Prevajanje iz slovaškega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Z neprikritim ponosom lahko rečemo, da je Prevajalski center Akademije Oxford trenutno ena od redkih institucij v naši državi, ki ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, katerih posel je obdelava vsebin v korejskem jeziku. Tukaj so seveda tudi prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik, ki so specializirani za obdelavo vsebin v tem jeziku. Glede na to, da gre za strokovnjake na visoki ravni, ki vam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v korejski jezik, tako da strankam omogočajo obdelavo vseh vrst materialov v tej kombinaciji jezikov, lahko pa izvajajo tudi tolmačenje, ko je to potrebno.

Poleg tega, da na zahtevo strank obdelujejo romane, prozna in poetska dela oziroma beletrijo pa tudi druga književna dela, naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v korejski jezik za spletne strani in številne druge spletne vsebine kot tudi za učbenike oziroma besedila, tako različne tematike in dolžine kot tudi kompleksnosti.

Poleg tega prevajajo tudi marketinške materiale kot tudi revije, zatem časopisne članke, na zahtevo strank pa lahko izvajajo tudi kompletno obdelavo filmskih stvaritev kot tudi številnih drugih, ne samo video, ampak tudi zvočnih vsebin, kot so na primer reklamna sporočila, informativne oddaje in serije, zatem izobraževalne, otroške, zabavne in druge vrste oddaj. Želimo poudariti tudi to, da jih v sklopu te storitve pričakuje podnaslavljanje prevedenih vsebin pa tudi, da lahko izvedemo njihovo sinhronizacijo, če je to potrebno.


Prevajanje iz korejskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v korejski jezik

Če organizirate določen dogodek, za katerega vam je potrebna ta storitev, naši strokovnjaki izvajajo tudi tolmačenje iz slovaškega v korejski jezik. Ker pa so specializirani za vse vrste te storitve oziroma za šepetano ter simultano in konsekutivno tolmačenje, vsaka od njih pa se uporablja za točno določen dogodek, tako da moramo poznati vse podrobnosti v zvezi z njegovo organizacijo. S tem mislimo predvsem na trajanje konkretnega dogodka in točne informacije o njegovi organizaciji in potem tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal in o številu udeležencev. Kadar se za dogodek, ki ga stranka organizira, priporoča uporaba simultanega tolmačenja iz slovaškega v korejski jezik, v ponudbo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na vašo zahtevo izvajajo tudi obdelavo kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov in poleg njegovega prevajanja izvajajo tudi overitev prevoda in to z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Tako dobite dokument, ki je pravno veljaven in ga lahko uporabljate, kadarkoli imate potrebo. Da bi lahko spoštovali določbe zakona, morate pri pošiljanju vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v korejski jezik, vsekakor priložiti tudi izvirnike. V tem primeru se uporabljajo za overitev in jih sodni tolmač vzame samo na vpogled, saj jih mora primerjati s prevodi, da bi se prepričal, da med njima ne obstaja razlika. Toda v primeru, da opazi kakršnokoli razliko, vam je dolžan predlagati izvajanje storitve korekture oziroma lekture, ki jo prav tako ponujajo naši strokovnjaki (korektorji in lektorji). Ko popravijo vse napake, ki jih ti prevodi vsebujejo, tako obdelan dokument ponovno vrnejo sodnemu tolmaču, ki ga zdaj lahko brez težav overi.

Da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa oziroma denarnih sredstev, vam priporočamo, da se na samem začetku pozanimate o Apostille žigu. Ta vrsta overitve se izvaja v pristojnih službah, in to v okviru okrožnega sodišča v mestu vašega bivanja in ne izvaja se za absolutno vse dokumente, ampak samo za tiste, za katere to določa zakon. Prav zato je tudi pomembno, da najprej izveste, ali se za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v korejski jezik, zahteva tudi ta vrsta overitve in potem tudi, da vprašate uslužbence, ali overitev s tem žigom poteka po ali pred obdelavo tega dokumenta s strani prevajalcev in sodnih tolmačev. V trenutku, ko dobite vse te podatke, boste že v veliki prednosti, saj boste vedeli, kam morate najprej odnesti ta dokument in potem tudi na kakšen način poteka njegova obdelava.

Poleg prevajanje iz slovaškega v korejski jezik za različne vrste dokumentacij (razpisna, medicinska, gradbena, poslovna, tehnična, osebne in druga), sodni tolmači in prevajalci lahko na vašo zahtevo obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma vse vrste predvsem izjav in potrdil oziroma soglasij. Obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi prava oziroma znanosti pa tudi katerokoli drugo vrsto dokumentov.

Ker je zelo pomembno, da spoštujete pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled, vam ponujamo možnost, da jih ali prinesete osebno, ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa zadolžite katerokoli kurirsko službo, da jih dostavi na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Kar zadeva pošiljanje vseh ostalih vsebin, za katere vam je nujno potrebno prevajanje iz slovaškega v korejski jezik in za katere se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, njih lahko najprej pošljete na obdelavo preko elektronske pošte, in jih potem prevedene dobite na enak način. Toda dokumente po koncu obdelave lahko najprej prevzamete osebno, če vam tako ustreza kot tudi, da zahtevate, da vam jih pošljemo preko kurirske službe na določen naslov. Toda dobro je imeti na umu, da ta storitev ni vračunana v ceno obdelave konkretnih dokumentov, tako da jo morate plačati, ko prevzemate to pošiljko.

D bi prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnili vašo zahtevo za nujnim prevajanjem dokumentov v tej kombinaciji jezikov, vam je dovoljeno, da jih samo v tem primeru najprej pošljete preko elektronske pošte in da potem, vsekakor najhitreje mogoče, dostavite tudi izvirnike na vpogled.

Tolmačenje iz slovaškega v korejski jezik

Ker prevajalci in sodni tolmači lahko, ko je to potrebno, izvajajo, tako konsekutivno ter simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz slovaškega v korejski jezik, so stranke dolžne, da nam posredujejo vse pomembne informacije o konkretnem dogodku, za katerega jim je potrebna ta storitev, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo in tolmačenje maksimalno prilagodili vsem zahtevam tega dogodka. Poleg podatka o številu udeležencev oziroma o trajanju moramo dobiti tudi informacijo o njegovi organizaciji kot tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal. Za stranke, za katere dogodek bo uporabljena ta vrsta tolmačenja, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod ugodnimi pogoji.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v korejski jezik za spletne strani kot tudi za spletne prodajalne in kataloge oziroma programsko opremo ter druge vsebine, povezane s spletnim področjem. Prevajalci in sodni tolmači v tem primeru uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi obdelanim materialom omogočili, da poboljšajo položaj v okviru globalnega iskanja.

Če posedujete izdelane prevode v tej jezični kombinaciji, pri čemer je potrebno popraviti določene neke napake v njih, vam ponujamo redakcijo teh materialov, ki jo izvajajo profesionalni korektorji oziroma lektorji, ki so prav tako v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford in imajo večletne izkušnje pri zagotavljanju storitev lekture in korekture za navedeno kombinacijo jezikov.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi zvočne kot tudi video materiale in to, tako različne vrste radijskih in televizijskih oddaj kot tudi reklamna sporočila oziroma serije pa tudi filme vseh žanrov in vrst (animirani, igrani, dokumentarni in ostali). Prav tako vam omogočamo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja.

Prevajanje strokovnih revij iz slovaškega v korejski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe Akademije Oxford, izvajajo tudi neposredno prevajanje vsebin strokovnih revij iz slovaškega v korejski jezik.

Prav tako pa prevajajo tudi poljudne revije pa tudi časopisne članke oziroma vse vrste besedil. Tako poleg besedil, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, turizma in komunikologije oziroma marketinga, obdelujejo tudi besedila, ki se nanašajo na področja financ, ekonomije in bančništva, politike in prava pa tudi tista, ki so povezana s področjema znanosti in izobraževanja oziroma psihologije, komunikologije, sociologije, filozofije, medicine in farmacije pa tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Po potrebi sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamne materiale in to, tako kataloge in brošure kot tudi plakate oziroma zloženke in PR članke, lahko pa vam ponudijo tudi prevajanje iz slovaškega v korejski jezik za vizitke. V toku obdelave teh vsebin spoštujejo pravila marketinga, ki jih odlično poznajo, tako da reklamno sporočilo prevajajo v celoti v skladu s pravili korejskega jezika, da izvornim govorcem tega jezika omogočijo, da se čim bolje seznanijo s konkretnim izdelkom ali storitvijo, ki se skozi te materiale reklamira.

Prav tako lahko iz slovaškega v korejski jezik prevajamo tudi, tako prozna in poetska književna dela kot tudi romane, beletrijo ali in učbenike.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz slovaškega v korejski jezik

Da bi strankam omogočili obdelavo diplome in dodatka k diplomi v tej kombinaciji jezikov, jim najprej ponujamo njihovo prevajanje iz slovaškega v korejski jezik in potem tudi overitev izdelanega prevoda z žigom sodnega tolmača. Tako prevajalci in sodni tolmači vsem strankam, ki zahtevajo obdelavo tega pa tudi številnih drugih dokumentov, omogočijo, da v optimalnem roku dobijo dokumente, ki so v celoti obdelani v skladu sa zakonom in se samim tem lahko uporabljajo, kadarkoli je to potrebno.

Obdelujemo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi predmetnike in programe fakultet, prepise ocen in potrdila o rednem šolanju pa tudi potrdila o opravljenih izpitih oziroma diplomske in seminarske naloge in vse ostale dokumente, ki se nanašajo na izobraževanja. Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi vse osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in drugo osebni dokumenti) kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in razpisno kot tudi gradbeno oziroma medicinsko in poslovno dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, zdravniški izvidi, sklep o ustanovitvi pravne osebe, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akti podjetja, fakture, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, poslovna poročila vseh vrst, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga).

Na zahtevo strank, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse pravne akte in to, tako pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, odločitve in pritožbe kot tudi pravni red Evropske Unije, licence in certifikate oziroma sodne sklepe in tožbe. Iz slovaškega v korejski jezik lahko prevajamo tudi znanstvene patente oziroma za rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem znanosti kot tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko je to potrebno oziroma različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in druga).

Da bi lahko spoštovali določbe zakona in izvedli overitev prevoda v skladu s pravili, nam morajo stranke dostaviti izvirne dokumente na vpogled. Priporočljivo je, da pred tem preverijo vse potrebno, kar zadeva overitev s haškim (Apostille) žigom za konkretne dokumente.

Cena prevajanja iz slovaškega v korejski jezik

  • Iz slovaškega v korejski po strani je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovaškega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovaškega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!