Prevajanje iz japonskega v makedonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v makedonski jezik

Za spletno prevajanje iz japonskega v makedonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford strankam, ki imajo potrebo za prevajanjem iz japonskega v makedonski jezik, ponuja to storitev, tako v pisani obliki kot tudi tolmačenje.

Kar zadeva tolmačenje v navedeni jezikovni kombinaciji, stranke pri nas lahko angažirajo strokovnjake, ki so specializirani za simultano in konsekutivno kot tudi tiste, ki so specializirani za šepetano tolmačenje iz japonskega v makedonski jezik. Prav tako imajo pri nas tudi možnost za najem opreme za simultano tolmačenje, po ugodnih cenah pa izvajamo tudi obdelavo vseh spletnih vsebin (spletni katalogi, spletne strani, programi, aplikacije, spletne prodajalne in drugo) kot tudi tistih, ki so povezane s področjem (plakati, vizitke, brošure, katalogi, PR članki in drugo).

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi besedila, tako strokovna kot tudi tista, ki so namenjena javnemu predstavljanju pa tudi učbenike oziroma književna dela. Izvajamo pa tudi storitev redakcije za vse tiste materiale, za katere že obstajajo prevodi iz japonskega v makedonski jezik, ki pa ne zadovoljujejo pravil prevajalske stroke. Časopisne članke in ilustrirane pa tudi strokovne oziroma otroške in vse ostale vrste revij, prav tako prevajamo v navedeni kombinaciji jezikov, stranke pa pri nas lahko dobijo tudi kompletno obdelavo filmov pa tudi reklamnih sporočil, oddaj in serij, tako vsebin, ki bodo predvajane na televiziji kot tudi tistih, ki naj bi se predvajale v kinematografih, na radijskih postajah, spletu in drugih medijih. Kompletna storitev v tem primeru vključuje njihovo prevajanje iz japonskega v makedonski jezik in zatem tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi storitev podnaslavljanja.


Prevajanje iz japonskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v japonski jezik

V skladu z zahtevami strank iz japonskega v makedonski jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki jih potem overjajo sodni tolmači v naši ekipi, tako da prevedenim dokumentom ta žig daje pravno veljavnost in s samim tem se lahko neovirano uporabljajo v praksi.

Zakon določa, da so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, saj jih sodni tolmač primerja s prevedenimi vsebinami, da bi ugotovil, ali gre za istovetne materiale, saj jih šele potem, ko se prepriča o tem, sme opremiti s svojim žigom oziroma sme overiti prevedeni dokument. Zato se način pošiljanja dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz japonskega v makedonski jezik, razlikuje glede na vse ostale vsebine, za katere se ne izvaja overitev, saj jih stranke lahko pošljejo po elektronski poti oziroma na elektronski naslov. Poleg možnosti, da dokumente na prevajanje pošljete preko “Pošte Slovenije”, s priporočeno pošiljko oziroma preko kurirske službe, imate tudi možnost, da jih osebno dostavite v našo poslovalnico. Če vam je prevajanje dokumentov potrebno v posebej kratkem roku, jih lahko najprej pošljete po elektronski pošti, toda potem pa nam vsekakor morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled, pri čemer izberete način, ki je hkrati tudi najhitrejši, saj tako prevajalci in sodni tolmači lahko ugodijo zahtevi za nujnim prevajanjem.

Obdelane vsebine se lahko prevzamejo osebno v poslovalnici Akademije Oxford. Prav tako pa imate možnost, da prevedene vsebine dobite na elektronski naslov, toda samo v primeru vsebin, za katere se ne izvaja overitev oziroma jih kurirska služba dostavi na določen naslov. Ta storitev se zaračunava po veljavnem ceniku v tej kurirski službi, stranke pa so jo dolžne plačati pri prevzemanju.

Poleg prevajanja iz japonskega v makedonski jezik za vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije, pogodbe, sodne odločbe, licence, pritožbe in tožbe, certifikati oziroma sodne odločitve in sklepe), prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste soglasij, izjav in potrdil) oziroma vse osebne kot tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem gospodarskih subjektov.

V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani področjema znanosti in izobraževanja, poleg predmetnikov in programov fakultet, diplom in dodatkov k diplomi ter rezultatov znanstvenih raziskav, pa prevajalci in sodni tolmači iz japonskega v makedonski jezik prevajajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, znanstvene patente in dela oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi potrdila o rednem šolanju in ostale osebne dokumente.

Moramo poudariti tudi to, da mora vsaka stranka, ki je potrebno prevajanje iz japonskega v makedonski jezik za absolutno vse vrste dokumentov, na okrožnem sodišču v svojem mestu poiskati vse potrebne podatke o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente. Sicer ta žig nosi tudi naziv haški, potreben pa je samo za dokumente, ki jih določa zakon in vedno poteka na točno določen način. To pomeni, da overitev z Apostille žigom za nekatere dokumente poteka potem, ko m prevajalec in sodni tolmač končata s svojim delom oziroma najprej se dokument overi s haškim žigom in potem se iz japonskega v makedonski jezik prevajata tako dokument kot tudi za haški žig in šele potem poteka overitev s strani sodnega tolmača.

Prevajanje programske opreme iz japonskega v makedonski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje katerekoli aplikacije oziroma programa iz japonskega v makedonski jezik bodo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zagotovo dobile vrhunsko storitev, saj prevajalci in sodni tolmači poleg programske opreme izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln pa tudi spletnih katalogov, ne glede na kompleksnost njihove vsebine. Oni pri tem posebno pozornost posvečajo optimizaciji vseh prevedenih vsebin za spletne iskalnike, tako da imajo stranke večkratno korist od prevajanja, saj se bodo določeni material na ta način še bolje pozicionirali v okviru globalnega iskanja.

Iz japonskega v makedonski jezik prevajamo tudi vse vrste knjig oziroma tako učbenike kot tudi književna dela ter izvajamo redakcijo materialov, za katere stranke že posedujejo prevode iz japonskega v makedonski jezik, ki pa niso strokovno prevedeni.

Prav tako pa vam lahko ponudimo tudi obdelavo strokovnih kot tudi ilustriranih revij oziroma časopisnih člankov.

Sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, lahko izvajajo tudi tolmačenje iz japonskega v makedonski jezik. Da bi bil vrsta tolmačenja prilagojena zahtevam dogodka, nam morate dostaviti vse pomembne podatke o njegovi organizaciji kot tudi o trajanju oziroma številu udeležencev in o prostoru, v katerem naj bi potekal, da bi pripravili ustrezno ponudbo in uporabili simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje. Kot to zahtevajo okoliščine, strankam lahko po zelo ugodnih cenah omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje katalogov storitev in izdelkov iz japonskega v makedonski jezik

Prevodi kataloga, tako izdelkov kot tudi storitev iz japonskega v makedonski jezik prav tako sodijo v področje rada naših strokovnjakov. Naši prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi vse ostale vsebine s področja marketinga, kako plakate in brošure kot tudi PR članke oziroma reklamne letake pa tudi zloženke. Po potrebi strank, lahko prevajamo tudi iz japonskega v makedonski jezik za vizitke in to v posebej kratkem roku.

Specializirani smo tudi za obdelavo različnih tako video kot tudi zvočnih vsebin, poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezikovni kombinaciji, strankam omogočamo tudi podnaslavljanje oziroma, če tako zahtevajo, lahko izvedemo tudi sinhronizacijo vseh prevedenih materialov. Sodni tolmači in prevajalci poleg serij in reklamnih sporočil iz japonskega v makedonski jezik prevajajo tudi informativne oddaje oziroma risane in animirane filme kot tudi zabavne, otroške in izobraževalne oddaje ter igrane in dokumentarne filme.

Na vašo zahtevo v navedeni jezikovni kombinaciji obdelujemo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, pri čemer želimo poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači absolutno usposobljeni za prevajanje iz japonskega v makedonski jezik za katerokoli temo. Ekonomija, farmacija, znanost, politika, bančništvo, pravo, gradbena industrija, komunikologija, medicina, izobraževanje, ekologija in varstvo okolja, menedžment, komunikologija, marketing, filozofija in sociologija so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedilnih vsebin, za katere je strankam potrebno prevajanje iz japonskega v makedonski jezik.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz japonskega v makedonski jezik

V navedeni jezikovni kombinaciji lahko obdelamo tudi delovno dovoljenje pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi vozniško in prometno in strankam poleg njihovega prevajanja iz japonskega v makedonski jezik ponujamo tudi obdelavo sodnega tolmača. To pomeni, da zelo hitro dobijo dokument, ki ga lahko uporabljajo v vsaki situaciji, enako kot vsak drug pravno veljavni dokument.

Prevajamo tudi dokumente, ki so del medicinske dokumentacije, kot so specifikacija farmacevtskih izdelkov in zdravniški izvidi oziroma dokumentacija o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov.

Prav tako lahko iz japonskega v makedonski jezik prevajamo, tako poslovne kot tudi vse dokumente, ki so del razpisne oziroma gradbene in tehnične dokumentacije. Na zahtevo strank iz japonskega v makedonski jezik prevajamo tudi vse osebne dokumente, prevajalci in sodni tolmači pa med drugim obdelujejo tudi: potrdilo o državljanstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi).

Ko je to potrebno, prevajamo tudi znanstvena dela pa tudi patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem znanosti pa tudi tiste, ki so povezani z izobraževanjem (predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge, potrdil o opravljenih izpitih, diplome in dodatke k diplomi in druga).

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pa se nanaša predvsem na različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov in samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in druga). Dokumente, ki so povezani s pravosodnim področjem, kot so tožbe, pogodbe in pritožbe oziroma licence in certifikati ter sodne odločbe in sodbe kot tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila za zastopanje in ostali pravni akti prav tako lahko obdelamo v navedeni kombinaciji jezikov in strankam poleg storitve njihovega prevajanja iz japonskega v makedonski jezik, ponujamo tudi storitev overitve z žigom sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz japonskega v makedonski jezik

  • Iz japonskega v makedonski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!