Prevajanja iz slovaškega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v dani jezični kombinaciji obdelajo vse vsebine v pisani obliki, strankam zagotavljajo tudi tolmačenje iz slovaškega v perzijski jezik. Glede na to, da lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi simultano in konsekutivno tolmačenje, je pomembno, da se ponudba za navedeno storitev skrbno oblikuje, oziroma da prevajalci in sodni tolmači posedujejo vse informacije o organizaciji samega dogodka. Najbolj pomembno je izvedeti, kje bo potekal, da bi imeli vpogled v značilnosti samega prostora in potem morajo tudi vedeti, kako dolgo bo trajal in koliko ljudi bo prisotnih. V skladu s temi podatki se ponudba tudi oblikuje, vanjo pa bo po potrebi vnesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Strankam je na razpolago tudi kompletna obdelava, tako video kot tudi različnih vrst zvočnih materialov, saj poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji, zaposleni te institucije izvajajo tudi sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje.

Prevajalci in sodni tolmači bodo poskrbeli tudi za obdelavo vseh vrste reklamnih vsebin, dostopno pa je tudi neposredno prevajanje revij in časopisnih člankov iz slovaškega v perzijski jezik.


Prevajanje iz slovaškega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v slovaški jezik

Prav tako lahko prevedejo tudi književna dela, ne glede na to, ali spadajo v prozna ali v poetska pa tudi učbenike kot tudi strokovne oziroma poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike.

Poleg storitve prevajanj spletnih vsebin oziroma materialov, ki so povezani z računalništvom, bo izvedena tudi njihova profesionalna optimizacija. Preprosto rečeno, sodni tolmači in prevajalci implementirajo Orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi z njihovo pomočjo uskladili vsebino aplikacij, spletnih prodajaln in spletnih strani oziroma katalogov in ostalih spletnih vsebin s pravili iskanja.

Treba je omeniti tudi to, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz slovaškega v perzijski jezik, v sklopu te storitve pa omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi overitev prevoda, ker je ta postopek usklajen z zakonom.

S tem v zvezi je treba poudariti, da so stranke dolžne priložiti izvirne dokumente na vpogled, ki jih lahko ali osebno prinesejo v samo predstavništvo te institucije, ali pa jih pošljejo, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe.

Za vse ostale vsebine je predvideno tudi pošiljanje in prejemanje po koncu obdelave po elektronsko poti in predvideno je, da vsaka stranka lahko izbere tudi neki drugi dostopni način.

Ker sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo takšnih vsebin, stranke lahko prevedene in overjene dokumente uporabljajo v praksi, razen če ni treba izvesti nadoveritve. Za ta postopek pa ti strokovnjaki niso pooblaščeni, pa je potrebno, da lastnik dokumentov kontaktira z okrožnim sodiščem in izve, ali Apostille oziroma tako imenovana Haški žig mora biti postavljen na konkretne dokumente in v skladu s katerim principom oziroma v katerem trenutku.

Obstaja možnost, da lastnik dokumentov osebno prevzame kompletno obdelane vsebine pa tudi zahteva njihovo dostavo preko kurirske službe na katerikoli naslov. V tem primeru bo storitev tudi zaračunana neposredno od stranke, služba za dostavo pa je dolžna oblikovati ceno.

Poudarjamo, da zaposleni te institucije kompletno obdelajo, tako dokumente s področij prava, znanosti in izobraževanja ter sodstva kot tudi osebne dokumente.

Vsekakor je strankam na razpolago tudi profesionalno prevajanje gradbene in poslovne dokumentacije iz slovaškega v perzijski jezik, po potrebi pa bodo kompletno obdelani tudi vsi dokumenti iz sestave ali tehnične ali medicinske, ali razpisne dokumentacije.

Poleg tega, ti strokovnjaki poskrbijo za to, da prevedejo in potem izvedejo tudi overitev za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so recimo izjave različnih vrst, zatem soglasja oziroma vse vrste potrdil. Pravzaprav se razume, da prevajajo in overijo vsak dokument, če stranka dostavi izvirnike ozirom se v celoti drži navedenega pravila.

Čeprav se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da konkretne storitve zagotovijo v čim krajšem roku, obstaja možnost, da izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz slovaškega v perzijski jezik. Samo tedaj je lastnikom dovoljeno, da vsebine pošljejo na uradni e-poštni naslov predstavništva te institucije, pri čemer morajo takoj po tem tudi čim prej priložiti tudi izvirnike na vpogled.

Neposredno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz slovaškega v perzijski jezik in storitev overitve

Pri obdelavi, ne samo navedenega dovoljenja, ampak tudi vozniškega in prometnega pa tudi delovnega kot tudi vsakega drugega osebnega dokumenta (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi dodatno storitev v pogledu overitve vsakega predhodno prevedenega dokumenta. To pa pomeni, da strankam zagotavljajo ustrezno obdelan dokument katerekoli vrste, ki se lahko v praksi uporablja kot vsak drugi pravno veljaven dokument.

Vsekakor so specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz slovaškega v perzijski jezik in v tem primeru poleg vseh vrst poslovnih poročil, kot so letna, finančna in revizorska kompletno obdelujejo tudi fakture, zatem ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi poslovne odločitve ter statut podjetja in vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja.

Moramo poudariti, da je vsaka stranka dolžna izvirne dokumente poslati na predpisan način ali pa jih prinesti osebno v predstavništvo Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Samo dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci, ki so v tej instituciji zaposleni ne posedujejo ustreznega dovoljenja in pooblastila za izvajanje postopka nadoveritve vodi do tega, da stranka mora samostojno pridobiti informacije o tem. Gre za postopek, ki vključuje postavljanje Apostille žiga, poznanega tudi kot Haški na dokumente, podatke o tem pa stranka lahko dobi na okrožnem sodišču, v okviru katerega delujejo posebni oddelki, ki so edini tudi pooblaščeni za izvedbo overitve te vrste.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko strankam zagotovijo tudi neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz slovaškega v perzijski jezik, kar pomeni, da med drugim kompletno obdelajo navodilo za uporabo in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vsak drugi dokument, ki velja za del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Seveda zaposleni te institucije na zahtevo strank kompletno obdelajo, ne samo vse vrste potrdil, ampak tudi soglasij in izjav in v tem primeru prevajanje v navedeni različici jezikov izvedejo predvsem za dokumente, ki jih lastnik potem morajo predložiti konkretni pristojni instituciji predložitiju (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in ostale vrste teh dokumentov).

V primeru, da nekdo to zahteva, izvajamo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka diplome iz slovaškega v perzijski jezik, pri čemer se seveda razume, da prevajalci in sodni tolmači odgovorijo na zahteve posameznikov, ki v dani različici jezikov prevod želijo dobiti za vse ostale vsebine iz domene izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge in drugi).

Dokumente, ki veljajo za del medicinske dokumentacije, omenjeni strokovnjaki prav tako prevesti v tej jezični kombinaciji in potem izvedejo tudi overitev. Tako stranke dobijo prevod specifikacij farmacevtskih izdelkov iz slovaškega v perzijski jezik oziroma kompletno obdelane zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter številne druge dokumente iz sestave konkretne vrste dokumentacije.

Pomembno je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi znanstvena dela pa tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse dokumente in ostale materiale, ki so na katerikoli način povezani z znanostjo.

Seveda je strankam omenjene specializirane institucije na razpolago tudi neposredno prevajanje pogodb iz slovaškega v perzijski jezik oziroma vseh ostalih pravnih aktov, med katere med drugim spadajo tudi tožbe, sklepi in pritožbe, zatem pravni red Evropske Unije in odločitve sodišč kot tudi certifikati, sodne odločbe in pooblastila za zastopanje oziroma vse vrste licenc in drugi dokumente, ki se tičejo, tako področja prava kot tudi sodstva.

Prevajanje knjig iz slovaškega v perzijski jezik

Poleg učbenikov različne tematike, kompleksnosti in obsežnosti, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vsako prozno pa tudi poetsko književno delo. Na razpolago je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz slovaškega v perzijski jezik, v skladu z zahtevami posameznikov zaposleni v konkretnem predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelajo tudi vsebino ali ilustriranih ali otroških, ali strokovnih revij.

Omenjeni strokovnjaki posedujejo dovolj in znanja pa tudi izkušenj v implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar je posebej pomembno za stranke, ki jim je v dani kombinaciji jezikov prevajanje potrebno za katerokoli vrsto spletnih vsebina (aplikacije, spletne prodajalne, spletni katalogi, spletne strani, programi in drugo). Praktično rečeno te na enem mestu ilahko dobijo, ne samo prevedene omenjene materiale, ampak tudi optimizirane, glede na to, da zahvaljujoč uporabi navedenih posebnih orodij njihovo vsebino maksimalno profesionalno uskladimo s pravili, ki se uporabljajo v okviru spletnega iskanja. Zelo hitro potem, ko bodo postavljeni na splet, bodo ti materiali s strani iskalnika prepoznani kot absolutno najboljši in najbolj primerni rezultati za predhodno točno določeno besedo ali izraz, kar vodi do njihove precej boljše vidljivosti na celotnem spletu.

Da bi vse stranke, ki so konkretno storitev dobile na nekem drugem mestu ozirom so angažirale neke druge strokovnjake za prevajanje vsebin, toda to ni bilo izvedeno profesionalno, lahko uporabljale konkretne materiale, bodo poskrbeli lektorji in korektorji, zaposleni v omenjeni institucije. Gre za to, da so ti strokovnjaki specializirani za zagotavljanje storitve, ki je poznana kot redakcija in v tem primeru ti najprej izvajajo analizo konkretnih materialov, da bi na ta način odkrili, katere vse napake v njih obstajajo. Ko to storijo, ti v skladu s pravili perzijskega jezika oziroma ob maksimalnem spoštovanju prevajalske stroke njih le-te popravijo in na ta način strankam omogočijo, da ob vsaki naslednji priložnosti te vsebine nemoteno uporabljajo. Namen uporabe redakcije je tudi, da se konkretne vsebine obdelajo tako, da so usklajene predvsem z izvirniki, tako da jih lastniki lahko kadarkoli je to potrebno tudi uporabljajo.

Izvedeno bo tudi neposredno prevajanje besedil iz slovaškega v perzijski jezik in pri tem sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo, tako poljudna besedila katerekoli tematike kot tudi znanstvene oziroma strokovna.

Poleg igranih filmskih stvaritev oziroma dokumentarnih in animiranih, lahko zaposleni te institucije v navedeni jezični kombinaciji prevedejo tudi risane filme pa tudi reklamna sporočila in zabavne oziroma informativne in otroške ter izobraževalne oddaje kot tudi serije in številne druge zvočne ali video materiale. S tem v zvezi mora omeniti tudi informacijo, da ta institucija zaposluje tudi podnaslavljalce oziroma strokovnjaki, ki strankam omogočajo storitev sinhronizacije takšnih vsebin. Maksimalen prihranek časa je v tem primeru velika prednost, saj v sami poslovalnici stranke dobijo vse vsebine te vrste kompletno obdelane, tako da jih lahko takoj prikazujejo in v kinematografih in na televiziji pa tudi na spletu oziroma predvajajo na radiju in kateremkoli drugem mediju.

Kadar se to zahteva, lahko prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov izvedejo tudi tolmačenje, interesentom pa bo ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Toda zelo je pomembna informacija, da ti strokovnjaki izvajajo, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje iz slovaškega v perzijski jezik, kar pomeni, da se vrsta tolmačenja v celoti prilagaja zahtevam dogodka. Zato navedeni strokovnjaki morajo biti z njimi podrobno seznanjeni, tako da stranka mora dostaviti podatke in o številu oseb, ki bodo prisotne na tej manifestaciji pa tudi o njenem trajanju, pri čemer je obvezno, da jih informirajo tudi o točni lokaciji prirejanja oziroma o njenih glavnih značilnostih. V skladu z vsemi temi podatki bo sestavljena ponudba in povsem zagotovo bo izbrana tista vrsta tolmačenja, ki vsakemu udeležencu zagotavlja najboljši možni odgovor.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji prav tako obdelajo katerokoli reklamno vsebino, pri čemer posebno pozornost namenjajo tudi marketinškim pravilom, ki jih pri tem uporabljajo.

Cena prevajanja iz slovaškega v perzijski jezik

  • Iz slovaškega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovaškega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovaškega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!