Prevajanje iz japonskega v španski jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz japonskega v španski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kdor ima potrebo za prevajanjem katerekoli vrste materialov iz japonskega v španski jezik, se lahko obrne na strokovnjake Akademije Oxford.

Vsebine na prevajanje nam lahko dostavite po elektronski pošti pa tudi osebno oziroma jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, kar je povezano izključno s prevajanjem dokumentov, saj ste tedaj dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Ko prevajalci in sodni tolmači izpolnijo vse vaše zahteve, vam prevedene vsebine lahko dostavimo tudi po elektronski pošti, kar pa velja samo za vsebine, za katere se ne izvaja overitev, oziroma jih lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, ali pa vam jih dostavimo na določen naslov, ki ga navedete, kar pa se zaračunava neodvisno od prevajanja in overitve po ceni kurirske službe, ki vam dostavi pošiljko. Imate pa celo možnost, da nam tudi dokumente na prevajanje dostavite po elektronski pošti, toda samo v primeru potrebe za nujnim prevajanjem, toda potem morate na najhitrejši možni način dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo vse vrste dokumentov ali dokumentacije, kar se nanaša, tako na prevajanje iz japonskega v španski jezik za osebne dokumente oziroma potrdilo o državljanstvu, potni list in vozniško dovoljenje ter dovoljenje za prebivanje in prometno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi na dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različne vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge osebne dokumente).


Prevajanje iz japonskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v japonski jezik

Poleg omenjenih materialov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi medicinsko, razpisno, gradbeno in tehnično pa tudi poslovno dokumentacijo oziroma dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni del (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, poslovna poročila, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, bilance uspeha in stanja, fakture, statuti podjetja, poslovne odločitve, ustanovitveni akti podjetja in druge osebne dokumente).

Ko pa je to potrebno strankam, iz japonskega v španski jezik prevajamo tudi različne vrste pogodb in pooblastila za zastopanje oziroma pravni red Evropske Unije, certifikate in sodne odločbe kot tudi licence oziroma sodne odločbe, pritožbe, sklepe, odločitve in tožbe ter ostale neomenjene pravne akte. Dokumente, ki sodijo na področje znanosti in izobraževanja, kot so diplome in dodatki k diplomi, znanstveni patenti in dela ter predmetniki in programi fakultet oziroma rezultati znanstvenih raziskav, prepisi ocen ter potrdila o opravljenih izpitih oziroma diplomske in seminarske naloge in potrdilo o rednem šolanju, prav tako lahko prevajamo v tej jezikovni kombinaciji.

Za izvajanje te storitve v skladu s črko zakona posebej poudarjamo, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v španski jezik za določeni dokument, pri nas dobijo njegovo zaključno obdelavo, saj poleg njihovega prevajanja dobijo tudi overitev, za katero so zadolžene pooblaščene osebe, kar je v tem primeru sodni tolmač. Ko le-ta dokument opremi s svojim žigom, mu praktično gledano daje pravno veljavnost oziroma potrjuje, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot vsebina izvirnega dokumenta in prav zaradi tega je tudi tako pomembno, da nam pri pošiljanju materialov, za katere vam je potrebno prevajanje, dostavite izvirnike na vpogled. Poleg tega, da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa, je priporočljivo, da se najprej pozanimate na okrožnem sodišču v svojem mestu, ali je za dokumente, za katere zahtevate prevajanje iz japonskega v španski jezik, mora izvesti tudi »nadoveritev« oziroma ali jih je treba opremiti z Apostille žigom, ki je poznan tudi pod imenom haški. In sicer, le-ta je potreben samo za z zakonom določene dokumente, in to na točno določen način. Pa tako obstajajo dokumente, ki se najprej overijo z Apostille žigom in šele potem poteka prevajanje in overitev sodnega tolmača, prav tako pa obstajajo tudi dokumenti, ki se najprej prevajajo iz japonskega v španski jezik in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača, na koncu pa se opremijo z Apostille žigom. Zato je tudi pomembno, da pridobite vse informacije, saj vam sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso dolžni dati te informacije, ker to ni v njihovi pristojnosti.

Vsem zainteresiranim strankam poleg prevajanja vseh navedenih dokumentov v tej jezikovni kombinaciji ponujamo tudi obdelavo različne vrste filmov oziroma reklamnih sporočil, oddaj in serij, tako tiste, ki se predvajajo na radijskih postajah kot tudi televiziji in drugih medijih. Poleg njihovega prevajanja iz japonskega v španski, pa vas pri nas pričakuje tudi njihova zaključna obdelava oziroma storitev podnaslavljanja kot tudi storitev sinhronizacije prevedenih materialov.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vsebine s področja marketinga oziroma književna dela in časopisne članke pa tudi spletne materiale (spletne strani, spletne prodajalne, aplikacije, spletni katalogi, programi in drugo) kot tudi vse vrste revij.

Kar zadeva obdelavo besedilnih vsebin, lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno obdelujejo tako tiste besedila, ki so strokovna kot tudi tiste, ki so namenjene javnemu predstavljanju. Njihova tema je lahko povezana tudi s področji politike, financ in ekonomije ter prava in bančništva kot tudi s področji: komunikologije, medicine, informacijskih tehnologij, farmacije, znanosti, menedžmenta, izobraževanja, gradbene industrije, ekologije in varstva okolja, marketinga, turizma in psihologije pa tudi filozofije in sociologije in še s številnimi drugimi vejami tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako člani naše ekipe, lahko izvajajo storitev redakcije vseh tistih materialov, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v španski jezik, toda z njimi niso zadovoljne, prav tako pa vam lahko ponudimo tudi tolmačenje v tej jezikovni kombinaciji. Tako da prevajalci in sodni tolmači, v odvisnosti od vrste dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev, izvajajo eno od treh vrst te storitve oziroma konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje, strankam pa pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevod poslovnih dokumentov iz japonskega v španski jezik

V skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo tudi vse vrste poslovnih dokumentov, kar pa pomeni, da lahko ponudijo najprej njihovo prevajanje iz japonskega v španski jezik in zatem tudi storitev njihove overitve. Tako imajo stranke možnost, da na enem mestu dobijo v celoti obdelane poslovne dokumente katerekoli vrste, ki se lahko uporabljajo v katerikoli situaciji, saj jim ta žig daje pravno veljavnost. V omenjeni jezikovni kombinaciji ne prevajamo samo faktur, finančnih, letnih in revizijskih poročil, ampak tudi vse vrste poslovnih odločitev kot tudi sklepe o ustanovitvi pravnih oseb oziroma ustanovitvene akte podjetja, bilance stanja ter statute podjetja oziroma bilance uspeha in ostale poslovne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potni list in vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in druge), izvajamo pa tudi prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, ko obstaja potreba za tem, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo dobesedno vse vrste potrdil, soglasij in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu in o stanju računa v banki in druge).

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kot so diplome in dodatki k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav ter potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih, pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela in številne druge osebne dokumente.

Iz japonskega v španski jezik prav tako prevajamo vse vrste certifikatov, pogodb in licenc oziroma pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije pa tudi sodne odločbe kot tudi pritožbe, sklepe, odločitve in tožbe in jih potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača. Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači iz japonskega v španski jezik lahko prevajajo tudi dokumente, ki so del gradbene in razpisne pa tudi medicinske in tehnične dokumentacije. To pomeni, da ne obdelujejo samo gradbenih projektov oziroma zdravniških izvidov in navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, ampak tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostale dokumente, ki so del navedenih vrsta dokumentacij.

Prevajanje PR članki iz japonskega v španski jezik

Enega od najpopularnejših načinov reklamiranja v zadnjem času vsekakor predstavljajo PR članki, ki jih prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami in jih prevajajo iz japonskega v španski jezik, in to v skladu z marketinškimi pravili. Prav tako obdelujemo tudi reklamne letake in zloženke oziroma kataloge in vizitke pa tudi plakate, brošure in ostale vsebine namenjene reklamiranju.

Strankam ponujamo tudi tolmačenje v omenjeni jezikovni kombinaciji, sodni tolmači in prevajalci, ki so za to specializirani, pa lahko izvajajo tako simultano pa tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v omenjeni kombinaciji. Ko je to potrebno strankam oziroma ustreza zahtevam samega dogodka, lahko v ponudbo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poljudne pa tudi strokovne besedilne vsebine, ne glede na njihovo kompleksnost, prav tako lahko prevajamo iz japonskega v španski jezik in to v posebej kratkem roku. Njihova tema je lahko povezana praktično z vsemi znanstvenimi disciplinami, stranke pa se na nas najpogosteje obračajo z zahtevo za prevajanjem besedil, katerih tema je povezana s področji turizma, politike in ekonomije kot tudi financ, bančništva in prava, čeprav prevajalci in sodni tolmači iz japonskega v španski jezik prevajajo tudi besedila s področja informacijskih tehnologij, komunikologije in gradbene industrije oziroma farmacije, ekologije in varstva okolja ter filozofije, znanosti in psihologije, zatem izobraževanja, sociologije, marketinga in številnih drugimi vejami, ne glede na to, ali gre za družbene ali naravoslovne vede.

Prevajanje časopisnih člankov iz japonskega v španski jezik

Ko je to potrebno našim strankam prav tako lahko obdelamo tudi časopisne članke pa tudi različne vrste revij.

Ponujamo vam tudi prevajanje iz japonskega v španski jezik za romane oziroma književna dela vseh vrst, kot so poetska in prozna ter beletrijo, ko pa je to potrebno, obdelujemo tudi učbenike vseh vrst. V skladu z zahtevami strank lahko prevajamo tudi vse spletne vsebine, kar ne vključuje samo obdelave spletnih strani, ampak tudi programske opreme (aplikacije in programi) pa tudi spletnih katalogov kot tudi spletnih prodajaln. V toku obdelave takšnih vsebin, prevajalci in sodni tolmači v celoti spoštujejo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki so v tem trenutku veljavna, da bi jim dali priložnost, da se v optimalnem roku pojavijo med prvimi rezultatimi v okviru globalnega spletnega iskanja. Tako imajo stranke večkratno korist od prevajanja takšnih vsebin.

Ko stranke posedujejo materiale, ki so že prevedeni iz japonskega v španski jezik, izvajamo tudi lekturo oziroma korekturo, tako da jih prilagajamo duhu ciljanega jezika, da bi bile lahko zadovoljne z njihovo kakovostjo.

Storitev, ki je povezana z obdelavo video in zvočnih materialov prav tako zagotavljajo naši sodni tolmači in prevajalci, vključuje najprej njihovo prevajanje iz japonskega v španski jezik in zatem tudi storitev podnaslavljanja kot tudi njihove sinhronizacije. Poleg igranih in risanih filmov, obdelujemo tudi animirane pa tudi dokumentarne filme kot tudi različne vrste oddaj (izobraževalne, otroške, informativne, zabavne in druge) oziroma serije in reklamna sporočila, ne glede na to, ali bodo predvajane na radijskih postajah in televiziji oziroma na spletu ali v kinematografih.

Cena prevajanja iz japonskega v španski jezik

  • Iz japonskega v španski je 41 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za Prevajanje iz japonskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!