Prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko obstaja potreba za obdelavo materialov iz japonskega v bolgarski jezik, jo stranke vsekakor lahko dobijo v naši poslovalnici. Akademija Oxford ima v svoji ekipi tudi prevajalce pa tudi sodne tolmače za oba jezika oziroma profesionalne korektorje in lektorje, ki po potrebi izvajajo redakcijo vsebin, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, da bi jih v celoti prilagodili, tako pravilom stroke, kot tudi pravilom bolgarskega jezika, tako da stranke v relativno kratkem roku dobijo kakovostno obdelane materiale vseh vrst.

Poleg omenjenih strokovnjakov, so v naši ekipi tudi tisti, ki so zadolženi za sinhronizacijo vseh video pa tudi zvočnih vsebin, ki so že prevedene iz japonskega v bolgarski jezik. Prevajalci in sodni tolmači poleg vseh vrst filmov (dokumentarni, risani, animirani, igrani in drugi), prevajajo tudi zabavne pa tudi izobraževalne oziroma otroške ter informativne radijske in televizijske oddaje oziroma reklamna sporočila in serije.

Obdelujemo tudi spletne vsebine, kar pa se ne nanaša samo na prevajanje spletnih strani iz japonskega v bolgarski jezik, čeprav je ta storitev med najpogosteje zahtevanimi, ampak tudi spletne kataloge pa tudi aplikacije in programe oziroma spletne prodajalne. Sodni tolmači in prevajalci, ki obdelujejo takšne vsebine, maksimalno spoštujejo pravila njihove optimizacije za spletne iskalnike in jim na ta način omogočajo, da se v relativno kratkem roku pojavijo med prvimi rezultati iskanja.


Prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi reklamne zloženke in letake oziroma PR članke, kataloge, vizitke, brošure in vse ostale materiale, ki so povezani s področjem marketinga. Zainteresiranim strankam ponujamo tudi obdelavo časopisnih člankov oziroma ilustriranih pa tudi strokovnih revij, ko pa je to potrebno, lahko iz japonskega v bolgarski jezik prevajamo tudi književna dela vseh vrst in učbenike.

Poleg vsega omenjenega, želimo posebej poudariti, da prevajamo tudi besedila, tako strokovna kot tudi poljudna. Njihova tema je lahko povezana s katerimkoli od navedenih področij: znanost, farmacija, psihologija, medicina, izobraževanje, politika, komunikologija, finance, menedžment, turizem, bančništvo, politika, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, pravo, gradbena industrija, filozofija in psihologija kot tudi s številnimi drugimi vejami, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Stranke lahko vse navedene vsebine pošljejo na prevajanje, tako kot jim najbolj ustreza oziroma lahko jih osebno prinesejo ali pa jih pošljejo po elektronski pošti oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”, za dostavo pa lahko angažirajo tudi kurirsko službo. Toda morajo imeti na umu, da se postopek pošiljanja vsebin, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik, razlikuje v primeru dokumentov, saj je treba na vpogled dostaviti izvirnike, tako da je izključena možnost pošiljanja dokumentov na prevajanje po elektronski pošti, razen v primeru, ko je prevajanje potrebno zelo hitro. Toda tudi tedaj morajo stranke dostaviti izvirnike, kar lahko storijo kasneje, seveda ob spoštovanju postavljenega roka za izdelavo.

Potem, ko sodni tolmač in prevajalec oziroma lektor in korektor ter profesionalni podnaslavljalec ali strokovnjaki za sinhronizacijo končajo z obdelavo vsebin, ki jih stranke dostavijo, jih lahko osebno prevzamejo v poslovalnici, ki jim je najbližja oziroma jih lahko pošljemo na elektronski naslov, toda samo tedaj, ko ne gre za prevajanje dokumentov iz japonskega v bolgarski jezik. Prav tako je strankam omogočeno, da prevedene materiale dobijo na domači naslov, kar izvaja kurirska služba in to storitev zaračunava v skladu s svojim veljavnim cenikom, stranka pa je dolžna opraviti plačilo, ko prevzame pošiljko.

Prav tako poudarjamo tudi to, da morajo vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik za določeni dokument, samostojno pridobiti vse informacije v zvezi z overitvijo s haškim žigom za te dokumente. Sicer to storitev izvajajo pristojne službe v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, tako da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford ne morejo opraviti te storitve in s samim tem niso dolžne strankam dati informacije o tem ali je Apostille žig (kot se tudi imenuje) obvezne za konkretne dokumente oziroma kako poteka overitev z njim, ampak strankam lahko pomagajo glede tega, da jih napotijo na institucije, ki so pristojne z overitev s tem. Morate se zavedeti tudi tega, da je postopek overitve Apostille žigom jasno opredeljen z veljavnim zakonom in za različne dokumente poteka na točno določen način, kar pomeni, da lahko poteka na samem začetku obdelave dokumente, potem pa poteka njegovo prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik in overitev sodnega tolmača ali pa šele potem, ko naši strokovnjaki opravijo svoj del posla. S posedovanjem teh informacij stranke precej olajšajo postopek in ne izgubljajo časa, saj točno vedo, kako poteka obdelava konkretnega dokumenta.

Poleg prevajanja iz japonskega v bolgarski jezik za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma različne vrste soglasij, potrdil in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih in druga), sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze in licence pa tudi vse vrste certifikatov in pogodb oziroma sodne odločbe in sklepe ter pritožbe in odločitve oziroma vse pravne akte, kij jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Lahko pa obdelujemo tudi dokumente, ki niso povezani samo s področjem izobraževanja, ampak tudi s področjem znanosti kot tudi vsa tiste, ki so del različnih vrst dokumentacij (poslovna, medicinska, osebna, razpisna, tehnična, gradbena in druge), kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju in prepis ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet, seminarske naloge in znanstvena dela, zatem diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav. Strankam pa lahko ponudimo tudi prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik za potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebno izkaznico in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma vozniško pa tudi prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in ostale osebne dokumente. Obdelujemo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja in vse vrste poslovnih poročil kot tudi statute podjetja, fakture, ustanovitvene akte podjetja in poslovne odločitve pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma zdravniške izvide, navodila za uporabo oziroma gradbene projekte, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in številne druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in so del navedenih vrst dokumentacij.

Prevajanje statuta podjetja iz japonskega v bolgarski jezik

Iz japonskega v bolgarski jezik lahko prevajamo tudi statut podjetja pa tudi ustanovitveni akti podjetja oziroma bilance stanja kot tudi uspeha ter sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi letna, finančna in revizijska poročila oziroma fakture, poslovne odločitve in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravne osebe.

Prevajalci in sodni tolmači so pripravljeni obdelati tudi številne druge vrste dokumentov, tako tiste, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij) kot tudi tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi dokumente, ki so sestavni del razpisne oziroma tehnične, medicinske in gradbene dokumentacije.

Ko je to potrebno našim strankam prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznica, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma potne liste, dovoljenje za prebivanje ter prometno in vozniško pa tudi delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente.

Obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze pa tudi pooblastila za zastopanje, zatem vse vrste tako certifikatov in pogodb kot tudi licence in številne druge pravne akte.

Prevajanje serij iz japonskega v bolgarski jezik

Vse zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje serij iz japonskega v bolgarski jezik. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi filme različnih žanrov oziroma oddaje in reklamna sporočila.

V sklopu storitve, ki je povezana z obdelavo različnih vrst, tako video kot tudi zvočnih materialov, strankam ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje, če jim to bolj ustreza, pa lahko izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi spletne strani kot tudi programsko opremo oziroma spletne kataloge pa tudi spletne prodajalne. Redakcija materialov je še ena v nizu storitev, ki jih ponujajo strokovnjaki Akademije Oxford, zanjo pa so zadolženi profesionalni lektorji oziroma korektorji, ki kakovostno obdelujejo vse tiste vsebine, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v bolgarski jezik, ki jih je nekdo prevedel pred nami, toda tega ni storil profesionalno.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine različne kompleksnosti, dolžine pa tudi tematike in v optimalnem roku izvajajo njihovo prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik. Tako oni poleg besedila s področja farmacije, turizma, znanosti in izobraževanja ter menedžmenta, medicine in marketinga, lahko obdelujejo, tako besedila, ki so povezana, tako z gradbeno industrijo in ekologijo ter varstvom okolja kot tudi s financami, politiko in informacijskimi tehnologijami oziroma s komunikologijo oziroma politiko in sociologijo, pravom pa tudi s psihologijo in številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

Stranke, ki potrebujejo prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik za katerokoli vrsto besedil, so v prednosti, saj jih lahko pošljejo na prevajanje in dobijo prevedene po elektronski pošti, s čimer varčujejo s svojim časom, prihranili pa bodo tudi precej denarja.

Šepetano tolmačenje iz japonskega v bolgarski jezik

Šepetano tolmačenje iz japonskega v bolgarski jezik sodi med tiste vrste storitev, po katerih je Prevajalski center Akademije Oxford poznan po celi državi, saj ni skrivnost, da je zelo malo strokovnjakov usposobljeno za zagotavljanje te vrste tolmačenja v tej kombinaciji jezikov.

Prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tako simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz japonskega v bolgarski jezik, strankam pa v primeru potrebe po zelo ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako pa vam lahko ponudimo tudi obdelavo časopisnih člankov pa tudi vseh vrst književnih del oziroma revij in učbenikov. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko iz japonskega v bolgarski jezik prevajajo tudi materiale, ki so namenjeni reklamiranju, tako poslovanja samega podjetja kot tudi določenih storitev oziroma izdelkov. To pa vključuje obdelavo brošure in katalogov pa tudi reklamnih zloženke ter plakatov in letakov oziroma vizitk in PR člankov. Sodni tolmači in prevajalci, ki obdelujejo takšne vsebine se ravnajo po pravilih za njihovo obdelavo, kar pomeni, da reklamno sporočilo, ki ni vidno na prvi pogled, prilagajajo duhu ciljanega jezika, kar v tem primeru predvideva prilagajanje pravilom bolgarskega jezika. Prav na ta način dosegajo cilj obdelave vsebin s področja marketinga, saj se potencialne stranke, ki jim je prav bolgarski jezik materni, lahko najprej seznanijo s tistim, kar se reklamira in zatem začnejo uporabljati storitve konkretnega podjetja oziroma kupovati izdelke, ki se reklamirajo.

Cena prevajanja iz japonskega v bolgarski jezik

  • Iz japonskega v bolgarski je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!