Prevajanje iz japonskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz japonskega v kitajski jezik

Za spletno Prevajanje iz japonskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v kitajski jezik, ne glede na to, ali gre za storitev pisanega prevajanja ali pa za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, ponuja najugodnejše cene in izjemno ugodne roke.

Ker so člani naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko v poslovalnici Akademije Oxford dobite storitev obdelave vseh vrst dokumentov, tako da poleg njihovega prevajanja iz japonskega v kitajski jezik lahko pričakujete tudi overitev z žigom sodnega tolmača, s čimer vaš dokument dobi pravno veljavnost. Poleg dokumentov, ki se predajajo različnim pristojnim institucijam, ko je to potrebno oziroma izjav, soglasij in potrdil, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani, tako s področjem poslovanja kot tudi s področjema znanosti in izobraževanja. Poleg poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska), odločitev in faktur prevajajo tudi statute podjetja, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb oziroma bilance uspeha in stanja ter ustanovitvene akte podjetja kot tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente oziroma dela ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdila o rednem šolanju kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma seminarske naloge in ostale dokumente s področja izobraževanja, znanosti in poslovanja.

Poleg njih pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pravne akte, kar vključuje prevajanje iz japonskega v kitajski jezik za vse vrste sodnih odločb, odločitev in sodb oziroma pritožb in tožb kot tudi za pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje ter različne vrste licenc, certifikatov in pogodb.


Prevajanje iz japonskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v japonski jezik

Prevajamo vse osebne dokumente, od potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice preko izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), pa do potrdila o stalnem prebivališču in vseh vrst dovoljenj (delovno, prometno, vozniško, dovoljenje za prebivanje). Strankam ponujamo tudi prevajanje iz japonskega v kitajski jezik za vse ostale vrste vsebin, toda moramo poudariti, da so vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov v navedeni kombinaciji jezikov dolžne spoštovati pravilo, ki je povezano z dostavljanjem izvirnih dokumentov, saj jih mora sodni tolmač pred overitvijo s svojim žigom primerjati z izvirniki. V primeru, da obstaja razlika med temi dokumenti, je dolžan stranka predlagati izvedbo lekture in korekture, kar je prav tako storitev, ki jo ponujamo in šele potem lahko brez težav overi dokumente.

Še ena obveznost, ki jo imajo vse stranke v tem primeru, je povezana s preverjanjem informacij o overitvi z Apostille oziroma haškim žigom za konkretne dokumente. Te informacije stranke pa lahko dobijo na okrožnem sodišču, ki se nahaja v njihovem mestu oziroma, ki je pristojno za overitev s haškim žigom. Najprej morajo vprašati, ali je obvezna tudi za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz japonskega v kitajski jezik in v primeru, da je potrebna, morajo tudi vprašati, ali overitev z Apostille žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo, ali pa najprej poteka ta overitev in šele potem se dokument prevaja in overja s strani sodnega tolmača. Ko pridobite vse potrebne informacije, vam bo veliko bolj jasno, kako poteka celoten postopek obdelave konkretnega dokumenta, s čimer boste prihranili veliko svojega časa.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v kitajski jezik za vse vrste dokumentov oziroma dokumentacij lahko vsebine na prevajanje prinesejo osebno v našo poslovalnico oziroma jih pošljejo tako, kot jim najbolj ustreza, kar pomeni pošiljanje s kurirsko službo ali pa priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Materiale, za katere se ne zahteva overitev, pa s samim tem ni pošiljanja izvirnikov na vpogled, seveda lahko pošljejo tudi po elektronski poti, kar pa pomeni, da jih skenirane pošljejo na naš elektronski naslov.

Potem ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo vsebin, ki ste jih dostavili, imate možnost, da jih dobite na določen naslov (kar je storitev, ki se dodatno zaračunava) oziroma jih prevzamete osebno, lahko pa vam jih pošljemo tudi na elektronski naslov, toda samo v primeru, ko gre za materiale, za katere se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača. Ko vam je prevajanje iz japonskega v kitajski jezik za vse vrste dokumentov potrebno zelo hitro, je dovoljeno, da jih najprej pošljete na elektronski naslov, da bi sodni tolmači in prevajalci z njihovo obdelavo lahko začeli v čim krajšem roku, potem pa ste dolžni, da na najhitrejši možni način dostavite izvirnike na vpogled.

Na zahtevo strank prevajamo tudi ostale vsebine, lahko pa izvajamo tudi tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov. Ko nas seznanite z organizacijo samega dogodka, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz japonskega v kitajski jezik in nam ponudite informacije o njegovi organizaciji, trajanju kot tudi o številu udeležencev ter prostoru, v katerem bo potekal, strokovnjaki iz naše ekipe pripravijo ponudbo, v katero lahko na osnovi dobljenih informacij uvrstijo tako simultano in konsekutivno ter šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V navedeni jezikovni kombinaciji prav tako obdelujemo vse vrste knjig tako učbenike kot tudi književna dela pa tudi besedila, tako strokovna kot tudi poljudna oziroma časopisne članke in vsebine vseh vrst revij. Poleg vsega omenjenega, strankam ponujamo tudi obdelavo vseh vrst video pa tudi zvočnih materialov, kar vključuje prevajanje iz japonskega v kitajski jezik za filme, serije, reklamna sporočila in oddaje različnih vrst, tako tiste, ki se predvajajo na radijskih postajah kot tudi televizijske vsebine oziroma tiste, ki bodo predvajanje na spletu ali v kinematografih pa tudi na drugih medijih, stranke pa pri nas dobijo najprej njihovo prevajanje v omenjeni jezikovni kombinaciji in zatem po želji tudi storitev tako sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja.

Obdelujemo tudi vizitke, ko pa je to potrebno pa tudi reklamne zloženke in brošure oziroma letake, kataloge, PR članke in vse ostale vsebine s področja marketinga. Poleg tega stranke pa pri nas pričakuje tudi profesionalno prevajanje iz japonskega v kitajski jezik za vse vrste spletnih vsebin, tako spletne strani in prodajalne kot tudi spletne kataloge pa tudi programsko opremo oziroma različne vrste programov in aplikacij.

Prevajanje certifikatov iz japonskega v kitajski jezik

Zainteresirane stranke za prevajanje certifikatov iz japonskega v kitajski jezik, lahko to storitev dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste licenc oziroma pooblastilo za zastopanje, različne vrste pogodb kot tudi vsa ostale pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe, odločitve, tožbe, sodbe in sklepe).

Poleg tega strankam pa ponujamo tudi obdelavo vseh osebnih oziroma dokumentov s področij znanosti in izobraževanja kot tudi dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam. Poleg prevajanja potnega lista, osebne izkaznice, vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu in delovnega ter dovoljenja za prebivanje obdelujemo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma diplome in dodatke k diplomi ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet, zatem znanstvene patente kot tudi vse vrste del in nalog (znanstvena, diplomske, seminarske).

Prav tako prevajamo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih pa tudi soglasje za zastopanje in ostale dokumente te vrste.

Na zahtevo strank prav tako obdelujemo tudi različne vrste poslovnih poročil ter sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma fakture, statute podjetja kot tudi zdravniške izvide, ustanovitveni akt podjetja, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem navodila za uporabo in gradbene projekte, iz japonskega v kitajski jezik pa prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge neomenjene dokumente, ki so del medicinske in gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije.

Prevajanje romanov iz japonskega v kitajski jezik

Ne glede na obsežnost romana, za katerega vam je potrebno prevajanje iz japonskega v kitajski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači to storitev zagotovo izvajajo maksimalno profesionalno in kakovostno. Prav tako vam lahko ponudimo tudi obdelavo ostalih vrst književnih del, kot so beletrija oziroma poezija in proza pa tudi obdelavo vsebin s področja marketinga. Tako poleg plakatov, vizitk ter reklamnih letakov oziroma zloženk iz japonskega v kitajski jezik prevajamo tudi PR članke oziroma kataloge in brošure in to ob ustrezni implementaciji marketinških pravil, pri čemer dosegamo osnovni cilj njihove obdelave, saj reklamno sporočilo iz izvirnih materialov prilagajamo duhu kitajskega jezika.

Obdelujemo tudi strokovne kot tudi ilustrirane oziroma otroške revije pa tudi časopisne članke kot tudi vse vrste zvočnih in video materialov. Poleg prevajanja iz japonskega v kitajski jezik za filme, reklamna sporočila ter različne vrste oddaj in serije, strankam ponujamo tudi njihovo finalizacijo, ki se ne nanaša samo na sinhronizacijo, ampak po potrebi tudi na storitev podnaslavljanja prevedenih vsebin.

Če posedujete dokumente ali katerokoli drugo vsebino, ki so že prevedeni iz japonskega v kitajski jezik, toda ne dovolj kakovostno, vam lahko ponudimo storitev njihove lekture in korekture.

Prevajanje katalogov iz japonskega v kitajski jezik

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, tako spletne kataloge kot tudi spletne strani in prodajalne oziroma programsko opremo (programe in aplikacije različnih vrst).

Poleg prevajanja iz japonskega v kitajski jezik za omenjene vsebine, naši strokovnjaki izvajajo tudi njihovo optimizacijo za spletne iskalnike oziroma implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi se le-te zelo hitro pojavile na še boljšem mestu v polju globalnega iskanja. V ekipi Akademije Oxford so tudi sodni tolmači in prevajalci, ki so specializirani zagotavljanje storitev tolmačenja v omenjeni jezikovni kombinaciji. Potem ko nam dostavite podatke o številu udeležencev, trajanju oziroma prostoru, v katerem bo potekal dogodek kot tudi o sami njegovi organizaciji, vam bomo pripravili ponudbo, v katero poleg konsekutivnega in simultanega ter šepetanega tolmačenja iz japonskega v kitajski jezik lahko uvrstimo tudi storitev najema opreme za simultano tolmačenje.

Ko stranke zahtevajo prevajanje iz japonskega v kitajski jezik za besedila, jih lahko svobodno pošljejo tudi po elektronski pošti, s čimer bodo maksimalno skrajšali celoten postopek. Tema, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedilnih vsebin, za katere zahtevate prevajanje, je lahko povezana z absolutno vsemi področji, saj prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo besedila s področja farmacije, znanosti, politike, turizma in medicine kot tudi z obdelavo vsebin, katerih tema je povezana s področij ekologije in varstva okolja, financ, komunikologije, zatem gradbene industrije, menedžmenta kot tudi psihologije in sociologije oziroma marketinga, informacijskih tehnologij, prava kot tudi politike, bančništva in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz japonskega v kitajski jezik

  • Iz japonskega v kitajski je 64 EUR po strani

Cena prevajanja iz japonskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 68 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!