Prevajanje iz japonskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz japonskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko to zahtevajo stranke, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje iz japonskega v srbski jezik. Ta storitev se ne nanaša samo na prevajanje v pisani obliki, ampak tudi na tolmačenje oziroma uporabo konsekutivnega ali simultanega ter šepetanega tolmačenja. V sklopu te storitve vsem zainteresiranim strankam po posebej ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naše stranke lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi redakcijo, ki se izvaja za vse tiste materiale, ki so že prevedeni iz japonskega v srbski jezik, toda niso dovolj kakovostni. Poleg tega lahko prevajamo tudi različne vrste video kot tudi zvočnih vsebin, kar je povezano s prevajanjem dokumentarnih, risanih in igranih oziroma animiranih filmov. Prevajamo tudi informativne oddaje, serije ter zabavne in izobraževalne oddaje oziroma reklamna sporočila. Da bi bila ta storitev bila kompletna, stranke pri nas pričakuje tudi podnaslavljanje kot tudi storitev, ki predvideva sinhronizacijo vseh omenjenih vsebin, za katere poteka prevajanje.

Spletne strani oziroma vse ostale spletne vsebine, kot so katalogi ali prodajalne pa tudi programsko opremo prav tako obdelujemo v omenjeni jezikovni kombinaciji, ponujamo pa vam tudi prevajanje iz japonskega v srbski jezik za besedilne vsebine oziroma materiale s področja marketinga (brošure, katalogi, plakati, reklamni zloženke, vizitke in drugo).


Prevajanje iz japonskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbski v japonski jezik

Lahko pa obdelujemo tudi knjige vseh vrst (učbeniki in književna dela), poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vsebine, tako ilustriranih kot tudi vseh strokovnih revij oziroma časopisne članke.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi dokumente vseh vrst, poleg njihovega prevajanja iz japonskega v srbski jezik stranke pri nas pričakuje tudi storitev njihove overitve z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Glede na dejstvo, da je prevedeni dokument pravno veljaven samo v primeru, če je overjen z žigom sodnega tolmača, tako da je ta storitev natančno opredeljena z zakonom in stranke so nam pri pošiljanju dokumentov, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v srbski jezik, vsekakor dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, saj jih sodni tolmač mora primerjati s prevodi, preden le-te overi.

To pomeni, da jih lahko ali osebno prinesete ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma s kurirsko službo. Vse tiste materiale, ki ne sodijo med dokumente, oziroma za katere ni potrebna overitev, nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti.

Poudarjamo, da imate tudi možnost pošiljanja dokumentov na elektronski naslov, toda samo tedaj, ko vam je njihovo prevajanje iz japonskega v srbski jezik potrebno zelo hitro, saj bomo samo tako lahko ugodili zahtevi, glede na to, da bodo prevajalci in sodni tolmači z njihovo obdelavo lahko začeli v najkrajšem roku po prejemu, toda vi morate potem dostaviti tudi izvirnike na vpogled in to na enega od opisanih načinov. Razume se, da boste pri tem posebej pazili na rok za izdelavo prevoda.

Za določene dokumente zakon določa, da je treba izvesti »nadoveritev« oziroma morajo se opremiti s tako imenovanim Apostille ali haškim žigom, ki ga stranke samostojno dobijo v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu. Da bi maksimalno olajšali celoten postopek in prihranili svoj čas, se morate najprej pozanimati, ali je ta žig potreben tudi za dokumente, za katere zahtevate prevajanje iz japonskega v srbski jezik. Če je potreben, potem morate izvedeti tudi to, na kakšen način poteka overitev s haškim žigom za konkretne dokumente, saj ta overitev običajno poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom. Toda obstajajo tudi dokumenti, ki se najprej overjajo z Apostille žigom in se šele potem poteka prevajanje tako dokumenta kot tudi samega haškega žiga, na koncu pa se takšen dokument overja s strani sodnega tolmača.

Poleg prevajanja vseh osebnih dokumentov, kot so potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu in izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, vozniško, delovno, prometno in druge) prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje obdelavo vseh vrst izjav, potrdil in soglasij. Ko je to potrebno strankam, prevajamo tudi navodila za uporabo, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter gradbene projekte, zatem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vse ostale dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in so del, tako medicinske in gradbene kot tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije.

Poleg njih pa obdelujemo tudi pravne akte oziroma pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste pogodb, zatem pooblastilo za zastopanje in licence kot tudi certifikate, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse vrste sodnih odločb oziroma pritožbe, sklepe, tožbe in sodne odločitve.

V omenjeni jezikovni kombinaciji prav tako obdelujemo vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb, kot so revizijska in letna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi fakture in ustanovitveni akti podjetja ter bilance stanja, zatem statut podjetja in finančna poročila oziroma bilance uspeha in druge dokumente iz te skupine.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo vsebin, ki nam jih dostavijo stranke, jih pošiljamo na njihov naslov ali pa jih pošiljamo po elektronski pošti, kar je izključno namenjeno vsebinam, za katere se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača. Strankam pa ponujamo tudi možnost, da prevedene vsebine osebno prevzamejo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Storitev dostave na naslov ni vračunana v ceno in se zaračunava po ceni, ki jo ponuja kurirska služba.

Prevajanje besedil s področja prava iz japonskega v srbski jezik

V tej kombinaciji jezikov lahko obdelujemo tudi besedila, katerih tema je povezana s področjem pravosodja in prava. Poleg tega so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za prevajanje iz japonskega v srbski jezik za besedila s področja financ oziroma bančništva in ekonomije kot tudi s področja komunikologije, informacijskih tehnologij in menedžmenta oziroma izobraževanja, medicine, marketinga, psihologije in številnih neomenjenih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ven.

Iz japonskega v srbski jezik prav tako prevajamo vse materiale, ki so namenjeni reklamiranju, tako podjetja kot tudi določenih izdelkov ali storitev, kot so reklamne zloženke, katalogi in PR članki oziroma brošure in plakati in to ob ustrezni implementaciji pravil reklamiranja. To pomeni, da sodni tolmači in prevajalci pri tem posebno pozornost namenjajo prenosu reklamnega sporočila iz izvirnih vsebin v prevedene, da bi vsem ljudem, ki uporabljajo srbski, in ki se morajo seznaniti s tistim, kar se reklamira, omogočili, da to storijo na najboljši način.

Ko je to potrebno našim strankam, jim lahko ponudimo tudi prevajanje iz japonskega v srbski jezik za vizitke, obdelujemo pa tudi knjige vseh vrst in poleg učbenikov prevajamo tudi prozna oziroma poetska dela kot tudi beletrijo in romane. V omenjeni jezikovni kombinaciji lahko prevajamo tudi strokovne kot tudi ilustrirane oziroma otroške revije pa tudi časopisne članke.

Storitve simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja iz japonskega v srbski jezik so prav tako storitve, ki jih lahko vsem strankam ponudijo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, poleg tega pa po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V tem primeru, so nas stranke dolžne pravočasno seznaniti z vsem, kar je povezano z dogodkom, za katerega se zahteva tolmačenje iz japonskega v srbski jezik, da bi lahko vrsto tolmačenja prilagodili vrsti dogodka.

Prevajanje serij iz japonskega v srbski jezik

Prevajanje serij iz japonskega v srbski jezik, ki ga stranke lahko dobijo v Prevajalskem centru Akademije Oxford, vključuje tudi njihovo podnaslavljanje, oziroma če tako želijo naše stranke, lahko izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih serij. Poleg tega naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi filme vseh žanrov in vrst, tako dokumentarne in igrane kot tudi risane pa tudi animirane oziroma reklamna sporočila kot tudi oddaje, ne glede na to, ali gre za informativne, zabavne ali celo izobraževalne oziroma ne glede na to, ali bodo predvajane na televiziji in spletu oziroma radijskih postajah, ali na določenem drugem mediju.

Strankam ponujamo tudi prevajanje iz japonskega v srbski jezik, tako za spletne strani kot tudi za programsko opremo (programe in aplikacije) oziroma spletne kataloge in prodajalne ter vse ostale vrste spletnih vsebin. Prevajalci in sodni tolmači, ki obdelujejo te vsebine, pri tem implementirajo tudi vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), s ciljem, da se obdelani spletni materiali še bolje pozicionirajo na spletu.

Storitev korekture oziroma lekture vseh tistih materialov, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v srbski jezik, izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, da bi po opravljeni redakciji, stranke bile popolnoma zadovoljne z obdelanimi materiali.

Prevod certifikatov iz japonskega v srbski jezik

V omenjeni jezikovni kombinaciji prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo vse vrste certifikatov, kar pa pomeni, da najprej izvajajo njihovo prevajanje iz japonskega v srbski jezik in jih zatem tudi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Zahvaljujoč temu, stranka dobi absolutno pravno veljaven dokument, ki se lahko v vsaki situaciji uporablja enako kot tudi katerikoli drugi izvirni in pravno veljavni dokument.

Poleg certifikatov strankam ponujamo tudi prevajanje licenc, pooblastil za zastopanje oziroma različnih vrste pogodb pa tudi pravnega reda Evropske Unije kot tudi sodnih odločb, pritožb in sodb ter tožb, sklepov in odločitev.

Obađujemo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem tako znanosti kot tudi izobraževanja oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. To pomeni, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tako zaključna spričevala osnovne in srednje šole in diplome in dodatke k diplomi kot tudi znanstvena dela oziroma znanstvene patente, zatem prepis ocen, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in samskem stanu in druga).

Sodni tolmači in prevajalec strankam lahko ponudijo tudi prevajanje iz japonskega v srbski jezik za navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem za gradbene projekte, deklaracije izdelkov pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki so del, tako gradbene in medicinske kot tudi tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Iz japonskega v srbski jezik lahko prevajamo tudi osebne dokumente, kot so potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje, prometno in številne druge osebne dokumente, ki jih potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača.

V tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi statute in ustanovitvene akte podjetja kot tudi vse vrste poslovnih poročil, tako finančna kot tudi revizijska oziroma letna pa tudi bilance stanja oziroma uspeha, poslovne odločitve in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe.

Cena prevajanja iz japonskega v srbski jezik

  • Iz japonskega v srbski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!