Prevajanje iz japonskega v ruski jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz japonskega v ruski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo ekipo strokovnjakov Akademije Oxford, lahko iz japonskega v ruski jezik prevajajo tako dokumente kot tudi vse ostale vsebine, kot so besedila in reklamni materiali oziroma video in zvočne vsebine.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje, lahko materiale dostavijo po elektronski pošti, toda samo v primeru vsebin, za katere ni potrebna overitev sodnega tolmača, saj so v tem primeru dolžni dostaviti tudi izvirnike na vpogled, pa se postopek pošiljanja v določeni meri razlikuje od pošiljanja ostalih vsebin. Tako dokumente oziroma njihove izvirnike lahko pošljejo preko kurirske službe, ali pa jih prinesejo osebno v poslovalnico oziroma jih pošljejo s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. Ko sodni tolmač in prevajalec končata z obdelavo dostavljenih vsebin, jih stranke lahko osebno prevzamejo v naši poslovalnici, ali pa zahtevajo, da jim jih pošljemo na določen naslov, kar predstavlja dodatno storitev, ki se zaračunava ločeno od osnovne, in to po ceni, ki velja v kurirski službi, ki vam tudi dostavlja pošiljko. Sicer pa vam lahko materiale, za katere se ne izvaja overitev, kot so besedila, knjige oziroma reklamni materiali, dostavljamo tudi po elektronski pošti, če tako želite.

Obdelava dokumentov se razlikuje glede na prevajanje iz japonskega v ruski jezik za vse ostale vsebine, saj je potrebna tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon zahteva, da je potrebna tudi “nadoveritev” oziroma jih je treba opremiti s haškim žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille. Za ta žig niso pristojni naši sodni tolmači in prevajalci, ampak posebne službe, ki delujejo pri okrožnih sodiščih Slovenije, pa iz tega razloga strankam priporočamo, da najprej zahtevajo informacije, ali je ta žig potreben tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v ruski jezik. Če je treba, potem morajo izvedeti tudi to, po katerem principu poteka overitev oziroma ali overitev z Apostille žigom poteka po koncu obdelave dokumente s strani naših strokovnjakov ali pa na samem začetku postopka njihove obdelave, saj je od tega odvisen tudi sam tok obdelave tega dokumenta.


Prevajanje iz japonskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v japonski jezik

V primeru, da vam je prevajanje določenega dokumenta ali dokumentacije potrebno v posebej kratkem roku, nam jih lahko najprej pošljete po elektronski poti, potem pa nam v najkrajšem roku dostavite tudi izvirnike na vpogled.

Iz japonskega v ruski jezik ne prevajamo samo osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), ampak prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pa vključuje obdelavo vseh vrst soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in o rednih dohodkih in ostale osebne dokumente).

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja oziroma znanosti, kot so: diplome in dodatki k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in ostali dokumenti iz te skupine.

Iz japonskega v ruski jezik lahko prevajamo tudi dokumente, kot so zdravniški izvidi, navodila za uporabo in specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli in so del gradbene, medicinske, razpisne in tehnične dokumentacije.

Kar zadeva prevajanje pravnih aktov, lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci prevajajo absolutno vse dokumente iz te skupine, kar se nanaša predvsem na pravni red Evropske Unije, različne vrste pogodb kot tudi certifikate pa tudi licence, zatem sklep o razvezi zakonske zveze ter vse ostale vrste tako sodnih odločb kot tudi sklepe in odločitve oziroma pritožbe in tožbe.

Poleg dokumentov prevajamo tudi različne vrste video in zvočnih vsebin, na zahtevo strank pa poleg njihovega prevajanja, izvajamo tudi sinhronizacijo kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja. To pa se nanaša predvsem na dokumentarne in igrane filme, čeprav prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi informativne oddaje in reklamna sporočila, zatem izobraževalne, otroške in zabavne oddaje in to tako tiste, ki se predvajajo na televiziji kot tudi radijske vsebine. Poleg serij ter risanih in animiranih filmov iz japonskega v ruski jezik prevajamo tudi spletne vsebine, od katalogov in prodajaln preko programske opreme (programov in aplikacij) pa do spletnih strani.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezikovni kombinaciji prav tako obdelujejo besedila različne tematike in namena, tako tista, ki so namenjena predstavljanju javnosti kot tudi strokovne vsebine s področja politike, komunikologije, farmacije in medicine pa tudi znanosti, financ in izobraževanja, zatem gradbene industrije, ekologije in varstva okolja ter marketinga, turizma, prava, politike in menedžmenta oziroma informacijskih tehnologij in številnih drugih področij in to v najkrajšem možnem roku in po cenah, ki veljajo za zelo ugodne.

Poleg tega pa prevajamo tudi vsebine s področja marketinga (zloženke, brošure, vizitke, PR članke, kataloge in druge) kot tudi vsebine ilustriranih pa tudi strokovnih revij oziroma dela književnosti in učbenike ter časopisne članke.

Pri nas lahko angažirate tudi strokovnjake, katerih specialnost je tolmačenje iz japonskega v ruski jezik, lahko pa vam omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ali bo uporabljeno prav simultano oziroma šepetano tolmačenje oziroma konsekutivno, je odvisno samo od vrste dogodka, ki ga organizirate in za katerega zahtevate to storitev. Potem ko nam dostavite vse podatke o samem dogodku in njegovi organizaciji, se bodo naši strokovnjaki odločili, katera vrsta tolmačenja bo izvedena, da bi v celoti odgovorili vsem zahtevam.

Strankam ponujamo tudi obdelavo vseh vsebin, za katere že posedujejo prevode iz japonskega v ruski jezik, toda z njimi niste zadovoljni. Ta storitev vključuje njihovo redakcijo oziroma lekturo in korekturo, da bi se prevedeni materiali uskladili s pravili ruskega jezika.

Prevajanje strokovnih revij iz japonskega v ruski jezik

Vsebine strokovnih strokovnih revij, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v ruski jezik, nam lahko dostavite tudi po elektronski pošti, mi pa vam jih vrnemo na enak način, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo.

Poleg tega pa vam v omenjeni kombinaciji ponujamo tudi prevajanje ilustriranih pa tudi otroških in številnih drugih vrst revij oziroma učbenikov, časopisnih člankov pa tudi književnih del različnih žanrov (proza, beletrija, romani, poezija in drugi).

Izvajamo tudi storitev lekture oziroma korekture, ki je povezana z vsemi vsebinami, ki so že prevedene v omenjeni jezikovni kombinaciji, toda prevod ni dovolj kakovosten, pa je treba opraviti popravke.

Tolmačenje iz japonskega v ruski jezik je prav tako storitev, ki jo na zahtevo strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Pri tem nam morate dostaviti vse podatke o samem dogodku, za katerega zahtevate to storitev, da bi lahko pripravili ponudbo in se odločili, ali bomo uporabili simultano oziroma konsekutivno ali šepetano tolmačenje. Ko to ustreza zahtevam dogodka, za katerega se izvaja ta storitev, strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po posebej ugodnih cenah.

Obdelava vseh vrst spletnih vsebin, kot so katalogi, spletne prodajalne in spletne strani pa tudi programske opreme (aplikacija in programov) prav tako sodi na področje dela naših strokovnjakov. Prevajalci in sodni tolmači v toku njihove obdelave pazijo na marketinška pravila, da bi vsem potencialnim strankam, ki jim je ruski materni jezik, ponudili priložnost, da bolje seznanijo s tem, kar se reklamira s pomočjo plakatov in reklamnih zloženk oziroma brošur, PR člankov, katalogov in drugih marketinških materialov.

Ko je to potrebno strankam, jim lahko ponudimo prevajanje vizitk iz japonskega v ruski jezik.

Prevajanje gradbenih projektov iz japonskega v ruski jezik

Poleg prevajanja gradbenih projektov iz japonskega v ruski jezik, stranke pri nas lahko dobijo tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi navodila za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številne druge dokumente, ki so del gradbene in tehnične kot tudi razpisne oziroma medicinske dokumentacije.

Poleg tega prevajamo tudi vse dokumente s poslovnega področja, kar vključuje obdelavo bilanc uspeha in stanja in sklepa o ustanovitvi pravnih oseb oziroma poslovnih poročil (revizijskih, letnih, finančnih), zatem poslovnih odločitev kot tudi faktur in številnih drugih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem pravnih subjektov.

V omenjeni jezikovni kombinaciji prevajamo tudi osebne dokumente, tako da sodni tolmači in prevajalci ne obdelujejo samo osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu, potnega lista in vozniškega dovoljenja, ampak tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi prometno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) zatem delovno dovoljenje in številne druge.

Prav tako obdelujemo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter diplome in dodatke k diplomi, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in številne druge dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Ko to zahtevajo stranke, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste soglasij, izjav in potrdil oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so pooblastilo za zastopanje in vse vrste pogodb, zatem pravni red Evropske Unije pa tudi sodne odločbe, odločitve, sodbe in sklepe kot tudi pritožbe, tako da dobite njihovo prevajanje iz japonskega v ruski jezik pa tudi overitev z žigom sodnega tolmača.

Ne pozabite, da pri nas lahko dobite kompletno obdelavo absolutno vseh dokumentov, tako da je potrebno, da nam na vpogled dostavite tudi izvirne dokumente pa tudi, da na okrožnem sodišču pridobite informacijo o tem ali je za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v ruski jezik, potrebna overitev s haškim oziroma Apostille žigom.

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz japonskega v ruski jezik

V omenjeni jezikovni kombinaciji prav tako obdelujemo strokovna in poljudna besedila s področja ekonomije pa tudi številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved. Prevajalci in sodni tolmači pa iz japonskega v ruski jezik med drugim prevajajo tudi besedila s področja financ in prava oziroma komunikologije, menedžmenta, gradbene industrije, informacijskih tehnologij in marketinga pa tudi psihologije, filozofije in sociologije in številnih drugih znanstvenih disciplin. V tem primeru nam vsebine na prevajanje lahko pošljete tudi po elektronski pošti, in če vam tako ustreza isto jih lahko na enak način dobite tudi po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsebine, ki so namenjene reklamiranju določenega podjetja oziroma različnih storitev in izdelkov, kar pomeni, da vam poleg prevajanja iz japonskega v ruski jezik za vizitke, plakate in brošure ponujajo tudi prevajanje PR člankov in katalogov kot tudi ostalih reklamnih materialov.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi igrane in dokumentarne filme pa tudi risane in animirane oziroma izobraževalne, otroške in informativne kot tudi ostale vrste radijskih in televizijskih oddaj ter reklamna sporočila in serije. V sklopu te storitve vse zainteresirane stranke poleg prevajanja iz japonskega v ruski jezik za omenjene vsebine, dobijo tudi finalno storitev, ki ne vključuje samo njihovega podnaslavljanja, ampak po potrebi tudi njihovo sinhronizacijo.

Cena prevajanja iz japonskega v ruski jezik

  • Iz japonskega v ruski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 30 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!