Prevajanje iz slovaškega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za osebne pa tudi katerekoli druge dokumente, imajo možnost, da njihovo kompletno obdelavo dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ko rečemo kompletno, to pravzaprav na prvem mestu pomeni prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, zatem tudi overitev, saj del naše ekipe sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači za oba jezika, ki osebne in vse vrste ostalih dokumentov, ki se prevedejo, tudi overijo z žigom sodnega tolmača, ki se na ta način lahko uporabljajo v praksi, saj tako obdelane vsebine štejejo kot pravno veljavne. Toda dolžni smo poudariti tudi, da obstajajo določeni dokumenti, za katere je treba izvesti še eno vrsto overitve, toda le-te ni mogoče izvesti v prostorih naše poslovnice, saj prevajalci in sodni tolmači niso zadolženi zanjo. Gre za overitev z žigom, ki je poznan kot haški ali Apostille, ki jo morajo stranke samostojno dobiti v pristojnih službah. Za sedaj pristojne službe delujejo v sklopu okrožnih sodišč naše države in priporočljivo je, da vsaka stranka neposredno, preden nam prinese dokumente ali jih na drug način dostavi na obdelavo, izvede tudi preverjanje v zvezi s haškim žigom. To posebej poudarjamo zaradi tega, ker overitev s haškim žigom ni obvezna za vse dokumente, ampak samo za točno določene, vse v skladu z zakonom. Poleg tega za vse dokumente, za katere je ta žig obvezen, overitev lahko poteka preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z obdelavo konkretnega dokumenta ali pa potem. Ko dobite vse te podatke, ste avtomatsko v veliki prednosti, saj veste, ali dokument morate najprej odnesti na pristojno sodišče, da bi ga overili s haškim žigom, ali pa ga najprej prinesete našim strokovnjakom na obdelavo.

Obstaja še ena zelo pomembna zahteva za vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v ruski jezik, nanaša pa se na pravilo, povezano z dostavo vsebin na obdelavo. Namreč, da bi overitev sodnega tolmača lahko potekala v skladu s pravili, mora stranka na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente. To pa pomeni, da jih lahko pošlje preko kurirske službe, ali pa jih osebno prinese v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford ali pa izvirne dokumente pošlje s priporočeno poštno pošiljko. Kar zadeva prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, to lahko izvedejo osebno, stranke pa imajo tudi možnost, da jim obdelane vsebine dostavimo na določen naslov. Toda ob tej priložnosti morajo imeti na umu, da gre za storitev, ki ni vračunana v ceno obdelave dokumentov in so jo dolžni plačati pri prevzemanju prevedenih vsebin neposredno kurirju. Cena te storitve je odvisna od cenika kurirske službe, ki izvaja dostavo.

Poleg vseh osebnih dokumentov (potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, o rojstvu in o smrti, prometno dovoljenje in drugo), sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij (tehnična, razpisna, poslovna, gradbena in medicinska). Poleg tega, da iz slovaškega v ruski jezik prevajajo vse dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij, obdelujejo tudi vse pravne akte in to od različnih vrst pogodb oziroma licenc pa tudi certifikatov, preko pooblastila za zastopanje, sodnih odločitev, pritožb in sklepov, pa do pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločb in sodb.


Prevajanje iz ruskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v ruski jezik

Prav tako vam lahko ponudijo tudi obdelavo dokumentov, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, tako da poleg obdelave potrdila o stanju računa v banki in o višini dohodkov oziroma potrdila o nekaznovanosti in soglasja za zastopanje, prevajajo tudi potrdilo o samskem stanu oziroma številne druge vrste, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij pa tudi izjav. Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju in še veliko neomenjenih dokumentov ki se nanašajo na področje znanosti oziroma tiste, ki so povezani z izobraževanjem.

Strankam omogočamo tudi nujno prevajanje različnih dokumentov iz slovaškega v ruski jezik in samo v tem primeru je dovoljeno, da nam na elektronski naslov pošljete vsebine, za katere zahtevate prevajanje, da bi naši strokovnjaki lahko čim prej začeli z njihovo obdelavo. Razumljivo je, da ste tudi v tem pri primeru dolžni dostaviti izvirnike na vpogled in to v najkrajšem možnem roku.

V tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi različne programe in aplikacije, zatem za spletne prodajalne in spletne strani kot tudi spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki so povezane s spletnimi področji. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke, zatem različne vrste besedil, tako poljudne kot tudi strokovne oziroma učbenike, revije in književna dela. Poleg tega vas pričakuje tudi prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za reklamne vsebine vseh vrst pa tudi za zvočne in video materiale (serije, oddaje, reklamna sporočila, filmi različnih žanrov in drugo). Da bi vsem zainteresiranim strankam omogočili, da obdelane vsebine lahko prikažejo na vsakem mediju oziroma kjerkoli želijo in to takoj, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo, poleg prevajanje iz slovaškega v ruski jezik pa jim za omenjene materiale ponujamo tudi podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Specializirani smo tudi za tolmačenje iz slovaškega v ruski jezik, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, ne samo simultano in konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji, ampak ponujajo tudi storitev posebne vrste tolmačenja, ki je označena kot šepetano. Prav tako smo v tudi priložnosti, da zainteresiranim strankam ponudimo najem opreme za simultano tolmačenje in to po zelo ugodnih cenah. Izvajamo tudi redakcijo, ko je to potrebno, saj del naše ekipe sestavljajo tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki v optimalnem roku v neprofesionalno prevedenih vsebinah popravijo vse obstoječe napake in jih prilagodijo duhu ruskega jezika.

Vsa tiste vsebine, za katere ni treba izvesti overitve sodnega tolmača, lahko pošljete na obdelavo preko elektronske pošte, na enak način pa jih prav tako dobite po koncu prevajanja.

Prevajanje političnih besedil iz slovaškega v ruski jezik

Ko je strankam potrebno neposredno prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za besedila, katerih tema je povezana s področjem politike, so tukaj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, da v celoti izpolnijo njihove zahteve. Naši strokovnjaki lahko enako kakovostno obdelujejo tudi besedila, ki so strokovna pa tudi vsa tiste, ki bodo plasirana širši javnosti in to po zagotovo najugodnejših cenah. V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi besedila druge tematike, predvsem tista, ki so povezana s področji turizma, ekonomije in prava kot tudi besedila, katerih tema se nanaša na področja medicine, psihologije, farmacije, sociologije, marketinga in izobraževanja pa tudi tista, ki so povezana z gradbeno industrijo. V optimalnem roku iz slovaškega v ruski jezik prevajamo tudi besedila, povezana s področji komunikologije oziroma ekologije in varstva okolja in potem tudi izobraževanja, informacijskih tehnologij in s številnimi znanstvenimi disciplinami in to tako tistimi, ki jih sodijo med družbene vede kot tudi tistimi, ki so povezane z naravoslovnimi vedami. Poleg tega so v prednosti stranke, ki zahtevajo obdelavo teh vsebin, saj lahko celotno komunikacijo z našimi strokovnjaki izvajajo po elektronski pošti oziroma da pošljejo besedila na prevajanje pa tudi, da jih na ta način dobijo po koncu obdelave.

Ker so prevajalci in sodni tolmači specializirani, tako za simultano oziroma konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz slovaškega v ruski jezik, pa je zelo pomembno, da nam pri organizaciji dogodka, za katerega zahtevate storitev tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov, dostavite tudi vse pomembne informacije o njegovi organizaciji. To pa na prvem mestu vključuje podatke o številu udeležencev, prostoru, v katerem naj bi potekal ta dogodek kot tudi o njegovem trajanju in nasploh podrobnosti v zvezi s principom organizacije, da bi lahko pripravili ponudbo za to storitev. Sicer pa v ob vseh tistih priložnostih, ko je želeno, da se za določen dogodek uporabi prav ta vrsta tolmačenja, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Gre za opremo najnovejše generacije, s ceno njenega najema pa boste zagotovo več kot zadovoljni, saj sodi med najugodnejše na celem tržišču.

Sodni tolmači in prevajalci poleg vse tega lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za dela književnosti, tako za beletrijo kot tudi za romane oziroma poetska kot tudi prozna in številna druga književna dela. Prav tako obdelujemo tudi učbenike kot tudi ilustrirane in strokovne pa tudi otroške in vse druge vrste revij pa tudi časopisne članke. Vse omenjene vsebine nam lahko pošljete na obdelavo v elektronski obliki oziroma jih skenirate in pošljete na uraden elektronski naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford. V trenutku, ko sodni tolmači in prevajalci izpolnijo vaše zahteve oziroma prevedejo dostavljene vsebine, vam jih lahko pošljemo na enak način.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz slovaškega v ruski jezik

Ko vam je potrebno prevajanje razpisne dokumentacije iz slovaškega v ruski jezik, se morate zavedati, da je pravno veljaven samo dokument, ki je preveden in overjen, kar pravzaprav pomeni overitev z žigom sodnega tolmača, to pa je storitev, ki vam jo ponujajo strokovnjaki v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači. Tako boste prihranili, ne samo svoj čas, ker boste na enem mestu dobiti kompletno obdelano razpisno dokumentacijo, ampak tudi svoj denar, pri čemer je pogoj, da spoštujete določena pravila. S tem se misli predvsem na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled in potem tudi na preverjanje v pristojnih institucijah v zvezi z overitvijo s haškim oziroma žigom, ki je poznan kot Apostille, saj ta vrsta overitve ni v pristojnosti strokovnjakov Akademije Oxford.

Poleg razpisne dokumentacije v navedeni kombinaciji jezikov obdelujemo tudi ostale vrste dokumentov ter dokumentacij in vam med drugim ponujamo prevajanje iz slovaškega v ruski jezik tudi za medicinsko oziroma gradbeno kot tudi poslovno in tehnično dokumentacijo. Pravzaprav to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo. Seveda lahko v omenjeni kombinaciji prevajamo tudi vse vrste poslovnih poročil oziroma fakture in ustanovitveni akt podjetja pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, poslovne odločitve in še številne neomenjene dokumente, ki sodijo med vse navedene vrste dokumentacij.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku izvajajo tudi prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma obdelujejo, tako različne vrste izjav in potrdil kot tudi soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o samskem stanu in ostale dokumente te vrste).

Prevajamo lahko tudi vse pravne akte, od pooblastila za zastopanje in pogodb preko sodnih odločb, licenc in pravnega reda Evropske Unije pa do sodnih odločitev in vseh vrst certifikatov, zatem sodne pritožbe, tožbe in sklepe. Prav tako, ko je to potrebno našim strankam, jim lahko omogočimo tudi obdelavo osebnih dokumentov, tako, da jih pri nas pričakuje prevajanje iz slovaškega v ruski jezik, ne samo za osebno izkaznico, potni list in potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu, ampak tudi za potrdilo o stalnem prebivališču, zatem delovno in dovoljenje za prebivanje pa tudi za izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi oziroma prometno dovoljenje in za še številne druge dokumente, ki jih do sedaj nismo omenili in sodijo med osebne.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi diplome in dodatke k diplomi, znanstvene patente oziroma dela kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih in prepise ocen in še veliko drugih dokumentov in ostalih vsebin, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem.

Prevajanje radijskih in televizijskih oddaj iz slovaškega v ruski jezik

Obdelava oddaj različne vsebine, ki jo izvajajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford vključuje tudi angažiranje njihovih kolegov, ki so zadolženi za njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, v odvisnosti od tega, ali gre za prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za radijske ali televizijske vsebine. Prav zahvaljujoč temu, naše stranke dobijo kompletno obdelavo vseh video in zvočnih materialov, saj naši strokovnjaki poleg omenjenih vrst oddaj obdelujejo tudi filme vseh žanrov oziroma reklamna sporočila, serije in številne druge vsebine.

Na vašo zahtevo lahko izvajajo tudi prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za reklamne letake in zloženke oziroma za številne druge vsebine, namenjene reklamiranju, kot so na primer katalogi, plakati in brošure oziroma vizitke, PR članki in drugo. Moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zadolženi za izvedbo te storitve, imajo dovolj izkušenj z obdelavo takšnih materialov, tako da na ustrezen način tudi prilagodijo originalno reklamno sporočilo duhu ciljanega jezika oziroma v tem primeru ruskega, s čimer dosežejo osnovni cilj prevajanja reklamnih materialov, saj potencialnim strankam, ki uporabljajo ruski jezik oziroma, ki jim je le-ta materni, dajo možnost, da določeni izdelek ali storitev, ki se skozi te vsebine reklamira, spoznajo na najboljši način, da bi ga čim prej začeli kupovati ali uporabljati.

Če ste prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za različne vrste vsebin, zaupali nekomu drugemu, pri čemer pa ste dobili nekakovostno prevedene vsebine, naši korektorji in lektorji z veseljem izvajajo vse potrebne popravke oziroma vam ponudijo tudi storitev njihove redakcije, da bi imeli profesionalno izdelane prevode.

Sodni tolmači in prevajalci so usmerjeni tudi na profesionalno prevajanje iz slovaškega v ruski jezik za vse vrste vsebin s spletnega področja, tako da poleg spletnih strani, obdelujejo tudi spletne kataloge oziroma programe katerekoli vrste, zatem spletne prodajalne, aplikacije in druge podobne materiale. Pri prevajanju teh vsebin spoštujejo pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki jih implementirajo pri prevajanju in na ta način omogočijo spletnim iskalnikom, da jih zelo hitro prepoznajo kot izvirne, kar se pozitivno odraža tudi na njihov položaj v okviru celotnega spletnega iskanja.

Cena prevajanja iz slovaškega v ruski jezik

  • Iz slovaškega v ruski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!