Prevajanje iz pakistanskega v albanski jezik


Storitev tolmačenja v tej različici jezikov na zahtevo strank zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademija Oxford in ne samo, da so specializirani za simultano tolmačenje iz pakistanskega v albanski jezik, ampak prav tako lahko izvedejo tudi konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v navedeni jezični različici. Glede na to, da se vsaka od teh storitev mora uporabiti za manifestacijo določenih značilnosti, to pomeni, da nas je vsak posameznik, ki ga to zanima, dolžan informirati najprej o mestu, na katerem naj bi potekala, in potem tudi o tem, koliko ur ali dni bo trajala in koliko ljudi bo sodelovalo. Odločitev se sprejme po analiziranju vseh omenjenih podatkov in po potrebi se v ponudbo vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj je tudi to storitev, ki je dostopna vsem strankam navedene institucije.

Vse vrste besedil, tako strokovnih kot tudi poljudnih, katerih tematika se ukvarja s katero koli vejo družbenih ali naravoslovnih ved, na zahtevo strank ti strokovnjaki prav tako profesionalno obdelajo. Specializirani so tudi za neposredno prevajanje časopisnih člankov za pakistanskega v albanski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi vse vrste književnih del in revije kot tudi časopisne članke.

Vsako predstavništvo te institucije poleg predhodno omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki lahko izpolnijo zahtevo strank v zvezi z redakcijo materialov. Torej v primeru, da je prevajanje izvedeno pred tem, pri čemer je oseba, ki se je tega lotila, ni ustrezno odgovorila na zahteve niti same vsebine, niti ciljnega oziroma albanskega jezika, morajo korektorji in lektorji uporabiti svoje znanje oziroma izvesti lekturo in korekturo tako obdelanih materialov in jih prilagoditi in izvirnikom in pravilom albanskega jezika.


Prevajanje iz pakistanskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v pakistanski jezik

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov prevajajo tudi vse vrste video in zvočnih vsebin, kar pa se nanaša, tako na animirane in risane oziroma igrane in dokumentarne filme kot tudi na reklamna sporočila potem serije in informativne, otroške, izobraževalne in zabavne oddaje kot tudi na številne druge materiale, ki bo kasneje predvajani ali v kinematografih ali na kateremkoli mediju. Stranke, ki se na zaposlene te institucije obrnejo z zahtevo za prevajanjem vseh predhodno omenjenih vsebin, na razpolago pa imajo tudi storitev njihovega podnaslavljanja pa tudi možnost, da zahtevajo profesionalno sinhronizacijo.

V uradni ponudbi navedene institucije je tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v albanski jezik, kar pa se nanaša na profesionalno obdelavo programske opreme oziroma programov in aplikacij vseh vrst kot tudi na prevajanje spletnih strani pa tudi spletnih katalogov ter spletnih prodajaln in vseh ostalih vsebin, ki se lahko vidijo na spletu oziroma so na katerikoli način povezane z računalništvom. Poleg maksimalnega spoštovanja smernic, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) bodo vse te vsebine obdelano, da bodo usklajene s pravili, ki veljajo v okviru spletnega brskalnika. Vse to se pozitivno odraža na mesto oziroma položaj, ki ga ti zasedajo v polju iskanja in jih v najkrajšem možnem roku, ko se postavijo na mrežo, iskalnik prepoznati kot najboljše rezultate za predhodno točno določene besede in izraze.

Navedeni strokovnjaki lahko v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse vrste materialov iz domene marketinga in poleg vizitk, PR člankov in reklamnih katalogov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi brošure, plakate in reklamne letake kot tudi zloženke in ostale marketinške materiale.

Prav tako želimo omeniti tudi to, da je postopek dostave vseh teh vsebin na prevajanje in njihovega prevzemanja popolnoma enak, saj je strankam omogočeno, da to storijo po elektronski pošti. Če nekomu to ne ustreza, da ob tej priložnosti uporablja elektronsko pošto, se lahko obrne na zaposlene predstavništva omenjene institucije, da bi dobil potrebne informacije o ostalih načinih iz ponudbe.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v albanski jezik, pri čemer v sklopu te storitve vse stranke pričakuje tudi njihova overitev, ki jo v skladu s pravili mora izvesti uradno zapriseženi sodni tolmač.

Pred vsako stranko, ki ji je v tej različici jezikov potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, je postavljena zahteva, da na vpogled pošlje ali osebno prinese izvirne vsebine. Kar zadeva pošiljanja, to lahko stori ali s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije" ali pa z angažiranjem katerekoli kurirske službe.

Vse osebne dokumente sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev strank prevajajo in overjajo. To pa pomeni, da poleg potrdila o državljanstvu, delovnega dovoljenja in potrdila o stalnem prebivališču kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu potem vozniško in prometno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vsak drugi osebni dokument, vse pod pogojem, da ga stranka v skladu s predhodno omenjenimi pravili dostavi na obdelavo.

Vsem, ki jih to zanima, je na razpolago tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v albanski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi trenutno neomenjeni dokumenti iz njene sestave), seveda pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi celotno vsebino razpisne, gradbene in poslovne oziroma tehnične dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, gradbeni projekti, finančna poslovna poročila, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, ustanovitveni akt podjetja, deklaracije izdelkov, poslovne odločitve, statut podjetja, navodilo za uporabo, letna poslovna poročila in katerikoli drugi dokument, ki predstavlja del omenjenih vrst dokumentacij).

Vsaka stranka posamično izbere, ali ji bolj ustreza možnost, da pride osebno v prostore določenega predstavništva te institucije in tako prevzame predhodno prevedene in overjene materiale ali pa se opredel za možnost, da ji določena kurirska služba dostavi na želeni naslov. V primeru, da je njegova odločitev povezana z dostavo vsebin, mora to storitev tudi plačati, ceno pa izključno določa služba za dostavo, pri čemer stranka predhodno dobi natančno obvestilo o višini nadomestila.

Na zahtevo posameznikov, ki jih to zanima, lahko izvedemo tudi prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v albanski jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg pogodb in sodnih odločitev oziroma sodb in sklepov kompletno obdelujejo tudi pritožbe, licence in pooblastilo za zastopanje kot tudi tožbe potem pravni red Evropske Unije in vse vrste certifikatov pa tudi vsak drugi dokument, ki se tiče ali sodstva ali področja prava.

Vsem, ki jim je to potrebno, bo tudi omogočeno, da prevod kateregakoli dokumenta dobijo v posebej kratkem časovnem obdobju, toda tedaj se od njih zahteva, da izvirnike na vpogled prinesejo ali pošljejo naknadno in najprej pošljejo skenirane materiale na elektronski naslov poslovalnice omenjene institucije.

Poleg zaključnih spričevala osnovne in srednje šole potem predmetnikov in programov fakultet ter diplome in dodatka k diplomi ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju pa tudi seminarske naloge in znanstvene patente potem diplomske naloge in prepis ocen kot tudi vsak drugi material, ki je primarno povezani ali z izobraževanjem ali z znanostjo.

Moramo reči tudi to, da se na podlagi zahtev strank lahko izvede prevajanje iz pakistanskega v albanski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in vsi ostali dokumenti iz te skupine).

Po izvedenem prevajanju kateregakoli dostavljenega dokumenta je predvideno, da ga sodni tolmač overi in mu tako omogoči, da je pred zakonom absolutno priznan, zato ta strokovnjak s svojim žigom potrjuje, da je vsebina konkretnega dokumenta enaka kot tudi v njegovem izvirniku. Toda z zakonom je določeno, da se na nekatere dokumente mora postaviti tudi dodatni žig, ki je poznan kot Apostille ali Haški. Glede na to, da člani ekipe te institucije niso pooblaščeni za izvedbo tako imenovanega postopka nadoveritve, je priporočljivo, vsaka stranka podatke o tem poskuša predhodno dobiti popolnoma samostojno. S tem mislimo na to, da mora pridobiti tudi informacije o tem, ali omenjeni žig mora biti postavljen na njene dokumente in ali se overitev z njim izvaja, preden zaposleni konkretne institucije opravijo svoj del posla ali pa šele v trenutku, ko oni s tem končajo. V skladu z vsemi temi podatki bodo tudi vedeli, kam je treba najprej odnesti dokument in prav tako jim bo jasno, kako dolgo naj bi približno trajala njegova obdelava.

Tolmačenje iz pakistanskega v albanski jezik

Konkretna storitev je vsem, ki jih to zanima, na razpolago v vseh treh različicah, saj sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v albanski jezik. Glede na to, da je v uradni ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje, je predvideno, da bo konkretna storitev ponujena prav tistim strankam, za katere manifestacijo je predvidena uporaba prav te vrste tolmačenja. Dolžni smo omeniti tudi to, da se ponudba za konkretno storitev ne lahko oblikuje vse do trenutka, dokler stranka ne posreduje podatkov o trajanju dogodka oziroma v njegovi organizaciji oziroma teh strokovnjakov ne informira o številu oseb, ki bodo prisotne in o lokaciji prirejanja.

Redakcija absolutno katerekoli vrste materialov je prav tako na razpolago strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford. Vsekakor morajo vedeti, da so za njeno izvedbo izključno zadolženi korektorji in lektorji, ki pri tem vsebino slabo prevedenih materialov prilagajajo pravilom albanskega jezika oziroma njihovim izvirnikom.

Glede na to, da je pri prevajanju spletnih vsebin iz pakistanskega v albanski jezik pomembna tudi optimizacija, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači med obdelavo spletnih katalogov in spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in drugih materialov te vrste uporabljajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation). Maksimalno se bodo potrudili, da jih uskladijo sa vsemi tistimi pravili, ki veljajo v okviru polja iskanja, da bi na ta način pozitivno vplivali na njihovo prihodnje kotiranje. Če je to potrebno, ti strokovnjaki lahko profesionalno prevajajo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program.

Prevajanje reklamnih materialov iz pakistanskega v albanski jezik

Poleg katalogov in plakatov oziroma reklamnih zloženk in brošur pa tudi letakov in vizitk, profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje PR člankov iz pakistanskega v albanski jezik kot tudi vseh ostalih vsebin, ki so povezane z marketingom. Moramo poudariti, da odlično obvladajo pravila, ki so povezana z reklamiranjem, pa prav v skladu z njimi tudi prevajajo vse omenjene vsebine in jih tako prilagajajo duhu albanskega jezika oziroma približajo potencialnim strankam, ki jim je albanski jezik materni.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo časopisnih člankov pa tudi književnih del, tako iz domene poezije kot tudi proznih, pri čemer na zahtevo strank obdelujejo tudi učbenike in vsebino ali ilustriranih ali strokovnih oziroma otroških in drugih vrst revij.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi in profesionalno prevajanje besedil iz pakistanskega v albanski jezik, pri čemer moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno strokovno obdelajo besedilne materiale katerekoli tematike. S tem primarno mislimo na besedila, ki se nanašajo na področja, kot so recimo turizem, ekonomija, pravo in politika oziroma izobraževanja in finance pa tudi na tiste, ki so povezani s področji ekologije in varstva okolja, bančništva in filozofije kot tudi gradbene industrije in komunikologije ter marketinga, psihologije in informacijskih tehnologij potem na področja menedžmenta, sociologije in farmacije oziroma vseh ostalih družbenih ali naravoslovnih znanstvenih disciplin.

Glede na to, da se v okviru te institucije lahko izvede tudi neposredno prevajanje serij iz pakistanskega v albanski jezik pa tudi vseh ostalih video in zvočnih materialov in da sta v ponudbi tudi storitvi njihove sinhronizacije oziroma podnaslavljanja, kar pomeni, da vsaka stranka v tem primeru dobi kompletno obdelavo takšnih materialov. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg serij v dani različici jezikov prevajajo tudi risane filme, informativne oddaje in reklamna sporočila pa tudi igrane filme kateregakoli žanra, zatem animirane in dokumentarne kot tudi zabavne oddaje in druge video ali zvočne materiale.

Prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v albanski jezik

Ne samo te, ampak tudi vse ostale vrste sklepov prevajalci in sodni tolmači lahko ustrezno obdelajo, vsekakor pa so specializirani tudi za neposredno prevajanje sodnih odločitev in sodb iz pakistanskega v albanski jezik, lahko pa obdelujejo tudi tožbe, pooblastilo za zastopanje in pritožbe pa tudi pravni red Evropske Unije oziroma vse vrste certifikatov, pogodb in licenc ter vsak dokument, ki se tiče, tako področja sodstva kot tudi prava.

V skladu z veljavnimi pravili bo izvedena tudi obdelava vseh omenjenih pa tudi ostalih dokumentov oziroma dokumentacij, a kar pomeni, da skupaj z njihovim prevajanjem v omenjeni različici jezikov, ti strokovnjaki izvedejo tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Pred vsako stranko se postavlja zahteva, da temu strokovnjaku zagotovi izvirne dokumente, saj jih mora ta primerjati neposredno pred izvedbo overitve. Prav tako bi bilo dobro, da se vsakdo od njih popolnoma samostojno pozanima o overitvi s Haškim žigom, ki je bolj poznan pod nazivom Apostille, saj izvedba te vrste overitve ni v uradni pristojnosti strokovnjakov, zaposlenih v konkretni instituciji.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v albanski jezik (prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in vsi drugi), prav tako pa je tudi predvideno, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo celotno vsebino razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in vsak drugi dokument, ki ga v skladu s pravili uvrščamo v eno od njih).

Prav tako moramo poudariti, da člani ekipe navedene specializirane institucije maksimalno profesionalno odgovorijo na zahteve vseh strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz pakistanskega v albanski jezik, saj so specializirani za kompletno obdelavo poslovne dokumentacije. Poleg teh dokumentov lahko prevajajo in potem tudi overijo letna in finančna poslovna poročila, zatem poslovne odločitve in statut podjetja oziroma fakture in revizijska poročila kot tudi ustanovitveni akt podjetja in druge dokumente, ki se nanašajo, tako na poslovanje podjetnika kot tudi na poslovni postopek v okviru različnih pravnih oseb.

Posebej poudarjamo, da bodo v celoti izpolnjene tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim v tej različici jezikov potrebno prevajanje za katerokoli potrdilo ali izjavo oziroma soglasje. Na prvem mestu mislimo na potrdilo o nekaznovanosti, zatem na potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje pa tudi na potrdilo o stanju računa v banki ter na potrdilo o višini dohodkov oziroma na vsak tisti dokument, ki ga je iz določenega razloga treba predložiti pristojni služb.

Poleg vsega do zdaj navedenega, posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo, tako zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in na splošno rečeno, celotno vsebino medicinske dokumentacije.

Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v albanski jezik pa tudi vseh ostalih vsebin, ki so povezane, ne samo s področjem izobraževanja, ampak tudi s področjem znanosti. V tej različici jezikov omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo in potem tudi overijo, tako rezultate znanstvenih raziskav, seminarske naloge in prepise ocen oziroma predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole potem diplomske naloge pa tudi številne druge vsebine, ki se na eno od omenjenih področij nanašajo.

Cena prevajanja iz pakistanskega v albanski jezik

  • Iz pakistanskega v albanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!