Prevajanje iz japonskega v grški jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz japonskega v grški jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če sodite med stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v grški jezik, vam ni več treba iskati, saj je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford, ki vsem zainteresiranim strankam ponuja tudi to storitev in to za vse vrste vsebin.

Tako poleg prevajanja vseh vrst dokumentov in dokumentacij stranke lahko dobijo tudi obdelavo ostalih vsebin, tako učbenikov in časopisnih člankov ter književnih del kot tudi spletnih strani oziroma ostalih materialov s področja spleta (aplikacije, spletni katalogi, programi, spletne prodajalne in druge). Prevajalci in sodni tolmači, ki sodelujejo pri obdelavi spletnih vsebin, v toku tega procesa izvajajo tudi njihovo optimizacijo za spletne iskalnike, s čimer jim omogočajo, da maksimalno poboljšajo svoje mesto na spletu, kar bo zagotovo imelo zelo pozitiven učinek tudi na poslovanje podjetja, ki lastnik spletne strani ali druge spletne vsebine.

Pri nas lahko dobite tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, toda ne dovolj kakovostno, tako da je treba opraviti lekturo in korekturo, da bi se prevedeni materiali prilagodili duhu grškega jezika.


Prevajanje iz japonskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v japonski jezik

Sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi reklamne zloženke oziroma PR članke, kataloge in vizitke kot tudi plakate, brošure in ostale marketinške materiale, pri čemer maksimalno spoštujejo vsa pravila dobrega marketinga, da bi reklamno sporočilo iz njih prilagodili ciljanemu jeziku in s samim tem vsem tistim strankam, ki jim je grški materni jezik, omogočili, da se na pravi način seznanijo s tistim, kar se reklamira, ne glede na to, ali gre za reklamiranje poslovanja določenega podjetja ali pa določenega izdelka oziroma storitve.

Na zahtevo strank prav tako obdelujemo poljudna in strokovna besedila različne tematike oziroma dolžine in kompleksnosti. Iz japonskega v grški jezik prevajamo, tako besedila s področja turizma in marketinga kot tudi tista, ki so povezana z medicino, izobraževanjem, farmacijo in znanostjo pa tudi z menedžmentom in komunikologijo ter turizmom, gradbeno industrijo, politiko pa tudi ekonomijo oziroma s področji prava, gradbene industrije ter spleta in številnih drugih znanstvenih disciplin.

V primeru, da imate potrebo za obdelavo določene vrste video pa tudi zvočnih vsebin, so tukaj naši sodni tolmači in prevajalci, ki jih najprej prevajajo iz japonskega v grški jezik, po koncu obdelave serij, reklamnih sporočil, filmov in oddaj, pa delo prevzemajo profesionalci, zadolženi za njihovo podnaslavljanje kot tudi za njihovo sinhronizacijo. Tako boste v optimalnem roku dobili kompletno obdelane video oziroma zvočne materiale, ki jih lahko prikazujete, kjerkoli želite.

Obdelava dokumentov prav tako sodi med storitve, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Le-ta ne vključuje samo njihovega prevajanja iz japonskega v grški jezik, ampak tudi overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači. Da da bi sodni tolmač svoje delo lahko opravil v skladu z zakonom, ste nam dolžni pri pošiljanju dokumentov dostaviti tudi izvirnike, pa pa bodo uporabljeni samo na vpogled, saj sodni tolmač primerja prevedene in izvirne vsebine, da bi se prepričal, da med njimi ne obstaja razlika, saj se samo tako prevedeni materiali lahko overijo.

Ko dobite dokument, ki ni samo preveden v tej kombinaciji jezikov, ampak tudi overjen z žigom sodnega tolmača, ste pravzaprav dobili dokument, ki ga lahko predate vsaki pristojni službi, ko obstaja potreba za tem, saj je le-ta pravno absolutno veljaven.

Čeprav je to najpogosteje dovolj, kar zadeva obdelavo večine dokumentov, v praksi obstajajo tudi tisti, ki jih je treba opremiti tudi s haškim oziroma Apostille žigom, za kar pa niso pristojni naši strokovnjaki. Prav iz tega razloga je splošno priporočilo, da stranka samostojno pridobi podatke o overitvi z Apostille žigom za dokumente, za katere zahteva prevajanje iz japonskega v grški jezik, in se pozanima v katerem trenutku procesa obdelave poteka overitev s tem žigom. Gre za to, da overitev s haškim žigom včasih poteka na samem začetku obdelave dokumentov, pa se potem izvajata njihovo prevajanje in overitev, pri drugih pa poteka šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom. Da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa pa tudi denarja, vam priporočamo, da te informacije poiščete v okviru okrožnih sodišč v svojem mestu, saj bo s tem celoten postopek obdelave dokumentov precej olajšan.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo absolutno vse vrste dokumentov ali dokumentacije, za katere zahtevate prevajanje iz japonskega v grški jezik. To pa se nanaša predvsem na potni list, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje oziroma ostale osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, in ostala). Prav tako lahko obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjem prava oziroma sodstva, kot so pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje pa tudi različne vrste pogodb ter certifikatov kot tudi licence in tudi sodne odločbe, odločitve, pritožbe, sklepe in tožbe kot tudi vse ostale pravne akte.

Na zahtevo strank iz japonskega v grški jezik prevajamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen oziroma znanstvena dela in znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih, diplomske naloge pa tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma seminarske naloge in ostale dokumente s področij znanosti in izobraževanja.

Poleg tega pa prevajamo tudi vse vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o samskem stanu in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga) kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse ostale dokumente, ki jih nismo omenili in so del gradbene, razpisne, tehnične in medicinske dokumentacije.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetnika kot tudi podjetja, iz japonskega v grški jezik pa prevajajo in zatem tudi overjajo finančna poročila, poslovne odločitve in bilance stanja kot tudi revizijska in letna poročila, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb oziroma bilance uspeha, fakture in ustanovitvene akte podjetja kot tudi statute podjetja in za vse ostale poslovne dokumente.

Prevajanje statuta podjetja iz japonskega v grški jezik

Strankam ponujamo tudi prevajanje statuta podjetja iz japonskega v grški jezik kot tudi obdelavo ostalih poslovnih dokumentov, kar pa je predvsem povezano s fakturami, revizijskimi poročili in ustanovitvenimi akti podjetja oziroma finančna poročila, poslovne odločitve in sklepe o ustanovitvi pravnih oseb ter bilance uspeha in stanja in ostale dokumente iz te skupine.

Vse ostale dokumente, tako osebne (potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in druge osebne dokumente) kot tudi vse dokumente, ki so del, tako medicinske, razpisne in gradbene kot tudi tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniški izvidi, navodila za uporabo, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, deklaracije izdelkov in druga).

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko to zahteva situacija, kar vključuje predvsem obdelavo vseh vrst izjav, soglasij in potrdil oziroma potrdila o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o stanju računa v banki oziroma soglasja za zastopanje kot tudi potrdila o rednih dohodkih in ostalih osebnih dokumentov.

Poleg tega pa obdelujemo tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma diplome in dodatke k diplomi, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi potrdila o rednem šolanju in po potrebi tudi vse vrste del in nalog (znanstvena, seminarske in diplomske) oziroma znanstvene patente.

V primeru, da vam je potrebno prevajanje za japonskega v grški jezik za katerikoli pravni akt, ste lahko prepričani, da prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo maksimalno kakovostno in profesionalno. Tako na primer poleg pravnega reda Evropske Unije prevajamo tudi vse vrste licenc in pogodb oziroma sodne odločbe kot tudi pritožbe pa tudi odločitve, sklepe in tožbe in ostale neomenjene pravne akte.

Poudarjamo tudi to, da stranke pri nas ne dobijo samo prevajanja iz japonskega v grški jezik za vse vrste dokumentov, ampak tudi njihovo overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači. Prav iz tega razloga morajo na vpogled dostaviti izvirnike, prav tako pa so se dolžni pozanimati na okrožnem sodišču, ali je treba za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v grški jezik, opraviti tudi posebno vrsto overitve, oziroma jih overiti z Apostille (haškim) žigom, saj prevajalci in sodni tolmači v tem primeru niso pristojni.

Prevajanje knjig iz japonskega v grški jezik

V tej kombinaciji jezikov lahko prevajamo tako književna dela kot tudi učbenike vseh vrst, vsem zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi prevajanje iz japonskega v grški jezik za ilustrirane kot tudi strokovne oziroma otroške revije in vse druge vrste kot tudi za časopisne članke.

Poleg tega so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej usposobljeni za zagotavljanje storitev tolmačenja v omenjeni kombinaciji. Od strank pa se zahteva, da dostavijo vse potrebne podatke o dogodku, za katerega jim je potrebno tolmačenje iz japonskega v grški jezik in na podlagi informacij o številu udeležencev, podatkov o prostoru, v katerem bo potekal, oziroma o njegovem trajanju in sami organizaciji, se bodo naši strokovnjaki odločili, ali bo izvedeno simultano oziroma konsekutivno ali pa šepetano tolmačenje. Ko pa to zahteva sam dogodek, vam lahko po zelo ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci pa lahko obdelujejo vse spletne vsebine, kar je predvsem povezano s prevajanjem iz japonskega v grški jezik za spletne strani, čeprav lahko obdelujejo tudi programsko opremo (vse vrste programov in aplikacij), zatem spletne kataloge kot tudi vsebino spletnih prodajaln. Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači pri tem pazijo na optimizacijo prevedenih vsebin ozirom njihovemu prilagajanju spletnemu iskanju, da bi se le-te čim prej pojavile med prvimi rezultati iskanja na spletu.

Prevajanje reklamnih zloženk iz japonskega v grški jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford iz japonskega v grški jezik v relativno kratkem roku prevajajo tudi reklamne zloženke pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem marketinga (vizitke, brošure, PR članki, katalogi in drugo). Pri tem sporočilo iz izvirnih vsebin v celoti prilagajajo duhu grškega jezika in na ta način vsem potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov, ki se reklamirajo, omogočajo, da se z njimi seznanijo na najboljši možni način.

Specializirani smo tudi za storitve lekture kot tudi za zagotavljanje storitve korekture, ki jo prepuščamo strokovnjakom (oziroma profesionalnim korektorjem in lektorjem) v naši ekipi, ki lahko izvajajo vse potrebne popravke na materialih, za katere že obstajajo prevodi za japonskega v grški jezik, ki pa niso dovolj kakovostni.

Ko je to potrebno, lahko prevajamo tudi igrane oziroma vseh ostale filme, tako dokumentarne ter risane in animirane kot tudi različne vrste zvočnih in video vsebin, kar vključuje predvsem obdelavo serij, reklamnih sporočil in vseh vrst oddaj, ne glede na to, ali gre za vsebine, ki bodo predvajanje v kinematografih, na radijskih postajah, televiziji ali spletu oziroma kateremkoli drugem mediju. Lahko ste prepričani, da boste več kot zadovoljni s storitvijo, ki jo ponujajo naši prevajalci in sodni tolmači pa tudi ostali strokovnjaki in to poudarjamo zato, ker vas v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg prevajanja iz japonskega v grški jezik za omenjene vsebine pričakuje tudi storitev njihove sinhronizacije kot tudi podnaslavljanje, da bi dobili kompletno obdelane zvočne in video materiale.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi strokovne ter poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike in izvajajo njihovo profesionalno prevajanje iz japonskega v grški jezik. Poleg tistih, katerih tema je povezana s segmentom filozofije in komunikologije oziroma turizma, politike, bančništva in financ, naši strokovnjaki obdelujejo tudi besedila s področja medicine in gradbene industrije oziroma informacijskih tehnologij pa tudi znanosti, bančništva, menedžmenta in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz japonskega v grški jezik

  • Iz japonskega v grški je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!