Prevajanja iz japonskega v flamski jezik


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz japonskega v flamski jezik. Ta se uporablja v obeh različicah, pri čemer se na zahtevo strank izvajajo tudi številne druge storitve, ki veljajo za dodatne.

Najprej je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači obdelavo dokumentov izvajajo v skladu z veljavnim zakonom, kar pomeni, da je poleg osnovne storitve na razpolago tudi dodatna v obliki overitve vsakega predhodno prevedenega dokumenta. Vsaka stranka na ta način v optimalnem roku dobi kompletno obdelan vsebino in njen dokument je iz zakonskega in pravnega vidika popolnoma veljaven.

Poleg tega kompletno obdelajo tudi vse dokumente iz domene znanosti in izobraževanja oziroma tiste, ki jih je treba predložiti številnim pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, izjav in potrdil), prevajalci in sodni tolmači če v dani jezični kombinaciji prevajajo in potem tudi overijo vse osebne dokumente.


Prevajanje iz japonskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v japonski jezik

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz japonskega v flamski jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentacij (razpisna, gradbena, medicinska, tehnična, poslovna in druge).

Z zakonom je predpisano, kako poteka postopek overitve in predvideva, da zapriseženi sodni tolmač mora najprej primerjati prevedeni in izvirni dokument, pa je to tudi osnovni razlog, zakaj se od stranke zahteva, da mu na vpogled dostavi izvirni dokument.

Na razpolago so tri možnosti za to, tako posamezniki izbirajo ali želijo izvirne dokumente poslati preko kurirske službe ali „Pošte Slovenije“, toda izključno s priporočeno pošiljko, lahko pa jih tudi osebno prinesejo v poslovalnico.

Pri obdelavi katerihkoli drugih vsebin je na razpolago precej preprostejši način, ne samo za njihovo dostavo, ampak tudi za prevzemanje in predvideva komunikacijo po elektronski pošti.

Poleg možnosti, da osebno prevzame prevedene in z žigom omenjenih strokovnjakov overjene dokumente, je stranki na razpolago tudi tista, ki vključuje uporabo storitev kurirske službe. Vsekakor bo pravočasno obveščena o ceni te storitve, saj se obravnava kot dodatna.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz japonskega v flamski jezik, kar je posebna vrsta storitve, ki predvideva izjemno hitro izdelavo prevoda in overitev. Tedaj mora stranka najprej elektronsko dostaviti konkretne vsebine in po tem mora spoštovati navedeno pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled.

Vsaki stranki svetujemo, da informacije o overitvi s posebno vrsto žiga samostojno pridobi v sklopu pristojnih institucij v naši državi, saj sodni tolmači in prevajalci ne posedujejo ustreznih pooblastil za overitev z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom.

Če je nekomu potrebno, da izvedemo tolmačenje iz japonskega v flamski jezik, je dolžan zaposlene v predstavništvu navedene institucije seznaniti z vsem, kar se nanaša na organizacijo same manifestacije. Vse to se zahteva, ker ti strokovnjaki uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej različici jezikov. Uradna ponudba te specializirane institucije obsega tudi storitev, namenjeno strankam, za katere dogodek se uporablja ta vrsta tolmačenja in vključuje najem opreme za simultano tolmačenje.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo, tako poljudne materiale kot tudi znanstvene besedilne, zatem književna dela in časopisne članke. V skladu z zahtevami izvajamo tudi prevajanje učbenikov iz japonskega v flamski jezik oziroma marketinških materialov in revij.

Storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja video in zvočnih vsebin sta prav tako na razpolago v okviru te institucije in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki lahko na zahtevo prevedejo vse te vsebine.

Pri izvedbi prevajanja spletnih vsebin iz japonskega v flamski jezik bodo uporabljena tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako bodo vsi ti materiali tudi optimizirani v skladu s pravili.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz japonskega v flamski jezik

Kadar se to od njih zahteva, sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki se nanašajo na izobraževanje in med njimi tudi potrdilo o opravljenih izpitih. V tem primeru najprej izvedejo prevajanje dokumentov iz japonskega v flamski jezik in po tem tudi overitev, s katero uradno potrdijo, da je prevod v celoti enak izvirniku.

Stranke dobijo kompletno obdelano tudi omenjeno potrdilo pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter prepis ocen in seminarske naloge kot tudi diplomo in dodatek k diplomi, potem predmetnike in programe fakultet, diplomske naloge in potrdilo o rednem šolanju pa tudi številne druge vsebine, ki se nanašajo na izobraževanje.

Zapriseženi sodni tolmači katerikoli je prevedeni dokument najprej dolžan primerjati z izvirnikom, kar pomeni, da stranka mora predhodno te dokumente tudi priložiti na vpogled.

Ker overitev s tako imenovanim Apostille žigom, ki je poznan tudi pod imenom Haški, ni med storitvami, ki jih zaposleni te institucije imajo pravico izvesti, je tako zelo pomembno, da vsaka stranka sama pridobi informacije o postopku, označenem kot nadoveritev. Pravzaprav mora kontaktirati z najbližjim okrožnim sodiščem in se pozanimati, ali je na njene dokumente treba postaviti Haški žig in v katerem trenutku v toku postopka obdelave se ta vrsta overitve izvaja.

Vsem strankam, ki jih to zanima, je v omenjeni različici jezikov na razpolago tudi prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Predvsem mislimo na različne vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav in potrdil, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu in vsi ostali dokumenti te vrste.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi profesionalno prevajanje znanstvenih patentov iz japonskega v flamski jezik oziroma znanstvenih del in rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi ostalih dokumentov, ki so na katerikoli način povezani predvsem z znanostjo.

Če se za tem pojavi potreba, lahko kompletno obdelamo tudi vse osebne dokumente, od vozniškega in prometnega dovoljenja, zatem potnega lista in osebne izkaznice ter potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu pa do dovoljenja za prebivanje, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o smrti oziroma o sklenitvi zakonske zveze ter delovnega dovoljenja in številnih drugih.

Kdorkoli dostavi na obdelavo zdravniške izvide, lahko pričakuje tudi njihovo prevajanje in overitev in predvideno je, da so člani ekipe te institucije specializirani tudi za prevajanje vseh ostalih dokumentov, ki se uvrščajo v medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in vsi drugi).

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz japonskega v flamski jezik oziroma različnih vrst licenc in certifikatov, pri čemer prevajalci in sodni tolmači kompletno lahko obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, zatem sodne sklepe in tožbe, potem pooblastilo za zastopanje in pritožbe pa tudi sodne odločbe in vse ostale pravne akte.

Prav tako lahko omogočimo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki sodijo med poslovno dokumentacijo, ker se tičejo poslovanja ali podjetnikov ali določene pravne osebe. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih odločitev in faktur, bo izvedeno tudi prevajanje revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil iz japonskega v flamski jezik oziroma ustanovitvenega akta kot tudi statuta podjetja in drugih dokumentov, ki se nanašajo na poslovanje.

Tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodilo za uporabo, zatem gradbene projekte in deklaracije izdelkov pa tudi absolutno vsak drugi dokument, ki ga v skladu s pravili uvrščamo ali v razpisno ali tehnično ali v gradbeno dokumentacijo, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v konkretni jezični kombinaciji prevajajo in overjajo.

Prevajanje reklamnih letakov iz japonskega v flamski jezik

Vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na to, ali gre za znanstvena oziroma strokovna ali poljudna besedila, bodo prevedena v konkretni različici jezikov, in to ne glede na to s kakšno s tematiko se ukvarjajo, ker zaposleni te institucije posedujejo dovolj izkušenj pri obdelavi besedil iz domene, tako družboslovnih kot tudi naravoslovnih ved.

Prav tako ponudba te institucije obsega tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz japonskega v flamski jezik, kar se nanaša, tako na reklamna sporočila, zabavne in informativne ter otroške in izobraževalne oddaje kot tudi na risane, animirane in igrane kot tudi dokumentarne filme in serij pa tudi na številne druge vsebine, ki jih je treba predstaviti na televiziji, v kinematografih in na spletu oziroma na radiju. V okviru te institucije so prav tako zaposleni tudi strokovnjaki, ki strankam lahko ponudijo storitev sinhronizacije vseh takšnih vsebin oziroma njihovo profesionalno podnaslavljanje. Stranke zahvaljujoč takšnemu principu obdelave lahko precej hitro dobijo vse materiale te vrste, ki se lahko predstavijo ciljnemu občinstvu.

Storitev, ki vključuje korekturo in lekturo vseh materialov na zahtevo strank poteka v poslovalnici, pri čemer lektorji in korektorji obdelajo predhodno prevedene vsebine in v njih popravijo vse napake. Storitev, poznana kot redakcija, se izvaja prav v tem primeru, in ti strokovnjaki se tedaj trudijo, da vsebino takšnih materialov uskladijo z izvirniki in hkrati spoštujejo pravila ciljnega jezika.

V okviru omenjene institucije so zaposleni strokovnjaki, ki so specializirani za neposredno prevajanje knjig iz japonskega v flamski jezik. V skladu s postavljenimi zahtevami lahko obdelajo tudi učbenike in vsako književno delo, seveda pa interesentom omogočajo tudi prevajanje časopisnih člankov oziroma ilustriranih in otroških ter strokovnih pa tudi vseh ostalih vrst revij.

V dani različici jezikov lahko zagotovimo tudi storitev tolmačenja, pri čemer so sodni tolmači in prevajalci specializirani za uporabo, tako šepetanega in konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja. V okviru konkretne institucije interesentom ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, to seveda samo v primeru, če bo odločeno, da ti strokovnjaki uporabijo prav to vrsto storitve. Pomembno je, da jih stranka informira, tako o točnem številu oseb, ki bodo sodelovale na določeni manifestaciji kot tudi o lokaciji, na kateri bo ta potekala pa tudi o tem, koliko je natančno organizator določil, da bo trajala. Vsi ti parametri se upoštevajo pri oblikovanju ponudbe, da bi bila izbrana tista vrsta tolmačenja, ki na ustrezen način odgovori zahtevam in vsakega udeleženca in organizatorja.

Na podlagi postavljenih zahtev prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vse vrste spletnih vsebin, izvajajo pa tudi njihovo optimizacijo. Če smo natančni, najprej izvedejo neposredno prevajanje spletnih strani iz japonskega v flamski jezik oziroma programov in spletnih katalogov pa tudi aplikacij in spletnih brošur ter vseh ostalih vsebin povezanih z računalništvom in spletom in potem uporabijo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da te materiale uskladili s pravili iskanja.

Cena prevajanja iz japonskega v flamski jezik

  • Iz japonskega v flamski je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!