko zahtevajo nujno prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik pa tudi tedaj morajo dostaviti izvirnike na vpogled, pod pogojem, da je to najhitrejši od vseh navedenih načinov. Vse ostale vsebine stranke na prevajanje dostavljajo preko elektronske pošte, če jim to najbolj ustreza, pa prevedene materiale lahko prav tako dobijo v elektronski obliki, s čimer je maksimalno pospešen celoten postopek. Kar zadeva dostavo prevedenih in overjenih dokumentov, le-ta lahko poteka preko kurirske službe na naslov, ki ga stranka navede, omogočeno pa jim je tudi osebno prevzemanje v prostorih poslovnice. Storitev dostave na naslov v tem primeru izvaja kurirska služba in jo zaračunava neposredno od strank po veljavnem ceniku, glede na to, da ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v hebrejski jezik

Da bi bilo prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v hebrejski jezik profesionalno, oziroma da bi jih lahko uporabljali kot pravno veljavne dokumente, bodo poskrbeli prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v naši državi. Naše stranke namreč dobivajo tudi njihovo prevajanje v tej kombinaciji jezikov in overitev sodnega tolmača, kar je običajno povsem dovolj, da ta dokument pridobi zakonsko veljavnost. Pravzaprav edini primer, ko takšen način obdelave ni dovolj, predstavljajo dokumenti, za katere zakon določa dodatno overitev oziroma opremljanja z Apostille (haški) žigom, pa je zato tudi pomembno, da vi sami pridobite vse relevantne informacije v zvezi s to vrsto overitve, saj naši strokovnjaki ne izvajajo te overitve, ker zanjo niso pristojni.

Vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik za sodne pritožbe in odločitve oziroma tožbe, sklepe in sodbe pa tudi za pooblastila za zastopanje, prevajamo pa tudi vse vrste, tako licenc kot tudi certifikatov in pogodb ter druge pravne akte.

Prav tako smo v priložnosti, da strankam omogočimo obdelavo vseh osebnih (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in drugo) pa tudi tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste izjav in soglasij oziroma potrdil) kot tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga).

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank iz slovaškega v hebrejski jezik prevajajo tudi dokumente s področij izobraževanja oziroma znanosti (potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, prepis ocena, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela), lahko pa obdelamo tudi diplomske in seminarske naloge.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači iz slovaškega v hebrejski jezik prevajajo tudi gradbeno in tehnično oziroma razpisno ter poslovno dokumentacijo in v optimalnem roku prevedejo katerikoli dokument, ki jih sestavlja.

Prevajanje informativnih oddaj iz slovaškega v hebrejski jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje televizijskih oziroma radijskih informativnih oddaj iz slovaškega v hebrejski jezik v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje. Naši prevajalci in sodni tolmači pa lahko prav tako izvajajo profesionalno obdelavo zabavnih oziroma izobraževalnih in otroških pa tudi vseh drugih vrsta oddaj. Poleg tega v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi vse vrste serij pa tudi reklamna sporočila in risane in animirane oziroma dokumentarne in igrane filme vseh žanrov.

Na vašo zahtevo sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik, tako za poljudna besedila kot tudi za strokovne besedilne vsebine različne dolžine in kompleksnosti. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij filozofije, znanosti, psihologije, medicine in izobraževanja, lahko obdelujejo tudi tiste, ki se nanašajo na katerokoli od vseh navedenih področij: psihologija, farmacija, gradbena industrija, marketing, sociologija, bančništvo, politika, komunikologija, turizem, finance, pravo, menedžment, informacijske tehnologije, ekonomija, ekologija in varstvo okolja pa tudi druge veje naravoslovnih oziroma družbenih ved.

Vsem strankam, ki imajo izdelan prevod za katerokoli vrsto materialov, omogočamo tudi storitev redakcije, če prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik ni kakovostno oziroma v njem obstajajo napake, ki jih je treba popraviti. Ko korektor oziroma lektor konča s svojim delom in prevedene vsebine obdela v skladu s pravili prevajalske stroke, vam zagotavljamo, da bodo tudi zelo zahtevne stranke zadovoljne z njihovo kakovostjo.

Tolmačenje iz slovaškega v hebrejski jezik

Da bi vam lahko omogočili ustrezno tolmačenje iz slovaškega v hebrejski jezik, je pomembno, da posedujemo veljavne informacije o dogodku, za katerega se ta storitev zahteva. S tem mislimo predvsem na podatke o vrsti dogodka oziroma o njegovi organizaciji, zatem informacije, tako o številu udeležencev kot tudi o konkretnem prostoru, v katerem naj bi potekal pa tudi o njegovem trajanju. Na osnovi vseh omenjenih podatkov sprejmemo odločitev, ali prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti uporabijo konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, prav tako pa vam pod ugodnimi pogoji lahko omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to ustreza konceptu dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev.

Stranke pri nas lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik za učbenike in književna dela (poezija, romani, beletrija, proza in drugo), sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi lahko obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi vse vrste revij, tako strokovne kot tudi tiste, ki to niso.

Ponujamo vam tudi obdelavo vsebin, ki sodijo na področje marketinga (katalogi, vizitke, PR članki, brošure, plakati, zloženke in drugo), medtem ko naši strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik za spletne predstavitve oziroma spletne prodajalne in kataloge in ko je potrebno, prevajajo tudi programsko opremo oziroma različne vrste, tako aplikacij kot tudi programov.

Cena prevajanja iz slovaškega v hebrejski jezik

  • Iz slovaškega v hebrejski po strani je 54 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača po strani je 58 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!