Prevajanje iz slovaškega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi dobili profesionalno izdelan prevod iz slovaškega v finski jezik za katerikoli dokument, poskrbijo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki najprej opravijo prevajanje v tej kombinaciji jezikov, tako za poslovno kot tudi za osebno oziroma gradbeno pa tudi medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo in potem izvedejo tudi overitev prevedenih dokumentov. Posebej poudarjamo, da v tem primeru overitev izvajajo osebe, ki so pooblaščene s strani državnih institucij (sodni tolmači), pri čemer pa se morate zavedati, da obstajajo tudi dokumenti pri katerih se zahteva še ena vrsta overitve, ki je ne morejo izvajati naši strokovnjaki. Gre za tako imenovani Apostille oziroma haški žig, ki ga stranke morajo samostojno pridobiti, toda preden to storijo, jim svetujemo, da poskušajo pridobiti vse potrebne podatke o tej vrsti overitve in to v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu, glede na to, da v njegovem okviru delujejo službe, ki so zadolžene za to vrsto overitve. Zelo pomembno je poudariti, da haški žig ni obvezen za vse dokumente, ampak je potreben samo za dokumente, ki jih določa zakon, toda celo zanje ta overitev najpogosteje poteka na dva načina oziroma ali na začetku ali pa na koncu obdelave. Pravzaprav včasih najprej poteka overitev s haškim žigom, pa se iz slovaškega v finski jezik prevaja ta dokument pa tudi Apostille žig, potem pa se tako obdelan dokument tudi overja s strani sodnega tolmača, včasih pa se dokument obdeluje na klasičen način (prevajanje in overitev sodnega tolmača), pa ga stranka potem odnese na okrožno sodišče, da se overi s haškim žigom. Sedaj mora vsaki strani biti jasneje, zakaj je pomembno, da pridobi vse te informacije, saj mu bo to od velike koristi.

Poleg že omenjenih dokumentov prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma dokumente s področij, tako izobraževanja kot tudi znanosti in na vašo zahtevo prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (soglasja, potrdila in izjave različnih vrst). Vse omenjeno seveda predstavlja samo manjše število dokumentov, ki jih naši strokovnjaki prevajajo iz slovaškega v finski jezik, ko vam je to potrebno. Ne pozabite, da overitev sodnega tolmača zahteva, da nam dostavite izvirnike na vpogled, saj naši strokovnjaki morajo najprej primerjati njih in prevode, da bi se osebno prepričali, da med njimi ne obstaja nikakršna razlika. Toda, če se dogodi, da pri primerjanju najdejo katerokoli razliko, za katero menijo, da se mora popraviti, vam predlagajo lekturo oziroma storitev korekture tako izdelanega prevoda, kar je prav tako ena od številnih storitev, ki jih izvajajo strokovnjaki v naši ekipi (lektorji in korektorji). Potem poteka overitev konkretnega dokumenta v skladu s pravili in s samim tem, da dobite tako obdelane dokumente, jih boste lahko uporabljali ob vsaki priložnosti, ko je to potrebno.

Ker nam morate na vpogled prinesti oziroma dostaviti izvirne vsebine, kar pomeni, da jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih osebno dostavite na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošljete preko katerekoli kurirske službe. Vse to se ne nanaša na prevajanje iz slovaškega v finski jezik za različne vrste besedil in učbenike oziroma revije, književna dela in časopisne članke pa tudi ostale podobne materiale, saj nam njih na obdelavo lahko pošljete preko elektronske pošte, glede na to, da se ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled. Na enak način, če vam to ustreza, jih lahko tudi dobite, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo.


Prevajanje iz finskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v finski jezik

Postopek dostave prevedenih in overjenih dokumentov se vsekakor razlikuje, tako da imate dve možnosti. Prva vključuje njihovo osebno prevzemanje, druga pa se nanaša na pošiljanje preko kurirske službe na katerikoli naslov, ki ga navedete v svojem mestu. Toda ta storitev se zaračunava neodvisno od obdelave dokumentov, saj vanjo ni vračunana.

Samo v primeru, ko vam je prevajanje iz slovaškega v finski jezik potrebno v kratkih rokih, vam je dovoljeno, da vsebine najprej pošljete preko elektronske pošte, toda prav tako ste dolžni takoj potem dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer morate v tem primeru posebej paziti na hitrost.

Poleg vseh omenjenih storitev, vam lahko ponudimo tudi tolmačenje iz slovaškega v finski jezik. Prevajalci in sodni tolmači so specializirani za vse vrste te storitve in v skladu z okoliščinami uporabljajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov. Prav zato je tudi pomembno, da nas seznanite z vsemi podrobnostmi v zvezi z dogodkom, za katerega vam je ta storitev potrebna, saj poleg samega prevajanja svojim strankam, ki jim ustreza prav ta vrsta storitve, po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Lahko se pohvalimo tudi z dejstvom, da našo ekipo sestavljajo tudi profesionalni podnaslavljalci oziroma strokovnjaki, ki lahko izvajajo sinhronizacijo prevedenih video in zvočnih vsebin. Na ta način stranke dobijo najprej prevajanje iz slovaškega v finski jezik, tako za reklamna sporočila, različne vrste filmov in oddaj kot tudi za serije in druge podobne vsebine in potem tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Pravzaprav na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo, kar pomeni, da jih lahko takoj potem plasirajo na kateremkoli mediju.

Prevajanje PR čankov iz slovaškega v finski jezik

Poleg prevajanje PR čankov iz slovaškega v finski jezik prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford uporabljajo tudi vsa pravila o obdelavi marketinških materialov, ki jih odlično poznajo. Gre za to, da pri obdelavi takšnih materialov reklamno sporočilo prilagodijo pravilom oziroma duhu ciljanega jezika. Na ta način se vsi potencialni uporabniki storitev in kupci izdelkov, ki se tako reklamirajo in ki govorijo, ali uporabljajo finski jezik, seznanijo z njimi in pričakuje se, da kmalu začnejo tudi uporabljati te storitve in kupovati konkretne izdelke.

Poleg PR člankov v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi reklamne letake in plakate oziroma vizitke in kataloge ter brošure pa tudi reklamne zloženke oziroma vse vsebine, ki so predvsem usmerjene na področje marketinga.

Ko to zahtevajo stranke, sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovaškega v finski jezik. Preden pripravimo ponudbo za navedeno storitev, je pomembno, da nam stranke posredujejo podatke o dogodku, za katerega jim je potrebno tolmačenje. Morajo nas seznaniti, tako s trajanjem dogodka oziroma s številom udeležencev kot tudi s podatki prostoru, v katerem naj bi le-ta potekal, bilo pa bi dobro, da dobimo tudi podatke o tem, kako naj bi funkcionirala njegova organizacija. Vse to bomo pazljivo preučili in se potem odločili, ali bo uporabljeno simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje iz slovaškega v finski jezik. Ko so naši strokovnjaki mnenja, da je za konkretni dogodek najbolje uporabiti simultano tolmačenje v tej kombinaciji, lahko pričakujete, da v ponudbo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsa tiste stranke, ki posedujejo izdelane prevode iz slovaškega v finski jezik za različne vrste materialov, lahko pri nas dobijo njihovo redakcijo, če gre za nekakovostno obdelane vsebine.

Prevajanje romanov iz slovaškega v finski jezik

Med redne storitve, ki jih vsem strankam lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford sodi tudi prevajanje romanov iz slovaškega v finski jezik. Naši strokovnjaki pa lahko obdelujejo tudi dela proze in poezije oziroma beletrijo in vsa ostala književna dela.

Kadar to zahtevajo naše stranke, vam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v finski jezik za časopisne članke pa tudi besedila različnega namena in tematike ter za strokovne in poljudne revije. Poleg besedil, katerih tema je usmerjena na področja znanosti, medicine, izobraževanja in filozofije, sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi obdelavo besedil, ki so povezana s področji ekologije in varstva okolja, psihologije, turizma in sociologije pa tudi tista, ki se tičejo gradbene industrije, ekonomije, menedžmenta in politike ter bančništva, farmacije, menedžmenta in drugih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Spletne strani kot tudi spletne kataloge oziroma različne programe in aplikacije in spletne prodajalne in vse ostale vsebine, ki se nanašajo na spletno področje, obdelujemo maksimalno profesionalno. Tako sodni tolmači in prevajalci v toku njihove obdelave uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), osnovni cilj njihove implementacije pa je optimizacija prevodov za globalno iskanje in tako obdelane vsebine se hitro pojavijo na vrhu iskanja na celotnem spletu, kar se bo zagotovo pozitivno odrazilo na poslovanje lastnika teh materialov.

Stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v finski jezik za zvočne in video vsebine (reklamna sporočila, filmi, oddaje, serije in drugi). Poleg te storitve jim omogočamo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin pa tudi storitev sinhronizacije.

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz slovaškega v finski jezik

Kompletno obdelavo vozniškega in prometnega dovoljenja v omenjeni jezični kombinaciji izvajajo strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford. Enostavneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako njihovo prevajanje iz slovaškega v finski jezik kot tudi overitev tako izdelanega prevoda. Sodni tolmači, ki so uradno pooblaščeni s strani relevantnih državnih institucij, overijo prevod in tako omenjenim dokumentom omogočijo pravno veljavnost. Vse to velja za številne dokumente, toda v praksi obstajajo tudi tisti, za katere se zahteva “nadoveritev” oziroma overitev s haškim (Apostille) žigom. Glede na to, da to ni pristojnost naših strokovnjakov, stranke morajo same pridobiti podatke o tej vrsti overitve, pričakuje pa se tudi, da pri pošiljanju vsebin na prevajanje, v tem primeru priložijo tudi izvirne dokumente na vpogled.

V tej jezični kombinaciji lahko obdelamo tudi dovoljenje za prebivanje oziroma delovno dovoljenje pa tudi številne druge osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugo).

Iz slovaškega v finski jezik prevajamo tudi pravne akte (pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in pritožbe, licence, pogodbe, sodne sklepe in odločitve, certifikate, pooblastila za zastopanje in druga) kot tudi različne vrste dokumentacij (poslovna, tehnična, gradbena, razpisna, medicinska).

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači iz slovaškega v finski jezik prevajajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultate znanstvenih raziskav in prepise ocen, obdelujejo pa tudi diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet ter potrdila o rednem šolanju oziroma potrdila o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem in jih ob tej priložnosti nismo omenili.

V tej jezični kombinaciji lahko obdelujemo tudi vse vrste soglasij pa tudi potrdil in izjav. Poleg prevajanja iz slovaškega v finski jezik za soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o samskem stanu oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam.

Cena prevajanja iz slovaškega v finski jezik

  • Iz slovaškega v finski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!