Prevajanje iz japonskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz japonskega v portugalski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki je potrebno prevajanje iz japonskega v portugalski jezik, ne glede na to, ali gre za dokumente, besedila, spletne strani ali katerekoli druge vsebine, to storitev dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Ker so v naši ekipi številni strokovnjaki za oba jezika, so poleg prevajalcev in sodnih tolmačev tukaj tudi lektorji in korektorji oziroma profesionalni podnaslavljalci in strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo prevedenih vsebin. Tako strankam ponujamo številne storitve, ki poleg prevajanja iz japonskega v portugalski jezik vključujejo tudi lekturo in korekturo oziroma prevajanje zvočnih in video materialov, kot so filmi, reklamna sporočila, serije in oddaje vseh vrst ter njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje.

V navedeni jezikovni kombinaciji smo usposobljeni tudi za profesionalno prevajanje vseh vrst knjig, tako romanov, proze, poezije, beletrijo kot tudi učbenikov. Lahko prevajamo tudi poljudna kot tudi strokovna besedila iz različnih področij oziroma časopisne članke in različne vrste revij.


Prevajanje iz japonskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v japonski jezik

V navedeni kombinaciji jezikov prav tako prevajamo spletne strani in ostale spletne vsebine, kot so programska oprema (programi in aplikacije), katalogu in prodajalne ter materiale s področja marketinga. Ker pa so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, usposobljeni za tolmačenje iz japonskega v portugalski jezik, jih lahko vse zainteresirane stranke angažirajo, in to ne glede na to, ali jim je potrebno simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji in pri tem v ponudbo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar prav tako izvajamo na zahtevo strank.

Vsakomur, ki ima potrebo za tem, prav tako ponujamo tudi prevajanje vseh vrst dokumentov. Prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo njihovo kompletno obdelavo, in poleg prevajanja iz japonskega v portugalski jezik ponujajo tudi overitev, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači, s čimer v relativno kratkem roku in po zagotovo najugodnejših cenah dobite dokument, ki je absolutno pripravljen za uporabo, saj mu prav žig sodnega tolmača daje pravno veljavnost.

Da bi to storitev lahko izvedli na predpisan način, nam morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled, kar lahko storite osebno z dostavo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa nam jih pošljete preko kurirske službe oziroma preko “Pošte Slovenije”, in to s priporočeno pošiljko. Materiale, za katere ni potrebna overitev, kot so besedila, časopisi, knjige in drugi, lahko dostavite tudi po elektronski poti. Njih pa lahko na enak način dobite po koncu obdelave, medtem ko vam obdelane dokumente lahko pošljemo na naslov, ki ga navedete, ali pa jih osebno prevzamete v poslovalnici Akademije Oxford. V primeru, da se odločite za prvo možnost ozirom za dostavo prevedenih dokumentov na naslov, morate imeti na umu, da je to storitev, ki velja za dodatno in jo plačate pri prevzemanju, po ceni, ki je veljavna v kurirski službi, ki vam tudi dostavlja pošiljko.

Z zakonom predpisan postopek zahteva, da je za večino dokumentov povsem dovolj, najprej opraviti prevajanje iz japonskega v portugalski jezik in zatem tudi overitev sodnega tolmača, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni dovolj, ampak jih je treba opremiti tudi s tako imenovanim Apostille žigom, ki je poznan tudi pod imenom haški. Njega stranke samostojno lahko dobijo v pristojnih institucijah, saj v tem primeru sodni tolmači in prevajalci niso pristojni, pa je zato potrebno, da informacije o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v portugalski jezik, dobite na okrožnem sodišču oziroma v službah, ki so pristojne za overitev s haškim žigom. Najbolje je, da izvedete vse potrebne preverbe v zvezi s to vrsto overitve, preden nam dostavite dokumente, saj s tem bistveno olajšate celoten postopek, glede na to, da zakon določan dva načina overitve z Apostille žigom. Določeni dokumenti se najprej overjajo s tem žigom, potem pa potekata prevajanje in overitev sodnega tolmača ali pa najprej poteka prevajanje dokumenta iz japonskega v portugalski jezik, zatem overitev sodnega tolmača in na koncu se dokument opremi s haškim žigom.

Če pa vam je v omenjeni kombinaciji jezikov potrebno prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste soglasij, potrdil in izjav, ne oklevajte, ampak se obrnite na nas, saj so naši prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za zagotavljanje te storitve.

Oni prav tako prevajajo tudi vse osebne pa tudi poslovne dokumente, poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) prevajajo tudi: potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno in prometno dovoljenje oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovna poročila vseh vrst (finančna, revizijska, letna), ustanovitvene akte podjetja, poslovne odločitve, statute podjetja, fakture in ostale osebne oziroma poslovne dokumente.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki so del različnih vrst dokumentacij, kar kar pa je predvsem povezano z gradbenimi projekti, navodili za uporabo in zdravniškimi izvidi ter specifikacijami farmacevtskih izdelkov, laboratorijskimi analizami tehničnih vzorcev oziroma deklaracijaami izdelkov, navodili za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter z dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vsemi ostalimi dokumenti, ki so del, tako medicinske in gradbene kot tudi tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Na zahtevo strank prav tako obdelujemo tudi predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi seminarske naloge pa tudi znanstvena dela in diplomske naloge ter znanstvene patente, iz japonskega v portugalski jezik pa lahko prevajamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma prepis ocen, diplome in dodatke k diplomi ter potrdila o rednem šolanju ali pa potrdila o opravljenih izpitih kot tudi za ostale dokumente s področij znanosti in izobraževanja.

Različne vrste certifikatov in licence oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze, pogodbe, pravni red Evropske Unije kot tudi pooblastilo za zastopanje ter ostale pravne akte, prav tako prevajamo v tej jezikovni kombinaciji in jih jih overjamo žigom sodnega tolmača.

Prevajanje dovoljenj za prebivanje iz japonskega v portugalski jezik

Poleg prevajanja dovoljenj za prebivanje iz japonskega v portugalski jezik, strankam omogočamo tudi njihovo overitev z žigom uradno pooblaščene osebe, kar je v tem primeru zapriseženi sodni tolmač. Kadar prevedeni dokument poseduje tudi ta žig, to pomeni, da je njegova vsebina v celoti enaka izvirnemu dokumentu, in se lahko uporablja v praksi, enako kot katerikoli zakonsko veljavni dokument. Prav iz tega razloga so stranke doložne na vpogled dostaviti izvirni dokument, prav tako pa so se dolžne pravočasno pozanimati na okrožnem sodišču v svojem mestu, ali se za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v portugalski jezik, zahteva tudi dodatna overitev oziroma ali jih je treba opremiti z Apostille žigom.

Poleg dovoljenja za prebivanje, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi ostale vrste dovoljenj, kot so prometno, delovno in vozniško pa tudi osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču oziroma potni list kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi).

Vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem poslovanja oziroma znanosti in izobraževanja pa tudi medicinsko ter gradbeno, tehnične in razpisno dokumentacijo, prav tako najprej prevajamo v omenjeni jezikovni kombinaciji in potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača.

V bistvu prevajalci in sodni tolmači obdelujejo absolutno vse dokumente, poleg diplome in dodatka k diplomi ter zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisa ocen in rezultatov znanstvenih raziskav prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih oziroma potrdila o rednem šolanju kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela in znanstvene patente. Prevajamo tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi deklaracije izdelkov in navodila za uporabo. Na zahtevo strank obdelujemo tudi fakture, certifikate, poslovna poročila in odločitve oziroma licence, pogodbe, pooblastila za zastopanje kot tudi ostale pravne akte.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami in potrebami strank obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma jih najprej prevajajo iz japonskega v portugalski jezik in zatem tudi overjajo v skladu z določbami zakona. Poleg potrdila o samskem stanu in o stalni zaposlitvi lahko v omenjeni jezikovni kombinaciji prevajamo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste potrdil kot tudi soglasij in izjav.

Šepetano tolmačenje iz japonskega v portugalski jezik

Storitev, ki predvideva šepetano tolmačenje iz japonskega v portugalski jezik sodi med specifične storitve, saj obstaja zelo malo strokovnjakov, specializiranih za to vrsto tolmačenja in to prav v tej kombinaciji jezikov.

Poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko izvajajo tako konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v omenjeni kombinaciji, kar je odvisno od zahtev samega dogodka, ki ga stranka organizira in za katerega ji je potrebna ta storitev. Prav tako pri pripravi ponudbe strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko to zahtevajo okoliščine dogodka.

V omenjeni jezikovni kombinaciji lahko obdelamo tudi vse vrste knjig, od romanov in proze preko del poezije in beletrije, pa do učbenikov.

Strankam ponujamo tudi obdelavo materialov s področja marketinga pa tudi revij oziroma časopisnih člankov. Poleg reklamnih zloženke in letakov pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi PR članke, kataloge in plakate pa tudi vizitke in brošure in to ob implementaciji vseh pravil dobrega marketinga. Enostavneje rečeno, oni reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo izvirni materiali, prilagajajo pravilom, ki jih določa portugalski jezik, da bi se izvorni govorci tega jezika seznanili s tistim, kar se reklamira.

Lekturo in korekturo ponujamo vsem strankam, ki že poseduejjo materiale, za katere je izrađen prevajanje iz japonskega v portugalski jezik, ali kojim niso zadovoljni.

Prevajanje animiranih filmov iz japonskega v portugalski jezik

Poleg prevajanja animiranih pa tudi risanih igranih, dokumentarnih in drugih vrst filmov iz japonskega v portugalski jezik, strankam ponujamo tudi storitev njihove finalne obdelave oziroma sinhronizacije kot tudi storitev podnaslavljanja.

Poleg prevajanja filmov obdelujemo tudi reklamna sporočila oziroma informativne in zabavne oddaje ter serije pa tudi otroške in izobraževalne oddaje in to tako tiste, ki se predvajajo na radijskih postajah kot tudi tiste, ki so namenjene predvajanju na televiziji ali spletu.

Reklamne materiale vseh vrst, prav tako obdelujemo na zahtevo svojih strank, poleg prevajanja iz japonskega v portugalski jezik za spletne kataloge in prodajalne, ponujamo tudi obdelavo programske opreme (programov in aplikacij) oziroma spletnih strani. Sodni tolmači in prevajalci v toku obdelave takšnih materialov spoštujejo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj, da se obdelane vsebine čim prej pojavijo v samom vrhu spletnega iskanja.

Besedila, ki so namenjena širši javnosti oziroma tista, ki bodo predstavljena smo strokovnjakom za določeno področje, prav tako prevajamo v navedeni jezikovni kombinaciji. Poleg prevajanja iz japonskega v portugalski jezik za besedila s področja turizma, marketinga ter ekologije in varstva okolja oziroma komunikologije, gradbene industrije in menedžmenta, ponujamo vam tudi obdelavo besedil s področja znanosti in farmacije pa tudi politike, izobraževanja in psihologije, zatem prava in ekonomije ter sociologije in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prav tako želimo poudariti, da imajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v portugalski jezik za besedila katerekoli vrste, tudi možnost dostave vsebin po elektronski pošti, da bi maksimalno pospešili celoten postopek.

Cena prevajanja iz japonskega v portugalski jezik

  • Iz japonskega v portugalski je 51 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 55 EUR po strani

Popusti za Prevajanje iz japonskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!