Prevajanje iz slovaškega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v danski jezik za različne vrste materialov pa tudi storitev tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe te institucije na zahtevo strank lahko izvajajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v omenjeni kombinaciji, kar pa pomeni, da lahko katerokoli vrsto dogodka, ki ga organizirate, pokrijejo z ustrezno storitvijo, da bi vi kot organizator pa tudi udeleženci tega dogodka bili v celoti zadovoljni. Želimo poudariti tudi to, da zainteresiranim strankam lahko po ugodnih cenah omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg te storitve vsem strankam, ki ga posedujejo prevode v tej jezični kombinaciji, pri čemer gre za slabo obdelane vsebine, lahko ponudimo tudi storitev, za katero so zadolženi profesionalni korektorji in lektorji v naši ekipi in se nanaša na redakcijo tako prevedenih vsebin. Ob tej priložnosti popravijo vse obstoječe napake v prevodih in strankam omogočijo, da dobijo kakovostno obdelane materiale, ne glede na to, zakaj gre.


Prevajanje iz danskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v danski jezik

Lahko se pohvalimo tudi z dejstvom, da na zahtevo strank izvajamo, tako kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov kot tudi kompletno obdelavo zvočnih in video materialov. Enostavneje rečeno, za dokumente najprej izvajamo prevajanje iz slovaškega v danski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača, medtem ko strankam, ki jim je potrebno prevajanje filmov, oddaj, serij, reklamnih sporočil in drugih video in zvočnih vsebin, omogočamo tudi storitev njihovega podnaslavljanja in sinhronizacije.

V navedeni jezični kombinaciji lahko obdelamo tudi poljudne oziroma strokovne besedilne vsebine, ne glede na njihovo temo in dolžino pa tudi književna dela kot tudi revije, učbenike in časopisne članke ter vse vrste reklamnih materialov (katalogi, zloženke, plakati, brošure, vizitke, PR članki in drugo). Prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za prevajanje iz slovaškega v danski jezik za vse vrste spletnih vsebin, kar se na prvem mestu nanaša na obdelavo spletnih strani pa tudi spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov kot tudi različnih vrst aplikacij in programov.

Pri prevajanju dokumentov je pomembno poudariti, da dobite tudi storitev overitve, toda s strani zapriseženega sodnega tolmača, kar vsekakor ni overitev z Apostille oziroma haškim žigom. To posebej poudarjamo, saj so številne stranke zmedene, ker haški žig ni obvezen za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih določi zakon in vedno je točno poznano, na kakšen način je treba izvesti to overitev. Zato se tudi zahteva od strank, da sami v pristojnih institucijah poiščejo informacije o overitvi z Apostille žigom za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v danski jezik, da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju denarja oziroma časa. Gre za to, da se ta vrsta overitve ne izvaja za vse dokumente, ampak izključno za tiste, ki jih določa zakon, pa zato morate najprej izvedeti, ali je Apostille žig obvezen tudi za vaše dokumente. Če dobite pritrdilen odgovor, morate tudi vprašati, v katerem trenutku jo je treba izvesti za te dokumente, saj včasih poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla, za druge pa najprej poteka overitev s haškim žigom in potem stranke ta dokument odnesejo v Prevajalski center Akademije Oxford, kjer se iz slovaškega v danski jezik prevajata, tako dokument kot tudi haški žig, na koncu pa se overjata s strani zapriseženega sodnega tolmača. Ko dobite vse potrebne podatke, vam bo veliko lažje, saj boste vedeli, kam se nosi dokument na obdelavo in potem tudi, kako dolgo ta postopek traja.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse osebne dokumente, kot je potni list, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o državljanstvu pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču in druga, na vašo zahtevo prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo različnim državnim institucijam (soglasja, potrdila in izjave). Seveda obdelujemo tudi različne vrste dokumentacij (razpisna, poslovna, gradbena, medicinska, tehnična in druge), lahko pa vam ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v danski jezik, tako za diplomo in dodatek k diplomi kot tudi za vse ostale dokumente s področja izobraževanja.

Naši strokovnjaki poleg tega lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi znanstvene patente oziroma vse dokumente, ki so povezani s področjem znanosti pa tudi različne pravne akte (pogodbe, sodne odločbe, pritožbe in odločitve, pravni red Evropske Unije, certifikati, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, licence in drugo).

Da bi strankam, ki zahtevajo prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji, maksimalno olajšali celoten postopek, poudarjamo, da so dolžne pri pošiljanju vsebin, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v danski jezik, priložiti tudi izvirnike na vpogled, da bi njihova overitev lahko potekala v skladu s pravili. Vse ostale vsebine, ki ne zahtevajo te vrste storitve, stranke lahko na prevajanje pošljejo tudi preko elektronske pošte, na enak način pa jih dobijo po koncu obdelave. Dokumente dostavljajo preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko ali pa osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, obdelane vsebine pa lahko ali osebno prevzamejo v prostorih najbliže poslovalnice, ali pa jim jih dostavimo na katerikoli naslov. Cena te storitve ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, tako jo stranke plačajo kurirju, ko prevzemajo pošiljko, njena cena pa je odvisna samo od cenika kurirske službe, ki je tudi zadolžena, da izvede to vrsto storitve.

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno nujno prevajanje kateregakoli dokumenta iz slovaškega v danski jezik, imajo pravico, da vsebine najprej pošljejo preko elektronske pošte, toda prav tako so dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled in to v najkrajšem roku, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno spoštovali njihovo zahtevo za nujnim prevajanjem.

Simultano tolmačenje iz slovaškega v danski jezik

Ko organizirate določeno vrsto dogodka, za katero je potrebno uporabiti simultano tolmačenje iz slovaškega v danski jezik, vas pri nas pričakuje tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje in to pod odličnimi pogoji. Poleg te vrste tolmačenja strokovnjaki Akademije Oxford uporabljajo tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi romane kot tudi številna druga književna dela pa tudi besedila oziroma učbenike. Če je to potrebno, prevajamo tudi časopisne članke kot tudi strokovne oziroma katerokoli druge vrste revij. Kadar gre za prevajanje iz slovaškega v danski jezik za besedila, lahko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vsebine katerekoli tematike, kompleksnosti in namena. To pa pravzaprav pomeni, da lahko obdelujejo besedila, katerih tema se nanaša na katerokoli od teh področij: sociologija, znanost, filozofija, izobraževanje, psihologija, farmacija, medicina, gradbena industrija, marketing, politika, finance, menedžment, bančništvo, komunikologija, informacijske tehnologije, gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja in turizem pa tudi vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved, ki jih do zdaj nismo navedli.

Poleg vseh omenjenih storitev, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih materialov iz slovaškega v danski jezik, kar pravzaprav pomeni, da pri obdelavi spletnih strani in programske opreme oziroma spletnih katalogov, prodajaln in drugih podobnih materialov, ko se to zahteva, uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation). Prav na ta način prevedene materiale obdelujejo v skladu, tako s pravili danskega jezika kot tudi spleta, kar se pozitivno odraža na njihov položaj v okviru globalnega iskanja, saj jih iskalniki prepoznajo kot izvirne in kakovostne, pa je s samim tem tudi njihov položaj precej boljši.

Prevajanje marketinških materialov iz slovaškega v danski jezik

Kar zadeva obdelavo materialov s področja marketinga v tej jezični kombinaciji, želimo posebej poudariti, da vas pri nas pričakuje prevajanje iz slovaškega v danski jezik, tako za kataloge storitev ali izdelkov kot tudi za PR članke oziroma reklamne letake pa tudi plakate, zloženke in brošure, lahko pa prevajamo tudi vizitke in še veliko drugih marketinških materialov. Sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo to storitev, maksimalno pazijo na marketinška pravila, ki jih seveda odlično poznajo in kar pomeni, da izvirno reklamno sporočilo oblikujejo v skladu z duhom danskega jezika. Zahvaljujoč temu vsem strankam, ki jim je danski jezik materni in naj bi začele uporabljati storitev, ki se reklamira oziroma kupovati konkretne proizvode, ponudijo možnost, da se z njimi seznanijo na najboljši način oziroma tako, kot da je vsebina marketinških materialov pisana v njihovem maternem jeziku.

Pri nas stranke dobijo tudi kompletno obdelavo vseh vrst zvočnih in video materialov, kar pomeni najprej njihovo prevajanje iz slovaškega v danski jezik in potem tudi storitev podnaslavljanja kot tudi njihovo sinhronizacijo. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo oddaje katerekoli vrste oziroma serije, lahko pa vam ponudimo tudi prevajanje v tej kombinaciji jezikov za reklamna sporočila kot tudi za animirane oziroma dokumentarne in risane ter igrane filme različnih žanrov pa tudi za vse ostale video in zvočne vsebine.

Glede na to, da v naši ekipi niso samo sodni tolmači in prevajalci, ampak tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za redakcijo materialov, lahko vsem strankam, ki posedujejo obdelane vsebine v tej kombinaciji jezikov in z njihovo kakovostjo niso zadovoljni, ponudimo to storitev, da bi zelo hitro dobili kakovostno obdelane materiale.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz slovaškega v danski jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači obdelujejo laboratorijske analize tehničnih vzorcev, to pomeni, da jih najprej prevedejo iz slovaškega v danski jezik in potem tudi overijo tako izdelane prevode. Na ta način strankam omogočajo profesionalno obdelane vsebine, saj se lahko takoj po koncu obdelave uporabljajo v praksi, saj gre za pravno veljavne dokumente. V bistvu je to običajno dovolj, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti dodatno overitev, ki pa ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov, pa s samim tem tudi priporočamo strankam, da se samostojno pozanimajo, ali se za dokumente, ki jih moramo prevesti, zahteva overitev s haškim (Apostille) žigom pa tudi v katerem trenutku le-ta poteka za ta dokumente, s čimer poenostavijo celoten proces, saj imajo vse potrebne informacije in točno vedo, ali se ta dokument najprej odnese v Prevajalski center Akademije Oxford na obdelavo ali pa se odnese v pristojne službe, da bi se izvedla overitev s haškim žigom.

Sodni tolmači in prevajalci poleg laboratorijske analize tehničnih vzorcev v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo predvsem tehnično in potem tudi gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo. Po potrebi obdelujejo tudi poslovno oziroma medicinsko dokumentacijo in dokumente, ki jih sestavljajo, kar pomeni, tako obdelavo ustanovitvenih aktov podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in faktur ter statuta podjetja in poslovnih poročil kot tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vseh ostalih dokumentov iz te skupine.

V omenjeni jezični kombinaciji prav tako obdelujemo osebno izkaznico kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o državljanstvu pa tudi vozniško dovoljenje in še veliko drugih dokumentov, ki sodijo med osebne. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz slovaškega v danski jezik prevajajo tudi vse vrste pravnih aktov (pooblastila za zastopanje, certifikati, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze, sodne pritožbe, odločitve in sklepe, licence, sodne odločbe in sodbe in druge pravne akte), obdelujejo pa tudi diplome in dodatke k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav in prepise ocen oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potrdila o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet in ostale dokumente, ki sodijo, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja.

Poleg vsega kar smo ob tej priložnosti omenili, vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v danski jezik, tako za potrdilo o nekaznovanosti oziroma za soglasje za zastopanje kot tudi za vse vrste potrdil (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in drugo) pa tudi za številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko ima stranka potrebo za tem.

Cena prevajanja iz slovaškega v danski jezik

  • Iz slovaškega v danski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!