Prevajanje iz japonskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz japonskega v italijanski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zelo pogosto sprejemamo zahteve strank za prevajanjem različnih vsebin iz japonskega v italijanski jezik, naši strokovnjaki pa niso specializirani samo za obdelavo materialov v pisani obliki, ampak tudi za mnoge dodatne storitve. To pa vključuje predvsem tolmačenje iz japonskega v italijanski jezik, zatem storitev redakcije že obdelanih vsebin v tej kombinaciji jezikov, stranke pa pri nas pričakuje tudi prevajanje zvočnih kot tudi video materialov pa tudi storitev njihove sinhronizacije oziroma podnaslavljanja.

V zvezi s tolmačenjem iz japonskega v italijanski jezik je zelo pomembno poudariti, da so naši prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za simultano in šepetano pa tudi za konsekutivno tolmačenje, tako da je samo od vrste dogodka, ki organizirate, odvisno, katera vrsta storitve bo uporabljena. Strankam pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi obdelavo besedil različne tematike, reklamnih vsebin (brošure, plakati, PR članki, zloženke, vizitke, katalogi in drugi materiali te vrste) oziroma vseh spletnih materialov. Prav tako poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v toku obdelave spletnih strani pa tudi katalogov in spletnih prodajaln spoštujejo vsa veljavna pravila dobre optimizacije vsebin za spletne iskalnike, da bi jim omogočili, da poboljšajo svoje mesto na spletu, kar vpliva tudi na poboljšanje poslovanja v celoti.

Lahko prevajamo tudi programsko opremo oziroma vse vrste programov in aplikacij, ki jih zahtevate, obdelujemo pa tudi književna dela in časopisne članke oziroma romane, beletrijo, prozo in poezijo kot tudi učbenike in vse vrste revij.


Prevajanje iz japonskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v japonski jezik

Iz japonskega v italijanski jezik prevajamo tudi različne vrste dokumentov, ki jih tudi overjamo z žigom uradno pooblaščene osebe, kar je pravzaprav sodni tolmač. Pomembno je poudariti, da so stranke, ki potrebujejo prevajanje dokumentov v tej jezikovni kombinaciji, najprej dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, saj je to del običajnega postopka overitve kot tudi, da v pristojni instituciji preverijo vse, kar je povezano z overitvijo s posebnim žigom, ki nosi naziv haški oziroma Apostille. Ta žig je potreben samo za z zakonom določene dokumente in to vedno na točno določen način. V primeru, da izveste, da je Apostille žig potreben tudi za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v italijanski jezik, potem morate izvedeti tudi to, v katerem trenutku postopka obdelave poteka ta overitev oziroma ali je to na samem začetku ali pa potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom. Od dobljenih informacij je tudi odvisno, kam najprej odnesete dokumente, s čimer boste prihranili veliko svojega časa pa tudi denarja.

Poleg prevajanja iz japonskega v italijanski jezik za osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, delovno in dovoljenje za prebivanje oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi obdelavo poslovne pa tudi medicinske in razpisne kot tudi gradbene in tehnične dokumentacije oziroma vseh dokumentov, ki jih sestavljajo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, zdravniški izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druga).

V omenjeni jezikovni kombinaciji prevajamo tudi vse pravne akte, od različnih vrst pogodb, pooblastila za zastopanje in certifikatov oziroma licenc preko sodnih odločb, pritožb ter sklepov, tožb in sodb pa vse do pravnega reda Evropske Unije. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma diplome in dodatke k diplomi ter potrdilo o rednem šolanju, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomske in seminarske naloge in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi vse ostale dokumente, ki jih nismo omenili in so povezani s področjem izobraževanja oziroma s področjem znanosti.

V tej jezikovni kombinaciji prav tako obdelujemo različne vrste soglasij, izjav in potrdil oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, pa tudi tiste, ki so povezani s poslovanjem pravne osebe (potrdilo o višini dohodkov in samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, bilance uspeha in stanja, statuti in ustanovitveni akti podjetja, poslovna poročila, fakture, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, poslovne odločitve in druge).

Dokumente nam na prevajanje lahko osebno prinesete ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma preko “Pošte Slovenije”, toda samo priporočeno, saj nam morate na vpogled dostaviti izvirnike, medtem ko vse ostale vsebine lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Takoj ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo materialov, ki ste jih dostavili, vam jih lahko pošljemo na domači naslov ter po elektronski pošti ali pa jih osebno prevzamete. Storitev pošiljanja na naslov predstavlja dodatno storitev in se zaračunava po ceniku službe, ki izvaja dostavo, stranka pa plačilo opravi v trenutku prevzemanja.

Potreba za nujnim prevajanjem dokumentov strankam omogoča, da jih najprej pošljejo skenirane na elektronski naslov in zatem tudi v najkrajšem roku dostavijo izvirnike na vpogled, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko opravili njihovo prevajanje iz japonskega v italijanski jezik v roku, ki je zadan.

Prevajanje osebnih dokumentov iz japonskega v italijanski jezik

Da bi bile vse zainteresirane stranke v celoti zadovoljne s storitvijo, jim lahko poleg prevajanja osebnih dokumentov iz japonskega v italijanski jezik ponudimo tudi njihovo overitev in tako zelo hitro dobijo dokumente, ki jih lahko uporabljajo v vsaki situaciji, saj jim žig sodnega tolmača daje pravno veljavnost.

Poleg potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potnega lista pa tudi osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste dovoljenj, tako vozniško in prometno kot tudi delovno oziroma dovoljenje za prebivanje.

Iz japonskega v italijanski jezik pa prevajamo tudi vse ostale dokumente, tako poslovne (sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, bilance uspeha in stanja, fakture, ustanovitvene akte podjetja, revizijska in letna poročila, statute podjetij, finančna poročila in druga) kot tudi pooblastilo za zastopanje in vse vrste licenc oziroma pogodbe in certifikate zatem sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi različne vrste sodnih odločb in pritožb ter sklepe in tožbe kot tudi pravni red Evropske Unije in ostale neomenjene pravne akte.

Obdelujemo tudi različne vrste dokumentacij, kot so medicinska, tehnična, razpisna ter gradbena oziroma dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni del (gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga).

Vse vrste izjav, soglasij in potrdil oziroma dokumente, ki se v skladu z zahtevami predajajo pristojnim službam, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo v navedeni kombinaciji jezikov oziroma jih najprej prevedejo iz japonskega v italijanski jezik in zatem tudi overijo.

Prevajanje televizijskih oddaj iz japonskega v italijanski jezik

V okviru poslovalnice Akademije Oxford lahko dobite najprej prevajanje televizijskih oddaj iz japonskega v italijanski jezik in zatem tudi njihovo podnaslavljanje oziroma storitev sinhronizacije, če je to potrebno.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi informativne in zabavne oziroma izobraževalne in otroške televizijske pa tudi radijske oddaje, zatem vse vrste filmov (dokumentarni, igrani, risani in animirani) oziroma serije in reklamna sporočila.

Ko je to potrebno našim strankam, smo pripravljeni, da iz japonskega v italijanski jezik prevedemo tudi besedilne materiale, tako strokovne kot tudi tiste, ki bodo predstavljeni javnosti in sodijo med poljudne. Sodni tolmači in prevajalci so specializirani za obdelavo besedil katerekoli tematike, turizem, farmacija, znanost, finance, bančništvo in medicina pa samo so nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema. Seveda obdelujemo tudi besedila, ki so povezana s področji gradbene industrije, politike in sociologije, zatem prava, informacijskih tehnologij in komunikologije ter ekologije in varstva okolja pa tudi marketinga, bančništva, menedžmenta in številnimi drugimi vejami, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

V tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi reklamne materiale, kot so vizitke, brošure in plakate oziroma PR članki in kataloge ter zloženke in letake in to ob ustrezni implementaciji vseh pravil marketinga, da bi sporočilo, ki ga vsebujejo, našlo pot do vseh potencialnih strank, ki jim je italijanski jezik materni.

Tolmačenje iz japonskega v italijanski jezik

Ne glede na to, katero vrsto dogodka organizirate in za katerega vam je potrebna storitev tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov, vam zagotavljamo, da bo naši strokovnjaki izpolnil vsa vaša pričakovanja. Ker so prevajalci in sodni tolmači specializirani tako za konsekutivno in simultano kot tudi za šepetano tolmačenje iz japonskega v italijanski jezik, ste lahko prepričani, da bodo izbrali prav tisto vrsto storitve, ki bo v celoti izpolnila zahteve dogodka, ki se organizira. V ponudbo lahko, ko je to potrebno, uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pri nas stranke ne pričakuje samo prevajanje samo knjig oziroma učbenikov in književnih del iz japonskega v italijanski jezik, ampak tudi prevajanje vseh vrst revij in časopisnih člankov kot tudi spletnih vsebin. Tako naši strokovnjaki obdelujejo programsko opremo (programe in aplikacije) oziroma spletne strani ter spletne prodajalne kot tudi kataloge. Oni pri tem izvajajo tudi profesionalno optimizacijo prevedenih vsebin za spletne iskalnike, da bi jim ponudila možnost, da se pojavijo med prvimi rezultati spletnega iskanja.

Stranke, ki posedujejo prevode iz japonskega v italijanski jezik za katerokoli vrsto vsebin, z njegovo kakovostjo pa niso zadovoljne, pri nas lahko dobijo storitev redakcije.

Cena prevajanja iz japonskega v italijanski jezik

  • Iz japonskega v italijanski je 40 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 33 45 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!