Prevajanje iz japonskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v bosanski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da smo ena od redkih institucij na področju cele Slovenije, ki ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, specializirane za prevajanje iz in v bosanski jezik, se Akademija Oxford lahko pohvali tudi s strokovnjaki, ki so specializirani za prevajanje iz japonskega v bosanski jezik.

To pomeni, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje v tej jezikovni kombinaciji za vse vrste vsebin, za katere to zahtevajo stranke. Tako na primer poleg prevajanja reklamnih vsebin, kot so brošure, katalogi in PR članki pa tudi letaki ali vizitke, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vrste besedil oziroma časopisne članke, književna dela ter učbenike in različne vrste revij. Kar zadeva prevajanje besedil, lahko rečemo, da se naši strokovnjaki spoznajo na obdelavo vsebin absolutno katerekoli tematike in na zahtevo strank enako kakovostno prevajajo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji marketinga, turizma in menedžmenta oziroma politike in prava kot tudi besedila, ki so povezana s področji filozofije, informacijskih tehnologij ter ekologije in varstva okolja pa tudi farmacije, medicine, izobraževanja, znanosti in ekonomije oziroma gradbene industrije in številnih drugih znanstvenih disciplin. Točneje rečeno, ne glede na temo teh besedil ter ne glede na to, ali gre za poljudne oziroma strokovne vsebine, strankam zagotavljamo, da sodni tolmači in prevajalci storitev izvajajo maksimalno profesionalno in kakovostno.

Vsebine, ki so povezane s spletnim področjem (spletne prodajalne, spletne strani, aplikacije, katalogi, programi in drugo) naši strokovnjaki prav tako obdelujejo in to ob ustrezni optimizaciji prevedenih materialov za spletne iskalnike, s čimer jim ponujajo možnost, da poboljšajo svoj položaj v polju iskanja, kar se zagotovo zelo pozitivno odraža tudi na poslovanje njihovih lastnikov.


Prevajanje iz japonskega v bosanski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik

Strankam pa lahko ponudimo tudi tolmačenje iz japonskega v bosanski jezik, ko jim je to potrebno, saj prevajalci in sodni tolmači niso specializirani samo za simultano tolmačenje, ki sodi med najpogosteje izvajanje storitve, ampak tudi za šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje, tako da je samo od organizacije dogodka, za katerega stranke zahtevajo to storitev, odvisna vrsta uporabljenega tolmačenja. Pri pripravi ponudbe, ko to zahteva organizacija samega dogodka, za katerega se izvaja storitev, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po posebej ugodnih cenah.

Prav tako želimo poudariti, da lahko izvajamo tudi kompletno obdelavo različnih vrst video pa tudi zvočnih vsebin, tako da poleg prevajanja iz japonskega v bosanski jezik za filme različnih žanrov oziroma serije, oddaje in reklamna sporočila, strankam ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje pa tudi storitev sinhronizacije vseh obdelanih materialov.

Lahko se pohvalimo tudi s kompletno obdelavo dokumentov vseh vrst, saj nam samo dejstvo, da našo ekipo sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, dovoljuje, da strankam poleg prevajanja dokumentov iz japonskega v bosanski jezik ponudimo tudi njihovo overitev, ki jo izvajajo sodni tolmači v naši ekipi. Če niste seznanjeni, žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu pomeni, da je le-ta v celoti enak izvirnemu in se zato lahko uporablja enako kot katerikoli drugi pravno veljavni dokument. Zato je tudi zelo pomembno, da nam na vpogled dostavite tudi izvirne dokumente, saj je to del z zakonom predpisanega postopka. Namreč, ko sodni tolmač dobi prevod, ga primerja z izvirnim dokumentom, saj mora biti prepričan, da je njihova vsebina popolnoma enaka, ker se lahko overijo samo takšni dokumenti. Prav tako poudarjamo, da v primeru, ko sodni tolmač pri primerjanju ugotovi, da obstajajo razlike med prevedenimi in izvirnimi dokumenti, le-ta mora priporočiti, da se opravi redakcija, ki jo prav tako zagotavljajo naši strokovnjaki oziroma profesionalni korektorji in lektorji. Oni izvajajo vse potrebne popravke in potem dokument vrnejo na obdelavo sodnemu tolmaču, ki ga sedaj lahko brez težav overi.

Za večino dokumentov je tako opisan postopek najpogosteje dovolj, glede na to, da vključuje najprej prevajanje iz japonskega v bosanski in zatem tudi overitev sodnega tolmača, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni dovolj, pa se zahteva dodatna overitev. V tem primeru gre za overitev s posebnim žigom, ki je poznan kot haški ali Apostille žig, za katerega naši strokovnjaki niso pristojni, ampak ga lahko dobite na okrožnem sodišču v svojem mestu, pa je zato zelo pomembno pridobiti vse te informacije, preden nam prinesete dokumente na obdelavo. To poudarjamo zato, ker se obdelava dokumentov v veliki meri razlikuje oziroma lahko se zgodi, da za konkretne dokumente najprej poteka overitev z Apostille žigom, pa šele potem tudi prevajanje in overitev sodnega tolmača, medtem ko obstajajo tudi dokumenti pri katerih je postopek obdelave nasproten, oziroma najprej poteka njihovo prevajanje iz japonskega v bosanski jezik in zatem tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, šele potem pa se tako obdelan dokument overja s haškim žigom. Da ne bi izgubljali časa pa tudi denarja, vam priporočamo, da pridobite vse potrebne informacije in spoštujete postopek dostave izvirnikov na vpogled.

Tako nam dokumente lahko pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”, lahko pa jih tudi osebno prinesete. Vse ostale vsebine oziroma tiste, ki jih ni treba opremiti z žigom sodnega tolmača, lahko pošljete tudi po elektronski pošti, ko pa naši strokovnjaki končajo z obdelavo vsebin, ki nam jih dostavite, imate prav tako več načinov za njihovo prevzemanje oziroma vam jih lahko pošljemo na domači naslov, po elektronski pošti ali pa se odločite, da jih osebno prevzamete v poslovalnici.

Ker pa so prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo absolutno vsej vrst dokumentov, tako da jih ne moremo vse omeniti ob tej priložnosti, pa tako navajamo samo tiste, ki se najpogosteje zahtevajo s strani naših strank. Tako poleg osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču ter potnega lista in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) prevajajo tudi dokumente, ki so povezani s področjem znanosti pa tudi izobraževanja oziroma poslovanja. Poleg njih prevajamo tudi vse pravne akte oziroma različne vrste pogodb, sodne odločbe, licence, tožbe in pritožbe oziroma pooblastila za zastopanje, sodne sklepe in odločitve ter certifikate in pravni red Evropske Unije kot tudi dokumente, ki so del, tako razpisne oziroma gradbene kot tudi tehnične, medicinske in ostalih vrst dokumentacij.

Poleg prevajanja iz japonskega v bosanski jezik za zdravniške izvide oziroma gradbene projekte, sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezikovni kombinaciji obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači iz japonskega v bosanski jezik lahko prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje obdelavo vseh vrst soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge osebne dokumente).

Prevajanje kataloga iz japonskega v bosanski jezik

Strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford iz japonskega v bosanski jezik lahko prevajajo tudi kataloge, ne glede na to, ali se reklamirajo izdelki ali storitve. Poleg tega pa obdelujemo tudi vse ostale vsebine s področja marketinga (zloženke, PR članke, plakate, vizitke, brošure in druge), na zahtevo strank pa izvajamo tudi storitev lekture oziroma storitev korekture, za katero so zadolženi profesionalci v naši ekipi oziroma lektorji in korektorji. Oni pri tem spoštujejo vsa pravila svoje stroke in prevedene materiale prilagajajo pravilom bosanskega jezika, tako da ne dvomimo, da bodo stranke v celoti zadovoljne z njihovo obdelavo.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz japonskega v bosanski jezik za spletne kataloge oziroma spletne prodajalne, spletne strani ter programsko opremo oziroma za vse vrste programov in aplikacij. Zagotavljamo tudi storitev, ki je povezana s prevajanjem iz japonskega v bosanski jezik, tako za strokovna kot tudi za poljudna besedila, ne glede na njihovo kompleksnost in temo, ki jo obravnavajo. Prevajalci in sodni tolmači poleg besedil, ki obravnavajo teme s področij komunikologije, filozofije, gradbene industrije in ekologije in varstva okolja, na zahtevo strank iz japonskega v bosanski jezik prevajajo tudi besedila, povezana s področji medicine, ekonomije, farmacije in politike pa tudi financ oziroma turizma in številnih drugimi vejami nauka, ne glede na to, ali gre za družbne ali naravoslovne vede.

Prevajanje serija iz japonskega v bosanski jezik

Svojim strankam ponujamo tudi prevajanje serij iz japonskega v bosanski jezik, to pa vključuje tudi njihovo sinhronizacijo, v skladu z željami strank lahko izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje. Poleg serij prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi filme vseh žanrov pa tudi reklamna sporočila ter oddaje vseh vrst, kar vključuje obdelavo tako zvočnih kot tudi video materialov, tako da jih bodo stranke zelo hitro lahko plasirale v skladu s svojimi željami.

Prevajamo pa lahko tudi romane ter poetska oziroma prozna dela, na zahtevo strank pa iz japonskega v bosanski jezik prevajamo tudi časopisne članke oziroma učbenike kot tudi strokovne ali ilustrirane in vse druge vrste revij.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi storitev tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov, ko pa to zahtevajo stranke, jim ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Od vrste dogodka je odvisna tudi vrsta tolmačenja, strankam pa omogočamo tudi simultano pa tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje iz japonskega v bosanski jezik.

Prevajanje pravnih aktov iz japonskega v bosanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo vse vrste pravnih aktov, iz japonskega v bosanski jezik pa prevajajo tudi certifikate, licence in vse vrste pogodb oziroma sodne odločbe, pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastila za zastopanje in številne druge pravne akte.

Prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi vse dokumente, ki so del poslovne in gradbene kot tudi medicinske, razpisne in tehnične dokumentacije.

Sodni tolmači in prevajalci iz japonskega v bosanski jezik prevajajo tudi osebne dokumente, kot so potni list, potrdilo o državljanstvu ter osebna izkaznica, vozniško in prometno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje pa tudi številne druge osebne dokumente.

V omenjeni jezikovni kombinaciji prav tako obdelujemo rezultate znanstvenih raziskav oziroma seminarske naloge pa tudi znanstvena dela in diplomske naloge ter diplome in dodatke k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Cena prevajanja iz japonskega v bosanski jezik

  • Iz japonskega v bosanski je 41 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 48 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!