Prevajanje iz japonskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz japonskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva prevajanje iz japonskega v slovenski jezik, čeprav se v praksi ne zahteva tako pogosto kot prevajanje iz določenih nekih drugih jezikov, toda Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi te storitve in to predvsem zato, ker so v naši ekipi, poleg ostalih strokovnjakov, tudi prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik.

Poleg vseh dokumentov in različnih vrst dokumentacij (gradbene, razpisne, medicinske) iz japonskega v slovenski jezik prevajamo tudi časopisne članke, vsebine učbenikov in književna dela, tako poezije in proze kot tudi beletrije in romanov. Na vašo zahtevo prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli področjem, tako tista, ki so povezana z znanostjo, medicino, filozofijo, menedžmentom in politiko kot tudi tista, katerih tema je povezana z: komunikologijo, sociologijo, ekonomijo, pravom, psihologijo, farmacijo, gradbeno industrijo, bančništvom, financami, informacijskimi tehnologijami in številnimi drugimi vejami naravoslovnih in družbenih ved.

Iz japonskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi vse vrste video in zvočnih materialov, kot so zabavne, informativne, izobraževalne in otroške oddaje, reklamna sporočila, serije ter animirani, igrani, risani in dokumentarni filmi. Poleg storitve prevajanja izvajamo tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo prevedenih vsebin, tako da stranke dobijo video in zvočne materiale, ki so takoj pripravljeni za nadaljnje plasiranje na tržišču.


Prevajanje iz japonskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v japonski jezik

Naši prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za prevajanje različnih spletnih vsebin iz japonskega v slovenski jezik, s tem pa mislimo predvsem na spletne strani, spletne prodajalne in kataloge, čeprav na vašo zahtevo prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije). Glede na to, da se s tem delom ukvarjajo že vrsto let, so izpopolnili tudi to vrsto prevajanja, tako da posebno pozornost namenjajo implementaciji vseh pravil SEO (Searsh Engine Optimisation), s čimer so spletne vsebine precej bolj vidne za spletne iskalnike, kar se v veliki meri odraža tudi na na poboljšanje kakovosti poslovanja posameznika ali podjetja, ki je lastnik spletne strani.

Na spisku storitev, ki jih ponujajo naši strokovnjaki je tudi prevajanje vrst dokumentov, tako osebnih in poslovnih kot tudi tistih, ki so specifični oziroma se v različnih situacijah predajajo pristojnim službam. Moramo omeniti tudi dokumente s področja izobraževanja pa tudi razpisno, gradbeno in medicinsko dokumentacijo, ki jih prav tako prevajamo iz japonskega v slovenski jezik. To storitve s ponosom poudarjamo predvsem zaradi tega, ker stranke na enem mestu dobijo kompletno obdelavo te vrste materialov, saj so v naši ekipi poleg prevajalcev tudi sodni tolmači, ki so pooblaščeni za izvajanje overitve prevedenih dokumentov. Na ta način stranke dobijo material, ki ga lahko nemoteno uporabljajo, saj ima prevedeni dokument, ki je overjen z žigom sodnega tolmača, v pravnem pogledu enako veljavnost kot izvirni dokument.

Edino, kar lahko vpliva na postopek prevajanja in overitve dokumentov in ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov, je overitev s haškim Apostille žigom, za katero so izključno pristojni določeni sodni organi naše države, ker samo tam lahko dobite pomembne informacije in opravite overitev te vrste. Da ne bo pomote, Apostille žig vključuje tudi prevajanje in overitev sodnega tolmača, pri čemer se ne zahteva za vse dokumente, toda za tiste, za katere se, ima lahko različno obliko. V praksi se najpogosteje srečujeta dve vrsti overitve. Ena od njih predvideva, da najprej poteka prevajanje dokumenta in overitev sodnega tolmača, pa se dokument potem odnese na pristojno sodišče, kjer poteka overitev z Apostille žigom, medtem ko v drugem primeru najprej poteka overitev s haškim žigom na sodišču, potem pa se dokument in žig skupaj prevajata, na koncu pa sodni tolmač tako obdelan dokument overi s svojim žigom.

Zelo pomembno je poudariti tudi to, da so stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz japonskega v slovenski jezik, dolžne dostaviti tudi izvirnike na vpogled, saj jih mora sodni tolmač najprej primerjati s prevodi, da bi se prepričal o tem, da so enaki. Če ugotovi, da med njimi obstajajo razlike, strankam priporoči redakcijo vsebin, ki jo prav tako lahko dobijo v poslovalnici Akademije Oxford. Samo prevedene dokumente, ki so popolnoma enaki izvirnikom, se overjajo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Ker pa je treba dostaviti tudi izvirnike na vpogled, se način pošiljanja dokumentov razlikuje od pošiljanja ostalih vrst materialov na prevajanje. Medtem ko tiste vsebine, za katere se ne izvaja overitev, lahko pošljete tudi na elektronski naslov, dokumente pa lahko pošljete izključno s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, ki jo izberete, lahko pa jih tudi osebno dostavite v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Po drugi strani pa obdelane dokumente lahko prav tako prevzamete osebno oziroma zahtevate, da vam jih pošljemo na želeni naslov. V primeru, da se odločite za pošiljanje dokumentov na naslov, morate imeti na umu, da to storitev izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo in ta storitev ni vračunana v ceno prevajanja in overitve, tako da se zaračunava pri prevzemanju, po veljavnem ceniku kurirske službe v tem trenutku.

Samo v primeru, ko vam je prevajanje dokumentov potrebno v posebej kratkem roku, imate možnost, da jih najprej dostavite skenirane na elektronski naslov, toda v vsakem primeru ste nam dolžni naknadno dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Poleg prevajanja osebne izkaznice, potnega lista in potrdila o državljanstvu iz japonskega v slovenski jezik prevajamo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi vse vrste dovoljenj, od vozniškega preko prometnega pa do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo, kot so poslovne pogodbe, odločitve in fakture ter certifikate in licence. Prav tako prevajamo in overjamo tudi: statut podjetja, bilance stanja in uspeha, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, poslovna letna poročila in vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja.

Prevajamo tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdila o samskem stanu, potrdil o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o stanju računa v banki, soglasja za zastopanje, potrdila o višini dohodkov, potrdila o nekaznovanosti in vse druge vrste soglasij izjav in potrdil.

Poleg tega iz japonskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge kot tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so posebej povezani s področjem izobraževanja. Med ostalimi dokumenti naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi naslednje: diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in številne druge.

Vsakdo, ki ima potrebo za tem, lahko angažira naše strokovnjake za storitev tolmačenja iz japonskega v slovenski jezik, in to tako za konsekutivno kot tudi za simultano in šepetano tolmačenje. Poleg tega na vašo zahtevo pod odličnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje diplome in dodatka diplomi iz japonskega v slovenski jezik

Iz japonskega v slovenski jezik ne prevajamo samo diplome in dodatka k diplomi, ampak tudi vse ostale dokumente, ki so povezani z izobraževanjem, kot so: potrdilo o opravljenih izpitih, prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, naši prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi vse osebne oziroma poslovne dokumente ter dokumente, ki se v skladu s potrebami predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Osebna izkaznica, delovno dovoljenje, vozniško in prometno dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford obdeluje v skladu z zahtevami strank. Iz japonskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi: potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter potrdilo o državljanstvu in vse ostale osebne dokumente.

Čeprav prevajamo praktično vse poslovne dokumente, posebej omenjamo samo tiste, za katere nam stranke tudi najpogosteje zahtevajo prevajanje iz japonskega v slovenski jezik: sklep o ustanovitvi pravne osebe, certifikati, licence, fakture, poslovne odločitve in pogodbe, bilance uspeha in stanja, statuti in ustanovitveni akti podjetja ter letna, poslovna in revizijska poročila.

Poleg vsega navedenega, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse pravne akte, kot so pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze in vse ostale sodne odločbe, pritožbe in tožbe.

Posebej poudarjamo, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje katerekoli vrste dokumentov iz japonskega v slovenski jezik, v poslovalnici Akademije Oxford lahko dobi njihovo kompletno obdelavo, kar pomeni, da poleg prevajanja, izvajamo tudi storitev overitve prevedenih dokumentov, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač. Tako stranka dobi dokument, ki je v celoti enak izvirniku.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz japonskega v slovenski jezik

V skladu s potrebami strank prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo, iz japonskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Poleg dokumentov o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov prevajamo tudi gradbene projekte, navodila za uporabo pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem farmacije, medicine in gradbene industrije.

Poleg tega iz japonskega v slovenski jezik prevajamo tudi knjige oziroma književna dela in učbenike. Glede na to, da so naši prevajalci in sodni tolmači izjemno izkušeni in ne posedujejo samo visoke strokovne usposobljenosti, ampak tudi široko splošno izobrazbo, pa na vašo zahtevo lahko obdelujejo tudi romane in prozna dela pa tudi beletrijo in dela poezije kot tudi časopisne članke ter vsebino vseh vrst revij, tako specializiranih oziroma znanstvenih kot tudi ilustriranih in otroških.

Prevajanje vsebin spletnih prodajaln iz japonskega v slovenski jezik

Iz japonskega v slovenski jezik prevajamo tudi vsebino spletnih prodajaln, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost ter spletne strani, spletne kataloge in programsko opremo (programe in aplikacije).

Glede na pomembnost implementacije pravil dobre optimizacije v toku procesa prevajanja spletnih vsebin, je povsem jasno, zakaj prevajalci in sodni tolmači, ki sodelujejo pri obdelavi takšnih materialov, posebno pozornost namenjajo prav implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation). Zahvaljujoč temu bo vsaka stranka kmalu spoznala vse prednosti takšnega načina prevajanja, saj se bo položaj njegove spletne strani v iskalnikih v relativno kratkem časovnem obdobju precej poboljšal.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga. V kratkih rokih tako prevajamo vizitke, plakate, brošure ter reklamne letake in zloženke, če obstaja potreba za tem pa iz japonskega v slovenski jezik prevajamo tudi PR članke ter vsebino katalogov, tako izdelkov kot tudi storitev.

Morate imeti na umu, da je za prevajanje reklamnih materialov zelo pomembno angažirati strokovnjake, ki imajo dovolj izkušenj in znajo na pravni način prevesti tudi reklamno sporočilo, ki je pogosto skrito v njih in to v duhu ciljanega jezika, kar naši prevajalci in sodni tolmači zagotovo znajo. Glede na to, da obdelavi reklamnih materialov posvečajo posebno pozornost, pri čemer še posebej pazijo na njihovo prevajanje v duhu slovenskega jezika, bo vsak izdelek ali storitev, ki se tako reklamirajo, zelo hitro našel pot do novih kupcev oziroma uporabnikov.

Prevajanje serija iz japonskega v slovenski jezik

Ne glede na to, za katero vrsto japonske serije gre, naši prevajalci in sodni tolmači jo bodo v optimalnem roku prevedli v naš jezik in vam omogočili tudi storitev njene sinhronizacije ali podnaslavljanja, če želite.

Poleg serij iz japonskega v slovenski jezik prevajamo tudi informativne, otroške in izobraževalne oddaje pa tudi risane filme, reklamna sporočila ter dokumentarne, igrane in animirane filme oziroma vse vrste video ali zvočnih vsebin.

Ker so v naši ekipi tudi profesionalni podnaslavljalci ter skupina umetnikov, ki so specializirani za sinhronizacijo vseh vsebin, ki so prevedene iz japonskega v naš jezik, lahko tudi vaše materiale obdelajo na najboljši možni način, tako da boste v relativno kratkem roku dobili vsebine, ki jih lahko praktično takoj plasirate v kinematografih, na radijskih postajah, spletu ali televiziji oziroma na kateremkoli mediju na katerem želite.

Poleg njih prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na kompleksnost njihove teme oziroma vsebine in ne glede na to, ali gre za daljša ali krajša besedila. V praksi to pomeni, da pri nas lahko dobite prevajanje besedil s področja politike, znanosti, izobraževanja in medicine, iz japonskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi tiste materiale, katerih tema je povezana s področji: marketinga, psihologije, financ, ekonomije, komunikologije, prava, filozofije, bančništva, gradbene industrije, sociologije, farmacije, informacijskih tehnologij, medicine ter vsemi neomenjenimi vejami naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Glede na to, da se za besedila ne zahteva overitev sodnega tolmača, imate možnost, da v veliki meri pospešite celoten postopek prevajanja, saj nam vsebine lahko pošljete v elektronski obliki, mi pa vam prevedene materiale prav tako lahko pošljemo na elektronski naslov.

Simultano tolmačenje iz japonskega v slovenski jezik

Če organizirate kakršenkoli dogodek, na katerem sodelujejo ljudje, ki jim je japonski materni jezik, ali pa ga uporabljajo, vam bo zagotovo potrebna storitev tolmačenja iz japonskega v slovenski jezik, ki jo lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Namreč, v naši ekipi so prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej usmerjeni na zagotavljanje te storitve in imajo za seboj več kot dovolj izkušenj, tako da bodo delo, za katero jih angažirate, opravili profesionalno in natančno. Pri tem bodo zagotovo izpolnili pričakovanja udeležencev dogodka pa tudi vaša pričakovanja, kot njegovega organizatorja.

Da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo, glede na to, da so naši strokovnjaki specializirani za simultano in za konsekutivno pa tudi za šepetano tolmačenje, in da vsaka od navedenih vrst tolmačenja ustreza določeni vrsti dogodka, je zelo pomembno, da nam pravočasno dostavite vse potrebne podatke, ki so povezani s samo organizacijo dogodka. To pomeni, da nam morate najprej dati informacije o značilnostih prostora, v katerem bo potekal pa tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal ter koliko udeležencev se pričakuje in ostale pomembne informacije, na osnovi katerih bomo pripravili ponudbo, s katero boste zagotovo zadovoljni.

Na vašo zahtevo prav tako organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je za dogodek, ki ga organizirate, potrebno izvesti prav to vrsto tolmačenja iz japonskega v slovenski jezik.

Cena prevajanja iz japonskega v slovenski jezik

  • Iz japonskega v slovenski 28 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 32 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!