Prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik, lahko to storitev dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v Sloveniji.

Poleg vseh storitev, ki vključujejo obdelavo materialov v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov lahko izvajajo tudi tolmačenje, tako da strankam ponujajo simultano in konsekutivno pa tudi posebno vrsto te storitve, ki vključuje šepetano tolmačenje. Ker se o vrsti storitve odloča izključno na osnovi informacij strank o samem dogodku, se v okviru ponudbe lahko najde tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vseh strankam v navedeni jezikovni kombinaciji ponujamo tudi možnost obdelave zvočnih in video materialov, kar pomeni, da pri nas poleg njihovega prevajanja iz japonskega v nizozemski jezik, dobite tudi sinhronizacijo, tako oddaj in serij oziroma filmov kot tudi reklamnih sporočil in zatem tudi njihovo podnaslavljanje.


Prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik
Prevajanje iz nizozemskega v japonski jezik

Poleg tega korektorji in lektorji, ki sestavljajo našo ekipo, obdelujejo vsebine, ki so že prevedene iz japonskega v nizozemski jezik, s katerimi pa stranke iz kateregakoli razloga niso zadovoljne. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsebine s področja marketinga (plakati, brošure, katalogi, PR članki, vizitke, zloženke in drugo), kot tudi tiste s področja spleta (spletne prodajalne, spletne strani, aplikacije, spletni katalogi, programi) pa tudi vse vrste učbenikov in revij oziroma književna dela in časopisne članke.

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo strokovna pa tudi poljudna besedila. Poleg prevajanja tistih, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, filozofije, komunikologije, turizma in ekonomije, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi besedila, povezana s področjem prava, znanosti in gradbene industrije pa tudi s področjem menedžmenta, ekologije in varstva okolja ter medicine in številnimi drugimi vejami, ne glede na to, ali gre za družbene ali naravoslovne vede.

Razume se, da lahko obdelujemo tudi različne vrste dokumentov, stranke pa pri nas poleg njihovega prevajanja iz japonskega v nizozemski jezik pričakuje tudi storitev overitve dokumentov, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači in tako strankam dajejo pravno veljaven dokument, ki ga lahko neovirano uporabljajo. Da bi ta storitev potekala v skladu s pravili, moramo dobiti izvirnike, saj jih sodni tolmači najprej primerjajo s prevedenimi dokumenti, ki jih potem opremijo s svojim žigom, toda samo tedaj, ko sta njuni vsebini popolnoma enaki. Če pa obstaja razlika med izvirniki in prevodi, se strankam svetuje izvajanje lekture oziroma korekture.

Prav tako zakon za določene dokumente poleg prevajanja iz japonskega v nizozemski jezik in overitve z žigom sodnega tolmača zahteva izvedbo še ne vrste overitve oziroma zahteva, da se dokument opremi s haškim žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille. Ker ta žig lahko dobite samo v službah pri okrožnih sodiščih, ki so zanj pristojna, ste dolžni samostojno pridobiti informacijo, ali je Apostille žig obvezen za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik. V primeru, da je obvezen, mora stranka izvedeti tudi to, ali overitev s haškim žigom poteka na koncu ali na začetku obdelave konkretnega dokumenta, saj vam ta podatek jasno govori, ali dokument najprej nosite na sodišče ali pa ga prinesete nam na obdelavo.

Ko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste dokumentov, je to absolutna resnica, saj oni poleg osebnih in poslovnih dokumentov oziroma potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometnega in vozniškega dovoljenja ter potrdila o državljanstvu obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču oziroma bilance uspeha in stanja, ustanovitvene akte in statut podjetja pa tudi ostale, tako osebne kot tudi poslovne dokumente.

Obdelujejo pa tudi vse vrste dokumentacij in to predvsem gradbeno, medicinsko, razpisno in tehnično. Strankam ponujamo tudi prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik za dokumente s področja znanosti pa tudi za tiste, ki so povezani z izobraževanjem, kar pomeni, da prevajamo: diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju, diplomske pa tudi seminarske naloge ter znanstvene patente in ostale dokumente iz te skupine.

Ne glede na to, za katero vrsto izjave, soglasja in potrdila želite prevajanje v tej kombinaciji jezikov, ste lahko prepričani, da jih sodni tolmači in prevajalci obdelujejo v skladu s pravili stroke. Poleg prevajanja potrdil o nekaznovanosti vam ponujamo tudi obdelavo soglasja za zastopanje kot tudi potrdil, tako o rednih dohodkih kot tudi o stanju računa v banki, o samskem stanu in o stalni zaposlitvi pa tudi številnih drugih osebnih dokumentov.

Če imate potrebo za prevajanjem pravnih aktov, vas pri nas med drugim pričakuje tudi prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik za pravni red Evropske Unije in certifikate pa tudi za vse vrste licenc in pogodb oziroma sodnih odločb, sodb, sklepov, tožb in odločitev.

Omenili smo že, da so stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov, dolžne dostaviti izvirnike na vpogled, kar lahko storijo osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, prav tako pa imajo tudi možnost, da jih pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”.

Dokumente lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, lahko pa vam jih pošljemo na določen naslov, ki ga navedete. V tem primeru ta storitev zahteva dodatno plačilo in to po ceni kurirske službe, ki izvaja dostavo.

Sicer pa nam vse vsebine, ki smo jih omenili in za katere vam ponujamo prevajanje iz japonskega v nizozemski in niso dokumenti, lahko pošljete tudi po elektronski pošti in jih na enak način dobite po koncu obdelave. Ko to zahtevajo stranke, oziroma ko jim je prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik za določeno vrsto dokumentov potrebno v zelo kratkem roku, imajo možnost, da dokumente najprej pošljejo na elektronski naslov in šele potem dostavijo izvirnike na vpogled, toda ob spoštovanju roka, ki je postavljen za izdelavo.

Prevajanje potnega lista iz japonskega v nizozemski jezik

Kar zadeva prevajanje potnega lista iz japonskega v nizozemski jezik, se morajo stranke, ki imajo potrebo za to storitvijo, zavedati tudi tega, da jih pri nas pričakuje kompletna obdelava, saj poleg prevajanja dobijo tudi potne liste, ki so overjeni z žigom sodnega tolmača in s tem absolutno pravno veljavni.

Sodni tolmači in prevajalci poleg potnega lista obdelujejo tudi osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču ter potrdilo o državljanstvu oziroma dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje, zatem izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi ostalie osebne dokumente.

Na zahtevo strank lahko v teh jezikovni kombinaciji obdelujemo tudi dokumente s področja poslovanja kot tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pravzaprav pomeni, da iz japonskega v nizozemski jezik ne prevajamo samo vseh vrst potrdilo, ampak tudi soglasja in izjave (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in ostale dokumente te vrste).

Na vašo zahtevo lahko iz japonskega v nizozemski jezik prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Sodni tolmači in prevajalci med drugim lahko obdelujejo tudi naslednje dokumente: diplomske in seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente in dela ter ostale osebne dokumente.

V tej jezikovni kombinaciji obdelujemo vse vrste pravnih aktov, kot so pravni red Evropske Unije in pogodbe oziroma certifikati, licence ter pooblastila za zastopanje in vse vrste, ne samo sodnih odločb, ampak tudi pritožbe, odločitve, tožbe in sodbe, strankam pa poleg njihovega prevajanja iz japonskega v nizozemski jezik ponujamo tudi storitev overitve, za katero so v naši ekipi zadolženi sodni tolmači. Tako zelo hitro in po odličnih cenah dobite dokumente, ki ga lahko predajate katerikoli pristojni službi oziroma ga uporabljate enako kot vsak drug izvirni dokumenti.

Obveznost strank se v tem primeru nanaša predvsem na dostavo izvirnikov na vpogled, kar predstavlja z zakonom predpisan postopek pa tudi na preverjanje informacija na pristojnem sodišču v zvezi z overitvijo s haškim žigom za konkretne dokumente, za katere želijo, da jih prevajalci in sodni tolmači prevedejo iz japonskega v nizozemski jezik.

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz japonskega v nizozemski jezik

Stranke, ki želijo dobiti prevajanje besedil s področja ekonomije iz japonskega v nizozemski jezik, poleg ugodnih cen lahko pričakujejo tudi relativno hitro izdelavo. Poleg besedil s tega področja, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi tista, ki so povezana s področji ekonomije, prava in bančništva pa tudi s financami oziroma komunikologijo, filozofijo, marketingom ter sociologijo, znanostjo, menedžmentom in izobraževanjem kot tudi z medicino, farmacijo in informacijskimi tehnologijami kot tudi z gradbeno industrijo ter turizmom, ekologijo in varstvom okolja pa tudi s številnimi drugimi vejami, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

V tem primeru imajo stranke pravico, da besedila na prevajanje pošljejo po elektronski pošti, da bi sodni tolmači in prevajalci čim prej izvedli to storitev.

Strankam v navedeni jezikovni kombinaciji ponujamo tudi storitve tolmačenja, poleg konsekutivnega in simultanega sodni so tolmači in prevajalci specializirani tudi za šepetano tolmačenje, kar sodi med posebne vrste tolmačenja. Na osnovi informacij, ki nam jih dostavite o dogodku, za katerega želite dobiti to storitev, vam bomo pripravili ustrezno ponudbo, v katero lahko v skladu s samim dogodkom uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po zelo ugodnih cenah.

Prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako obdelujejo reklamne letake oziroma zloženke in PR članke pa tudi vizitke, kataloge in brošure oziroma vse ostale vrste vsebin s področja marketinga in jih prevajajo iz japonskega v nizozemski jezik. Pri tem seveda reklamno sporočilo iz teh vsebin v celoti prilagajajo duhu nizozemskega jezika in na ta način izpolnjujejo osnovni cilj, ki ga ima prevajanje takšnih vsebin, saj se potencialne stranke, ki jim je nizozemski jezik materni, lahko seznanijo podjetjem, ki se reklamira in z določenim izdelkom ali storitvijo.

Prevajanje spletnih strani iz japonskega v nizozemski jezik

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam prav tako ponujajo tudi strokovno in kakovostno prevajanje spletnih strani iz japonskega v nizozemski jezik. Seveda, ko je to potrebno, lahko v tej jezikovni kombinaciji prevajajo tudi programsko opremo oziroma vse vrste programov in aplikacij kot tudi ostale spletne vsebine, kar pa se predvsem nanaša na spletne kataloge in prodajalne.

Stranke pri nas lahko dobijo tudi storitve lekture kot tudi korekture, kar je namenjeno vseh tistim materialom, za katere že obstajajo prevodi iz japonskega v nizozemski jezik, ki pa niso prevedeni dovolj kakovostno.

Prevajalci in sodni tolmači oziroma profesionalni podnaslavljalci in umetniki, zadolženi za sinhronizacijo, lahko obdelujejo tudi vse vrste video in zvočnih materialov in to v celoti, kar pomeni, da jih najprej prevedejo iz japonskega v nizozemski jezik in potem jih prevzamejo strokovnjaki, ki lahko izvajajo, tako sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje, ne samo igranih in dokumentarnih ter risanih oziroma animiranih filmov, ampak tudi izobraževalnih in informativnih oddaj, reklamnih sporočil kot tudi otroških in zabavnih oddaj, serij in ostalih vsebin.

V navedeni jezikovni kombinaciji po zelo ugodnih cenah prevajamo tudi romane in vsa prozna dela oziroma dela poezije in beletrijo, zatem učbenike ter ilustrirane in strokovne revije, časopisne članke pa tudi otroške in ostale vrste revij.

Cena prevajanja iz japonskega v nizozemski jezik

  • Iz japonskega v nizozemski je 45 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v nizozemski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v nizozemski z overitvijo sodnega tolmača je 50 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!