Prevajanje iz slovaškega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v nemški jezik, dobile kompletno obdelavo dokumentov, poskrbijo prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford. Pri tem gre predvsem za to, da se proces obdelave dokumentov razlikuje glede na druge vsebine, za katere se izvaja samo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, medtem ko se pri dokumentih zahteva tudi overitev obdelanih dokumentov z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Prav na ta način se konkretnim dokumentom daje pravna veljavnost, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot v izvirnem dokumentu, pa so samo iz tega razloga stranke dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirnike, kar pa ne velja pri ostalih vsebinah. Prav tako mora vsaka stranka, ki zahteva prevajanje dokumentov iz slovaškega v nemški jezik, biti informirana tudi o tem, da v določenih primerih način obdelave, ki ga ponujajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, morda ni dovolj, pri čemer gre za to, da je za določen dokument treba izvesti tudi overitev s tako imenovanim Apostille oziroma haškim žigom. Pravzaprav gre za to, da ta vrsta overitve poteka za dokumente, ki jih določa zakon in vedno na točno določen način, tako da je vsaka stranka dolžna pridobiti vse pomembne podatke o tem pri pristojnih institucijah, ki se nahajajo v okviru okrožnih sodišč. Predvsem se pričakuje, da stranka preden prinese dokument našim strokovnjakom na obdelavo, izve, ali je za ta dokument treba izvršiti overitev s haškim žigom in če je, mora vprašati tudi, v katerem trenutku v toku postopka obdelave dokumenta poteka overitev z omenjenim žigom, saj se najpogosteje poteka, ko prevajalci in sodni tolmači končajo obdelavo tega dokumente, čeprav se včasih dokument najprej opremi s haškim žigom in potem se prevajata, tako žig kot tudi ta dokument in na koncu poteka overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Na splošno bodo vse omenjene informacije strankam v veliki meri pomagale, da poenostavijo celoten postopek obdelave tega dokumenta in da po nepotrebnem ne izgubljajo časa.

Poleg vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam (potrdila, izjave in soglasja katerekoli vrste), vam ponujamo tudi prevajanje iz slovaškega v nemški jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja (prepisi ocen, rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju in druga) pa tudi za vse pravne akte (certifikati, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, licence, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, odločitve sodišč, tožbe, sklepi in pritožbe).

Na zahtevo strank lahko v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi, tako znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvene patente. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi vse poslovne dokumente (poslovna poročila, fakture, statuti podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve in drugo) kot tudi dokumente, ki sestavljajo najprej gradbeno in zatem tehnično in medicinsko oziroma razpisno in osebno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov, deklaracij izdelkov in navodil za uporabo naši strokovnjaki lahko iz slovaškega v nemški jezik prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, o rojstvu in o sklenjeni zakonski zvezi oziroma lahko prevajajo potni list, vozniško dovoljenje, osebno izkaznico in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje in prometno ter delovno dovoljenje pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo vse omenjene vrste dokumentacij.


Prevajanje iz nemškega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v nemški jezik

Glede na to, da so stranke dolžne spoštovati dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, to pomeni, da jih lahko pošljejo preko kurirske službe oziroma preko “Pošte Slovenije”, toda vedno izključno s priporočeno pošiljko kot tudi, da jih prinesejo osebno v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Način pošiljanja ostalih vsebin, za katere je potrebno prevajanje iz slovaškega v nemški jezik, se razlikuje, saj njih lahko pošljete preko elektronske pošte in jih po koncu obdelave dobite na enak način. Ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo vaše dokumente, njih lahko prevzamete osebno, ali pa zahtevate dostavo na določen naslov. Ker je ta storitev zaupana kurirski službi s katero sodelujemo, le-ta to storitev zaračunava neposredno od stranke in to po lastnem ceniku, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Kadar gre za nujno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, se strankam ponuja možnost, da samo tedaj izvirnike dostavijo naknadno, predhodno pa skenirane dokumente pošljejo preko elektronske pošte, da bi našim strokovnjakom omogočili čim prej začnejo z njihovo obdelavo.

Poleg prevajanja različnih vrst dokumentov sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovaškega v nemški jezik. Vse tiste stranke, ki jih zanima ta storitev, morajo vedeti, da naši strokovnjaki lahko uporabljajo katerokoli vrsto te storitve (simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje), pa je zato zelo pomembno, da nas informirajo o vseh detajlih v zvezi s konkretnim dogodkom, da bi lahko izbrali ustrezno vrsto storitve, ki bo v celoti odgovorila na te zahteve. Prav tako poudarjamo tudi, da strankam, za katere dogodek se uporablja prav ta vrsta storitve, lahko po ugodnih cenah omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujemo tudi spletne strani oziroma prodajalne in spletne kataloge kot tudi programsko opremo in vse ostale vsebine, ki so povezane s spletnimi področji. Prevajalci in sodni tolmači pa prav tako prevajajo tudi besedila različne tematike oziroma dolžine, kompleksnosti in namena. Obdelujejo tudi književna dela kot tudi reklamne materiale (zloženke, katalogi, plakati, PR članki, brošure, vizitke in ostali marketinške materiali) pa tudi revije oziroma učbenike in časopisne članke.

Lahko se pohvalimo tudi s kompletno obdelavo video in zvočnih materialov, kar je to storitev, ki poleg njihovega prevajanja iz slovaškega v nemški jezik vključuje tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje. To se nanaša, tako na filmske stvaritve vseh žanrov kot tudi na reklamna sporočila oziroma oddaje, serije in druge podobne vsebine.

Poleg vseh omenjenih storitev, ki se nanašajo na prevajanje iz slovaškega v nemški jezik, lahko strankam, ki so katerokoli vrsto materialov dale nekomu drugemu na prevajanje, pri čemer so dobile nekakovostno prevedene vsebine, omogočimo njihovo lekturo in korekturo.

Prevajanje vizitk iz slovaškega v nemški jezik

Med številne storitve, ki jih lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford vsekakor sodi tudi prevajanje vizitk iz slovaškega v nemški jezik, kar bodo naredili v optimalnem roku in pod najugodnejšimi pogoji. Obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju, kot so PR članki in brošure oziroma plakati, reklamne zloženke, katalogi, letaki in ostalih podobni materiali. Pri tem sporočilo iz izvirnih materialov prilagodijo govornemu nemškemu jeziku oziroma pravilom tega jezika, da bi vsem potencialnim strankam iz nemškega govornega področja omogočili čim boljše spoznavanje s konkretnim izdelkom ali storitvijo, ki se na ta način reklamira.

Poljudna kot tudi strokovna besedila, ne glede na dolžino, namen in kompleksnost oziroma temo sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo prav tako lahko obdelujejo v omenjeni kombinaciji jezikov. Poleg tistih s področij znanosti, medicine, izobraževanja, psihologije in farmacije, prevajajo tudi besedila s področij gradbene industrije, financ, ekonomije in bančništva oziroma informacijskih tehnologij, politike, prava in sociologije, zatem turizma, menedžmenta, ekologije in varstva okolja in komunikologije in še številnih vej naravoslovnih in družbenih ved. Najenostavneje rečeno, ne glede na temo besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v nemški jezik, prevajalci in sodni tolmači jih na vašo zahtevo obdelajo v optimalnem roku. In poleg tega te vsebine lahko na obdelavo pošljete preko elektronske pošte in jih prav tako tudi dobite prevedene, s čimer prihranite veliko svojega časa.

V omenjeni jezični kombinaciji izvajamo tudi tolmačenje in sodni tolmači ter prevajalci, ki so za to specializirani, lahko ponudijo, tako storitev simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja. Glede na to, da se vse omenjene vrste te storitve uporabljajo za točno določen dogodek, je izjemno pomembno, da nam posredujete vse podatke o organizaciji dogodka, za katerega zahtevate tolmačenje iz slovaškega v nemški jezik, da bi vam lahko izdelali kakovostno ponudbo. V vseh primerih, ko je dobro uporabiti simultano tolmačenje, strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V naši ekipi so tudi strokovnjaki, katerih specialnost je lektura oziroma storitev korekture prevedenih materialov in če ste obdelavo katerekoli vrste vsebin predhodno prepustili komurkoli, toda niste zadovoljni z dobljeno storitvijo, vam lahko ponudimo njihovo redakcijo. Prav na ta način zelo hitro dobite vsebine, ki so obdelane v skladu s pravili prevajalske stroke.

Prevajanje serij iz slovaškega v nemški jezik

Poleg prevajanja serij iz slovaškega v nemški jezik vas v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi dodatno storitev, ki na prvem mestu vključuje njihovo podnaslavljanje in potem tudi sinhronizacijo, vse to v odvisnosti od tega, kakšne so vaše potrebe. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, ne samo serije, ampak tudi informativne oziroma zabave oddaje, zatem dokumentarne in risane pa tudi animirane, igrane in filme različnih žanrov kot tudi reklamna sporočila in druge zvočne in video vsebine. V omenjeni jezični kombinaciji na vaš zahtev prav tako obdelujemo književna dela kot na primer prozn in poetska oziroma romane pa tudi beletrijo in druge književne vrste.

Prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje v tej jezični kombinaciji za revije oziroma časopisne članke kot tudi za vse vrste učbenikov. Profesionalno prevajanje spletnih strani iz slovaškega v nemški jezik, je prav tako del bogate ponudbe storitev, ki jih omogočamo vseh zainteresiranim strankam. V tem primeru strokovna ekipa Akademije Oxford izvaja prevajanje v omenjeni kombinaciji, toda ob tej priložnosti uporabljajo tudi vsa pravila, ki so povezana z optimizacijo teh vsebin, da bi se le-te v globalnem iskanju pojavile na čim boljšem položaju. Razumljivo je, da poleg spletnih strani obdelujejo tudi vse druge vsebine povezane s tem področjem, tako da vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v nemški jezik za katerikoli program oziroma aplikacijo, zatem spletne kataloge, prodajalne in številne druge podobne materiale.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v nemški jezik

Da bi vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v nemški jezik, dobile njihovo kompletno obdelavo, tako izdelan prevod mora biti overjen z žigom pooblaščenih oseb, kar je pravzaprav sodni tolmač. Prav to storitev vsem svojim strankam ponuja tudi Prevajalski center Akademije Oxford in na ta način maksimalno varčuje čas svojih strank. Praktično gledano, edina obveznost strank v tem primeru pomeni, da na vpogled dostavijo izvirne dokumente oziroma v okviru pristojnega sodišča preverijo, ali se za konkretne dokumente izvaja overitev z Apostille oziroma haškim žigom.

Poleg pravnega reda Evropske Unije prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pooblastila za zastopanje, različne vrste certifikatov in pogodb kot tudi sodne odločbe in sklepe oziroma odločitve in sodbe in številne druge pravne akte. Na zahtevo strank izvajajo tudi kompletno obdelavo osebnih dokumentov oziroma neposredno prevajanje iz slovaškega v nemški jezik, tako za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico in potni list kot tudi za potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi pa tudi za različne vrste dovoljenj (vozniško, delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje).

Naši strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za vse vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma med drugim prevajajo, tako potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov kot tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu, zatem o stanju računa v banki pa tudi številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in jih do sedaj nismo omenili. Na vašo zahtevo izvajamo tudi prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji za diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma za predmetnike in programe fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih in prepise ocen kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav, zatem znanstvene patente, lahko pa prevajamo tudi znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge in še veliko drugih dokumentov in drugih vrst vsebin, povezanih s področjema znanosti in izobraževanja.

Zdravniške izvide oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v tej kombinaciji jezikov. Izvajamo pa tudi prevajanje razpisne kot tudi tehnične oziroma gradbene dokumentacije, tako med drugim obdelujemo gradbene projekte, deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodila za uporabo in ostale dokumente, ki sestavljajo vse omenjene vrste dokumentacij.

Cena prevajanja iz slovaškega v nemški jezik

  • Iz slovaškega v nemški je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!