Prevajanje iz slovaškega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi prevajalci in sodni tolmači, tako za norveški kot tudi za slovaški jezik. Poleg običajnih smeri prevajanja, so usposobljeni tudi za prevajanje iz slovaškega v norveški jezik, ki ga lahko ponudijo vsem zainteresiranim strankam, tako v pisani obliki kot tudi tolmačenje.

Sicer pa naši strokovnjaki lahko v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo, tako učbenike in različne vrste besedil oziroma dela književnosti kot tudi vse vsebine, ki so povezane s spletnimi področji oziroma časopisne članke. Prevajajo pa tudi strokovne kot tudi ilustrirane in otroške in druge vrste revij pa tudi reklamne letake, plakate in zloženke oziroma kataloge, vizitke, brošure in PR članke in številne druge vsebine, ki se nanašajo na področje marketinga.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse vrste zvočnih in video vsebin (serije, oddaje, reklamna sporočila, filmi in drugo). Samo zato, ker so del naše ekipe tudi profesionalci, zadolženi za sinhronizacijo in podnaslavljanje obdelanih materialov, strankam ponujamo tudi njihovo kompletno obdelavo.


Prevajanje iz norveškega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v norveški jezik

Stranke, ki imajo potrebo za tem, prav tako lahko dobijo tudi tolmačenje iz slovaškega v norveški jezik. V tem primeru se mora stranka zavedati, da nam je dolžna posredovati informacije o prostoru, v katerem bo potekal konkretni dogodek in podatke o njegovi organizaciji oziroma trajanju, številu udeležencev in o drugih podobnih detajlih. Osnovni razlog, zaradi katerega se to zahteva od strank, je treba iskati v dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci lahko uporabljajo, tako simultano kot tudi konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz slovaškega v norveški jezik. Seveda so vse omenjene vrste te storitve namenjene točno določeni vrsti dogodka, pa je iz tega razloga treba prilagoditi vrsto storitve njegovim zahtevam. Poleg same storitve strankam, za katere dogodek je treba uporabiti prav to vrsto tolmačenja, lahko pod posebej ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vseh omenjenih storitev, pri nas stranke pričakuje tudi kompletna obdelava, tako dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam oziroma različnih vrst potrdil, soglasij in izjav ter poslovne, tehnične in medicinske pa tudi gradbene, osebne in razpisne dokumentacije. Prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov seveda lahko obdelujejo tudi pravne akte, zatem dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja kot tudi vse dokumente, ki se nanašajo na znanost in še veliko drugih vsebin.

Ko rečemo kompletna obdelava, to pravzaprav pomeni predvsem njihovo prevajanje iz slovaškega v norveški jezik in takoj zatem tudi overitev prevoda z žigom pooblaščenih oseb. Posebej poudarjamo, da je ta oseba pravzaprav sodni tolmač, ki je član naše ekipe in da vsaka stranka mora spoštovati pravilo, povezano z dostavo izvirnikov na vpogled, da bi overitev lahko potekala v skladu z veljavno zakonodajo. Pravzaprav gre za to, da sodni tolmač neposredno preden prevod opremi s svojim žigom oziroma preden ga overi, mora primerjati vsebino tega dokumenta z izvirnim, da bi se osebno prepričal, da gre za popolnoma enaki vsebini, saj se overjajo samo prevodi iz slovaškega v norveški jezik, katerih vsebina je enaka kot v izvirnih dokumentih.

Če morda niste seznanjeni, obstajajo tudi dokumenti, za katere se mora izvesti dodatna overitev, za katero prevajalci in sodni tolmači nimajo pristojnosti, ampak izključno državne službe v okviru okrožnih sodišč naše države. Prav iz tega razloga morate samostojno poiskati informacije o Apostille žigu, kar pomeni, da najprej vprašate, ali je ta žig, ki se imenuje tudi haški obvezen za dokumente, za katere vam je sicer potrebno prevajanje iz slovaškega v norveški jezik. To posebej poudarjamo zato, ker haški žig ni obvezen prav za vse dokumente, toda za tiste, za katere je, obstaja več načinov overitve. Od vseh njih pa je najbolj zastopan tisti, pri katerem najprej poteka overitev s haškim žigom, zatem pa se sam žig in celoten dokument prevajata in na koncu tudi overita s strani zapriseženega sodnega tolmača, obstajajo pa tudi dokumenti, pri katerih overitev z Apostille žigom poteka takoj, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom.

Ne pozabite, da nam morate dostaviti izvirne dokumente na vpogled, tako da imate možnost, da jih pošljete preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije” (priporočeno) oziroma jih lahko tudi osebno prinesete v našo poslovalnico.

Vse ostale vrste vsebin, ki ne zahtevajo overitve, lahko na prevajanje pošljete skenirane v elektronski obliki. Potem ko se konča obdelava dostavljenih vsebin, jih stranke lahko dobijo preko elektronske pošte, pod pogojem, da gre za materiale pri katerih se ne izvaja overitev. Vse ostale prevedene in overjene vsebine dobivajo ali na določen naslov preko kurirske službe in to storitev samostojno plačajo po ceniku te službe, lahko pa pridejo pridejo tudi do poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford in prevedene materiale prevzamejo osebno.

Da bi jim bilo dovoljeno, da dokumente na prevajanje iz slovaškega v norveški jezik pošljejo preko elektronske pošte, stranke morajo zahtevati njihovo nujno prevajanje oziroma obdelavo v kratkem roku in potem dostavljajo izvirnike na vpogled in to na najhitrejši od vseh načinov, ki jih smo ob tej priložnosti našteli.

Prevajanje zabavnih oddaj iz slovaškega v norveški jezik

Stranke, ki zahtevajo prevajanje zabavnih oddaj iz slovaškega v norveški jezik, v Prevajalskem centru Akademije Oxford dobijo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma, če jim to bolj ustreza, izvajamo tudi podnaslavljanje prevedenih materialov.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji obdelujejo tudi informativne pa tudi izobraževalne oziroma otroške oddaje in vse druge vrste, tako radijskih kot tudi televizijskih oddaj. Lahko vam ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v norveški jezik za igrane in dokumentarne oziroma risane kot tudi za animirane filme in potem tudi za reklamna sporočila in serije ter vse ostale neomenjene vrste video in zvočnih vsebin.

Poleg tega, ko je to potrebno, obdelujemo tudi književna dela oziroma učbenike, prevajamo pa tudi časopisne članke in strokovne kot tudi poljudne vrste revij.

Da bi vsem strankam, ki posedujejo dokončane prevode za različne vrste vsebin v tej kombinaciji jezikov, pri čemer gre za neprofesionalne prevode, omogočili, da dobijo kakovostno obdelane vsebine, jim ponujamo storitev redakcije, ki jo izvajajo profesionalci oziroma korektorji in lektorji, ki ga so prav tako del naše ekipe.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi tolmačenje iz slovaškega v norveški jezik za vse vrste dogodkov, glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko uporabljajo, tako šepetano kot tudi simultano ter konsekutivno tolmačenje. Zato je tudi pomembno, da nam posredujete vse pomembne podatke o dogodku, za katerega vam je potrebna ta storitev, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo, ki bo maksimalno zadovoljila pričakovanja vas kot organizatorja pa tudi vseh udeležencev tega dogodka.

Prevajanje reklamnih materialov iz slovaškega v norveški jezik

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji v najkrajšem možnem roku obdelujejo, tako kataloge storitev ali izdelkov kot tudi PR članke oziroma reklamne zloženke in letake pa tudi brošure in vizitke kot tudi plakate in vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Pri prevajanju omenjenih vsebin iz slovaškega v norveški jezik, spoštujejo veljavna marketinška pravila, kar pomeni, da reklamno sporočilo iz izvirnih materialov prevajajo v duhu ciljanega jezika. Prav zahvaljujoč temu vsem potencialnim strankam, ki se morajo seznaniti s konkretno storitvijo ali izdelkom in ki jim je materni jezik norveški, omogočijo, da to storijo, kot da je ta vsebina pisana prav v norveškem jeziku.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz slovaškega v norveški jezik za poljudna besedila različne vsebine pa tudi za tista, ki sodijo med strokovna. Glede na to, da lahko prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli področjem oziroma vejo družbenih ali naravoslovnih ved, je nemogoče navesti vsa področja, zato navajamo samo nekatera od njih: ekonomija, politika, bančništvo, finance, pravo, komunikologija, znanost, informacijske tehnologije, farmacija, izobraževanje, menedžment, medicina, turizem, gradbena industrija, psihologija, ekologija in varstvo okolja, marketing, sociologija, filozofija in številna druga.

V tej jezični kombinaciji sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse spletne vsebine, od spletnih prodajaln preko spletnih katalogov in spletnih strani pa do programske opreme oziroma različnih programov in aplikacij. Da bi izvedeli profesionalno prevajanje iz slovaškega v norveški jezik za vse navedene vrste materialov, naši strokovnjaki uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation) in na ta način prevedenim vsebinam omogočijo, da jih spletni brskalniki prepoznajo kot izvirne in kakovostne, kar se odraža tudi na poboljšanje njihovega položaja na spletu.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz slovaškega v norveški jezik

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz slovaškega v norveški jezik v Prevajalskem centru Akademije Oxford vključuje tudi overitev tega prevoda s strani pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača za konkretni jezik. Stranke na ta način v optimalnem roku dobijo dokumente, ki jih lahko predajo vsaki pristojni službi, glede na to, da so pravno absolutno veljavni. Edino kar lahko vpliva na obdelavo teh pa tudi drugih dokumentov je dejstvo, da zakon zahteva overitev z Apostille žigom za določene dokumente in ker to ni v pristojnosti naših strokovnjakov, je tudi priporočljivo, da stranke popolnoma samostojno prdobijo vse potrebne podatke v zvezi s to vrsto overitve.

Poleg potrdila o stalnem prebivališču v tej jezični kombinaciji prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list, osebno izkaznico in izpiski iz matičnega registra o rojstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi številne druge osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, prometno dovoljenje in drugo).

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse poslovne dokumente (statut podjetja, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska in finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, letna poslovna poročila in ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pravne osebe) kot tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje predvsem prevajanje iz slovaškega v norveški jezik za različne vrste potrdil in izjav oziroma za vse vrste soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in podobne dokumente).

Na vašo zahtevo pa v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vse pravne akte in to, tako različne vrste pogodb kot tudi sklep o razvezi zakonske zveze oziroma pooblastilo za zastopanje in potem tudi vse vrste sodnih pritožb, sklepe in odločitve, sodne odločbe in pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste certifikatov ali licenc. Poleg tega pa obdelujemo tudi predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, lahko pa vam ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v norveški jezik in potem tudi overitev s strani sodnega tolmača za diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju kot tudi za znanstvene patente oziroma vse vrste del in nalog (seminarske, znanstvena in diplomske) in za ostala neomenjene dokumente, ki se nanašajo, tako področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja.

Prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo različnih vrst dokumentacij, tako da med drugim prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga). Zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz slovaškega v norveški jezik za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in za gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma za navodila za uporabo in še veliko drugih dokumentov, ki sestavljajo predvsem gradbeno pa tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo.

Cena prevajanja iz slovaškega v norveški jezik

  • Iz slovaškega v norveški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 32 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!