Prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford sodi med institucije na ozemlju Republike Srbije, ki lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik. To vrsto storitve prevajalci in sodni tolmači izvajajo v skladu s potrebami strank in jim ponujajo, ne samo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji v pisani obliki, ampak izvajajo tudi storitev tolmačenja.

Da bi se vrsta tolmačenja prilagodila določenemu dogodku, saj so naši strokovnjaki visoko usposobljeni, tako za simultano kot tudi za šepetano tolmačenje oziroma za konsekutivno tolmačenje iz slovaškega v ukrajinski jezik, mi zahtevamo, da nam stranke posredujejo veljavne podatke o organizaciji konkretnega dogodka. To pa pomeni, da moramo vedeti, koliko udeležencev se pričakuje in kje naj bi le-ta potekal oziroma kako dolgo naj bi trajal, kako je zamišljena njegova organizacija in v odvisnosti od teh informacij ekipa naših strokovnjakov pripravi ustrezno ponudbo. Po potrebi se v ponudbo lahko vključi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to tiste vrhunske kakovosti.

Obdelujemo tudi vse vrste spletnih materialov (spletni katalogi, spletne strani, prodajalne, programska oprema in drugo) kot tudi revije vseh vrst pa tudi učbenike, književna dela, časopisne članke in besedila različne vsebine. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik za PR članke, reklamne zloženke in letake oziroma brošure, plakate in vizitke tre kataloge in vse ostale materiale, katerih osnovni namen je usmerjen na reklamiranje.


Prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik

Izvajamo tudi obdelavo serij in filmov kateregakoli žanra oziroma reklamnih sporočil in različnih vrst oddaj pa tudi številnih drugih video in zvočnih materialov. Lahko pa vam ponudimo tudi njihovo podnaslavljanje in storitev njihove sinhronizacije. Pripravljeni smo tudi za izvajanje lekture in korekture kakršnihkoli materialov, za katere posedujete prevode v tej kombinaciji, pri čemer je treba popraviti določene napake.

Svojim strankam prav tako ponujamo kompletno obdelavo dokumentov, kar vključuje najprej njihovo prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Samo dokument, ki je obdelan na ta način, se lahko preda katerikoli državni instituciji, ko je to potrebno, saj je pravno absolutno veljaven. Sicer postopek overitve pomeni, da sodni tolmač najprej preveden dokument primerja z izvirnim, ker se lahko overi samo prevod, ki je enak izvirniku, pa je zato tudi tako pomembno, da nam priložite na vpogled, ko pošiljate materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik. To pa pomeni, da jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko, ali pa jih osebno prinesete, čeprav je dovoljeno tudi pošiljanje preko kurirske službe. Vse ostale vsebine, ki smo jih omenili in ne sodijo med dokumente, nam lahko na prevajanje pošljete na elektronski naslov in jih na enak način dobite prevedene.

Potem ko prevajalec in sodni tolmač izvedeta prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik za dostavljene vsebine in potem tudi overitev, če je to potrebno, vam jih lahko dostavimo na določen naslov, ali pa jih osebno prevzamete v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Način dostave, ki vključuje dostavo prevoda na naslov se zaračunava popolnoma neodvisno od obdelave konkretnih dokumentov, cena te storitve pa je izključno odvisna od konkretne kurirske službe, ki izvaja storitev dostave.

Nujno prevajanje dokumentov iz slovaškega v ukrajinski jezik daje možnost, da jih stranke najprej pošljejo na elektronski naslov, izvirnike na vpogled pa dostavijo naknadno.

Prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo med drugim obdelujeta, ne samo dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, oziroma različne vrste izjav, soglasij oziroma potrdil, ampak tudi vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno in medicinsko dokumentacijo. Prevajajo pa tudi tehnično in poslovno oziroma razpisno ter osebno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja pa tudi vse pravne akte.

Dolžni smo, da vsem zainteresiranim strankam posebej poudarimo, da v praksi obstajajo tudi dokumenti, za katere prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik in overitev sodnega tolmača nista dovolj, da bi ta dokument štel kot pravno veljaven, ampak je nujno potrebno izvesti tudi »nadoveritev«, kar pomeni, da jih je treba opremiti z Apostille (haškim) žigom. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci ne morejo izvesti te vrste overitev, saj zanjo niso pristojni, je priporočljivo, da samostojno poiščejo informacije o njej, in to v okviru pristojnih služb, ki delujejo pri okrožnih sodiščih naše države. Morate vprašati, ne samo ali je haški pečat obvezen tudi za vaše dokumente, ampak tudi v katerem trenutku poteka ta overitev, saj v praksi overitev z Apostille žigom najpogosteje poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo obdelavo določenega dokumente, toda obstajajo tudi primeri, ko se najprej izvede overitev s haškim žigom, potem pa se prevajata, tako dokument kot tudi žig in se na koncu overjata s strani sodnega tolmača.

Prevajanje licenc in certifikatov iz slovaškega v ukrajinski jezik

Ker Prevajalski center Akademije Oxford želi ugoditi vsem zahtevam svojih strank, jim v okviru storitve, ki vključuje prevajanje različnih licenc in certifikatov iz slovaškega v ukrajinski jezik omogočamo tudi storitev overitve prevodov. Posebej poudarjamo, da to overitev izvajajo zapriseženi sodni tolmači za omenjene jezike in da se to ne nanaša na overitev prevoda s haškim ali z žigom, ki poznan kot Apostille, saj to ni v pristojnosti naših strokovnjakov. Dolžni smo poudariti, da je priporočljivo, da se vse stranke najprej pozanimajo o potrebi za overitvijo s tem žigom za konkretne dokumente, da bi maksimalno poenostavili celoten postopek njihove obdelave in prihranili, ne samo svoj čas, ampak tudi precejšnja denarna sredstva.

Poleg licenc in certifikatov na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik za pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije oziroma za sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi za ostale sodne odločbe pa tudi pritožbe in tožbe oziroma za sodne sklepe in odločitve in za različne vrste pogodb in vse ostala pravne akte.

Sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezika obdelujejo tudi vse osebne dokumente, ko so na primer izpiski iz matičnega registra o rojstvu in o sklenjeni zakonski zvezi, osebna izkaznica in potrdilo o državljanstvu oziroma potrdilo o prebivališču, potni list in vse vrst dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, vozniško, delovno, prometno in druga). V skladu s potrebami strank prevajalec in sodni tolmač v omenjeni kombinaciji prevajata tudi dokumente, ki sestavljajo predvsem poslovno kot tudi gradbeno dokumentacijo pa tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno, zatem tehnično in medicinsko dokumentacijo. Med drugim lahko iz slovaškega v ukrajinski jezik prevajata tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt oziroma statut podjetja kot tudi poslovne določitve, fakture in vse vrste poslovnih poročil, lahko pa prevajajo tudi zdravniške izvide in deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse ostale dokumente, ki jih do sedaj nismo omenili, povezani pa so s temi vrstami dokumentacij.

V primeru, da vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja, morate imeti na umu, da sodni tolmač in prevajalec obdelujeta, tako diplome in dodatke k diplomi, znanstvene patente in diplomske pa tudi seminarske naloge oziroma znanstvena dela kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju in prepise ocen ter predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in še številne neomenjene dokumente s teh področij.

Ko je to potrebno strankam, v tej kombinaciji jezikov obdelujemo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar se razen na obdelavo izjav in soglasij nanaša tudi na prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik za različne vrste potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostali dokumenti iz te skupine).

Prevajanje književnih del iz slovaškega v ukrajinski jezik

Prevajanje različnih del književnosti iz slovaškega v ukrajinski jezik prav tako sodi na področje delovanja strokovnjakov Akademije Oxford. Poleg tega, da prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo obdelujeta romane in beletrijo, lahko prevajata tudi prozna pa tudi poetska dela in vam ponudita obdelavo različnih učbenikov.

V navedeni jezični kombinaciji, pri nas dobite tudi prevajanje spletnih strani pa tudi spletnih katalogov, aplikacij in programov oziroma spletnih prodajaln in vseh ostalih materialov, ki so povezani s spletnim področjem. Ker so sodni tolmači in prevajalci visoko usposobljeni in posedujejo izkušnje pri teh vsebin v konkretni jezični kombinaciji, vam zagotavljamo, da se bodo le-te zelo hitro pojavile v precej boljšem položaju v okviru spletnega iskanja, glede na to, da naši strokovnjaki pri obdelavi spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi s tem dokumentom omogočili, da jih spletni brskalniki prepoznajo kot izvirne in kakovostne. Vse to se bo seveda zelo pozitivno odrazilo tudi na poslovanje lastnika omenjenih vsebin.

Poleg omenjenih storitev sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje iz slovaškega v ukrajinski jezik. Glede na dejstvo, da so naši strokovnjaki enako kakovostno specializirani za zagotavljanje storitev konsekutivnega, simultanega in šepetanega tolmačenja v tej kombinaciji, vam je jasno, zakaj zahtevamo, da nam posredujete podatke o dogodku, za katerega želite, da izvedemo to storitev. Pravzaprav nas morate informirati, tako o njegovi organizaciji kot tudi o trajanju oziroma o številu udeležencev, ki jih pričakujete, prav tako pa nam morate posredovati tudi podatke o prostoru, v katerem naj bi ta dogodek potekal, da bi se lahko odločili, katera od vseh omenjenih vrst tolmačenja najbolj ustreza vsem tem zahtevam. Vsem strankam, za katere dogodek je priporočljivo uporabiti to vrsto tolmačenja, pod ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalec in sodni tolmač v tej jezični kombinaciji prav tako prevajata tudi vse materiale s področja marketinga. Moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki poznajo pravila marketinga, kar jim pomaga, da konkretno reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin, ne glede na to, ali gre za prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik za brošure in kataloge oziroma zloženke, PR članke ali plakate, maksimalno prilagodijo duhu ukrajinskega jezika, s čimer dosegajo osnovni cilj obdelave te vrste vsebin, saj se vsem ljudem, ki so potencialne stranke in jim je ukrajinski jezik materni, omogoča, da se najprej seznanijo s predmetom reklamiranja, od njih pa se pričakuje, da začnejo kupovati konkretni izdelek, ki se reklamira ali uporabljati storitev.

Poleg vseh omenjenih vsebin na vašo zahtevo v optimalnem roku izvajamo tudi neposredno prevajanje vizitk iz slovaškega v ukrajinski jezik.

Prevod filmov različnih žanrov iz slovaškega v ukrajinski jezik

Če vam je potrebno prevajanje filmov iz slovaškega v ukrajinski jezik, se morate zavedati, da vam Prevajalski center Akademije Oxford pravzaprav ponuja njihovo kompletno obdelavo. To pa dejansko pomeni, da pri nas najprej dobite prevajanje, tako igranih filmov različnih žanrov kot tudi dokumentarnih oziroma animiranih, risanih in vseh drugih vrst filmskih stvaritev pa tudi njihovo podnaslavljanje. V primeru, da vam ne ustreza storitev podnaslavljanja za prevedene filme, naši strokovnjaki izvajajo sinhronizacijo obdelanih vsebin in poleg filmov prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi reklamna sporočila kot tudi zabavne in informativne oddaje oziroma serije pa tudi oddaje, ki so namenjene najmlajšim in katerih značaj je izobraževalni in številne druge.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezika obdelujejo tudi strokovne oziroma poljudne besedilne vsebine. Njihova tema naj vas ne skrbi, saj naši strokovnjaki posedujejo izkušnje pri obdelavi besedil najrazličnejše tematike, tako da med drugim obdelujejo tudi vsebine, katerih tema se nanaša na katerokoli od omenjenih področij: ekologija in varstvo okolja, farmacija, izobraževanje, turizem, komunikologija, gradbena industrija, marketing, finance, politika, informacijske tehnologije, medicina, bančništvo, pravo, menedžment in ostale veje družbenih in naravoslovnih ved.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford sta tudi lektor in korektor, ki izvajata storitev redakcije, le-ta pa je namenjena vsebinam, ki so slabo prevedene. Če želite, da se v prevodih materialov, ki jih že posedujete, izvedejo vsi potrebni popravki, da bi dobili maksimalno kakovostno obdelane vsebine, lahko to storitev zaupate našim strokovnjakom.

Cena prevajanja iz slovaškega v ukrajinski jezik

  • Iz slovaškega v ukrajinski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!