Prevajanje iz japonskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz japonskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi bil določen dokument iz japonskega v francoski jezik preveden v skladu s pravili, mora ta dokument biti overjen žigom zapriseženega sodnega tolmača in prav to je storitev, ki vam jo ponujajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Glede na to, da na enem mestu dobite kompletno obdelavo določenega dokumenta ter poleg prevajanja iz japonskega v francoski jezik, dobite tudi njegovo overitev, kar predstavlja velik prihranek časa in denarja.

Toda, morate se zavedati, da obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni zadosten postopek obdelave, ampak se zahteva tudi overitev s posebnim žigom, ki nosi naziv Apostille oziroma haški žig. Ker strokovnjaki iz naše ekipe niso zadolženi za overitev dokumentov s tem žigom, se morate sami pozanimati na pristojnem sodišču o tem, ali je Apostille žig potreben tudi za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v francoski jezik. Če dobite informacijo, da je potreben, se morate pozanimati tudi o tem, ali overitev s haškim žigom poteka na koncu ali na začetku obdelave tega dokumenta, saj vam bo to prihranilo veliko časa, glede na to, da boste točno vedeli, ali dokument najprej nosite na sodišče na overitev ali pa ga prinesete k nam.

Postopek obdelave dokumentov od strank zahteva, da na vpogled priložijo tudi izvirnike, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevedenimi vsebinami, da bi se prepričal, da med njimi ne obstajajo nikakršna odstopanja, preden opravi overitev. Če opazi, da obstajajo razlike med izvirnimi in prevedenimi vsebinami, vam je dolžan predlagati storitev redakcije oziroma lekture in korekture, ki jo prav tako izvajajo naši strokovnjaki in potem se lahko konča postopek overitve dokumentov.


Prevajanje iz japonskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v japonski jezik

Poleg prevajanja potnega lista, delovnega dovoljenja in osebne izkaznice, zatem dovoljenja za prebivanje, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu ter prometnega, vozniškega pa tudi delovnega dovoljenja in ostalih osebnih dokumentov, prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi dokumente, ki so del različnih vrst dokumentacij (poslovne, gradbene, razpisne, tehnične, medicinske in druge).

Ko je to potrebno strankam, iz japonskega v francoski jezik prevajajmo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pa pomeni, da obdelujemo vse vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale dokumente te vrste). Poleg vsega omenjenega pa sodni tolmač in prevajalec lahko obdelata tudi vse dokumente, ki so na kakršenkoli način povezani s področjem znanosti oziroma izobraževanja, kar pomeni, da v optimalnem roku in po izjemno ugodnih cenah iz japonskega v francoski jezik prevajajo tudi: zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet, če to zahtevajo stranke pa lahko prevajamo tudi vse vrste del in nalog (diplomskih, znanstvenih in seminarskih).

Pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste pogodb oziroma certifikatov kot tudi licenci ter sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale sodne odločbe, sklepe, pritožbe, tožbe in odločitve prav tako obdelujemo v tej jezični kombinaciji.

Dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje za japonskega v francoski jezik, nam lahko dostavite na več načinov oziroma tako, kot vam najbolj ustreza, kar predvideva pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, lahko pa jih tudi osebno donesete na naslov poslovnice. Da bi sodni tolmači in prevajalci ugodili vaši zahtevi za nujnim prevajanjem dokumentov v tej kombinaciji jezikov, nam samo v tem primeru lahko najprej pošljete skenirane dokumente po elektronski pošti, potem pa nam na najhitrejši možni način dostavite tudi izvirnike na vpogled.

Tiste materiale kot so besedila, knjige in druge, ki jih sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo, lahko dostavite tudi po elektronski poti, kar pa pomeni, da jih pošljete skenirane na elektronski naslov. Potem ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dostavljenih materialov, jih strankam lahko dostavimo po elektronski pošti, toda izključno v primeru vsebin, za katere se ne zahteva overitev dokumentov, dokumente pa lahko prevzamejo osebno v poslovalnici ali pa jih pošljemo na njihov naslov. Storitev pošiljanja je zaupana kurirski službi in se zaračunava neposredno od stranke, po njihovem veljavnem ceniku.

Od ostalih vsebin moramo omeniti, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje iz japonskega v francoski jezik za spletne strani oziroma ostale vsebine s področja spleta (spletni katalogi, programi in aplikacije, spletne prodajalne in drugo). Oni lahko obdelujejo tudi besedila katerekoli vsebine oziroma kompleksnosti, in to ne glede na to, ali gre za materiale namenjene javni predstavitvi ali pa za strokovna besedila.

Prav tako prevajamo tudi različne vrste reklamnih vsebin (brošure, PR članke, plakate, zloženke, kataloge, vizitke in druge) pa tudi revije oziroma časopisne članke kot tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela. Ko to zahtevajo stranke, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različne video kot tudi zvočne vsebine, in ko končajo s prevajanjem iz japonskega v francoski jezik za katerokoli serijo, film, reklamno sporočilo ali oddajo, z obdelavo nadaljujejo profesionalni podnaslavljalci oziroma skupina umetnikov, ki izvajajo sinhronizacijo prevedenih vsebin. Tako boste zelo hitro dobili materiale, ki jih lahko prikazujete tako na spletu kot tudi na televiziji pa tudi v kinematografih oziroma jih predvajate na radijskih postajah.

Poleg vseh omenjenih storitev, ki sodijo na področje prevajanja pisanih materialov, naši strokovnjaki lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v omenjeni jezični kombinaciji in na podlagi vseh informacij, ki nam jih dostavite o dogodku, za katerega je treba izvesti tolmačenje iz japonskega v francoski jezik, se bomo odločili, ali bo uporabljeno konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje. Ko pa je to potrebno strankam, lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije, in to po cenah, ki so zagotovo med najugodnejšimi v državi.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz japonskega v francoski jezik

Kar zadeva prevajanje razpisne dokumentacije iz japonskega v francoski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo in vam poleg same storitve prevajanja ponujajo tudi overitev, za katero so v tem primeru zadolženi sodni tolmači. Vaša edina obveznost je, da se na okrožnem sodišču pozanimate o potrebi za overjanjem z Apostille žigom za konkretne dokumente kot tudi, da nam na vpogled pošljete izvirne dokumente. Poleg razpisne prevajamo tudi medicinsko, tehnično in gradbeno kot tudi poslovno in osebno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni del.

Sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zatem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma obdelujejo gradbene projekte, dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi poslovna poročila vseh vrst, zatem fakture, bilance uspeha oziroma stanja ter statute in ustanovitvene akte podjetja, osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem potrdilo o državljanstvu kot tudi vse vrste dovoljenj (vozniška, prometna, delovna, dovoljenja za prebivanje in druga).

Prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja kot tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar je povezano predvsem z obdelavo različnih vrst soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o rednih dohodkih in druga). Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko overjajo tudi pravne akte, kar predvideva najprej prevajanje iz japonskega v francoski jezik za različne vrste pogodb, sklep o razvezi zakonske zveze in certifikate pa tudi vse vrste licenc, strankam pa ponujamo tudi kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije in številnih drugih pravnih aktov.

Prevod revij iz japonskega v francoski jezik

Ne glede na to, ali gre za ilustrirane ali strokovne oziroma otroške revije, vam sodni tolmači in prevajalci ponujajo njihovo prevajanje iz japonskega v francoski jezik in to pod zelo ugodnimi pogoji in v rokih, ki so povsem zagotovo med najkrajšimi.

Prevajamo tudi književna dela oziroma učbenike kot tudi časopisne članke, lahko pa izvajamo tudi strokovno prevajanje vseh vrst spletnih vsebin. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih strani obdelujejo tudi programsko opremo oziroma vse vrste aplikacij ali programov ter spletne kataloge in prodajalne, ob ustrezni implementaciji vseh pravil SEO (Search Engine Optimisation). Ko se prevedene vsebine dobro optimizirajo za spletne iskalnike, to pomeni, da se bodo le-te zelo hitro pojavile med prvimi rezultatimi v okviru globalnega iskanja.

Strankam ponujamo tudi storitev redakcije, ki se uporablja za materiale, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v francoski jezik, ki pa niso dovolj kakovostni. Poleg tega so v naši ekipi tudi sodni tolmači in prevajalci, ki jih lahko angažirate, ko vam je potrebno tolmačenje iz japonskega v francoski jezik, ne glede na to, ali želite simultano oziroma konsekutivno, ali pa šepetano tolmačenje. Ko dobimo vse potrebne informacije o dogodku, za katerega se zahteva ta storitev, bomo pripravili ustrezno ponudbo ter vanju po potrebi uvrstili tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje reklamnih zloženke iz japonskega v francoski jezik

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so reklamni zloženke in katalogi oziroma brošure, zatem PR članki in plakati kot tudi vizitke. Tako da lahko izvajajo njihovo prevajanje iz japonskega v francoski jezik, in to ob ustreznem spoštovanju vseh pravil, ki jih zahteva področje marketinga. Na ta način vsem potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitev, ki se reklamirajo in jim je francoski jezik materni, ponudili možnost, da se na ustrezen način seznanijo z njimi.

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi strokovna pa tudi poljudna besedil, ne glede na njihovo dolžino in kompleksnost ter ne glede na temo, saj so naši strokovnjaki dovolj usposobljeni, da lahko obdelujejo besedila katerekoli tematike. Poleg tistih, ki so povezana s področji turizma, psihologije, farmacije in izobraževanja oziroma znanosti, prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji politike, komunikologije in financ oziroma ekonomije, marketinga in turizma oziroma gradbene industrije, informacijskih tehnologij, iz japonskega v francoski jezik pa prevajamo tudi besedila s področij ekologije in varstva okolja pa tudi številnih drugih znanstvenih disciplin.

Poleg številnih storitev, ki jih vsem zainteresiranim strankam ponuja Prevajalski center Akademije Oxford, kar zadeva prevajanje iz japonskega v francoski jezik, se lahko pohvalimo tudi s kompletno obdelavo filmov, tako igranih kot tudi dokumentarnih pa tudi animiranih in risanih oziroma reklamnih sporočil in serij ter informativnih in zabavnih kot tudi ostalih vrst radijskih in televizijskih oddaj. Ko rečemo kompletna obdelava, to najprej vključuje njihovo prevajanje iz japonskega v francoski jezik in zatem tudi storitev, ki je povezana z njihovim podnaslavljanjem oziroma sinhronizacijo.

Cena prevajanja iz japonskega v francoski jezik

  • Iz japonskega v francoski je 40 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!