Prevajanje iz japonskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz japonskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če ste seznanjeni s podatkom, da ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavlja veliko število strokovnjakov za več kot 40 jezikov, potem vas ne sme presenetiti informacija, da smo specializirani za neposredno prevajanje iz japonskega v finski jezik.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste vsebin in zelo pomembno je omeniti, da stranke, ki potrebujejo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov za vse vrste dokumentov, pri nas lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma poleg prevajanja iz japonskega v finski jezik izvajamo tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača. Seveda, če se za vaše dokumente zahteva tudi overitev z Apostille oziroma haškim žigom, vam glede tega ne moremo veliki pomagati razen, da vas napotimo na institucije, v okviru katerih boste dobili vse potrebne informacije. Stvar je v tem, da prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo overitve s tem žigom, ampak izključno službe pri okrožnih sodiščih v naši državi, pa se zato od strank zahteva, da najprej pridobijo vse potrebne informacije o Apostille žigu za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v finski jezik. Ko rečemo vse informacije, to pomeni, da se morajo najprej pozanimati, ali je ta vrsta overitve potrebna za njihove dokumente, saj je dobro poznano, da haški žig ni potreben za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih določa zakon, poleg tega pa morajo pridobiti tudi informacije, v katerem trenutku v toku postopka obdelave poteka overitev s tem žigom, saj je z zakonom točno določeno, ali se dokumenti najprej opremijo z Apostiile žigom, pa potem poteka prevajanje in overitev ali pa le-ta poteka po koncu obdelave dokumenta s strani naših strokovnjakov. Ko stranke dobijo te informacije, bodo točno vedele, kam morajo najprej odnesti konkretni dokument na obdelavo, kar predstavlja velik prihranek časa.

Poleg prevajanja iz japonskega v finski jezik za medicinsko in tehnično oziroma poslovno, razpisno in gradbeno dokumentacijo oziroma dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni del, prevajalci in sodni tolmači strankam ponujajo tudi obdelavo dokumentov s področij znanosti in izobraževanja. Poleg prevajanja zaključnih spričeval osnovne in srednje šole in rezultatov znanstvenih raziskav oziroma prepisa ocen in potrdil o opravljenih izpitih ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplome in dodatkov k diplomi, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. To pomeni, da strankam ponujamo obdelavo različnih vrst potrdil, soglasij in izjav oziroma tako potrdila o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki kot tudi potrdila o nekaznovanosti oziroma soglasja za zastopanje, potrdila o samskem stanu in ostalih osebnih dokumentov.


Prevajanje iz japonskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v japonski jezik

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse pravne akte, kar je povezano s prevajanjem iz japonskega v finski jezik pravnega reda Evropske Unije, pooblastil za zastopanje, zatem različnih vrst pogodb pa tudi certifikatov in licenc oziroma sklepa o razvezi zakonske zveze in vseh vrst, ne samo sodnih odločb, ampak tudi pritožb, odločitev, tožb in sklepov pa tudi ostalih pravnih aktov.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem potni list, potrdilo o državljanstvu kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje pa tudi dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje in delovno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente. Jasno je, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse vrste faktur in poslovnih poročil oziroma statute podjetja pa tudi poslovne odločitve in ustanovitvene akte podjetja, bilance uspeha in stanja in ostale poslovne dokumente.

Želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse vrste zvočnih kot tudi video materialov, ko je to potrebno našim strankam, kar je povezano predvsem z reklamnimi sporočili, zatem igranimi filmi vseh žanrov ter serijami pa tudi z izobraževalnimi in informativnimi oddajami oziroma z animiranimi, dokumentarnimi in risanimi filmi in ostalimi podobnimi vsebinami, s čimer strankam omogočamo, da zelo hitro dobijo video in zvočne materiale, ki jih lahko prikazujejo v kinematografih, na televiziji, spletu oziroma jih predvajajo na radijskih postajah. Strankam ponujamo tudi storitev, ki ni ne nanaša samo na njihovo podnaslavljanje, ampak tudi sinhronizacijo, v skladu z vašimi zahtevami pa v navedeni jezikovni kombinaciji obdelujemo tudi vse vrste spletnih vsebin, tako spletne prodajalne in spletne strani kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije) oziroma spletne kataloge in to ob ustrezni implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation). S tem jim dajemo možnost, da pridobijo boljši položaj na spletnih iskalnikih.

Prevajalci in sodni tolmači v tej jezikovni kombinaciji obdelujejo vse materiale, ki so namenjeni reklamiranju, tako samega podjetja, kot tudi določenih izdelkov ali storitev, v toku prevajanja reklamnih letakov in zloženk, PR člankov oziroma katalogov, brošur in ostalih podobnih vsebin iz japonskega v finski jezik sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, prilagajamo duhu ciljanega oziroma finskega jezika, da bi potencialnim strankam, ki ga uporabljajo kot materni, omogočili, da se seznanijo s tem, kar se reklamira.

V tej jezikovni kombinaciji prav tako obdelujemo besedila, katerih tema je povezana s področji sociologije, znanosti, filozofije in izobraževanja pa tudi farmacije, medicine, politike in prava kot tudi besedilne vsebine, ki obdelujejo teme s področij menedžmenta, turizma, komunikologije in gradbene industrije, marketinga pa tudi informacijskih tehnologij ter ekologije in varstva okolja in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Poudarjamo tudi to, da stranke v tem primeru vsebine, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v finski jezik, lahko pošljejo tudi po elektronski poti in jih po koncu njihove obdelave prav tako lahko dobijo na enak način. Tako bomo maksimalno pospešili celoten postopek obdelave teh in številnih drugih vsebin, za katere se ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled.

Če vam je potrebno prevajanje del književnosti oziroma proznih in poetskih del ter romanov, beletrije in drugih, ste lahko prepričani, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi to storitev, in to ne samo v optimalnem roku, ampak tudi po zelo ugodnih cenah.

Prevajamo tudi ilustrirane pa tudi strokovne revije, zatem učbenike vseh vrst pa tudi časopisne članke. Če posedujete vsebino katerekoli vrste, ki je prevedena v navedeni jezikovni kombinaciji, z njeno kakovostjo pa niste zadovoljni, vam lahko ponudimo storitev, ki je povezana z lekturo in korekturo tako prevedenih vsebin. Imejte na umu, da redakcijo že prevedenih materialov izvajajo lektorji in korektorji, ki so člani naše ekipe in posedujejo več kot dovolj izkušenj, tako da ne dvomimo, da boste več kot zadovoljni s ponujeno storitvijo.

Prevajanje ilustriranih revij iz japonskega v finski jezik

Iz japonskega v finski jezik lahko prevajamo tudi ilustrirane pa tudi strokovne in ostale vrste revij kot tudi književnih dela oziroma učbenikov in časopisnih člankov.

Stranke pri nas pričakuje tudi obdelava filmov in reklamnih sporočil pa tudi serij in različnih vrste oddaj oziroma vseh vsebin, ki bodo predvajanje, tako na televiziji kot tudi na spletu in radijskih postajah kot tudi v kinematografih. Vanjo je lahko vključena tudi sinhronizacija prevedenih vsebin oziroma njihovo podnaslavljanje.

V ekipi Akademije Oxford niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki so zadolženi za storitev lekture oziroma korekture vseh materialov, za katere je nekdo že opravil prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, pri čemer pa ni pazil na pravila, ki jih določa prevajalska stroka.

Na zahtevo strank lahko iz japonskega v finski jezik prevajamo tudi vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, ne glede na to, ali so namenjene reklamiranju konkretne storitve ali izdelkov oziroma samega podjetja in njegovega poslovanja. Kataloge, plakate in vizitke ter PR članke, brošure in reklamne letake in zloženke, ki jih obdelujejo naši strokovnjaki, bodo prevedeni v skladu s pravili obdelave te vrste materialov, kar pomeni, da reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo in ni vidno na prvi pogled, maksimalno korektno prilagajamo duhu finskega jezika. S tem se enostavneje rečeno dosega osnovni cilj, ki ga ima prevajanje iz japonskega v kitajski jezik za vsebine s področja marketinga.

Prevajanje poetskih del iz japonskega v finski jezik

Prevajanje poetskih del iz japonskega v finski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford.

Oni prav tako obdelujejo tudi romane pa tudi prozna dela kot tudi beletrijo oziroma vse vrste učbenikov pa tudi različne besedilne vsebine. Tako poleg besedil, ki so strokovna, lahko obdelujejo tudi tista, ki morajo biti plasirani javno pa tudi revije ter časopisne članke.

Izvajamo tudi tolmačenje iz japonskega v finski jezik, strankam pa pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko jim je to potrebno. Prevajalci in sodni tolmači so usposobljeni za zagotavljanje storitev šepetanega oziroma konsekutivnega pa tudi simultanega tolmačenja, pa nas morate zato pravočasno seznaniti z organizacijo dogodka, za katerega zahtevate to storitev, da bi lahko ponudbo maksimalno prilagodili temu.

Profesionalno prevajanje iz japonskega v finski jezik za spletne strani, ki ga izvajajo prevajalci in sodni tolmači vključuje tudi ustrezno optimizacijo prevedenih vsebin, da bi dosegle čim boljše mesto v okviru globalnega spletnega iskanja. Poleg spletnih strani prevajamo tudi programsko opremo pa tudi spletne prodajalne kot tudi kataloge, ne glede na njihovo kompleksnost.

Prevajanje deklaracije izdelkov iz japonskega v finski jezik

Poleg prevajanja deklaracij izdelkov iz japonskega v finski jezik stranke pri nas dobijo tudi overitev prevoda, s čimer imajo praktično rečeno v rokah dokument, ki je v absolutno pravno veljaven.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi navodila za uporabo, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi gradbene projekte, dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi zdravniške izvide in vse ostale dokumente, ki so del, tako gradbene kot tudi razpisne oziroma medicinske in tehnične dokumentacije. Prav tako pa lahko obdelujejo tudi vse pravne akte pa tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravne osebe oziroma osebnih dokumentov.

Strankam ponujamo tudi prevajanje iz japonskega v finski jezik za vse vrste izjav, soglasij in potrdil oziroma za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko to zahtevajo okoliščine. Rezultate znanstvenih raziskav pa tudi predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente oziroma diplomske in seminarske naloge ter potrdila o rednem šolanju in potrdila o opravljenih izpitih kot tudi vse ostale dokumente s področij znanosti in izobraževanja, ki jih do sedaj nismo omenili, prav tako obdelujejo prevajalci in sodni tolmači oziroma jih prevajajo iz japonskega v finski jezik in potem tudi overjajo z žigom sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz japonskega v finski jezik

  • Iz japonskega v finski je 52 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 58 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!