Prevajanje iz japonskega v danski jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz japonskega v danski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg storitve, ki je povezana s prevajanjem iz japonskega v danski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford svojim strankam ponuja tudi overitev prevedenih dokumentov v tej kombinaciji jezikov pa tudi niz drugih dodatnih storitev.

To pa ni povezano samo s storitvami lekture in korekture za vsebine, ki so že prevedene iz japonskega v danski jezik, toda ne dovolj kakovostno, ampak tudi s tolmačenjem v omenjeni kombinaciji. Naše stranke lahko angažirajo tudi strokovnjake, ki izvajajo storitve tolmačenja iz japonskega v danski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa lahko izvajajo simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje, vse to v odvisnosti od tega, kakšne so zahteve samega dogodka, za katerega se zahteva ta storitev. Še ena v nizu prednosti za naše stranke je tudi ta, da jim lahko po izjemno ugodnih cenah ponudimo najem opreme za simultano tolmačenje izjemne kakovosti.

Dodatna storitev, ki jo prav tako zagotavljajo naši strokovnjaki, je povezana z obdelavo zvočnih in video vsebin, saj poleg njihovega prevajanja iz japonskega v danski jezik, ki ga izvajajo sodni tolmači in prevajalci, ponujamo tudi storitev podnaslavljanja, za katero so zadolženi profesionalni podnaslavljalci oziroma sinhronizacijo. Prav tako kakovostno in profesionalno prevajamo tudi spletne vsebine, tako spletne strani kot tudi aplikacije, spletne kataloge in spletne prodajalne pa tudi programe in druga oziroma besedila katerekoli dolžine in tematike in zatem tudi reklamne materiale (PR članki, zloženke, brošure, katalogi, plakati, vizitke in drugo).


Prevajanje iz japonskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v japonski jezik

Stranke pri nas dobijo tudi obdelavo književnih del oziroma učbenikov, v omenjeni jezični kombinaciji pa lahko prevajamo tudi ilustrirane revije oziroma časopisne članke in ostale vrste revij.

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo dokumentov, ki ne vključuje samo njihovega prevajanja iz japonskega v danski jezik, ampak tudi storitev overitve, ki jo izvajajo sodni tolmači. Tako prevajajo pravni red Evropske Unije in različne vrste pogodb, sodne odločbe pa tudi pritožbe in tožbe oziroma pooblastila za zastopanje kot tudi sodne odločitve in sklepe. Lahko pa obdelujemo tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdila o rednem šolanju kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepisi ocen, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvene patente, diplomske naloge in seminarske naloge, znanstvena dela in druge).

Prav tako prevajajo tudi potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem osebno izkaznico in potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in vse vrste dovoljenj (delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje, prometno), pa tudi dokumente, ki so del, tako poslovne in medicinske kot tudi gradbene in tehnične oziroma razpisno (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, fakture, bilance uspeha in stanja, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, zdravniški izvidi, poslovne odločitve, specifikacije farmacevtskih izdelkov, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statuti in ustanovitveni akti podjetja in druga) in jih potem tudi overjajo z žigom sodnega tolmača.

Če vam je potrebno prevajanje iz japonskega v danski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste izjav in soglasij ali potrdil, lahko pričakujete, da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford izvajajo tudi to storitev. Da bi bila le-ta izvedena v skladu s pravili, nam morate na vpogled dostaviti tudi izvirnike, kar lahko storite osebno, če vam tako najbolj ustreza ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Vse ostale vsebine, za katere ne potrebna overitev z žigom sodnega tolmača, lahko dostavite tudi na elektronski naslov, čeprav lahko tudi dokumente lahko pošljete po elektronski poti, toda samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje potrebno zelo hitro. Tedaj ste prav tako dožni, da takoj zatem dostavite tudi izvirnike na vpogled in to na enega od opisanih načinov.

Potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo s svojim delom, vam prevedene vsebine lahko pošljemo na elektronski naslov, kar pa se nanaša samo na tiste, za katere se ne izvaja overitev, dokumente lahko prevzamete osebno ali pa vam jih lahko pošljemo na določen naslov. Ker to storitev izvaja pooblaščena kurirska služba, s katero sodelujemo, se zaračunava ločeno od osnovne storitve, in to po ceni, ki velja v konkretni kurirski službi. Plačilo te storitve stranke izvajajo samostojno, in to pri prevzemanju poslanih dokumentov.

Ker se postopek obdelave dokumentov razlikuje, obstaja tudi možnost potrebe za dodatno overitvijo, ki pa je ne izvajajo naši strokovnjaki. Overitev z Apostille žigom (haški žig) poteka samo za dokumente, ki jih določa zakon in glede na to, da je ne izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači, se morate sami pozanimati, ali je obvezna tudi za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje se japonskega v danski jezik. Vse potrebne informacije dobite na okrožnem sodišču oziroma v službi, ki je zadolžena za overitev z Apostille žigom. Pri tem morate vprašati tudi to, v katerem trenutku v toku postopka obdelave dokumenta le-ta poteka, saj je dobro poznano, da zakon določa različne načine overitve, vse v odvisnosti od vrste dokumenta. Tako se določeni najprej overijo s tem žigom, potem pa poteka prevajanje in overitev s strani sodnega tolmača za ta dokument, za nekatere pa najprej poteka prevajanje in zatem overitev sodnega tolmača in šele potem se tako obdelani dokumenti opremijo z Apostille žigom.

Prevajanje učbenikov iz japonskega v danski jezik

Prevajanje učbenikov iz japonskega v danski jezik je samo ena v nizu storitev, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Akademije Oxford. Prav tako pa obdelujejo tudi književna dela oziroma prozo in poezijo pa tudi romane, beletrijo in druge kot tudi vse vrste spletnih materialov oziroma programe, spletne strani pa tudi spletne kataloge, zatem aplikacije ter spletne prodajalne.

Prav tako strankam ponujamo tudi obdelavo ilustriranih kot tudi strokovnih revij pa tudi časopisnih člankov. Pripravljeni smo izvesti tudi redakcijo materialov, ko je to potrebno, ta storitev pa je povezana z obdelavo vsebin, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v danski jezik, ki pa niso usklajeni s pravili, ki jih nalaga prevajalska stroka.

V naši ekipi so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej usmerjeni na zagotavljanje storitev tolmačenja v omenjeni jezikovni kombinaciji, tako da v odvisnosti od vrste dogodka, ki se organizira in za katerega se zahteva tolmačenje iz japonskega v danski jezik, izvajajo simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje, vse v skladu z zahtevami samega dogodka. V toku priprave ponudbe, če se uporablja prav ta vrsta tolmačenja, strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje igranih filmov iz japonskega v danski jezik

Storitev, ki je povezana s prevajanjem igranih filmov iz japonskega v danski jezik, vključuje njihovo podnaslavljanje, oziroma če stranke tako zahtevajo, lahko izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo.

Poleg igranih filmov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumentarne oziroma risane in animirane filme kot tudi ostale vrste zvočnih in video materialov. To pa vključuje prevajanje iz japonskega v danski jezik za serije in reklamna sporočila ter zabavne, izobraževalne, otroške in informativne oddaje.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje v omenjeni jezikovni kombinaciji za tiste vsebine, ki so namenjene reklamiranju, tako izdelkov in storitev kot tudi poslovanja samega podjetja. Poleg vizitk, brošur in plakatov prevajamo tudi reklamne zloženke oziroma letake zatem kataloge, plakate in druge reklamne vsebine. Prevajalci in sodni tolmači imajo več kot dovolj izkušenj, tako da sporočilo, ki ga vsebujejo izvirni materiali, v celoti prilagodijo duhu danskega jezika, da bi potencialnim strankam, ki ga uporabljajo, omogočili, da se najprej seznanijo s tistim, kar se reklamira in zatem tudi, da začnejo kupovati konkretni izdelek oziroma uporabljati navedeno storitev.

V navedeni jezikovni kombinaciji po potrebi prav tako obdelujemo tudi strokovne pa tudi poljudne besedilne vsebine. Prevajalci in sodni tolmači lahko iz japonskega v danski jezik prevajajo besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od omenjenih področij: psihologija, turizem, finance, ekonomija, znanost, bančništvo, pravo, farmacija, izobraževanje, ekologija in varstvo okolja, politika, marketing, filozofija, komunikologija, gradbena industrija, marketing, informacijske tehnologije, menedžment, medicina in številne druge znanstvene discipline.

Prevajanje potnega lista iz japonskega v danski jezik

Stranke, ki potrebujejo prevajanje potnega lista iz japonskega v danski jezik, morajo vedeti tudi to, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ne pričakuje samo njihovo prevajanje, ampak tudi storitev overitve prevoda, kar pa predstavlja maksimalno prihranek časa oziroma denarja, saj na enem mestu dobijo kompletno obdelavo potnega lista, tako da ga lahko uporabljajo, kjerkoli je to potrebno.

Prav tako prevajamo tudi osebno izkaznico oziroma dovoljenje za prebivanje pa tudi delovno dovoljenje, zatem potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potrdilo o stalnem prebivališču ter prometno oziroma vozniško dovoljenje in številne druge osebne dokumente.

Ko je to potrebno, v omenjeni jezikovni kombinaciji prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastilo za zastopanje kot tudi vse vrste certifikatov, zatem sklepe o razvezi zakonske zveze, pogodbe ter sodne pritožbe in odločitve oziroma licence kot tudi sodne odločbe, sklepe in tožbe ter vse pravne akte.

Prevajamo tudi poslovno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, oziroma različne vrste izjav potrdil in soglasij (potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in druge).

V omenjeni jezikovni kombinaciji prav tako obdelujemo rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente oziroma znanstvena dela pa tudi dokumente s področja izobraževanja, kot so diplome in dodatki k diplomi, diplomske in seminarske naloge ter potrdila o opravljenih izpitih oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi prepis ocen, predmetniki in programi fakultet in ostali osebni dokumenti.

Prevajanje televizijskih oddaj iz japonskega v danski jezik

Cena prevajanja iz japonskega v danski jezik

  • Iz japonskega v danski je 36 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!