Prevajanje iz japonskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz japonskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od storitev, ki jih stranke pogosto zahtevajo od sodnih tolmačev in prevajalcev Akademije Oxford, je povezana tudi s prevajanjem iz japonskega v angleški jezik.

Običajno se stranke na nas obračajo z zahtevo za obdelavo diplom in dodatkov k diplomi pa tudi drugih dokumentov. Naši strokovnjaki v navedeni jezikovni kombinaciji obdelujejo tudi vse ostale vsebine, poleg tega pa so specializirani za zagotavljanje storitev tolmačenja iz japonskega v angleški jezik. Glede na to, da lahko izvajajo tako konsekutivno in šepetano tolmačenje oziroma simultano, je zelo pomembno, da nas stranke pravočasno obvestijo o vrsti dogodka, za katerega jim je potrebna ta storitev, saj je samo tega odvisno, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Ko to zahteva vrsta dogodka, strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi različne tako video kot tudi zvočne materiale, kar pomeni, da stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz japonskega v angleški jezik za igrane in dokumentarne oziroma risane in animirane filme pa tudi za serije ter zabavne, informativne, izobraževalne in ostale vrste radijskih in televizijskih oddaj kot tudi za reklamna sporočila. Ker člani naše ekipe niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi strokovnjaki, zadolženi za podnaslavljanje kot tudi za sinhronizacijo, lahko vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi te storitve.


Prevajanje iz japonskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v japonski jezik

V tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo tudi spletne vsebine (aplikacije, spletne strani, programi, web katalogi, spletne prodajalne in drugo) pa tudi knjige vseh vrst (književna dela in učbenike) oziroma besedilne vsebine, časopisne članke in revije. Na zahtevo strank prevajamo tudi reklamne materiale, tako brošure, PR članke in plakate kot tudi zloženke, letake in kataloge, ko pa je to potrebno, lahko iz japonskega v angleški jezik prevajamo tudi vizitke.

Posebej poudarjamo, da strankam ponujamo kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov, kar vključuje njihovo prevajanje iz japonskega v angleški jezik ter storitev overitve, kar pomeni, da prevedeni dokument opremimo z žigom sodnega tolmača. Ko dokument poseduje ta žig, je v pravnem pogledu absolutno veljaven, tako se lahko uporablja enako kot izvirne vsebine.

Čeprav zakon določa, da se dokumenti obdelujejo prav na način, kot to delajo prevajalci in sodni tolmači, obstajajo tudi dokumenti, ki morajo biti opremljeni tudi s haškim (Apostille) žigom. Njega stranke lahko dobijo v pristojnih službah okrožnih sodišč Republike Slovenije, ker pa strokovnjaki Akademije Oxford niso pristojni za overitev s tem žigom, to pomeni, da morate sami pridobiti vse potrebne informacije. Poleg podatka, ali je Apostille žig obvezen za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v angleški jezik, ste dolžni izvedeti tudi to, v katerem trenutku v toku obdelave le-ta poteka. Namreč, določeni dokumenti se najprej opremijo s haškim žigom in zatem poteka njihovo prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača, medtem ko pri določenih dokumentih najprej poteka njihovo prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača in se šele na koncu opremijo z Apostille žigom.

Poleg vseh dokumentov s področja znanosti oziroma izobraževanja (diplom in dodatkov k diplomi, predmetnikov in programov fakultet, potrdil o opravljenih izpitih, prepisi ocen, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih patentov oziroma del in drugih), sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pravzaprav vključuje prevajanje iz japonskega v angleški jezik za vse vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Ko to zahtevajo stranke, obdelujemo tudi dokumentacije oziroma dokumente, ki so del, tako poslovne in gradbene kot tudi tehnične, razpisne ali medicinske dokumentacije oziroma vse vrste pogodb pa tudi certifikate, licence ter pooblastilo za zastopanje, sklep o razvezi zakonske zveze in pravni red Evropske Unije pa tudi sodne oziroma ostale pravne akte, kot so pritožbe, odločbe, sklepi, tožbe in sodbe. Vse to pa tudi številne druge dokumente v optimalnem roku in pod najugodnejšimi pogoji obdelujejo naši sodni tolmači in prevajalci oziroma jih najprej prevajajo iz japonskega v angleški jezik in zatem tudi overjajo z žigom uradne osebe (sodni tolmač).

Ne pozabite, da ste dolžni v celoti spoštovati princip pošiljanja dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov oziroma morate na vpogled poslati tudi izvirne dokumente. Pri ostalih vsebinah, za katere ni treba opraviti overitev, imate možnost pošiljanja na elektronski naslov. V skladu z željami vam lahko obdelane materiale pošljemo na enak način. Čeprav tudi dokumente lahko pošljete na elektronski naslov, toda samo tedaj, ko vam je njihovo prevajanje iz japonskega v angleški jezik potrebno v posebej kratkem roku, toda tudi v tem primeru morate na vpogled dostaviti izvirnike, kar lahko storite naknadno ob spoštovanju roka, ki ste navedli za izdelavo prevoda.

V normalnih razmerah nam stranke lahko dokumente prinesejo osebno ali pa jih pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe. Ko sodni tolmač in prevajalec končata z obdelavo poslanih vsebin, strankam prevedene dokumente lahko dobijo na določen naslov ali pa jih osebno prevzamejo v poslovalnici Akademije Oxford. V primeru, da se odločijo za prvo možnost, storitev dostave plačajo neposredno pri prevzemu pošiljke, cena pa je v tem primeru odvisna samo od kurirske službe.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz japonskega v angleški jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje delovnega dovoljenja iz japonskega v angleški jezik, vas pri nas pričakuje tudi ta storitev pa tudi overitev prevedenega dokumenta, s čimer dobite dokument, ki je v pravnem pogledu popolnoma veljaven, tako da ga v praksi lahko neovirano uporabljate.

Poleg delovnega dovoljenja pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi prometno oziroma vozniško dovoljenje ter ostale osebne dokumente, kot so potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica in potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potni list in številne druge osebne dokumente. Prav tako vam lahko ponudimo tudi obdelavo, tako poslovne in gradbene kot tudi tehnične pa tudi medicinske oziroma razpisne dokumentacije oziroma vseh dokumentov, ki predstavljajo njihov sestavni del. S tem pa mislimo predvsem na poslovne odločitve pa tudi poročila ter fakture, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev in zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in gradbene projekte oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter sklepe o ustanovitvi pravnih oseb in bilanca uspeha pa tudi stanja, ustanovitvene akte podjetja in številne druge dokumente, ki so del omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, poleg prevajanja iz japonskega v angleški jezik za potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdila o stalni zaposlitvi, vam ponujamo tudi prevajanje soglasja za zastopanje, potrdila o samskem stanu in številnih drugih vrst potrdil, soglasij in izjav.

Prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi vse pravne akte, lahko pa vam ponudimo prevajanje iz japonskega v angleški jezik, tako za diplome in dodatke diplomi, prepise ocen in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela ter patente in potrdila o rednem šolanju.

Pooblastilo za zastopanje, vse vrste certifikatov oziroma pogodbe in licence, zatem sodne odločbe, pritožbe, tožb in sklepe kot tudi pravni red Evropske Unije prav tako obdelujejo prevajalci in sodni tolmači oziroma jih najprej prevajajo iz japonskega v angleški jezik in zatem tudi overjajo z žigom uradne osebe (sodni tolmač).

Ker pri nas lahko dobite tudi prevajanje in overitev dokumentov, ste dolžni v celoti spoštovati način pošiljanja dokumentov, kar je povezano z dostavo izvirnikov na vpogled, prav tako pa ste se dolžni na okrožnem sodišču pozanimati, ali se za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v angleški jezik, zahteva tudi overitev z Apostiile oziroma haškim žigom.

Prevajanje informativnih oddaj iz japonskega v angleški jezik

Poleg prevajanja informativnih oddaj iz japonskega v angleški jezik in to tako tistih, ki naj bi se predvajale na televiziji kot tudi tistih, ki so namenjene radijskemu predvajanju, strankam lahko ponudimo tudi storitve, ki niso povezane samo z njihovo sinhronizacijo, ampak tudi z njihovim podnaslavljanjem. Poleg njih pa prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi zabavne kot tudi izobraževalne oziroma otroške oddaje pa tudi reklamna sporočila ter serije kot tudi vse vrste filmov (igrani, risani, dokumentarni, animirani in drugi).

Ko je to potrebno, lahko angažirate tudi strokovnjake, ki so specializirani za tolmačenje iz japonskega v angleški jezik. Prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznana kot šepetano. Na osnovi informacij, ki nam jih dostavite o samem dogodku, za katerega vam je potrebno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, se bomo določili, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Pri tem lahko v ponudbo uvrstimo tudi posebno storitev, ki je povezana z najemom opreme za simultano tolmačenje, vse v odvisnosti od zahtev samega dogodka.

Vse tiste materiale, ki so namenjeni reklamiranju tako izdelkov ali storitev oziroma poslovanja določenega podjetja, prav tako obdelujejo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Oni med prevajanjem plakatov in brošur oziroma reklamnih letakov kot tudi zloženk pa tudi katalogov in PR člankov, implementirajo vsa pravila marketinga. To pa pravzaprav pomeni, da bodo sporočilo, ki ga vsebujejo reklamni materiali, obdelali v skladu z angleškim jezikom in tako bodo omogočili vsem strankam, ki ga uporabljajo, da se seznanijo z določenim podjetjem oziroma izdelkom ali storitvijo, ki se na ta način reklamira.

Prevajanje spletnih programov in aplikacij iz japonskega v angleški jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prav tako v najkrajšem možnem roku iz japonskega v angleški jezik izvajajo profesionalno prevajanje programske opreme oziroma različnih programov in aplikacij.

Strankam lahko ponudimo tudi obdelavo spletnih strani oziroma spletnih prodajaln kot tudi spletnih katalogov, pri čemer maksimalno implementiramo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Ta postopek ima za cilj, da jim omogoči boljše pozicioniranje na spletu.

Prav tako strankam ponujamo tudi storitev, ki je povezana s prevajanjem iz japonskega v angleški jezik za knjige različnih vrst. Poleg učbenikov pa prevajamo tudi književna dela (prozna in poetska, beletrijo in romane pa tudi številne druge) oziroma dobite lahko tudi prevajanje časopisnih člankov pa tudi ilustriranih in strokovnih kot tudi ostalih vrst revij.

Lahko izvajamo tudi storitev redakcije vseh tistih materialov, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v angleški jezik, korektorji in lektorji pa izvajajo njihovo obdelavo v skladu s pravili angleškega jezika.

Besedila s področja politike, turizma ter ekologije in varstva okolja oziroma s področja prava, financ, psihologije ter medicine, sociologije in farmacije pa tudi znanosti, izobraževanja in komunikologije oziroma marketinga, menedžmenta, informacijskih tehnologij, gradbene industrije in številnih drugih področij, prav tako prevajajo na vašo zahtevo. Pomembno je poudariti, da se pri prevajanju iz japonskega v angleški jezik za takšne vsebine ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, tako da jih lahko pošljete tudi po elektronski pošti.

Cena prevajanja iz japonskega v angleški jezik

  • Iz japonskega v angleški je 38 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!