Prevajanje iz japonskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz japonskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kot vodilna institucija na svojem področju Prevajalski center Akademije Oxford strankam omogoča, da na enem mestu dobijo prevajanje iz japonskega v nemški jezik pa tudi storitev sodnega tolmača. To je zelo pomembno, kar zadeva prevajanje dokumentov v navedeni jezikovni kombinaciji, saj bodo stranke prihranile veliko časa in denarja, saj se samo dokument, ki je preveden in obdelan na ta način, lahko uporablja v različne namene.

Naši prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo vse osebne (potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje in druga) pa tudi dokumente, ki se po potrebi predajajo pristojnim službam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij), lahko pa obdelujejo tudi dokumente s področja tako znanosti kot tudi izobraževanja pa tudi dokumente, ki so del medicinske, gradbene, razpisne, poslovne in tehnične dokumentacije. Tako med drugim iz japonskega v nemški jezik prevajajo vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna), zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi poslovne odločitve oziroma fakture, zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe, gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi vse nenavedene dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Če imate potrebo, da dobite prevajanje iz japonskega v nemški jezik za pravni red Evropske Unije, sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford izvajajo njihovo obdelavo v najkrajšem možnem roku in po zelo ugodnih cenah. Če pa je to potrebno, prevajajo tudi ostale pravne akte, kar vključuje obdelavo sklepa o razvezi zakonske zveze, pogodb, pooblastila za zastopanje pa tudi vseh ostalih pravnih aktov oziroma pritožb, sklepov, tožb, odločb in sodb.


Prevajanje iz japonskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v japonski jezik

Zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter diplome in dodatke k diplomi oziroma dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, prevajalci in sodni tolmači pa na zahtevo strank obdelujejo tudi ostale dokumente te vrste (potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet, diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela, znanstvene patente, potrdila o rednem šolanju in druge osebne dokumente).

Ker mora sodni tolmač v skladu z zakonom primerjati izvirnike in prevode, kar pomeni, da je treba dostaviti tudi izvirni dokumenti, toda samo na vpogled, pa se s samim tem postopek pošiljanja teh materialov na obdelavo razlikuje glede na tiste vsebine, za katere se ne izvaja overitev. Poleg možnosti, da jih pošljete preko kurirske službe ali osebno dostavite na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, nam jih lahko pošljete tudi preko “Pošte Slovenije” in to priporočeno.

Vse vsebine, za katere se ne izvaja overitev in za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v nemški jezik, lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Sicer je pošiljanje dokumentov na elektronski naslov možno samo v primeru nujnega prevajanja, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili vaši zahtevi za nujnim prevajanjem, izvirnike na vpogled morate v tem primeru dostaviti v najkrajšem možnem roku.

Po koncu obdelave dostavljenih materialov jih stranke lahko prevzamejo osebno, ali pa jim jih pošljemo na domači naslov oziroma na elektronski naslov, pri čemer je ta možnost predvidena samo za tiste vsebine, za katere se ne izvaja overitev. Pri dostavi obdelanih vsebin na vaš naslov to storitev plačate posebej, saj ni vračunana v osnovno ceno.

Poleg dokumentov sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo tudi besedilne vsebine različne tematike in iz japonskega v nemški jezik lahko prevajajo tudi revije oziroma učbenike ter književna dela različnih žanrov in časopisne članke. Kar zadeva storitev tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji, vam lahko ponudimo simultano pa tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi reklamne materiale oziroma plakate, zloženke, brošure in PR članke ter kataloga pa tudi vizitke in reklamne letake, obdelujejo pa tudi zvočne in video vsebine. V sklopu storitve, ki je povezana s prevajanjem iz japonskega v nemški jezik za serije, oddaje, reklamna sporočila in filme različnih žanrov, je uvrščena tudi sinhronizacijo oziroma njihovo podnaslavljanje, v skladu z zahtevami strank.

Profesionalno prevajanje iz japonskega v nemški jezik za spletne strani, prav tako izvajajo sodni tolmači in prevajalci, obdelujejo pa tudi spletne kataloge oziroma programsko opremo ter vse vrste programov ali aplikacij kot tudi spletnih prodajaln. Posebej poudarjamo, da pri tem implementirajo tudi vsa pravila, pomembna za njihovo optimiziranje, da bi jih spletni iskalniki čim bolje pozicionirali.

Prevajanje učbenikov iz japonskega v nemški jezik

Ne glede na kompleksnost učbenika, za katerega vam je potrebno prevajanje iz japonskega v nemški jezik, lahko pričakujete, da bodo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford to storitev izvedli maksimalno korektno in hitro ter po zelo ugodnih cenah.

Strankam ponujamo tudi obdelavo književnih del pa tudi besedil različne vsebine oziroma revij in časopisov. Kar zadeva prevajanje besedil, lahko rečemo, da je njihova tema lahko povezana s katerimkoli področjem, saj so sodni tolmači in prevajalci specializirani, tako za obdelavo besedil, ki so namenjena javnemu predstavljanju kot tudi za strokovne vsebine in to iz številnih področij. Komunikologija, ekologija in varstvo okolja, turizem, marketing, farmacija, znanost, finance, izobraževanje, medicina, filozofija, gradbena industrija, psihologija, politika, pravo in menedžment, so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v nemški jezik in jih obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači.

Strankam omogočamo tudi storitev lekture oziroma storitev korekture, ki se uporablja za vse tiste vsebine, za katere stranke že posedujejo prevod v v navedeni jezikovni kombinaciji, ki pa ni usklajen s pravili ciljanega jezika in ni profesionalno opravljen.

Prevajanje gradbenih projektov iz japonskega v nemški jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford gradbene prav tako obdelujejo tudi gradbene projekte, poleg njihovega prevajanja iz japonskega v nemški jezik, pa strankam ponujamo tudi finalizacijo tega procesa, kar je povezano z overitvijo s strani sodnega tolmača. Prav na ta način dobijo dokumente, ki so v pravnem pogledu v celoti veljavni, tako da jih lahko uporabljajo v skladu s svojimi potrebami.

Strankam pa poleg gradbenih projektov ponujamo tudi obdelavo celotne gradbene dokumentacije oziroma vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje obdelavo različnih vrst soglasij, potrdil in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti in druga).

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi zdravniške izvide oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo in vse ostale dokumente, ki so del ne samo medicinske, ampak tudi tehnične kot tudi razpisne in gradbene dokumentacije.

Prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in dela kot tudi vse ostale dokumente s področja znanosti pa tudi tiste, ki so povezani s področjem izobraževanja (diplome in dodatke k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge in druge).

V navedeni jezikovni kombinaciji lahko prevajamo tudi vse pravne akte, kar pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank med drugim iz japonskega v nemški jezik prevajajo tudi vse vrste pogodb in pravni red Evropske Unije oziroma pooblastila za zastopanje in sklepe o razvezi zakonske zveze, zatem različne vrste, tako certifikatov kot tudi licenc pa tudi sodne odločbe in odločitve ter sklepe in pritožbe in vse vrste pravnih aktov.

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo poslovno dokumentacijo oziroma dokumente, ki jo sestavljajo, kot so bilance stanja in uspeha, fakture in poslovne odločitve ter sklep o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi statut podjetja, finančna poročila, ustanovitveni akti podjetja kot tudi letna in revizijska poročila.

Poudarjamo, da stranke pri nas pričakuje kompletna obdelava vseh navedenih kot tudi številnih drugih vrst dokumentov, poleg njihovega prevajanja iz japonskega v nemški jezik pa dobijo tudi dokumente, ki so overjeni z žigom zapriseženega sodnega tolmača, pa se iz tega razloga od njih zahteva, da na vpogled dostavijo izvirne dokumente oziroma se pravočasno pozanimajo o potrebi za overitvijo z Apostille žigom za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v nemški jezik.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz japonskega v nemški jezik

Dokumentarne pa tudi igrane, risane in animirane filme pri nas lahko dobite kompletno obdelane oziroma poleg njihovega prevajanja iz japonskega v nemški jezik na vašo zahtevo izvajamo, tako podnaslavljanje kot tudi njihovo sinhronizacijo. Poleg filmov pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste serij in reklamnih sporočil oziroma zabavne, informativne in izobraževalne kot tudi otroške oddaje, ne glede na to, ali bodo predvajane na radijskih postajah ali pa na televiziji.

Storitev redakcije vseh materialov, ki so že prevedeni v tej jezični kombinaciji, lahko prav tako ponudimo svojim strankam. Potem ko lektorji in korektorji Akademije Oxford opravijo vse potrebne spremembe, ne dvomimo, da bo vsaka stranka več kot zadovoljna.

Poleg vseh storitev, ki so povezane v glavnem s prevajanjem iz japonskega v nemški jezik v pisani obliki, pa strankam lahko ponudimo tudi tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Glede na to, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani za različne vrste tolmačenja in lahko izvajajo tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, nas morate seznaniti z vsemi detajli v zvezi z dogodkom, za katerega vam je potrebna ta storitev, da bi lahko izbrali tisto vrsto tolmačenja, ki bo maksimalno zadovoljila njegove zahteve. Poleg same storitve strankam pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz japonskega v nemški jezik

  • Iz japonskega v nemški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!