Prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi strokovnjake, ki so zadolženi za obdelavo vsebin, ne samo v slovaškem, ampak tudi v kitajskem jeziku, pa zato zainteresiranim strankam lahko omogočimo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik. Sicer pa se ta storitev nanaša, tako na obdelavo književnih del in besedil različne vsebine, namena in kompleksnosti oziroma učbenikov kot tudi na prevajanje spletnih vsebin (spletne strani, spletne prodajalne, programska oprema, spletnih katalogov in drugo) pa tudi reklamnih materialov (zloženke, katalogi, plakati, brošure, PR članki in drugo) oziroma časopisnih člankov in revij različne vrste.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači iz slovaškega v kitajski jezik prevajajo tudi igrane filme različnih žanrov oziroma animirane, dokumentarne, risane in vse druge vrste, zatem serije kot tudi informativne in oddaje izobraževalnega in zabavnega značaja pa tudi tiste, ki so namenjeni najmlajšim in reklamna sporočila ter vse druge vrste video in zvočnih vsebin. Tukaj je zelo pomembno poudariti, da vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava omenjenih materialov, pri nas lahko angažira tudi strokovnjake, ki so zadolženi za njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Lahko vam ponudimo tudi lekturo oziroma izvedemo storitev korekture, če posedujete dokončane prevode v tej kombinaciji jezikov za vse vrste vsebin.

Prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik vključuje tudi kompletno obdelavo dokumentov, saj pri nas dobite tudi overitev prevoda, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači. Poleg vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različnih vrst izjav in potrdil kot tudi vseh vrst soglasij, obdelujemo tudi različne vrste dokumentacij (poslovna, razpisna, osebne, gradbena, medicinska, tehnična in drugo). Prevajalci in sodni tolmači lahko, ko je potrebno strankam, v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse dokumente, ki se nanašajo, tako na področje znanosti in izobraževanja kot tudi na področje pravosodja ali prava (diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti in dela, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, seminarski, diplomski in znanstvena dela, pravni red Evropske Unije, pogodbe, sodne pritožbe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, licence, odločitve sodišč, sklepe in tožbe in ostali dokumenti iz omenjenih področij).


Prevajanje iz kitajskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik

Zahvaljujoč dejstvu, da pri nas dobite najprej prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik in potem tudi overitev prevoda s strani sodnega tolmača, ste dolžni, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo v vsakem primeru izvedete tudi dostavo izvirnikov, ki se uporabljajo na vpogled v procesu overitve, saj sodni tolmač overja izključno prevode, katerih vsebina je enaka kot v izvirnem dokumentu. Prav tako moramo poudariti tudi, da obstajajo dokumenti, za katere zakon določa potrebo za dodatno vrsto overitve oziroma za overitev s haškim ali Apostille žigom. Morate vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford v tem primeru pristojni niso za overitev in da je zato tudi splošno priporočljivo, da se vi samostojno v pristojnih institucijah pozanimate, ali se za vaše dokumente zahteva navedena vrsta overitve pa tudi v katerem trenutku je dokument treba opremiti z Apostille žigom, če se zahteva. To poudarjamo zato, ker se dokumenti s haškim žigom najpogosteje overjajo, preden naši strokovnjaki začnejo s svojim delom, toda obstajajo tudi dokumenti, kjer se najprej izvede prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik, zatem overitev sodnega tolmača in na koncu stranke konkretne dokumente odnesejo v pristojno institucijo, da se overijo s haškim žigom.

Poleg možnosti, da nam dokumente prinesete osebno v poslovalnico, imate tudi možnost, da jih pošljete priporočeno, in to preko "Pošte Slovenije" oziroma da to storite preko katerekoli kurirske službe. Samo, če vam je prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik potrebno v posebej kratkem roku, imate pravico, da najprej izvedete njihovo pošiljanje na elektronski naslov in da potem dostavite izvirnike na vpogled pod pogojem, da je to najhitrejši od vseh teh načinov.

Vse ostale vsebine, za katere zahtevate prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, pri čemer ne gre za dokumente in ni treba izvesti njihove overitve z žigom sodnega tolmača, nam lahko na obdelavo pošljete na najenostavnejši možni način oziroma jih skenirate in pošljete preko elektronske pošte. Kar pa zadeva dostavo obdelanih materialov, tukaj obstaja razlika, saj vam vse vsebine, za katere se ne izvaja overitev, pošljemo preko elektronske pošte, pod pogojem, da se tako dogovorimo. Obdelane dokumente ali prevzemate osebno v prostorih naše poslovalnice, ali pa imate možnost, da zahtevate dostavo na naslov in če se odločite za to možnost, se morate zavedati, da storitev pošiljanja prevedenih in overjenih vsebin na vaš naslov ni vračunana računa v ceno njihove obdelave oziroma prevajanja in overitve sodnega tolmača, tako to storitev morate plačati pri prevzemanju pošiljke. Njena cena je izključno odvisna od kurirske službe, ki vam tudi dostavi pošiljko.

Na vašo zahtevo sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno, izvajajo tudi tolmačenje iz slovaškega v kitajski jezik. Da bi bila ponudba ustrezna, nam morate posredovati vse podatke o tem dogodku oziroma nas informirati, tako o njegovi organizaciji in prostoru, v katerem naj bi potekal kot tudi o trajanju, številu udeležencev in ostalim podobnih detajlih. Potem ko dobimo te informacije, bomo pripravili ponudbo, v katero lahko po potrebi uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V odvisnosti od vrste dogodka, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo ali simultano ali šepetano tolmačenje oziroma konsekutivno tolmačenje iz slovaškega v kitajski jezik.

Prevajanje pravnih aktov iz slovaškega v kitajski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford, ki ima v svoji ekipi vrhunske strokovnjake, zadolžene za obdelavo vsebin v slovaškem oziroma v kitajskem jeziku, vam lahko ponudi, ne samo prevajanje pravnih aktov iz slovaškega v kitajski jezik, ampak tudi overitev teh prevodov z žigom pooblaščenih oseb. S tem mislimo na overitev z žigom sodnega tolmača, s čimer vaš dokument dobi pravno veljavni status, pri čemer obstajajo tudi dokumenti, za katere se mora izvesti tudi “nadoveritev” oziroma jih treba opremiti z Apostille žigom (haškim). Da ne bi po nepotrebnem izgubljali časa, vam priporočamo, da sami preverite vse v zvezi s to vrsto overitve za konkretne dokumente, kar vključuje najprej podatek, ali je haški žig potreben tudi za vaše dokumente pa tudi, kdaj je treba izvesti to overitev oziroma pred ali po obdelavi tega dokumenta s strani strokovnjakov Akademije Oxford.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi osebne dokumente oziroma vam ponujajo prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik, tako za osebno izkaznico, delovno in dovoljenje za prebivanje kot tudi za vozniško oziroma prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu in za izpiske iz matičnega registra o rojstvu in izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druge osebne dokumente.

Lahko obdelujemo tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma potrdila o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in seminarske naloge, prepise ocen in potem tudi diplomske naloge in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi veliko drugih dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji kompletno obdelajo tudi gradbeno, poslovno in tehnično oziroma razpisno dokumentacijo pa tudi dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo. S tem smislimo predvsem na dejstvo, da izvajajo prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača, tako za poslovne odločitve in statute podjetja oziroma za sklep o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvene akte podjetja in fakture kot tudi za zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za gradbene projekte, deklaracije izdelkov in za dokumentacijo o medicinskih izdelkih in za vse ostale dokumente, ki so del omenjenih vrst dokumentacij.

Imejte na umu, da naši strokovnjaki v optimalnem roku iz slovaškega v kitajski jezik prevajajo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, tako da poleg različnih vrst izjav prevajajo in zatem tudi overjajo vse vrste potrdil in soglasij (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in drugo).

Prevajanje besedilnih vsebin iz slovaškega v kitajski jezik

Če vam je potrebno prevajanje besedil iz slovaškega v kitajski jezik, nimate razloga za zaskrbljenost zaradi njihove teme, ki je lahko tudi zelo redka. Pravzaprav gre za to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo visoko raven izkušenj z obdelavo poljudnih in strokovnih besedil različne tematike, tako da enako kakovostno prevajajo tudi tista, ki so povezana s področji turizma, psihologije, izobraževanja in ekonomije kot tudi vsa tista, ki se nanašajo na segment informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja in menedžmenta oziroma komunikologije, gradbene industrije in ostalih znanstvenih disciplin.

Prevajajo tudi dela književnosti in to ne samo romane in beletrijo in prozna dela, ampak tudi dela poezije. Če je to potrebno, vam lahko ponudimo tudi obdelavo, tako učbenikov in revij vseh vrst kot tudi časopisnih člankov.

Sodni tolmači in prevajalci iz slovaškega v kitajski jezik prevajajo tudi reklamne vsebine, poleg vizitk, plakatov, brošur in reklamnih zloženk prevajajo tudi PR članke in kataloge pa tudi reklamne letake in vse ostale vsebine, ki so tesno povezane s področjem marketinga. Pri prevajanju takšnih materialov, spoštujejo predvsem pravila prevajalske stroke in potem tudi marketinga, tako da določeno reklamno sporočilo iz izvirnika prilagajajo duhu kitajskega jezika, da bi na ta način potencialnim strankam, ki uporabljajo ta jeziki, omogočili, da se spoznajo s tistim, kar se reklamira.

Če ste prevode iz slovaškega v kitajski jezik dobili od nekoga, ki ni dovolj strokoven, da v njih obstajajo številne napake, vam Prevajalski center Akademije Oxford omogoča storitev njihove korekture in lekture.

Prevajanje reklamnih sporočil iz slovaškega v kitajski jezik

Poleg prevajanja reklamnih sporočil, tako radijskih kot tudi televizijskih iz slovaškega v kitajski jezik, vam lahko ponudimo tudi njihovo sinhronizacijo pa tudi storitev njihovega podnaslavljanja. Tako dobite reklamna sporočila, ki so prevedena v tej jezični kombinaciji, ki jih boste lahko takoj predvajali na radijskih postajah ali televiziji in da jih prikazujete na spletu oziroma kjerkoli želite.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi ostale video pa tudi zvočne materiale in vam ponujajo prevajanje, tako za serije in oddaje različne vsebine kot tudi za animirane oziroma igrane filme različnih žanrov in potem tudi za risane, dokumentarne in druge.

Na vašo zahtevo lahko izvajamo tudi tolmačenje iz slovaškega v kitajski jezik in to za vse vrste dogodkov, saj sodni tolmači in prevajalci lahko enako kakovostno uporabljajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje. V okviru storitve povezane s simultanim tolmačenjem iz slovaškega v kitajski jezik, strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod posebej ugodnimi pogoji. Poudarjamo, da je za pripravo ponudbe za to storitev potrebno, da nam posredujete informacije o tem dogodku, kar vključuje predvsem podatke o prostoru, v katerem naj bi le-ta potekal pa tudi o številu udeležencev oziroma o organizaciji samega dogodka kot tudi o njegovem trajanju. Vsi ti podatki nam bodo v veliko pomoč pri izbiri vrste tolmačenja, ki bo v celoti odgovorilo na zahteve konkretnega dogodka.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste spletnih vsebin, tako spletne kataloge oziroma prodajalne kot tudi programsko opremo pa tudi spletne strani. Glede na to, da so seznanjeni tudi s pravili SEO (Search Engine Optimisation), jih pazljivo implementirajo pri prevajanju in tako obdelanim materialom dajejo možnost, da jih iskalniki prepoznajo kot kakovostne oziroma izvirne, kar ima pozitiven učinek tudi na njihovo pozicioniranje na spletu in s samim tem tudi na poslovanje njihovih lastnikov.

Cena prevajanja iz slovaškega v kitajski jezik

  • Iz slovaškega v kitajski je 44 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!