Prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford, ki ima v svoji ekipi strokovnjake za številne jezike, se lahko pohvali tudi z dejstvom, da strankam omogoča prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik, kar jim zagotavlja velik prihranek časa, saj gre za neposredno prevajanje, poleg tega pa lahko pričakujejo tudi številne dodatne storitve.

Tako naše stranke poleg prevajanja v tej kombinaciji jezikov dobijo tudi overitev, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači in na ta način konkretnemu dokumentu oziroma njegovemu prevodu zagotavljajo pravno veljavnost. Da bi to lahko izvedli v skladu s pravili, ki jih določa zakon, nam morate na vpogled dostaviti izvirne dokumente. Toda prav tako je tudi priporočljivo, da se stranka predtem samostojno pozanima o drugi vrsti overitve, gre pa za overitev s haškim žigom, ki je še poznan tudi kot Apostille in za katerega naši strokovnjaki v nobenem primeru niso pristojni, ampak to izvajajo določene državne službe, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč na ozemlju naše države. Zato mora vsaka stranka najprej pridobiti podatek, ali je Apostille obvezen za dokumente, za katere zahteva prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik in takoj zatem mora vprašati, ali se ta vrsta overitve poteka, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo konkretnega dokumenta, ali pa najprej poteka overitev s haškim žigom in potema se ta dokument prinese k nam na obdelavo. Samo od teh podatkov je tudi odvisno, kako dolgo bo trajala obdelava tega dokumenta in kam se najprej odnese. Pravzaprav gre za to, da v primeru, ko najprej poteka overitev s haškim žigom, potem se prevajata, tako žig kot tudi dokument in šele potem se izvede overitev sodnega tolmača, kar pa ne velja v drugem primeru. Povsem jasno je, da je zelo pomembno, da stranka pridobi vse te informacije, saj ji to v veliki meri olajša celoten postopek.

Stranke pri nas pričakuje prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik za različne vrste dokumentov oziroma dokumentacij, prevajalci in sodni tolmači pa med drugim lahko obdelujejo vse dokumente, ki sestavljajo predvsem poslovno oziroma osebno in potem tudi razpisno, medicinsko in tehnično in gradbeno dokumentacijo. Prav tako vam lahko ponudimo obdelavo tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam (različne vrste potrdil oziroma soglasij in izjav), v omenjeni kombinaciji jezikov pa obdelujemo tudi pravne akte (pooblastila za zastopanje, pogodbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, sodne odločbe oziroma pritožbe pa tudi sklepe, odločitve in tožbe in drugo).


Prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik

Na zahtevo strank lahko prevedemo tudi katerikoli dokument, ki se nanaša na področje znanosti ali izobraževanja. Poleg diplom in dodatkov k diplomi oziroma rezultatov znanstvenih raziskav, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole in potrdila o opravljenih izpitih, strankam omogočamo tudi obdelavo potrdila o rednem šolanju in predmetnikov in programov fakultet pa tudi znanstvenih del in patentov kot tudi diplomskih in seminarskih nalog.

Dolžni smo poudariti, da nam stranke omenjene vsebine na prevajanje lahko dostavijo ali osebno, ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, prav tako pa imajo tudi možnost angažirati kurirsko službo, da izvede to storitev. To je navedeno zato, ker so dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike, pa se zato tudi razlikuje, tako način dostave vsebin na prevajanje kot tudi način prevzemanja prevedenih dokumentov glede na materiale, za katere se ne izvaja overitev. Pravzaprav gre za to, da stranke dokumente lahko prevzamejo ali osebno, ali pa zahtevajo dostavo na določen naslov, vse ostale vsebine pa lahko dobijo prevedene in jih pošljejo na prevajanje preko elektronske pošte. Storitev dostave na naslov je zaupana kurirski službi, s katero sodelujemo in jo le-ta zaračunava po svojem ceniku neposredno od stranke.

Samo v primeru nujnega prevajanja dokumentov iz slovaškega v hrvaški jezik, je strankam dovoljeno, da vsebine najprej pošljejo preko elektronske pošte in da potem spoštujejo tudi obveznost dostave izvirnikov na vpogled. Toda v tem primeru, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili zahtevi za nujnim prevajanjem, morate izvirnike dostaviti v najkrajšem roku.

Lahko vam ponudimo tudi tolmačenje iz slovaškega v hrvaški jezik, kar pomeni, da naši strokovnjaki v odvisnosti od vrste in koncepta dogodka, ki ga organizirate, uporabljajo simultano oziroma konsekutivno ali šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Zato je tudi najbolj pomembno, da nas seznanite z vsemi podrobnostmi v zvezi s tem dogodkom, pa bomo v ponudbo za simultano tolmačenje uvrstili tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi katerokoli knjigo oziroma učbenike kot tudi književna dela pa tudi revije vseh vrst in vsebine, besedilne materiale različne tematike (strokovne in poljudne) pa tudi časopisne članke in ostale vsebine. Na vašo zahtevo izvajamo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik za spletne strani kot tudi za vse ostale vsebine povezane s področjem spleta (spletni katalogi in prodajalne, programi, aplikacije in drugo).

V navedeni kombinaciji obdelujemo tudi vsebine, ki so povezane s področjem marketinga in poleg plakatov, katalogov, zloženk in brošur prevajamo tudi PR članke pa tudi vizitke, reklamne letake in podobne materiale. Prav tako naši strokovnjaki izvajajo tudi finalno obdelavo različnih video in zvočnih vsebin, pri čemer mislimo predvsem na prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik za filme različnih žanrov, zatem oddaje, reklamna sporočila, serije in vse ostale video in zvočne vsebine in potem tudi na storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje pa tudi sinhronizacijo tako prevedenih materialov.

Prevajanje različnih aplikacij iz slovaškega v hrvaški jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na vašo zahtevo prevajajo tudi vse vrste aplikacij iz slovaškega v hrvaški jezik. Obdelujejo tudi programe kot tudi spletne strani oziroma spletne kataloge in zatem spletne prodajalne in ostale vsebine, povezane s spletnim področjem. Ko je to potrebno, uporabljajo tudi vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi prevedenim materialom omogočili, da jih spletni iskalniki prepoznajo kot izvirne in samim tem se njihov položaj v okviru globalnega iskanja občutno poboljša.

Poleg tega lahko v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujemo tudi učbenike pa tudi dela književnosti (beletrija, romani, poezija, proza in drugo), po potrebi pa iz slovaškega v hrvaški jezik prevajamo tudi, tako ilustrirane revije kot tudi otroške pa tudi strokovne oziroma časopisne članke.

Ko organizirate dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz slovaškega v hrvaški jezik, nas morate seznaniti z vsemi podrobnostmi. To zahtevamo zato, ker sodni tolmači in prevajalci lahko ponudijo, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji in glede na to, da je vsaka od omenjenih storitev namenjena jasno določeni vrsti dogodka, pa je od podatkov o številu udeležencev oziroma trajanju in od koncepta samega dogodka tudi odvisno, katera vrsta storitve bo uporabljena. Če naši strokovnjaki pri izdelavi ocenijo, da je najbolj primerno simultano tolmačenje iz slovaškega v hrvaški jezik, tem strankam lahko ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi poljudna besedila katerekoli tematike pa tudi strokovna. In ne samo, da prevajajo besedila katerih tema se nanaša na področja ekonomije, turizma, politike in prava, ampak na vašo zahtevo prevajamo tudi besedila, ki so povezana s področjema farmacije in psihologije. Tukaj pa je tudi prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik za filozofska besedila pa tudi za tista, katerih tema se nanaša na področje menedžmenta oziroma ekologije in varstva okolja, zatem gradbene industrije in medicine kot tudi marketinga pa tudi informacijskih tehnologij in vseh ostalih vej, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Prevajanje katalogov iz slovaškega v hrvaški jezik

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje reklamnih katalogov iz slovaškega v hrvaški jezik pa tudi brošur, zloženk in plakatov oziroma PR člankov in reklamnih letakov, po potrebi pa prevajamo celo vizitke. Tukaj moramo poudariti, da imajo sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo to storitev, več kot dovolj izkušenj prav z obdelavo takšnih materialov, tako da tudi reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, oblikujejo v skladu s pravili hrvaškega jezika. Na ta način izpolnjujejo osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj strankam s hrvaškega govornega področja, ki naj bi začele kupovati konkretni izdelek oziroma uporabljati storitve, ki se preko njih reklamirajo, omogočajo, da se z njimi spoznajo, kot da je ta vsebina napisana v njihovem maternem jeziku.

V ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so zbrani tudi strokovnjaki, ki so predvsem usmerjeni na finalno obdelavo zvočnih in video vsebin oziroma na njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo. Tako vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik za reklamna sporočila oziroma serije pa tudi zabavne, otroške in izobraževalne in informativne ter druge vrste oddaj oziroma risane in animirane kot tudi dokumentarne pa tudi igrane filme različnih žanrov in vse ostale video in zvočne materiale, dobijo njihovo kompletno obdelavo. Takoj po koncu prevajanja in finalizaciji obdelave takšnih vsebin, jih stranke lahko prikazujejo na različnih medijih oziroma v kinematografih in na spletu.

V primeru da ste imeli priložnost, da prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik za različne vrste vsebin predhodno zaupate nekomu, ki ni izpolnil vaših pričakovanj in vam je ponudil nekakovosten prevod, vam lahko omogočimo tudi lekturo takšnih vsebin oziroma njihovo korekturo, za katero so zadolženi strokovnjaki v naši ekipi (lektor in korektor).

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v hrvaški jezik

V skladu z zahtevami strank, prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvajajo najprej prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v hrvaški jezik in potem tudi njegovo overitev. Poudarjamo, da v tem primeru overitev izvajajo zapriseženi sodni tolmači, kar pa se ne nanaša na overitev z Apostille žigom, za katero niso zadolženi. Zato se strankam tudi priporoča, da pokušajo pred dostavo vsebin na prevajanje, pridobiti tudi informacijo, ali se za tudi za dokumente v tej kombinaciji jezikov zahteva overitev s haškim žigom, kot ga tudi imenujemo. Tako bodo prihranili veliko svojega denarja in časa, prav tako pa bodo precej olajšali celoten postopek obdelave pravnega reda Evropske Unije v omenjeni kombinaciji jezikov.

Sodni tolmači in prevajalci, prav tako lahko obdelujejo tudi pooblastila za zastopanje kot tudi različne vrste licenc oziroma sklep o razvezi zakonske zveze in potem tudi certifikate pa tudi sodne pritožbe oziroma sklepe, odločitve in tožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje in številne druge pravne akte. Obdelujemo tudi osebne dokumente od izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu, preko vozniška dovoljenja, potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču, pa do delovnega in dovoljenja za prebivanje ter prometna dovoljenja oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači iz slovaškega v hrvaški jezik prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno in medicinsko (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo in drugo) pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo.

V navedeni jezični kombinaciji prevajamo tudi vse vrste poslovnih poročil oziroma fakture, ustanovitvene akte podjetja in poslovne odločitve kot tudi statute podjetja in številne druge nenavedene dokumente, ki se nanašajo poslovanja konkretne pravne osebe. Če vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik za katerikoli dokument, ki se predaja pristojni službi (potrdila, soglasja in izjave), jih lahko obdelamo v optimalnem roku in izvedemo njihovo overitev z žigom sodnega tolmača.

Poleg vsega kar smo ob tej priložnosti omenili, želimo poudariti tudi, da lahko prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji prevajajo, tako zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi oziroma potrdila o rednem šolanju in ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Prav tako obdelujemo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvene patente in še veliko drugih dokumentov, ki so izključno vezani za področje znanosti.

Cena prevajanja iz slovaškega v hrvaški jezik

  • Iz slovaškega v hrvaški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!