Prevajanje iz japonskega v češki jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz japonskega v češki jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če vam je potrebno prevajanje iz japonskega v češki jezik, se morate zavedati, da prevajalci in sodni tolmači v okviru poslovalnice Akademije Oxford ne izvajajo samo te storitve, ampak tudi overitev dokumentov, kar pa ima za cilj, da jih uvrsti med zakonsko veljavne dokumente. Žig sodnega tolmača na dokumentu, ki je preveden v omenjeni jezikovni kombinaciji, potrjuje, da je le-ta popolnoma enak izvirniku, tako da jih stranke lahko uporabljajo v vsaki situaciji, ko imajo potrebo za tem.

Prav zato je tako pomembno, da nam na vpogled dostavite tudi izvirne dokumente, saj mora sodni tolmač prevode najprej primerjati z izvirniki, preden jih overi. Poleg možnosti, da jih pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko, nam jih lahko osebno prinesete v poslovalnico. Na elektronski naslov jih lahko pošljete samo, če vam je njihovo prevajanje iz japonskega v češki jezik potrebno v kratkem roku, toda tudi v tem primeru nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer se zahteva, da maksimalno spoštujete rok za izdelavo prevoda, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnili vaša pričakovanja. Ostale vsebine, ki jih prav tako prevajamo v omenjeni jezikovni kombinaciji in za katere ni treba izvesti te vrste overitve, nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti.

Kar zadeva dostavo obdelanih vsebin, jih lahko osebno prevzamete oziroma vam jih pošljemo po elektronski pošti ali pa na naslov. Razume se, da na elektronski naslov pošiljamo samo tiste materiale, za katere se ne izvaja overitev, medtem ko storitev pošiljanja na naslov zahteva dodatno plačilo, saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov.


Prevajanje iz japonskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v japonski jezik

Prav tako morate imeti na umu, da je postopek obdelave dokumentov natančno določen z zakonom in da obstajajo tudi dokumenti, za katere ni dovolj prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača, ampak se zahteva tudi overitev s posebnim žigom, ki nosi naziv haški ali Apostille. Zanj so pristojne službe pri okrožnih sodiščih naše države, zato se od strank zahteva, da same pridobijo te informacije oziroma se najprej pozanimajo, ali je haški obvezen za konkretne dokumente, saj le-ta ni potreben za vse dokumente, prav tako pa morajo izvedeti tudi to, v katerem trenutku v toku postopka obdelave le-ta poteka (na začetku ali na koncu obdelave dokumentov).

Obdelujemo dobesedno vse dokumente, tako osebne kot tudi poslovne oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (soglasja, potrdila in izjave vseh vrst). Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi deklaracije izdelkov oziroma gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem zdravniške izvide ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma dokumente, ki so del medicinske in gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije.

Poleg tega v navedeni jezikovni kombinaciji lahko obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjem tako znanosti kot tudi s področjem izobraževanja, kar pa se nanaša predvsem na zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma prepis ocen, predmetnike in programe fakultet kot tudi potrdila o opravljenih izpitih. Obdelujemo pa tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge ter potrdila o rednem šolanju in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in ostale dokumente iz te skupine.

V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako lahko prevajamo tudi vse vrste certifikatov pa tudi licence oziroma pogodbe kot tudi ostale pravne akte, kot so pooblastila za zastopanje, sklep o razvezi zakonske zveze, zatem pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste sodnih odločb ter tožbe in pritožbe pa tudi sklepe, odločitve in sodbe.

Prevajalci in sodni tolmači so pripravljeni ponuditi tudi storitev tolmačenja iz japonskega v češki jezik, kadarkoli to zahtevajo naše stranke. Oni na osnovi informacij, ki jih dobijo o samem dogodku, za katerega se zahteva tolmačenje iz japonskega v češki jezik, lahko izvedejo konsekutivno ali šepetano oziroma simultano tolmačenje. Ko pa je to potrebno strankam, pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, ki so zadolženi za storitev redakcije in to materialov, za katere stranke že posedujejo prevode, ki pa niso prevedeni v skladu s pravili, pa je treba izvesti njihovo lekturo oziroma korekturo.

Obdelujemo tudi reklamne materiale oziroma brošure, PR članke ter kataloge izdelkov in storitev pa tudi vizitke ter reklamne zloženke in letake in številne druge vsebine s področja marketinga kot tudi besedila kateregakoli namena in tematike oziroma časopisne članke.

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi spletne vsebine (spletni katalogi, spletne strani, programi in aplikacije, spletne prodajalne in drugo) kot tudi vse vrste revij oziroma učbenike. Iz japonskega v češki jezik pa lahko prevajamo tudi romane in beletrijo ter dela poezije in proze kot tudi ostala književna dela. V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi dokumentarne in animirane pa tudi igrane in risane filme, izvajamo pa tudi njihovo sinhronizacijo, ko to zahtevajo naše stranke oziroma jim ponujamo storitev podnaslavljanja. Prav tako obdelujemo tudi zabavne pa tudi informativne oziroma otroške in izobraževalne oddaje, serije kot tudi reklamna sporočila, tako da po koncu obdelave naših strokovnjakov, imate zvočne in video materiale, ki jih lahko plasirate v skladu s svojimi željami.

Prevajanje spletnih strani iz japonskega v češki jezik

Na zahtevo strank lahko izvajamo profesionalno prevajanje spletnih strani iz japonskega v češki jezik, kar pomeni, da poleg prevajanja izvajamo tudi optimiziranje spletne strani za spletno iskanje, kar ima za cilj, da se poboljša njen položaj na spletu. Na ta način imajo stranke večkratno korist od te storitve, poleg spletnih strani pa prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi spletne kataloge oziroma vse vrste programov in aplikacij ter spletne prodajalne.

Prevajamo tudi knjige oziroma revije in časopisne članke, specializirani pa smo tudi za storitev tolmačenja v navedeni jezikovni kombinaciji. Tako prevajalci in sodni tolmači na osnovi podatkov o samem dogodku in njegovi organizaciji, ki so nam jih stranke dolžne dostaviti, uporabljajo konsekutivno ali simultano tolmačenje iz japonskega v češki jezik oziroma šepetano tolmačenje. Če se za konkretni dogodek izvaja prav simultano tolmačenje, strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Izvajamo tudi storitev redakcije vseh tistih materialov, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v češki jezik, ki pa niso dovolj kakovostni.

Prevajanje reklamnih zloženk iz japonskega v češki jezik

V skladu z zahtevami strank, lahko iz japonskega v češki jezik prevajamo tudi reklamne zloženke pa tudi letake kot tudi vse ostale materiale, ki so povezani s področjem marketinga. Prevajalci in sodni tolmači med drugim lahko obdelujejo celo vizitke pa tudi brošure, kataloge oziroma PR članke, plakate in ostale vsebine, namenjene reklamiranju. Pri tem spoštujejo vsa pravila obdelave takšnih materialov ter reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin prilagajajo pravilom češkega jezika in na ta način omogočajo potencialnim strankam oziroma kupcem izdelkov ali uporabnikom storitev, ki se reklamirajo, in ki jim je češki jezik materni, da se bolje seznanijo z njimi.

V navedeni jezikovni kombinaciji obdelujemo tudi filme vseh žanrov pa tudi reklamna sporočila oziroma serije ter vse vrste oddaj. Toda to še ni vse, kar se tiče obdelave zvočnih in video materialov, saj poleg njihovega prevajanja iz japonskega v kitajski jezik, stranke pri nas lahko dobijo, tako njihovo sinhronizacijo kot tudi njihovo podnaslavljanje, saj so v naši ekipi strokovnjaki tudi za te storitve.

Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje strokovnega besedila, ali pa želite, da iz japonskega v češki jezik prevajamo besedila, ki bodo predstavljena širši javnosti, ste lahko povsem prepričani, da bodo sodni tolmači in prevajalci ugodili vaši zahtevi in vam v optimalnem roku in to po zagotovo najugodnejših cenah dostavili obdelane materiale. Tema besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v češki jezik, je lahko povezana z absolutno vsemi področji, gradbena industrija, farmacija, izobraževanje, bančništvo in znanost ter ekologija in varstvo okolja oziroma informacijske tehnologije, menedžment pa tudi komunikologija, pravo, marketing ter politika, medicina, izobraževanje, psihologija oziroma filozofija in sociologija, so samo določena področja, s katerimi je lahko povezana tema besedil.

Prevajanje dokumentov iz japonskega v češki jezik in overitev sodnega tolmača

Ne glede na to, za kateri dokument želite prevajanje iz japonskega v češki jezik, lahko ste prepričani, da vas pri nas ne pričakuje samo kakovostna storitev, ampak tudi njihova kompletna obdelava, kar pa pomeni, da boste poleg njihovega prevajanja v navedeni jezikovni kombinaciji dobili tudi overitev sodnega tolmača. Tako bo dokument v celoti pravno veljaven in ga boste lahko uporabljali, kjerkoli je to potrebno.

Poleg dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različnih vrst soglasij, potrdilo in izjav, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in patenti, diplomske naloge in druga) pa tudi osebne dokumente (vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in druga).

Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi navodila za uporabo kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem deklaracije izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in gradbene projekte oziroma zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in spadajo med gradbeno, razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo.

Seveda prevajamo tudi sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, bilance stanja kot tudi uspeha ter fakture oziroma ustanovitvene akte podjetja ter poslovne poročila vseh vrst (letna, revizijska in finančna) in številne druge dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo.

V omenjeni jezikovni kombinaciji prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, prevajalci in sodni tolmači pa iz japonskega v češki jezik prevajajo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi različne vrste certifikatov in licence oziroma pooblastilo za zastopanje kot tudi vse vrste pogodb ter sodne pritožbe, odločitve in sodbe pa tudi tožbe in sklepe.

Cena prevajanja iz japonskega v češki jezik

  • Iz japonskega v češki je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 48 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!