Prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v Akademiji Oxford zbrani vrhunski strokovnjaki, ki so specializirani za obdelavo vsebin v slovaškem in pakistanskem jeziku in katerih profesionalna znanja so na visoki ravni, stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik, in to za vse vrste vsebin oziroma lahko jim ponudimo tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji.

Gre za to, da so naši prevajalci in sodni tolmači ozko specializirani za obdelavo najrazličnejših vsebin in lahko izvajajo prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik, tako za materiale s področja marketinga kot tudi za revije oziroma književna dela pa tudi besedila različne vsebine. Prav tako strankam omogočamo tudi prevajanje za časopisne članke kot tudi za spletne strani in številne druge vsebine, ki so povezani s spletnimi področji.

V navedeni jezični kombinaciji prevajamo tudi filme pa tudi vse ostale vrste video oziroma zvočnih materialov in poleg osnovne storitve jim omogočamo, da dobijo tudi sinhronizacijo omenjenih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje in na ta način prihranijo svoj čas, saj na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma materiale, ki jih lahko takoj prikazujejo, kjer želijo. Izvajamo tudi tolmačenje iz slovaškega v pakistanski jezik, v sklopu te storitve, ki vključuje uporabo, tako šepetanega kot tudi simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja, jim ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po odličnih cenah.


Prevajanje iz pakistanskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik

Želimo poudariti tudi to, da naše ekipe ne sestavljajo samo prevajalci in sodni tolmači za ta dva jezika, ampak tudi lektorji in korektorji, ki so pripravljeni v vsakem trenutku strankam ponuditi redakcijo vsebin, ki so prevedene iz slovaškega v pakistanski jezik, toda ne tudi dovolj kakovostno in morajo se izvesti spremembe, da bi bil prevod prilagojen duhu ciljnega oziroma pakistanskega jezika.

Vse omenjene vsebine nam stranke lahko pošljejo preko elektronske pošte, glede na to, da nam niso dolžne dostaviti tudi izvirnih materialov na vpogled in na enak način jih lahko dobijo po koncu obdelave. Kar zadeva obdelavo dokumentov, se način pošiljanja razlikuje, saj se od strank zahteva, da spoštujejo običajni postopek, kar pomeni, da so dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, saj jih pri nas pričakuje tudi storitev overitve z žigom sodnega tolmača. Da bi bil prevedeni dokument lahko overjen s tem žigom, s čimer postaja pravno veljaven, mora sodni tolmač spoštovati običajni postopek oziroma mora najprej fizično primerjati izvirnike s prevodi, da bi se prepričal, da gre za enake vsebine, saj s svojim žigom prav to tudi potrjuje.

S ciljem, da strankam maksimalno poenostavimo postopek obdelave kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, jim priporočamo, da poskušajo pridobiti vse informacije, ki se nanašajo na overitev s haškim ali Apostille žigom. Želimo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači ne morejo opremiti vaših dokumentov s tem žigom, saj niso za to zadolženi, ampak je potrebno, da kontaktirate z določenimi državnimi službami, ki so za to pristojne. Nujno je, ne samo vprašati, ali je haški žig potreben za dokumente, za katere zahtevate prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik, saj le-ta ni obvezen za vse dokumente, ampak morate tudi izvedeti, v katerem trenutku v toku postopka njegove obdelave, poteka ta overitev. Gre za to, da overitev s haškim žigom za določene dokumente poteka na začetku in potem se izvaja prevajanje, tako žiga kot tudi dokumenta, potem pa poteka tudi overitev z žigom sodnega tolmača, medtem ko obstajajo tudi dokumenti, pri katerih je postopek obrnjen, pa se poteka prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik, zatem pa se overja z žigom sodnega tolmača in na koncu ste dolžni, da ta dokument odnesete na okrožno sodišče, kjer se izvaja overitev z Apostille žigom.

Ker nam morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled, to pomeni, da nam dokumente lahko prinesete osebno v poslovalnico, imate pa tudi možnost, da jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko kot tudi, da zadolžite kurirsko službu, da nam jih dostavi. Če vas zanima pošiljanje dokumentov na elektronski naslov, morate imeti na umu, da je to dovoljeno samo tedaj, ko je strankam njihovo prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik potrebno v kratkem roku, pri čemer je vsekakor treba potem dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Ko je končana kompletna obdelava dokumentov oziroma njihovo prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača, lahko izberete, ali želite, da vam jih pošljemo na določen naslov ali pa jih želite prevzeti osebno v naši poslovnici. V primeru, da vam bolj ustreza prva možnost, vas moramo informirati, da ta storitev ni vračunana v ceno obdelave konkretnega dokumenta in da je jo morate plačati pri dostavi oziroma prevzemanju pošiljke.

Moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo vse vrste vsebin v tej jezični kombinaciji in vam lahko ponudijo najprej prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar vključuje predvsem obdelavo različnih vrst potrdil oziroma soglasij in izjav. Naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja oziroma pravne akte pa tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno, osebno in tehnično oziroma gradbeno, poslovno in medicinsko dokumentacijo. Vse kar smo omenili, je manjši del ponudbe dokumentov, za katere vam zagotavljamo prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik, vaše pa je samo, da spoštujete običajni postopek.

Prevajanje pogodb iz slovaškega v pakistanski jezik

Poleg prevajanje vseh vrst pogodb iz slovaškega v pakistanski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa izvajajo tudi overitev prevoda in zainteresiranim strankam zagotavljajo pravno veljavne dokumente, ki jih lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti.

Poleg tega v omenjeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije in vse vrste certifikatov in licenc pa tudi sklep o razvezi zakonske zveze. Seveda prevajajo tudi sodne odločbe oziroma tožbe pa tudi sklepe in odločitve oziroma pooblastila za zastopanje in druge pravne akte.

Na zahtevo strank iz slovaškega v pakistanski jezik prevajamo tudi delovno in vozniško oziroma prometno in dovoljenje za prebivanje kot tudi vse ostale osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi in o rojstvu, potni list in druga). Po potrebi sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne vrste potrdil in izjav pa tudi soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam).

Lahko obdelujemo tudi statute oziroma ustanovitvene akte podjetja pa tudi izvedemo neposredno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik za sklep o ustanovitvi pravne osebe in za finančna ter revizijska poročila, fakture, poslovne odločitve in letna poslovna poročila kot tudi za vse ostale nenavedene dokumente, ki se nanašajo na poslovanje konkretne pravne osebe.

Sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji obdelujejo tudi gradbeno in razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga).

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela in patente ter diplomske naloge. Tukaj pa je tudi prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen in predmetnike in programe fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju pa tudi vse ostale dokumente, ki jih do sedaj nismo omenili, nanašajo pa se na področji znanosti ali izobraževanja.

Prevajanje ilustriranih revij iz slovaškega v pakistanski jezik

Strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam ponujajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik za vsebine ilustriranih pa tudi vseh ostalih vrst revij. Obdelujejo lahko tudi časopisne članke ter književna dela (poezija, beletrija, romani, proza in drugo) pa tudi učbenike.

V skladu z zahtevami strank, izvajamo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik za vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, tako za tiste, preko katerih se reklamirajo različne storitve in izdelki kot tudi za tiste, ki predstavljajo delo določenega podjetja. Sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo tudi vizitke, plakate in brošure, stranke pa pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik za kataloge, reklamne letake oziroma zloženke kot tudi PR članke in vse ostale vsebine, ki so predvsem usmerjene na področje reklamiranja.

Za stranke, ki organizirajo katerokoli vrsto dogodka, ponujamo tolmačenje iz slovaškega v pakistanski jezik. Zahvaljujoč dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje, ponudbo maksimalno prilagajamo vrsti dogodka in zahtevamo, da nam stranka posreduje vse pomembne podatke (število udeležencev, podatki o prostoru, v katerem naj bi konkretni dogodek potekal, smernice v vezi z organizacijo, trajanje in drugo). V skladu s temi podatki bomo tudi pripravili ustrezno ponudbo in ko nam to dovoljujejo okoliščine, svojim strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih strani iz slovaškega v pakistanski jezik

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prevajajo spletne strani iz slovaškega v pakistanski jezik, ko to zahtevajo stranke, ampak ta prevod tudi optimizirajo za spletne iskalnike, saj v toku njihove obdelave uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation). Ko se katerakoli spletna stran prevaja na ta način, ste lahko popolnoma prepričani, da se bodo le-te pojavile med prvimi rezultati iskanja na celotnem spletu in zagotovo boste vi kot njen lastnik občutili pozitiven učinek takšnega načina obdelave.

Poleg spletne strani lahko prevajamo tudi vse ostale vrste spletnih materialov in vam ponudimo neposredno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik za spletne kataloge oziroma prodajalne pa tudi za programsko opremo (programi in aplikacije vseh vrsta) pa tudi za vse ostale vsebine, ki so na določen način povezane s spletnimi področji.

V ekipi Prevajalskega centra so tudi strokovnjaki, ki lahko strankam zagotovijo storitev redakcije, kar se nanaša na prevedene vsebine. Namreč, če tudi vi posedujete nekakovostno prevedene materiale katerekoli vrste, lektor in korektor izvajata vse popravke v njih in jih v celoti prilagajata veljavnim pravilom naše stroke.

Poleg tega prevajalec in sodni tolmač prevajata tudi filmske stvaritve različnih žanrov oziroma serije in reklamna sporočila pa tudi vse vrste oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in ostale), tako televizijske kot tudi radijske. Pravzaprav, ne glede na to, za katero vrsto zvočnih ali video vsebin vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik, se morate zavedati, da pri nas dobite tudi to pa tudi dodatno storitev, ki se nanaša na njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Poljudna besedila kot tudi tista, ki sodijo med strokovna, sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo prav tako obdelujejo v tej jezični kombinaciji in to pod najugodnejšimi pogoji. Ne samo, da izvajajo prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik za psihološka, politična, sociološka in ekonomska oziroma turistična in sociološka besedila, ampak tudi za tista, katerih tema se nanaša na področja komunikologije, farmacije, bančništva in gradbene industrije. Obdelujejo tudi besedila, ki so tesno povezana s področji ekologije in varstva okolja oziroma informacijskih tehnologij in menedžmenta in izobraževanja in še veliko neomenjenih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki sodijo med družbene kot tudi tistih, ki so povezane s področji naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz slovaškega v pakistanski jezik

  • Iz slovaškega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovaškega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!