Prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik za najrazličnejše vrste vsebin, lahko pa vam ponudijo tudi storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Da bi ugodili vsem vašim zahtevam tudi v celoti izpolnili tudi pričakovanja udeležencev dogodka, ki ga organizirate pa tudi vaša kot organizatorja, vam najprej ponujamo simultano oziroma konsekutivno kot tudi posebno vrsto te storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje iz slovaškega v slovenski jezik. S samim tem ponujamo možnost, da se katerakoli vrsta dogodka pokrije z ustrezno vrsto tolmačenja, poleg tega pa vam lahko, ko to ustreza zahtevam konkretnega dogodka, ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na vašo zahtevo lahko iz slovaškega v slovenski jezik prevajamo tudi, tako romane in dela proze kot tudi poetska dela, beletrijo in druge književne vrste. Omogočamo vam tudi obdelavo učbenikov kot tudi reklamnih vsebin (katalogi, plakati, zloženke, vizitke, brošure, PR članki in ostali materiali s področja marketinga), izvajamo pa tudi prevajanje spletnih strani in številnih drugih vsebin, ki so na katerikoli način povezan s spletom. Na vašo zahtevo prevajamo prav tako časopisne članke pa tudi vsebino katerekoli vrste revij oziroma poljudna in strokovna besedila, katerih tema se nanaša na katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved.

Naši strokovnjaki lahko v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi serije kot tudi zabavne oziroma informativne oddaje pa tudi številne druge vrste oddaj, ki bodo predvajane na radijskih postajah ali televiziji. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi filmske stvaritve različnih žanrov, zatem reklamna sporočila in druge video in zvočne vsebine. V okviru te storitve, vas na prvem mestu pričakuje prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik vseh omenjenih in ostalih video in zvočnih vsebin in potem tudi sinhronizacija prevedenih materialov in storitev njihovega podnaslavljanja.


Prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik

Lekturo oziroma korekturo vseh vsebin, ki so v omenjeni kombinaciji jezikov prevedene na nekem drugem mestu, vendar je treba popraviti napake, ki jih le-te vsebujejo, izvajata profesionalni lektor in korektor, ki sta prav tako del naše ekipe.

Moramo poudariti tudi to, da glede na to, da so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko dobite kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov. Enostavneje rečeno najprej dobite njihovo prevajanje v navedeni kombinaciji in potem tudi overitev tako izdelanega prevoda in to z žigom sodnega tolmača, ki je uradno pooblaščen s strani relevantnih državnih institucij. Na ta način dobite dokument, ki je mogoče uporabiti v vsaki situaciji, saj je pravno absolutno veljaven, pri čemer poudarjamo, da obstajajo tudi dokumenti, za katere se poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača, zahteva tudi dodatna vrsta overitve. Glede na to, da zanjo niso zadolženi naši strokovnjaki, je priporočljivo, da v pristojnih službah na okrožnih sodiščih Republike Slovenije, sami poiščete vse podatke o overitvi z Apostille oziroma haškim žigom. Zelo je pomembno vedeti, da se ta vrsta overitve ne izvaja za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih določa zakon, pa tudi zanje poteka na dva načina (po ali pred obdelavo konkretnega dokumenta s strani naših strokovnjakov). Vse te informacije vam bodo zelo koristne, glede na to, da boste tako prihranili svoj denar pa tudi svoje čas, saj vam bo precej jasneje, kam morate najprej odnesti dokument in kako dolgo bo trajala njegova obdelava.

Poleg možnost, da vsebine na prevajanje pošljete preko elektronske pošte, kar se nanaša na vse materiale, ki ne zahtevajo overitve, medtem ko ostale vsebine lahko pošljete preko kurirske službe kot tudi, da se odločite, da jih osebno prinesete v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali jih pošljete preko “Pošte Slovenije”, toda samo priporočeno, saj ste dolžni poslati izvirne dokumente, da bi lahko izvedli storitev njihove overitve. Prav tako imate možnost, da se odločite, kako želite prevzeti obdelane vsebine, pri čemer pošiljanje prevedenih materialov na elektronski naslov lahko poteka samo, če se za njih ne zahteva overitev, vse ostale materiale pa lahko prevzamete osebno ali pa vam jih dostavimo preko kurirske službe na naslov, ki ga navedete. Glede na to, da ta storitev ni vračunana v osnovno ceno oziroma prevajanje in overitev dokumenta, to pomeni, da jo morate plačati kurirju, ko prevzemate prevedene in overjene dokumente. Cena te storitve je odvisna samo od cenika kurirske službe, ki vam dostavlja pošiljko.

Možnost, da dokumente pošljejo preko elektronske pošte, imajo samo stranke, ki jim je potrebno njihovo nujno prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik, toda samo zato, da bi sodni tolmači in prevajalci v čim krajšem roku prevzeli njihovo obdelavo. Toda moramo poudariti, da morajo stranke tudi v tem primeru spoštovati pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled, pri čemer se vsekakor priporoča, da izberejo najhitrejši način dostave od vseh, ki smo jih omenili.

Kar zadeva obdelavo dokumentov v tej kombinaciji jezikov, vam zagotavljamo, da naši strokovnjaki obdelujejo vse vrste dokumentov, ki jih stranke zahtevajo. Toda od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik za osebne dokumente, kar vključuje predvsem obdelavo osebne izkaznice, vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma potnega lista in potrdila o državljanstvu pa tudi potrdila o stalnem prebivališču in delovnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) zatem dovoljenja za prebivanje in vseh ostalih osebnih dokumentov.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi pravne akte (odločitve sodišč, sodbe in pritožbe, pogodbe, licence, sodne odločbe in sklepe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, pravni red Evropske Unije in druga) pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akti podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, statuti podjetja, fakture, revizijska, finančna in letna poslovna poročila in ostale dokumente povezan s poslovanjem pravnih oseb). Naši strokovnjaki prav tako lahko prevajajo katerikoli dokument, ki se predaja pristojnim službam oziroma vse vrste izjav, soglasij ali potrdil. POleg tega pa vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik za gradbene projekte kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in deklaracije izdelkov in številne druge dokumente, ki sestavljajo, ne samo gradbeno in tehnično, ampak tudi razpisno dokumentacijo. V navedeni jezični kombinaciji, prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale nenavedene dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela prav tako prevajamo, ko vam je to potrebno, poleg tega pa vam lahko ponudimo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov s področij znanosti in izobraževanja. Sodni tolmači in prevajalci med drugim lahko prevajajo in potem tudi overijo diplomo in dodatek k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav ter predmetnike in programe fakultet oziroma prepise ocen, potrdila o rednem šolanju kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potrdila o opravljenih izpitih in še številne druge dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz slovaškega v slovenski jezik

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz slovaškega v slovenski jezik je pravzaprav samo ena od številnih storitev, ki jih zainteresiranim strankam lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg te storitve strankam omogočajo tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer tako prevedena vozniška in prometna dovoljenja pravzaprav postanejo pravno veljavni dokumenti. Žig sodnega tolmača pravzaprav označuje, da je vsebina prevoda popolnoma enaka kot v izvirnih materialih, kar pa pomeni, da tako obdelan dokument stranka lahko uporablja v skladu s svojimi potrebami.

Na vašo zahtevo v omenjeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi delovno kot tudi dovoljenje za prebivanje oziroma številne druge osebne dokumente, kot je na primer potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu in osebno izkaznico pa tudi izpiske iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi, obdelujemo pa tudi vse ostale osebne dokumente. Prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma različne vrste potrdil in izjava oziroma vse vrste soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druga).

Prav tako na vašo zahtevo seveda obdelujemo poslovno dokumentacijo in izvajamo najprej prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik, tako za sklep o ustanovitvi pravnih oseb, pogodbe vseh vrst, poslovne odločitve in poročila kot tudi za fakture pa tudi za ustanovitveni akt in statut podjetja in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe in potem izvajamo tudi njihovo overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, prav tako obdelujemo na zahtevo strank. Poleg tega jim lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik za razpisno oziroma gradbeno in tehnično dokumentacijo kot tudi za vse pravne akte (sodne pritožbe in odločitve, pravni red Evropske Unije, pogodbe, sodne odločbe, sodbe in tožbe, pooblastila za zastopanje, certifikati, licence in drugo).

Če postoji potreba za tem, strankam omogočamo tudi prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik za dokumente, ki se nanašajo predvsem na področje znanosti pa tudi izobraževanja, tako da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, ne samo diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in prepis ocen, ampak tudi potrdilo o rednem šolanju pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela in predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvene patente in diplomske pa tudi seminarske naloge ter ostale dokumente in druge vsebine, ki so povezani z navedenima področjema.

Da bi lahko ugodili vaši zahtevi in vam omogočili prevajanje kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, ste dolžni najprej na vpogled dostaviti izvirnike kot tudi, da na okrožnem sodišču v kraju prebivališča preverite vse podatke v zvezi z overitvijo s haškim oziroma Apostille žigom za konkretne dokumente.

Prevajanje člankov iz noviniz slovaškega v slovenski jezik

Če vam je potrebno prevajanje časopisnih člankov iz slovaškega v slovenski jezik, nam lahko jih pošljete preko elektronske pošte, prevajalci in sodni tolmači pa vam potem, ko končajo njihovo obdelavo, lahko na enak način dostavijo prevedene vsebine.

V navedeni kombinaciji jezikov pa lahko obdelujejo tudi revije, ne glede na to, ali gre za strokovne, izobraževalne oziroma informativne ali zabavne, če pa je to potrebno, lahko izvajajo tudi prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik za učbenike, kot tudi za vsa dela književnosti (beletrija, poezija, romani, proza in drugo). Poleg tega vam ponujamo tudi strokovno prevajanje vseh vsebin, ki so povezane s spletnimi področji, kar vključuje predvsem obdelavo, tako spletnih strani in programske opreme kot tudi spletnih katalogov, prodajaln in številnih drugih vsebin. Pri tem prevajanju sodni tolmači in prevajalci uporabljajo splošno veljavna SEO pravila (Search Engine Optimisation) in to z osnovnim ciljem, da se prevedenim materialom poboljša položaj v okviru splošnega spletnega iskanja.

Če postoji potreba za tem, pri nas stranke pričakuje tudi prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik za filme kateregakoli žanra oziroma serije pa tudi za reklamna sporočila in informativne in zabavne kot tudi otroške, izobraževalne in druge vrste, tako televizijskih kot tudi oddaj, ki bodo predvajane na radijskih postajah pa tudi na vseh ostalih medijih. Poleg njihovega prevajanja lahko izvajamo tudi sinhronizacijo, če pa vam to iz kateregakoli razloga ne ustreza, vam ponujamo tudi podnaslavljanje prevedenih zvočnih in video vsebin.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači lahko na vašo zahtevo izvajajo tudi neposredno iz slovaškega v slovenski jezik za vse materiale, ki so namenjeni predvsem reklamiranju določenega podjetja ali specifične storitve oziroma izdelkov. Čeprav stranke od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje brošur in katalogov, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci po potrebi prevajajo tudi PR članke in vizitke kot tudi reklamne zloženke, plakate, letake in številne druge neomenjene marketinške materiale. Posebno pozornost med obdelavo namenjajo prilagajanju reklamnega sporočila iz izvirnika, saj je to tudi osnova prevajanja takšnih vsebin in ga na najboljši možni način uskladijo, tako s pravili slovenskega jezika kot tudi z duhom govornega jezika, s čimer vsem zainteresiranim strankam, ki naj bi začele kupovati konkretni izdelek in uporabljati storitev, ki se reklamira oziroma se seznanijo s poslovanjem določenega podjetja, omogočijo, da se spoznajo z vsem, kar je potrebno za doseganje osnovnega cilja prevajanja takšnih vsebin.

Tolmačenje iz slovaškega v slovenski jezik

Tolmačenje iz slovaškega v slovenski jezik je samo ena od številnih storitev, ki jih na vašo zahtevo lahko izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. V skladu s potrebami konkretnega dogodka, za katerega se izvaja ta storitev, lahko uporabljajo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz slovaškega v slovenski jezik, v odvisnosti od potreb konkretnega dogodka, pa se v ponudbi lahko pojavi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to zadnje generacije. Da bi lahko izbrali najboljšo vrsto tolmačenja oziroma na najboljši možni način odgovorili na zahteve vašega dogodka, nam morate posredovati podatke o tem, koliko udeležencev pričakujete in tudi, kako dolgo naj bi dogodek trajal. Prav tako so pomembne informacije, povezane s prostorom, v katerem naj bi le-ta potekal oziroma z njegovo organizacijo.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik za strokovna pa tudi za poljudna besedila, ki naj bi bila plasirana širši javnosti. Če je tema besedil, za katera zahtevate prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov malo neobičajna, nimate absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo besedila katerekoli tematike. Ne glede na to, ali gre za filozofijo, psihologijo ali sociologijo oziroma komunikologijo, znanost in menedžment in izobraževanje, ekologijo in varstvo okolja ali pa ekonomijo, finance in bančništvo oziroma politiko, farmacijo, marketing in gradbeno industrijo oziroma turizem, informacijske tehnologije ali katerokoli drugo področje, vam zagotavljamo, da sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku prevajajo dostavljene materiale.

Toda, če ste prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik s katerokoli vrsto vsebin, zaupali nekomu drugemu na prevajanje, pri čemer pa ste dobili neprofesionalno izdelane prevode, vam lahko ponudimo njihovo profesionalno redakcijo oziroma korekturo in lekturo. Poudarjamo, da lektorji in korektorji to storitev izvajajo v optimalnem roku in po zelo ugodnih cenah.

Cena prevajanja iz slovaškega v slovenski jezik

  • Iz slovaškega v slovenski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!