Prevajanje iz slovenskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so nekatera od najbolj poznanih in finančno najmočnejših podjetij v svetu v lasti Japoncev in se pogosto dogaja, da v našo državo prihajajo donacije prav iz te države, ni presenetljiva potreba za prevajanjem različne poslovne dokumentacije iz slovenskega v japonski jezik, saj se sodelovanje naše države in Japonske stalno razvija.

Prevajalski center Akademije Oxford poleg storitve prevajanja različnih vrst poslovnih dokumentov, vsem zainteresiranim strankam ponuja tudi prevajanje osebnih dokumentov kot tudi gradbene, razpisne ter medicinske dokumentacije. Vse navedeno pa predstavlja samo majhen del storitev, ki jih ponujamo, saj so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, pa smo v priložnosti, da ponudimo poenoteno storitev prevajanja in overitve vseh vrst dokumentov. Prav zato se vse večje število strank odloča, da storitev prevajanja dokumentov iz slovenskega v japonski jezik zaupa prav našim strokovnjakom, saj na ta način zagotovo dobijo kompletno storitev in jim ni treba izgubljati časa z iskanjem sodnega tolmača, ki jim bo overil prevedene vsebine.

Toda vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz našega v japonski jezik, se mora zavedati, da obstajajo tudi dokumenti, za katere ni dovolj samo storitev prevajanja in overitve sodnega tolmača, da bi bili pravno veljavni. S tem mislimo na posebno vrsto overitve, za katero so izključno zadolženi sodni organi naše države, gre pa za overitev s haškim Apostille žigom. Sicer ta vrsta overitve ne izključuje overitve sodnega tolmača, ampak jo zahteva in ni potrebna za vse dokumente. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači niso dolžni, da strankam dajo informacije o tej vrsti overitve dokumentov, saj to ne sodi v njihovo pristojnost, toda zagotovo jih bodo napotili na institucijo, kjer lahko dobijo vse pomembne informacije. Zato je priporočljivo, da se stranke na pristojnem sodišču pozanimajo o tem, ali se tudi za njihove dokumente mora izvesti ta vrsta overitve in v primeru, ko izvejo, da je to potrebno, se morajo pozanimati tudi o tem, v kakšni obliki le-ta poteka za ta dokument. Namreč, overitev s haškim Apostille žigom se najpogosteje izvaja na dva načina oziroma dokument se najprej prevaja in overja z žigom zapriseženega sodnega tolmača in potem tudi overja s haškim žigom. Drugi način predvideva, da se določeni dokument najprej overja z Apostille žigom in potem odnese v poslovalnico Akademije Oxford na nadaljnjo obdelavo oziroma prevajanje in overitev sodnega tolmača, pri čemer se v tem primeru prevajata tako dokument kot tudi žig, s katerim je overjen.


Prevajanje iz slovenskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v slovenski jezik

Da bi naši prevajalci in sodni tolmači lahko v celoti spoštovali postopek, ki ga določa zakon, ko gre za prevajanje dokumentov iz slovenskega v japonski jezik, morajo stranke dostaviti izvirnike na vpogled, saj jih mora sodni tolmač najprej primerjati s prevodi, da bi ga lahko opremil s svojim žigom oziroma overil prevedeni dokument in na ta način potrdil njegovo istovetnost z izvirnikom. Prav iz tega razloga se tudi razlikuje način dostave dokumentov na prevajanje glede na tiste vsebine, ki ne zahtevajo overitve pooblaščene osebe.

Dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v japonski jezik, lahko osebno dostavite v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko pa jih tudi pošljete na naslov poslovalnice. To lahko storite na dva načina oziroma z angažiranjem kurirske službe, ali pa s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. Vse ostale vsebine, za katere želite, da jih naši strokovnjaki prevedejo, lahko pošljete po elektronski poti, na naš elektronski naslov.

Če imate potrebo za nujnim prevajanjem dokumentov, kar predvideva prevajanje v zelo kratkem roku, lahko samo v tem primeru najprej pošljete skenirane na naš elektronski naslov in naknadno dostavite tudi izvirnike na vpogled, da bi lahko predpisani postopek spoštovali na pravi način.

Potem ko naši strokovnjaki obdelajo vaše materiale, vam jih lahko pošljemo na elektronski naslov, toda samo kar zadeva vsebine, za katere ni potrebna overitev. Prav tako jih lahko prevzamete osebno v poslovalnici, ali pa jih pošljemo na vaš naslov, če vam tako bolj ustreza. Storitev dostave na vaš naslov izvaja kurirska služba, ki jo angažiramo in ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov, tako da se zaračunava neposredno od stranke, in to pri prevzemanju pošiljke.

Poleg obdelave poslovnih pogodb, faktur in odločitev iz slovenskega v japonski jezik prevajamo tudi: bilance uspeha in stanja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, vse vrste certifikatov in licenc kot tudi ustanovitveni akt podjetja ter vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja ali podjetnika. Prav tako je vsak naš prevajalec in sodni tolmač pripravljen obdelati tudi vse osebne dokumente, tako da na vašo zahtevo med drugim prevajamo in overjamo tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebno izkaznico, potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško in prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču ter delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente.

Na zahtevo strank, prevajamo tudi vse dokumente, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in ostala potrdila, izjave in soglasja.

V poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite tudi prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz slovenskega v japonski jezik, kot so predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatka k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, prepisa ocen ter zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju in ostali dokumenti, ki se v skladu z zahtevami predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Prevajamo in overjamo tudi medicinske, gradbeno in razpisno dokumentacijo. Poleg prevajanja specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov vam ponujamo tudi prevajanje navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, gradbenih projektov, navodil za uporabo kot tudi prevajanje vse ostale dokumentacije, ki je povezana s področji medicine oziroma gradbene industrije in farmacije.

Iz slovenskega v japonski jezik prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na obravnavano temo, kompleksnost in dolžino. Poleg besedil s področja marketinga, menedžmenta in komunikologije, prevajamo tudi tista, ki obravnavajo temo iz enega od navedenih področij: ekologija in varstvo okolja, psihologija, filozofija, sociologija, politika, pravo, ekonomija, bančništvo in finance kot tudi tista, ki so povezana s področji znanosti, farmacije, medicine, izobraževanja ter gradbene industrije, informacijskih tehnologij in številnih drugih področij.

V skladu z zahtevami strank iz slovenskega v japonski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste zvočnih in video materialov, kot so serije, zabavne, otroške, informativne in izobraževalne oddaje pa tudi filme (igrani, risani, animirani, dokumentarni) ter reklamna sporočila. Poleg storitve prevajanja takšnih vsebin izvajamo tudi storitev njihove finalne obdelave, kar pa pomeni, da pri nas vsaka stranka lahko dobi tudi storitev profesionalne sinhronizacije oziroma podnaslavljanja prevedenih vsebin.

Iz slovenskega v japonski jezik na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi reklamne zloženke in letake, brošure, vizitke, PR članke, plakate ter kataloge storitev in izdelkov. Glede na to, da gre za specifično vrsto materialov, se za takšno delo angažirajo posebej usposobljeni strokovnjaki, ki ne posedujejo samo visoke ravni poznavanja obeh jezikov, ampak tudi izkušnje pri prevajanju vsebin s področja marketinga in vedo, kako na najboljši način prenesti marketinško sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, in to v duhu ciljanega oziroma japonskega jezika.

Prevajamo tudi knjige oziroma učbenike in književna dela, tako poetska in prozna kot tudi romane oziroma beletrijo ter vsebino ilustriranih, zabavnih, otroških pa tudi znanstvenih revij in časopisne članke. Poleg tega iz slovenskega v japonski jezik prevajamo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije) ter vsebino spletnih prodajaln in katalogov, in to ob maksimalnem spoštovanju in implementaciji pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin za spletne iskalnike, s čimer vsaka stranka dobi prevedene materiale, ki so maksimalno prilagojeni polju iskanja, tako da lahko veliko večje število ljudi pride do teh vsebin na spletu.

Zahvaljujoč vsestranskosti naših strokovnjakov, strankam ponujamo tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v japonski jezik, ki vključuje simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje. Vsi prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev, imajo za sabo dolgoletne izkušnje, tako da bodo tolmačenje zagotovo izvedli na najboljši možni način in ne dvomimo, da bodo vsi udeleženci dogodka več kot zadovoljni. Poleg tega izvajamo tudi storitev redakcije vsebin, ki so prevedene na neustrezen način in za to storitev so zadolženi strokovni lektorji in korektorji.

Prevajanje filmov iz slovenskega v japonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank prevajajo tudi animirane, dokumentarne, igrane in risane filme, iz slovenskega v japonski jezik pa prevajajo tudi vse druge vrste zvočnih in video materialov. Pri nas lahko dobite storitev prevajanja informativnih, zabavnih, izobraževalnih in otroških oddaj pa tudi reklamnih sporočil in serij.

Poleg storitve prevajanja video in zvočnih materialov na vašo zahtevo izvajajo tudi njihovo finalno obdelavo, ki predvideva strokovno podnaslavljanje in sinhronizacijo prevedenih vsebin, s čimer so dostavljeni materiali v celoti pripravljeni za nadaljnje plasiranje na kateremkoli mediju.

Iz slovenskega v japonski jezik prevajamo tudi vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem reklamiranja, kot so plakati, zloženke, katalogi, brošure in PR članki, na vašo zahtevo pa v zelo kratkem roku prevajamo tudi vizitke.

Glede na dejstvo, da večina takšnih vsebin vsebuje tudi marketinško sporočilo, ki zelo pogosto ni vidno na prvi pogled, je jasno, da se takšne vsebine prevajajo zelo pazljivo, Glede na to, da se za njihovo izvedbo angažirajo strokovnjaki, ki so izkušeni v tej domeni, ste lahko prepričani, da bo marketinško sporočilo na ustrezen način preneseno tudi v japonski jezik, da bi lažje doseglo potencialne kupce izdelkov oziroma uporabnike storitev, ki se na ta način reklamirajo.

Prevajanje besedil iz slovenskega v japonski jezik

Iz slovenskega v japonski jezik prevajamo prav vse vrste besedil, ne glede na kompleksnost njihove vsebine in ne glede na njihovo dolžino in tematiko.

Teme takšnih materialov so lahko povezane z absolutno vsemi področji, saj vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je vključen v obdelavo takšnih materialov, poleg izjemno visoke strokovne usposobljenosti, poseduje tudi dovolj izkušenj in splošne izobrazbe, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da jim nobena tema ni neznana.

Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji ekonomije, politike, bančništva, prava in financ, prevajamo tudi tista, ki obravnavajo temo s področja farmacije in medicine ter ekologije in varstva okolja kot tudi komunikologije, marketinga in menedžmenta oziroma filozofije, psihologije in sociologije. Prav tako nam ni tuje niti prevajanje besedil, ki so povezana s temo s področja gradbene industrije, turizma, informacijskih tehnologij oziroma katerekoli druge veje naravoslovnih ali družbenih ved.

Na zahtevo strank iz slovenskega v japonski jezik prevajajo tudi znanstvena dela in patente ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma diplomske in seminarske naloge pa tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Tolmačenje iz slovenskega v japonski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford poleg storitev, ki vključujejo prevajanje vsebin v pisani obliki, izvaja tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v japonski jezik. Prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za to področje, imajo za sabo več kot dovolj izkušenj, da maksimalno profesionalno izvajajo tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje, ki predstavlja posebno vrsto tolmačenja, za katero je v naši državi usposobljeno malo strokovnjakov.

V cilju spoštovanja vseh zahtev dogodka, za katerega se izvaja ta storitev, nam morate dostaviti vse pomembne podatke, ki so povezani z njegovo organizacijo, kot so podatki o številu udeležencev, informacija o samem prostoru, v katerem bo potekal, o trajanju, in podobno. Na podlagi dobljenih podatkov naša ekipa strokovnjakov pripravi ponudbo, s katero boste zagotovo zadovoljni.

Poleg storitve tolmačenja vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, ki so med najugodnejšimi na tržišču.

Poleg tega na vašo zahtevo iz slovenskega v japonski jezik prevajamo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela. To pomeni, da prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi romane, beletrijo pa tudi dela poezije in proze. Prevajamo tudi vsebino vseh vrst revij, od otroških preko ilustriranih, zabavnih pa do informativnih in znanstvenih kot tudi časopisne članke.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite tudi storitev redakcije. Ta storitev je povezana z materiali, ki so že prevedeni, toda ne v skladu s pravili prevajalske stroke oziroma lahko govorimo o nestrokovnem prevajanju. Našo ekipo, zadolženo za redakcijo, sestavljajo profesionalni lektorji in korektorji, ki na vašo zahtevo obdelujejo takšne vsebine in vam omogočajo, da v optimalnem roku dobite najkakovostnejše možne prevode iz slovenskega v japonski jezik.

Prevajanje vseh vrst dokumentov iz slovenskega v japonski jezik

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje določenega dokumenta iz slovenskega v japonski jezik pri nas dobi kompletno obdelavo, ki vključuje njihovo prevajanje in overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Naše stranke na ta način prihranijo veliko časa in denarja in edina njihova dolžnost je, da spoštujejo postopek pošiljanja dokumentov na prevajanje, saj morajo dostaviti tudi izvirnik na vpogled kot tudi, da se pravočasno pozanimajo o potrebi za overitvijo s haškim Apostille žigom.

Kar zadeva pošiljanje, nam dokumente lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljete na naš naslov, in to preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko. Kar zadeva overitev s haškim Apostille žigom, se morate zavedati, da le-ta ni v naši, ampak v pristojnosti določenih sodnih organov Republike Slovenije kot tudi, da se ne zahteva za vse dokumente, toda za tiste, za katere se zahteva ima lahko različen tok. Ko to rečemo, mislimo na dve možnosti, ki se najpogosteje srečujeta v praksi. Po eni od njiju, se najprej na pristojnem sodišču izvaja overitev z Apostille žigom, potem pa se obdelava dokumenta prepušča našim strokovnjakom, ki najprej prevajajo dokument in haški žig in ju potem tudi overjajo, druga možnost pa predvideva, da najprej poteka prevajanje dokumenta in overitev s strani sodnega tolmača, potem pa se overja tudi s haškim žigom. Da bi se izognili nepotrebnemu zapravljanju časa, je priporočljivo, da se pravočasno pozanimate na sodišču, ki je v vašem mestu pristojno za to vrsto overitve, saj prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi niso dolžni posedovati takšnih informacij, čeprav bodo zagotovo maksimalno ugodili zahtevam strank.

Treba je omeniti še eno možnost, ki je povezana s prevajanjem dokumentov v kratkem roku oziroma s tako imenovanim nujnim prevajanjem iz slovenskega v japonski jezik. Samo v tem primeru imajo stranke pravico, da najprej pošljejo skenirane dokumente na naš elektronski naslov, pri čemer so vsekakor dolžni, da na predpisan način v čim krajšem roku dostavijo izvirnike na vpogled, da bi naši sodni tolmači in prevajalci lahko ugodili njihovi zahtevi in jim omogočili, da prevedene dokumente dobijo v navedenem roku.

Če vam ne ustreza, da prevedene dokumente prevzamete osebno v poslovnici Akademije Oxford, vam jih lahko preko kurirske službe pošljemo na naslov. Ta vrsta storitve ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov, ampak se zaračunava po veljavnem ceniku kurirske službe, pri prevzemanju.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz slovenskega v japonski jezik, lahko rečemo, da prevajamo vse dokumente, tako osebne kot tudi poslovne pa tudi vse vrste dokumentacij ter vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam.

Poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz slovenskega v japonski jezik prevajajo tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, potni list, vozniško dovoljenje, osebno izkaznico kot tudi prometno, delovno in dovoljenje za prebivanje.

Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja ali podjetnika, pri tem mislimo predvsem na statut in ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi na: fakture, poslovne odločitve, bilance uspeha in stanja, vse vrste poslovnih poročil, kot so revizijska in letna, licence in certifikate in vse ostale dokumente, povezane s poslovanjem.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz slovenskega v japonski jezik prevajajo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastila za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma sodne odločbe, pritožbe, sklepe in sodbe in ostale pravne akte. Na vašo zahtevo pa prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam. Poleg potrdila o stanju računa v banki in o samskem stanu pri nas lahko dobite tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi, soglasja za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in ostalih vrst potrdil, soglasij in izjav.

Prevajanje spletnih vsebin iz slovenskega v japonski jezik

Prevajanje vseh vrst spletnih vsebin, kot so spletne strani, katalogi in prodajalne iz slovenskega v japonski jezik, za katerega so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači, poteka ob spoštovanju in implementaciji vseh pravil dobre optimizacije prevedenega materiala. To pa pomeni, da naši strokovnjaki v toku postopka prevajanja zelo pozorno implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi strankam omogočili kakovostno in profesionalno prevajanje spletnih vsebin.

Rezultat implementacije SEO pravil je posebej viden pri prevajanju spletnih strani, saj bodo le-te v relativno kratkem roku poboljšale svoj položaj v okviru iskalnikov in stranke bodo dobile še večje število potencialnih kupcev oziroma novih uporabnikov glede na to, da bo njihova spletna stran precej bolje kotirana na spletu kot prej.

Poleg omenjenih spletnih vsebin na zahtevo strank prevajamo tudi programsko opremo oziroma vse vrste programov ali aplikacij, ki jih zahtevate.

Poleg tega iz slovenskega v japonski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja, kot so: predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, potrdil o opravljenih izpitih ter diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in številne druge.

Vse dokumente o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi gradbene projekte oziroma vse dokumente, ki so povezani s področji gradbene industrije, medicine in farmacije kot tudi razpisno dokumentacijo prav tako prevajamo iz slovenskega v japonski jezik.

Cena prevajanja iz slovenskega v japonski jezik

  • Iz slovenskega v japonski 28 35 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 32 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!