Prevajanje iz japonskega v albanski jezik


Poleg številnih storitev, ki jih ponujamo svojim strankam, se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali tudi z zagotavljanjem storitev, ki so povezane s prevajanjem iz japonskega v albanski jezik.

Strankam ponujamo obdelavo vseh vrst vsebi pa tudi tolmačenje v omenjeni jezikovni kombinaciji. Ker so naši strokovnjaki ozko specializirani za različne vrste tolmačenja oziroma konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, je samo od informacij, ki jih od strank dobimo v zvezi s konkretnim dogodkom, odvisno katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Prav tako imamo tudi možnost, da jim po zelo ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naši prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi besedila različne vsebine pa tudi namena in enako kakovostno lahko iz japonskega v albanski jezik prevajajo tako strokovna kot tudi poljudna besedila. Filozofija, turizem, ekonomija, ekologija in varstvo okolja, pravo, farmacija, informacijske tehnologije, menedžment, turizem, komunikologija, marketing, sociologija, bančništvo, psihologija, marketing, finance in politika so samo nekatere od področij, s katerimi je lahko povezana tema teh besedil.


Prevajanje iz japonskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v japonski jezik

Strankam ponujamo tudi prevajanje iz japonskega v albanski jezik za spletne strani pa tudi ostale spletne vsebine (spletni katalogi, aplikacije, spletne prodajalne, programi in drugo) pa tudi za književna dela (romani, proza, beletrija, poezija in drugo), v navedeni kombinaciji pa lahko prevajamo tudi učbenike.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsebine s področja marketinga oziroma reklamne zloženke, vizitke pa tudi brošure, kataloge in PR članke oziroma reklamne letake. Ko je to potrebno lahko ponudimo tudi storitev redakcije, ki je povezana z vsemi tistimi materiali, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v albanski jezik, toda oz določenega razloga z njimi niso zadovoljni. Za to storitev pa so zadolženi lektorji oziroma korektorji, ki so v naši ekipi in bodo zagotovo opravili vse potrebne spremembe v skladu s pravili prevajalske stroke.

Poleg vsega omenjenega pa prevajalci in sodni tolmači zainteresiranim strankam ponujajo tudi obdelavo različnih vrst dokumentov v tej jezikovni kombinaciji. Posebej poudarjamo, da pri nas poleg njihovega prevajanja iz japonskega v albanski jezik stranke lahko dobijo tudi storitev overitve. za katero so v tem primeru zadolženi zapriseženi sodni tolmači v naši ekipi in tako v relativno kratkem roku dobio dokumente, ki jih lahko predajo katerikoli službi, ko imajo potrebo za tem, glede na to, da jim žig sodnega tolmača daje absolutno pravno veljavnost.

Vse navedeno ne velja samo v primeru, ko zakon določa, da se določeni dokument, ki je preveden v tej kombinaciji jezikov mora opremiti tudi s haškim oziroma Apostille žigom. Te vrste overitve pa ne morejo opraviti naši strokovnjaki, ampak je stranka dolžna sama pridobiti vse podatke o njegnem poteku za konkretne dokumente, kar pa lahko stori na okrožnem sodišču v svojem mestu, ki je edino pristojno za overitev zApostille žigom. Če stranka izve, da je za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz japonskega v albanski jezik, potrebna overitev s haškim žigom, mora vprašati tudi, v katerem trenutku v toku obdelave le-ta poteka. Zakon določa, da za določene dokumente overitev z Apostille žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo, medtem ko za druge najprej poteka overitev s haškim žigom in potem se dokument odnese našim strokovnjakom na prevajanje in overitev.

Poleg poslovnih in osebnih dokumentov naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, tako pravni red Evropske Unije in licence kot tudi vse vrste pogodb in sodnih odločb pa tudi certifikate ter pooblastila za zastopanje in sodne odločitve pa tudi pritožbe in tožbe kot tudi sodne sklepe.

Obdelujemo pa tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi gradbene projekte oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi številne druge dokument, ki so del, tako medicinske kot tudi tehnične pa tudi gradbene in razpisne dokumentacije. Dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam, ko je to potrebno, kot so različne vrste soglasij, izjav in potrdil, prav tako lahko obdelujejo sodni tolmači in prevajalci, in poleg njihovega prevajanja iz japonskega v albanski jezik izvajajo tudi njihovo overitev. Tako na primer ne prevajajo samo potrdila o nekaznovanosti, ampak tudi potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi pa tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o rednih dohodkih in o stanju računa v banki in številne druge osebne dokumente.

Vse dokumente, ki so povezani področjema znanosti in izobraževanja, prav tako obdelujemo v navedeni jezikovni kombinaciji. Lahko vam ponudimo prevajanje iz japonskega v albanski jezik za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih ter prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za diplome in dodatke k diplomi pa tudi predmetnike in programe fakultet. Ko pa je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela oziroma diplomske ter seminarske naloge.

Če zahtevate prevajanje dokumentov, morate vedeti, da ste dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi lahko spoštovali običajni postopek njihove overitve, pri čemer imate možnost ali da jih osebno prinesete v poslovalnico Akademije Oxford ali pa, da nam jih pošljete. Izberete lahko, da to naredite preko kurirske službe ali pa preko “Pošte Slovenije”, pri čemer to mora biti priporočena pošiljka. Po drugi strani pa vsebine, za katere ni potrebna overitev, lahko dostavite tudi po elektronski pošti, saj ni treba dostaviti izvirnikov na vpogled, dostava dokumentov na elektronski naslov pa ni dovoljena, razen v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz japonskega v albanski jezik potrebno v zelo kratkem roku, saj je to edini način, da prevajalci in sodni tolmači ugodijo vaši zahtevi. Tudi v tem primeru ste dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer to mora biti v najkrajšem možnem roku.

Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dokumentov in vseh ostalih vsebin, ki ste nam jih dostavili, vam lahko jih pošljemo po elektronski pošti, toda ta način dostave je rezerviran samo za vsebine, za katere se ne izvaja overitev, dokumente pa vam lahko dostavimo na osebni naslov, kar pa predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava po ceniku kurirske službe, ki vam tudi dostavi prevedene dokumente. Obstaja tudi možnost, da obdelane vsebine osebno prevzamete v poslovalnici.

Prevajanje časopisnih člankov iz časopisov iz japonskega v albanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz japonskega v albanski jezik lahko prevajajo tudi časopisne članke in vse vrste revij, tako strokovne in ilustrirane kot tudi otroške in številne druge.

Naravno, če to zahtevajo stranke lahko prevajamo celo književna dela in učbenike oziroma besedila različnega namena in tematike. Poleg tistih, katerih tema je povezana s področji financ, ekonomije in bančništva oziroma politike, znanosti, prava in izobraževanja, obdelujemo tudi besedila s področja komunikologije, filozofije in medicine pa tudi gradbene industrije, informacijskih tehnologij in oblasti menedžmenta kot tudi številnih drugih znanstvenih disciplin.

Ko je to potrebno našim strankam izvajamo tudi tolmačenje iz japonskega v albanski jezik, saj so sodni tolmač in prevajalci specializirani za konstitutivno pa tudi za simultano kot tudi šepetano tolmačenje, tako da se bomo na osnovi podatkov o samem dogodku, ki nam jih stranke dostavijo, odločili katere vrsto tolmačenja lahko uporabimo, da bi ugodili vsem zahtevam samega dogodka. Poleg storitve tolmačenja strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko pa jim je to potrebno, prevajamo tudi materiale s področja marketinga, tako vizitke in brošure kot tudi reklamne zloženke, plakate in letake oziroma kataloge in PR članke.

Prevajanje katalogov iz japonskega v albanski jezik

V omenjeni kombinaciji jezikov pa prav tako prevajamo tudi spletne kataloge, poleg njih pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi ostale spletne vsebine. Tako iz japonskega v albanski jezik prevajajo tudi spletne prodajalne ter spletne strani oziroma vse vrste programov in aplikacij, ko to zahtevate. V toku njihove obdelave spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi prevedene vsebine bolje kotirale na spletu.

Lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi, izvajajo tudi redakcijo materialov, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v albanski jezik, ki pa niso dovolj kakovostni. Strankam prav tako ponujamo kompletno obdelavo vseh video pa tudi zvočnih vsebin. To pa pomeni, da jim poleg prevajanja iz japonskega v albanski jezik za filme, serije in oddaje oziroma reklamna sporočila, ponujamo tudi storitvi podnaslavljanja oziroma njihove sinhronizacije.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz japonskega v albanski jezik

Če vam je potrebno prevajanje delovnega dovoljenja iz japonskega v albanski jezik, naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi to pa tudi storitev, ki je povezana z njihovo overitvijo z žigom sodnega tolmača. Poleg tega dokumenta prevajajo tudi dovoljenje za prebivanje oziroma vozniško in prometno kot tudi vse ostale osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica in druge) pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma vse vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druge dokumente te vrste).

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja oziroma poslovno pa tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo. Poleg diplome in dodatka k diplomi, prepisa ocen ter potrdila o opravljenih izpitih in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, lahko obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela oziroma patente pa tudi predmetnike in programe fakultet ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo in ostale dokumente, ki so del omenjenih vrst dokumentacij.

Iz japonskega v albanski jezik prav tako prevajamo pravne akte, kar pa se ne nanaša samo na pogodbe, sodne odločbe in sklepe, ampak tudi na pritožbe, tožbe in odločitve kot tudi na pravni red Evropske Unije pa tudi na pooblastila za zastopanje ter različne vrste tako licenc kot tudi certifikatov.

Stranke pri nas pričakuje kompletna obdelava vseh omenjenih vsebin oziroma njihovo prevajanje iz japonskega v albanski jezik in zatem tudi overitev z žigom sodnega tolmača, pri čemer je pomembno spoštovati postopek pošiljanja izvornih dokumentov na vpogled pa tudi preverjanje v zvezi z overitvijo z Apostille žigom.

Cena prevajanja iz japonskega v albanski jezik

  • Iz japonskega v albanski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 50 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!