Prevajanje iz japonskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v poljski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford lahko ponudi tudi storitev, ki je povezana s prevajanjem iz japonskega v poljski jezik.

Naši strokovnjaki so specializirani za tolmačenje (konsekutivno, šepetano in simultano), v skladu z zahtevami strank pa jim lahko pod ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Obdelujemo tudi vsebine s področja marketinga in spleta, kar vključuje prevajanje brošur in katalogov ter PR člankov kot tudi obdelavo aplikacij in spletnih prodajaln.

Lahko izvajamo tudi lekturo in korekturo materialov, profesionalni korektorji in lektorji pa jih maksimalno prilagajajo pravilom poljskega jezika, tako da boste zagotovo zadovoljni s ponujeno storitvijo. Ponujamo vam tudi prevajanje iz japonskega v poljski jezik za besedilne materiale, ne glede na to, ali je njihova tema s področja filozofije, politike, financ in prava oziroma turizma. V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelamo tudi besedilne vsebine s področja informacijskih tehnologij, marketinga in ekologije in varstva okolja pa tudi komunikologije, gradbene industrije, izobraževanja pa tudi tiste, katerih tema je povezana s številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.


Prevajanje iz japonskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v japonski jezik

Strankam ponujamo tudi prevajanje iz japonskega v poljski jezik za dela poezije in proze oziroma za romane in beletrijo. Lahko obdelujemo tudi vse vrste revij in učbenike kot tudi časopisne članke. V navedeni kombinaciji jezikov smo specializirani tudi za prevajanje vseh dokumentov, poleg tega pa lahko izvajamo tudi overitev prevoda z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Z njim se potrjuje, da je prevedeni dokument v celoti enak izvirniku in se lahko v vsaki situaciji uporablja enako kot katerikoli drugi izvirni dokument.

V primeru, da vam je potrebno prevajanje iz japonskega v poljski jezik za dokumente, morate najprej spoštovati način dostave dokumentov oziroma, da pošljete tudi izvirnike (na vpogled) kot tudi pridobite informacije v zvezi sa haškim (Apostiile) žigom. S tem žigom pa se overjajo samo določeni dokumenti oziroma tisti, ki jih določa zakon, in to na okrožnih sodiščih Republike Slovenije. Prevajalci in sodni tolmači niso pristojni za to vrsto overitve, pa se zato stranke morajo same pozanimati o njej. Enostavneje rečeno, poleg informacije o tem, ali je Apostille žig obvezen za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz japonskega v poljski jezik, morajo izvedeti tudi to, v katerem trenutku v toku postopka njegove obdelave poteka overitev s haškim žigom. Namreč, v skladu s pravili, overitev s tem žigom lahko poteka ali na koncu ali pa na začetku postopka obdelave, tako da to hkrati predstavlja zelo pomemben podatek, saj je od njega odvisno, ali dokument stranka naprej odnese na pristojno sodišče ali pa ga dostavlja nam na obdelavo.

Vse vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, nam lahko dostavite na več načinov, vse v odvisnosti od tega, ali gre za prevajanje dokumentov ali drugih vsebin. Ker ste dolžni dostaviti izvirni dokument na vpogled, to pomeni, da jih lahko pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije”, ali pa jih lahko prinesete osebno oziroma jih pošljete preko kurirske službe. Ostale materiale nam lahko pošljete po elektronski pošti, obdelane vsebine pa dobite ali na domači naslov, ali pa jih osebno prevzamete oziroma tiste, za katera se ne izvaja overitev, vam lahko pošljemo tudi po elektronski poti. Če se odločite, da vam prevedene dokumente dostavimo na domači naslov, imejte na umu, da to predstavlja dodatno storitev, ki se dodatno plača pri samem prevzemanju pošiljke.

Nujno prevajanje je povezano s situacijami, ko je prevajanje iz japonskega v poljski jezik potrebo v kratkem obdobju. Iz tega razloga jih lahko najprej pošljete na elektronski naslov, izvirnike pa dostavite na najhitrejši možni način.

Kar zadeva prevajanje iz japonskega v poljski jezik, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste dokumentov. V tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potni list in vse ostale osebne dokumente pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. To vključuje obdelavo različnih vrst potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o računu v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi potrdilo, soglasje za zastopanje in ostale dokumente te vrste).

Ko vam je to potrebno, naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, sodne odločbe in pritožbe oziroma sklepe, tožbe in odločitve in druga) kot tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem (rezultati znanstvenih raziskav, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju in druga).

Pole poleg vsega omenjenega obdelujemo tudi vse vrste dokumentacij, kar je povezano predvsem z razpisno, gradbeno pa tudi medicinsko in tehnično oziroma poslovno (sklep o ustanovitvi pravne osebe, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, poslovna poročila, navodila za uporabo, zdravniški izvidi, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve gradbeni projekti in ostale dokumente, ki so del omenjenih vrst dokumentacij).

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz japonskega v poljski jezik

Če vam je potrebno prevajanje pooblastila za zastopanje iz japonskega v poljski jezik, imejte na umu, da vas pri nas pričakuje tudi ta pa tudi storitev overitve prevedenega dokumenta, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači. Zahvaljujoč temu, je pooblastilo za zastopanje, ki je prevedeno v omenjeni jezikovni kombinaciji, absolutno pravno veljavno in ga lahko neovirano uporabljate.

Prevajamo tudi certifikate oziroma različne vrste pogodb kot tudi pravni red Evropske Unije pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, zatem licence ter sodne odločitve, sklepe in pritožbe oziroma tožbe in sodbe vseh vrst.

Lahko pa obdelujemo pa tudi vse dokumente, ki niso povezani samo z znanostjo, ampak tudi s področjem izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diplome in dodatki k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in drugi osebni dokumenti), prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar je povezano z vsemi vrstami soglasij, potrdil in izjav.

Ko je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo oziroma fakture in bilance uspeha in stanja ter poslovne odločitve in poročila kot tudi statute podjetja, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi ustanovitvene akte podjetja in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb.

Na zahtevo strank iz japonskega v poljski jezik prevajamo tudi potni list, delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje oziroma osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in ostale osebne dokumente.

Medicinsko in gradbeno oziroma razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo ter dokumente, ki jih sestavljajo, prav tako lahko obdelamo v omenjeni kombinaciji jezikov. Prevajalci in sodni tolmači iz japonskega v poljski jezik med drugim prevajajo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo in ostale osebne dokumente.

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz japonskega v poljski jezik

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz japonskega v poljski jezik je pravzaprav samo eno do področij, ki ga lahko obdelujejo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, kar pomeni, da prevajajo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila, katerih tema ni povezana samo s področjem ekonomije, ampak tudi s področjem financ, prava, bančništva in politike oziroma psihologije, medicine, filozofije, znanosti in izobraževanja ter sociologije, farmacije pa tudi gradbene industrije, komunikologije oziroma turizma, informacijskih tehnologij ter marketinga, ekologije in varstva okolja pa tudi menedžmenta in še z veliko drugimi področji, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Strankam pa lahko ponudimo tudi storitve strokovnjakov, ki so specializirani za tolmačenje iz japonskega v poljski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa lahko izvedejo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje, kar je v principu odvisno samo od vrste dogodka, ki se organizira. V ponudbo se prav tako lahko vključi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko to zahteva sam dogodek.

Poleg tega lahko obdelujemo tudi vse vrste spletnih vsebin oziroma programsko opremo (programe in aplikacije), zatem spletne strani kot tudi spletne prodajalne oziroma spletne kataloge. Sodni tolmači in prevajalci, ki obdelujejo takšne materiale, pri tem izvajajo tudi njihovo optimizacijo za spletne iskalnike, kar pomeni, da spoštujejo vsa SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na ta način omogočajo, na primer prevedeni spletni strani pa tudi ostalim spletnim vsebinam, da poboljšajo svoj položaj v okviru spleta.

Če stranka poseduje različne vrste materialov, ki so že prevedeni iz japonskega v poljski jezik, toda z njihovo kakovostjo ni zadovoljna, pri nas lahko dobi storitev lekture oziroma korekture tako obdelanih materialov, ki jo izvajajo profesionalni lektorji in korektorji v naši ekipi.

Prevajanje brošur in katalogov iz japonskega v poljski jezik

Da bi bilo prevajanje brošur in katalogov iz japonskega v poljski jezik strokovno opravljen, se mora reklamno sporočilo iz njih prilagoditi duhu ciljanega jezika oziroma v tem primeru duhu poljskega jezika. Prav na ta način reklamne materiale obdelujejo prevajalci in sodni tolmači v ekipi Akademije Oxford in tako potencialnim strankam, ki uporabljajo poljski jezik, dajejo priložnost, da se seznanijo s podjetjem, ki se reklamira oziroma z določenimi izdelki ali storitvami in potem začnejo kupovati ta izdelek ali uporabljati storitev, ki se reklamira.

V okviru naše poslovalnice stranke pričakuje tudi obdelava zvočnih in video materialov, ki poleg prevajanja iz japonskega v poljski jezik vključuje tudi storitev, tako podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije, in to ne samo filmov, ampak tudi serij, oddaj in reklamnih sporočil.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi romane, prozo in poezijo pa tudi dela beletrije oziroma vsa ostala književna dela. Iz japonskega v poljski jezik pa lahko prevajamo tudi učbenike ter časopisne članke oziroma strokovne in ilustrirane revije.

Cena prevajanja iz japonskega v poljski jezik

  • Iz japonskega v poljski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!