Prevajanje iz japonskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v turški jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva prevajanje iz japonskega v turški jezik, vse zainteresirane stranke obveščamo, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi ta storitev.

Poleg obdelave različnih pisanih vsebin, strankam ponujamo tudi tolmačenje, kar pomeni, da stranke pri nas lahko angažirajo strokovnjake, ki so med drugim specializirani za simultano in konsekutivno pa tudi za šepetano tolmačenje. V skladu z zahtevami samega dogodka, za katerega je strankam potrebno tolmačenje iz japonskega v turški jezik, lahko organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Stranke pri nas pričakuje tudi obdelava spletnih vsebin oziroma spletnih prodajaln in spletnih strani pa tudi katalogov ter programske opreme (programov in aplikacij) pa tudi knjig, učbenikov oziroma reklamnih materialov (brošure, PR članki, katalogi, zloženke, plakati, vizitke in drugo) oziroma časopisnih člankov in revij različne vsebine.


Prevajanje iz japonskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v japonski jezik

Vse vrste filmov oziroma reklamnih sporočil, serij in oddaj in to tako tiste, ki se predvajajo na televiziji kot tudi radijske vsebine prevajalci in sodni tolmači najprej prevajajo v navedeni jezikovni kombinaciji in zatem izvajajo tudi, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo, v odvisnosti od zahtev strank. Ne glede na temo besedila, za katerega vam je potrebno prevajanje iz japonskega v turški jezik, ga lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno in relativno hitro obdelujejo besedila, katerih tema je povezana s področji turizma in gradbene industrije oziroma komunikologije kot tudi tista, ki so povezana s področji politike, farmacije, znanosti in medicine pa tudi izobraževanja, informacijskih tehnologij ali menedžmenta oziroma ekologije in varstva okolja, kot tudi številnih drugih znanstvenih disciplin. Kar zadeva prevajanje takšnih vsebin, je pomembno poudariti, da je strankam dovoljeno pošiljanje po elektronski pošti in na enak način jih strankam pošiljamo po končani obdelavi, kar predstavlja velik prihranek časa in denarja.

Sodni tolmači in prevajalci so prav tako specializirani za prevajanje iz japonskega v turški jezik za vse vrste dokumentov, kar ne vključuje samo prevajanja osebnih dokumentov (potni list, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje in drugi), ampak tudi dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, prepisi ocen, znanstvena dela, potrdila o opravljenih izpitih, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti in druga) kot tudi z dokumenti, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje obdelavo absolutno vseh vrst soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Prevajalci in sodni tolmači v tej jezikovni kombinaciji prav tako obdelujejo vse vrste dokumentov, ki so povezani s področjema prava oziroma pravosodja, poleg pravnega reda Evropske Unije ter različnih vrst certifikatov oziroma pogodb, prevajamo tudi licence kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze in vse ostale vrste, ne samo sodnih odločb, ampak tudi sklepe, tožbe, pritožbe in odločitve. Razume se, da obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjem poslovanja, pa poleg faktur in bilanc uspeha oziroma stanja prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi ustanovitvene akte podjetja, poslovne odločitve in sklepe o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi statute podjetja ter različne vrste poslovnih poročil, tako revizijskih in letnih kot tudi finančnih.

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v turški jezik za katerokoli vrsto dokumentov ali določeno vrsto dokumentacije, imajo možnost, da vsebine na prevajanje dostavijo na več načinov oziroma izberejo tisto, ki jim najbolj ustreza. Poleg osebne dostave v našo poslovalnico imajo tudi možnost pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe. To je prav tako povezana tudi z dostavo prevedenih materialov in stranke lahko izberejo, ali jih bodo prevzele osebno, ali pa jim bodo preko kurirske službe dostavljeni na določen naslov. Poudarjamo tudi to, da se storitev pošiljanja za naslov zaračunava po ceniku kurirske službe, ki jo izvaja, stranke pa to storitev plačajo samostojno, in to neposredno kurirju.

Poleg klasičnega načina obdelave dokumentov, ki poleg njihovega prevajanja iz japonskega v nizozemski jezik vključuje tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, zakon za določene dokumente zahteva tudi overitev z Apostille žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Ta žig je možno dobiti samo v okviru okrožnih sodišč Slovenije, tako da sodni tolmač in prevajalec v tem primeru nimata nobene pristojnosti, pa je zelo pomembno, da stranka sama pridobi vse informacije v zvezi z overitvijo s tem žigom. Poleg podatka, ali je Apostille žig sploh potreben za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz japonskega v turški jezik, morate posedovati tudi informacijo, ali ta vrsta overitve poteka neposredno pred ali po obdelavi določenega dokumenta s strani strokovnjakov Akademije Oxford.

Prevajanje PR članki iz japonskega v turški jezik

Poleg prevajanja PR člankov iz japonskega v turški jezik, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko obdelujejo tudi ostale vsebine s področja marketinga, kar pa je povezano predvsem s prevajanjem reklamnih letakov in zloženk oziroma vizitk ter katalogov in drugih podobnih vsebin.

Poleg tega so v ekipi Akademije Oxford tudi profesionalni korektorji kot tudi lektorji, ki lahko strankam ponudijo storitev redakcije, ki je namenjena vsem tistim vsebinam, ki so že prevedene v teh jezikovni kombinaciji, s katerimi pa stranke iz določenega razloga niso zadovoljne. Oni v tem primeru izvajajo lekturo in korekturo in tako vse vrste materialov prilagajajo duhu turškega jezika.

Stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz japonskega v turški jezik za književna dela, tako prozna in poetska kot tudi romane in beletrijo, lahko pa obdelujemo udi časopisne članke in različne vrste revij oziroma učbenike.

Naši strokovnjaki v omenjeni jezikovni kombinaciji obdelujejo tudi besedila katerekoli vsebine in dolžine oziroma tako tista, ki so namenjena javnemu predstavljanju kot tudi vsa tista, ki bodo predstavljena strokovnjakom za določena področja. Poleg besedil s področij ekologije in varstva okolja, komunikologije, filozofije ter sociologije in psihologije, obdelujemo tudi tista, katerih vsebina je povezana s področji farmacije, izobraževanja oziroma financ in ekonomije ter prava pa tudi turizma, bančništva, menedžmenta, komunikologije in številnih drugih znanstvenih disciplin. Pri takšnih vsebinah je postopek pošiljanja zelo enostaven, saj je strankam dovoljeno, da jih na prevajanje dostavijo po elektronski pošti, ko pa prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo, jim lahko na enak način pošljemo prevedene vsebine.

Prevajanje vseh vrst pogodb iz japonskega v turški jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v naši državi lahko iz japonskega v turški jezik prevajajo tudi različne vrste pogodb pa tudi certifikate in licence oziroma pooblastilo za zastopanje kot tudi sodne odločitve in sodbe ter pritožbe, tožbe in sklepe, posebej pa želimo poudariti, da lahko izvajamo tudi obdelavo pravnega reda Evropske Unije.

Poleg tega naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki sodijo med poslovne pa tudi osebno dokumentacijo oziroma dokumente, ki sestavljajo tehnično, medicinsko, gradbeno in razpisno dokumentacijo. Poleg prevajanja potnega lista in osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču ter vozniškega oziroma prometnega dovoljenja obdelujemo tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Lahko pa obdelujemo tudi bilance stanja in uspeha, fakture in poslovna poročila (revizijska, letna, finančna) kot tudi ustanovitvene akte oziroma statute podjetja ter sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov in deklaracije izdelkov oziroma zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Ko je to potrebno naši stranki, lahko obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kar vključuje obdelavo zaključnih spričeval osnovne in srednje šole in rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi znanstvenih patentov oziroma del ter predmetnikov in programov fakultet, diplomskih nalog, potrdil o opravljenih izpitih.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju kot tudi diplomske oziroma seminarske naloge in ostale dokumente te vrste. Potrdilo o rednih dohodkih in samskem stanu ter soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdila o nekaznovanosti in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko to zahtevajo okoliščine, prav tako prevajamo iz japonskega v turški jezik in zatem izvajamo tudi njihovo overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje katerekoli vrste dokumentov v omenjeni kombinaciji jezikov, so dolžne pri pošiljanju dokumentov na obdelavo dostaviti tudi izvirnike, ki bodo uporabljeni na vpogled, prav tako pa morajo pridobiti vse podatke o overitvi z Apostille žigom za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v turški jezik.

Prevajanje igranih filmov iz japonskega v turški jezik

Prevajalski center Akademije Oxford strankam lahko poleg samega prevajanja igranih filmov ponudi tudi njihovo finalno obdelavo oziroma storitev podnaslavljanja, če pa to zahtevajo stranke, izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo.

Poleg obdelave igranih filmov lahko prevajamo tudi risane in dokumentarne oziroma animirane filme pa tudi serije ter reklamna sporočila kot tudi zabavne, otroške, informativne, izobraževalne in vse ostale vrste oddaj. Ta storitev seveda vključuje tudi obdelavo tistih materialov, ki bodo prikazani na televiziji kot tudi tistih, ki se predvajajo na radijskih postajah oziroma v kinematografih ali kjerkoli drugje.

Naši sodni tolmači in prevajalci so med drugim specializirani tudi za tolmačenje iz japonskega v turški jezik. Ko je strankam potrebna ta storitev, so nas dolžne seznaniti s samim dogodkom, za katerega zahtevajo storitev, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo, saj so naši strokovnjaki specializirani tako za simultano oziroma konsekutivno tolmačenje, kar sta storitvi, ki se najpogosteje pojavljata v praksi kot tudi za storitev šepetanega tolmačenja v navedeni jezikovni kombinaciji. Ko se za določeni dogodek predvideva prav simultano tolmačenje, lahko v ponudbo po zelo ugodnih cenah uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz japonskega v turški jezik za vse vrste spletnih vsebin. Poleg prevajanja spletnih strani lahko izvajamo tudi obdelavo programske opreme (aplikacij in programov) pa tudi katalogov oziroma prodajaln ter ostalih spletnih vsebin. Pri obdelavi takšnih materialov strankam omogočamo tudi storitev optimizacije obdelanih vsebin za spletne iskalnike in jim na ta način omogočamo, da zelo hitro poboljšajo svoj položaj v okviru polja iskanja, s čimer bodo stranke vsekakor več kot zadovoljne.

Cena prevajanja iz japonskega v turški jezik

  • Iz japonskega v turški je 35 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!