Prevajanje iz slovaškega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v češki jezik in to za vse vrste materialov v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači pa lahko izvajajo tudi tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov. Pri pripravi ponudbe za to storitev vzamemo v obzir informacije, ki nam jih posredujete in vključujejo, tako podatke o organizaciji tega dogodka kot tudi podatke o številu udeležencev oziroma o predvidenem trajanju pa tudi informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal. To poudarjamo zato, ker sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo katerokoli vrsto tolmačenja (konsekutivno, šepetano in simultano) in ker se vsaka od njih uporablja za jasno določen koncept dogodka, se naši strokovnjaki na osnovi dobljenih podatkov odločajo, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena za konkretni dogodek. Najem opreme za simultano tolmačenje prav tako lahko omogočimo vseh zainteresiranim strankam, za katere dogodek je najbolje uporabiti prav to storitev.

V navedeni kombinaciji jezikov naši strokovnjaki obdelujejo tudi spletne strani oziroma programsko opremo kot tudi spletne prodajalne, kataloge in druge vsebine, ki so povezane s spletnimi področji oziroma besedilne materiale ne glede na njihovo tematiko, dolžino, kompleksnost in namen.

Poleg tega lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v češki jezik za učbenike in katerekoli delo književnosti oziroma na vašo zahtevo lahko prevajajo tudi vse vsebine s področja marketinga kot tudi časopisne članke pa tudi ilustrirane, strokovne in ostale vrste revij. Obdelujemo tudi serije in filme vseh žanrov in vrst pa tudi reklamna sporočila oziroma oddaje informativnega, zabavnega in izobraževalnega značaja in številne druge vrste zvočnih in video materialov. V okviru storitve, ki se nanaša na njihovo obdelavo, strankam omogočamo tudi njihovo podnaslavljanje ali pa sinhronizacijo obdelanih vsebin.


Prevajanje iz češkega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v češki jezik

Našo ekipo sestavljajo tudi strokovnjaki, katerih področje delovanja se nanaša na lekturo in korekturo, kar pomeni obdelavo vseh tistih vsebin, za katere ste že dobili prevode iz slovaškega v češki jezik na nekem drugem mestu, pri čemer niso zadostili določeni ravni kakovosti. Ko korektorji oziroma lektorji končajo redakcijo takšnih materialov, ste lahko povsem prepričani, da bo njihova kakovost na na visoki ravni in da bodo v celoti usklajeni, tako z duhom češkega jezika kot tudi s pravili prevajanja takšne vrste vsebin.

Lahko vam ponudimo tudi kompletno obdelavo dokumentov, ki se predajajo v pristojnih institucijah, oziroma vseh vrst potrdil in izjav pa tudi soglasij. Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, potrdila o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in drugo). Prav tako lahko v tej kombinaciji obdelujemo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako osebno, tehnično in gradbeno kot tudi medicinsko, razpisno in poslovno dokumentacijo. Poleg tega iz slovaškega v češki jezik prevajamo tudi vse pravne akte, tako da sodni tolmači in prevajalci med drugim lahko obdelujejo tudi vse vrste licenc, pogodb in certifikatov, zatem pooblastila za zastopanje in sklep o razvezi zakonske zveze pa tudi pravni red Evropske Unije ter sodne odločbe in sklepe, odločitve in pritožbe.

Da bi vam zagotovili kompletno obdelavo katerekoli vrste dokumentov, nam morate na vpogled priložiti tudi izvirnike, da bi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača potekala v skladu s pravili, ki jih določa zakon. To pomeni, da jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa zadolžite določeno kurirsko službo, da jih dostavi na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Imate tudi možnost, da jih osebno prinesete v poslovalnico, vse to pa se ne nanaša na prevajanje iz slovaškega v češki jezik za ostale vsebine, saj se zanje ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, pa iz tega razloga tudi ni nujno, da na vpogled dostavite izvirnike, kar nadalje pomeni, da lahko pošiljanje pa tudi prejemanje prevedenih materialov izvedete tudi preko elektronske pošte. Potem ko bo končana obdelava dokumentov, ki ste nam jih dostavili, jih lahko osebno prevzamete v prostorih naše poslovalnice, obstaja pa tudi možnost, da vam prevode iz slovaškega v češki jezik za katerekoli dokumente dostavimo tudi katerikoli naslov. Glede na to, da to storitev izvaja kurirska služba, jo le-ta tudi zaračunava po lastnem ceniku in to neposredno od stranke, saj ta storitev ni vračunana v osnovno ceno obdelave določenega dokumenta. Svetujemo vam, da preden dostavite, ali prinesete dokumente na obdelavo, preverite vse kar se nanaša na overitev z Apostille žigom za te dokumente. Gre za tako imenovani haški žig in zanj prevajalci in sodni tolmači nimajo pristojnosti, tako da tudi ne izvajajo te vrste overitve, pa se zato priporoča, da vi najprej sami izveste, ali se le-ta zahteva za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v češki jezik. V primeru, da na to vprašanje dobite pritrdilen odgovor, ste dolžni tudi vprašati, ali overitev s hašim žigom za te dokumente poteka, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo ali pa pred tem, saj je od teh informacija tudi odvisno na prvem mestu, kako dolgo traja sam postopek in potem tudi kam morate najprej odneseti dokumente.

Dostava dokumentov, za katere zahtevate prevajanje v tej kombinaciji jezikov, na elektronski naslov je dovoljena samo, ko vam je njihova obdelava potrebna v posebej kratkih rokih, pa tudi tedaj ste dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer se zahteva, da maksimalno spoštujete rok, ki ste ga postavili za izdelavo prevoda.

Konsekutivno tolmačenje iz slovaškega v češki jezik

Da bi se lahko odločili za konsekutivno tolmačenje iz slovaškega v češki jezik za določen dogodek, moramo imeti informacije o njem. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega uporabljajo tudi šepetano oziroma simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, pa je iz tega razloga tudi pomembno, da nas seznanite z vsemi podrobnostmi v zvezi z dogodkom, ki ga organizirate, da bi lahko izbrali najboljšo vrsto tolmačenje, za katero bomo prepričani, da v celoti ustreza vsem zahtevam tega dogodka. Svojim strankam, ki ta vrsta storitve ustreza, bomo v ponudbo uvrstili tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako vam lahko ponudimo tudi profesionalno prevajanje iz slovaškega v češki jezik za vse vrste spletnih vsebin (programska oprema, spletne prodajalne, spletne strani, katalogi in drugo) pa tudi za učbenike. Poleg tega, prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo lahko obdelujejo tudi katerokoli vrsto književnih del oziroma revije kot tudi časopisne članke.

Ko pride to tega, da prevajanje iz slovaškega v češki jezik prepustite nestrokovnim osebam in dobite slabo obdelane vsebine, so tukaj lektorji in korektorji, ki so del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford in ki v vsakem trenutku lahko izvajajo lekturo oziroma vam ponudijo storitev korekture za takšne vsebine. Imejte na umu, da boste, ko končajo z redakcijo slabo prevedenih materialov, ne glede na to, za katero vrsto gre, dobili profesionalno obdelavo in to absolutno v skladu s pravili prevajalske stroke oziroma s pravili ciljnega oziroma češkega jezika.

Prevajanje reklamnih letaki in flajeriz slovaškega v češki jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači začnejo s prevajanjem reklamnih letakov in zloženk iz slovaškega v češki jezik, se trudijo, da sporočil iz izvirnih materialov obdelajo tako, da se vsem potencialnim strankam, ki jim je češki materni jezik, konkretni proizvod ali storitev, ki se na ta način reklamira, čim bolj približa, da bi začeli kupovati izdelek oziroma uporabljati določeno storitev.

Poleg tega, da obdelujejo kataloge izdelkov in storitev ter brošure in reklamne zloženke, vam prav tako ponujajo tudi prevajanje iz slovaškega v češki jezik za reklamne letake oziroma vizitke in PR članke pa tudi za vse ostale vsebine, ki jih nismo omenili, primarno pa so usmerjene na reklamiranje.

Prav tako, na vašo zahtevo lahko izvajamo tudi kompletno obdelavo filmskih stvaritev, ne glede na to, za kateri žanr ali vrsto gre oziroma prevajamo lahko, ne samo igrane, ampak tudi animirane in risane oziroma dokumentarne filme. Poleg njih sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamna sporočila, tako tiste, ki bodo predvajane na televiziji kot tudi tiste, ki so izključno namenjene izvajalskemu predvajanju, prevajajo pa tudi serije ter zabavne oziroma izobraževalne, otroške, informativne in številne druge vrste oddaj. Pod pojmom kompletna obdelava v tem primeru mislimo najprej na prevajanje iz slovaškega v češki jezik za vse omenjene vsebine in potem tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Poleg vseh storitev, ki smo jih do zdaj omenili, sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi poljudna oziroma strokovna besedila, in to katerekoli tematike. Tema besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v češki jezik, se lahko nanaša, tako na področja politike, ekonomije, prava, financ in bančništva oziroma znanosti, medicine, izobraževanja in farmacije kot tudi na področja gradbene industrije, ekologije in varstva okolja, turizma in komunikologije in psihologije, filozofije, sociologije in gradbene industrije kot tudi številnih drugih vej družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz slovaškega v češki jezika

Stranke, ki jih zanima prevajanje deklaracij izdelkov iz slovaškega v češki jezik, ne samo, da v Prevajalskem centru Akademije Oxford dobijo to storitev, ampak sodni tolmači izvajajo tudi overitev tako izdelanega prevoda in jim na ta način omogočajo, da jih lahko uporabljajo v praksi.

Poleg tega obdelujejo tudi navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi gradbene projekte in vse ostale dokumente, ki sestavljajo tehnično oziroma gradbeno in razpisno dokumentacijo.

V skladu z vašimi zahtevami obdelujemo tudi zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi ostale dokumente, ki so del medicinske dokumentacije.

Razumljivo je, da izvajamo tudi kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov (osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, prometno in drugo), lahko pa obdelamo tudi vse vrste, tako soglasij kot tudi izjav in potrdil oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumenti).

Sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo pravne akte oziroma različne vrste pogodb in sodnih odločb ter licence in pooblastila za zastopanje kot tudi pravni red Evropske Unije pa tudi odločitve sodišč, sklepe in vse druge dokumente, ki so povezani s področjema pravosodja in prava.

Predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma potrdila o rednem šolanju pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in diplome in dodatke k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvene patente kot tudi številne druge dokumente, povezane z znanostjo ali izobraževanjem, lahko kompletno obdelujemo oziroma vam ponudimo najprej njihovo prevajanje iz slovaškega v češki jezik in potem tudi storitev overitve tega prevoda s strani sodnega tolmača.

Vsekakor morate imeti na umu, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti dodatno overitev, kar je vaša dolžnost, saj sodni tolmači in prevajalci niso pristojni za overitev prevedenih dokumentov z Apostille (haškim) žigom.

Vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb, od poslovnih odločitev, faktur in poročil pa do ustanovitvenih aktov podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in statuta podjetja, v optimalnem roku obdelujemo v tej jezični kombinaciji, ko je to potrebno našim strankam.

Cena prevajanja iz slovaškega v češki jezik

  • Iz slovaškega v češki je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!