Prevajanje iz pakistanskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje izkušene strokovnjake, ki so specializirani za tolmačenje iz pakistanskega v bolgarski jezik, so strankam v tem primeru na razpolago tri možnosti te storitve. Sodni tolmači in prevajalci so namreč v enaki meri specializirani za izvedbo šepetanega kot tudi simultanega in konsekutivnega tolmačenja v konkretni različici jezikov. V skladu z osnovnimi značilnostmi same manifestacije bo določeno, katera od vseh omenjenih storitev lahko maksimalno zadovolji zahteve organizatorja oziroma udeležencev. Na podlagi tega bo strankam omogočena tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsekakor lahko prevajanje v tej različici jezikov izvedemo tudi za vse vsebine s področja marketinga, kot so na primer plakati, katalogi in vizitke oziroma brošure in reklamni letaki pa tudi PR članki in na splošno rečeno vsi materiali, katerih glavni namen je usmerjen na reklamiranje in popolnoma vseeno je, ali se predstavlja izdelek, storitev ali dogodek oziroma konkretno podjetje.

Moramo poudariti tudi to, da bo izvedeno tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz pakistanskega v bolgarski jezik, če pa je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi učbenike potem različne vrste revij kot tudi vsako književno delo, ki ga stranka dostavi na prevajanje.


Prevajanje iz pakistanskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v pakistanski jezik

Sicer se vsebine te vrste pošiljajo po elektronski pošti in se na enak način tudi prevzemajo, ko se izvede njihovo strokovno prevajanje v tej kombinaciji jezikov. Treba je tudi omeniti, da ta institucija ponuja tudi možnost drugačnega pošiljanja oziroma prevzemanja takšnih materialov in osebe, ki jo drugačne možnosti zanimajo, morajo stopiti v stik s poslovalnico in izvedeti vse potrebne detajle.

Seveda zaposleni navedene institucije lahko obdelajo tudi vse tiste materiale, ki so povezani z računalništvom in spletom. V skladu z zahtevami strank bo izvedeno neposredno prevajanje programov in aplikacij iz pakistanskega v bolgarski jezik in poleg programske opreme katerekoli vrste sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi spletne prodajalne, spletne kataloge in spletne strani pa tudi številne druge vsebine te vrste. V odvisnosti od vrste materialov, ki se prevajajo, lahko uporabijo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo oziroma implementirajo tako imenovana Orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi se mesto pri iskanju vseh teh vsebin bistveno poboljšalo.

Profesionalna in kompletna obdelava, tako filmov in to kateregakoli žanra in vrste (dokumentarni, animirani, risani, igrani) oziroma reklamnih sporočil ter zabavnih in izobraževalnih kot tudi otroških in informativnih oddaj pa tudi serij in drugih vsebin, ki bodo predvajane na številnih medijih, je prav tako storitev, ki jo izvajajo zaposleni v konkretni instituciji. Toda moramo poudariti, da vanjo ni vključeno samo prevajanje vseh teh materialov v tej različici jezikov, ampak tudi sinhronizacija pa tudi storitev podnaslavljanja.

Posebej je pomembno, da se ozremo na dejstvo, da je dostopno tudi neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v bolgarski jezik, pa tudi na dejstvo, da stranke pričakuje tudi storitev njihove overitve, in to s strani zapriseženih sodnih tolmačev. Takšen postopek se uporablja ob maksimalnem spoštovanju zakona, tako da se daje uradno potrdilo, da je prevedeni dokument v celoti zvest izvirnemu. Omenjeni strokovnjak namreč najprej izvede primerjanje izvirnih in prevedenih vsebin in šele, ko je prepričan, da ne obstajajo razlike, na prevod postavi njegov žig in tako potrdi, da je ta zvest izvirniku.

Toda lahko se zgodi, da stranka prinese že preveden dokument, katerega vsebina ne ustreza izvirniku, pa bo tedaj izvedena storitev redakcije. Sicer je tudi ta na razpolago v okviru navedene institucije in za njeno izvedbo so izključno zadolženi izkušeni korektorji in lektorji. Vsekakor moramo poudariti, da se profesionalna lektura oziroma korektura uporablja, tako za dokumente kot tudi za katerokoli drugo vrsto vsebin, če za tem obstaja potreba.

Torej jasno je, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi kateregakoli dokumenta morajo posedovati tudi izvirnike, tako da jih je stranka dolžna pravočasno priložiti. Na razpolago je možnost, ali da jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih v predstavništvo osebno prinese, prav tako pa se lahko opredeli tudi za možnost, ki predvideva pošiljanje izvirnih dokumentov preko kurirske službe na naslov poslovalnice navedene institucije.

Tako vsebino medicinske oziroma tehnične kot tudi gradbene dokumentacije ti strokovnjaki najprej prevedejo in potem tudi tudi overijo. Prav tako lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente iz sestave razpisne in poslovne dokumentacije pa tudi pravne akte in osebne dokumente.

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi neposredno prevajanje izjav, soglasij in potrdil iz pakistanskega v bolgarski jezik, a kar pravzaprav pomeni, da zaposleni poslovalnice obdelajo vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Poleg omenjenih lahko v skladu s pravili obdelujejo tudi vse vrste materialov, in to predvsem dokumente s področij znanosti in izobraževanja pa tudi katerekoli druge vsebine, ki jih stranka v skladu z navedenimi smernicami posreduje na obdelavo.

Posebej je pomembno omeniti, da overitev z Apostille žigom v okviru te institucije ne more biti izvedena, in sicer preprosto zato, ker pristojnost za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga, kot ga tudi imenujejo, ni v rokah omenjenih strokovnjakov. Najbolj pomembno je, da lastnik dokumentov kontaktira z zaposlenimi v okrožnih sodiščih Republike Slovenije in od njih zahteva vse relevantne informacije o postopku, ki se naziva nadoveritev. Predvsem mislimo na to, da mora vprašati, ali je postavljanje omenjenega žiga v tem primeru potrebno, in da potem vsekakor tudi izve, ali se ta postavlja na začetku ali na koncu postopka obdelave.

Vsaka stranka morajo izbrati med dvema možnostma za prevzemanje kompletno obdelane dokumentacije oziroma posameznega dokumenta. Seveda lahko pride v poslovalnico in jih osebno prevzame, na zahtevo pa ji jih kurirska služba dostavi na želeni naslov. Posebej poudarjamo, da konkretna storitev mora biti plačana ločeno od prevajanja oziroma overitve dokumentov, pri čemer izključno služba za dostavo oblikuje ceno in o tem obvešča vse stranke.

Kadar mora prevajanje dokumentov iz pakistanskega v bolgarski jezik biti izvedeno izjemno hitro, je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci odgovorijo tudi na te zahteve. Toda lastniki dokumentov jih morajo najprej poslati po elektronski pošti, da bi se obdelava lahko začela v čim krajšem roku. Predvideno je, da tudi tedaj velja obveznost dostave izvirnika na vpogled, pri čemer mora lastnik to storiti v čim krajšem roku.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz pakistanskega v bolgarski jezik

Neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v bolgarski jezik lahko poteka izključno v skladu z veljavnim zakonom, vanjo pa so poleg omenjenih uvrščeni tudi zdravniški izvidi pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi posamični dokumenti.

Ker so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, to pomeni, da stranka poleg prevajanja teh in vseh ostalih dokumentov dobijo tudi storitev, ki se nanaša na overitev predhodno prevedenih vsebin. Vsak dokument, ki je na ta način obdelan, šteje kot zakonsko veljaven, vsaka stranka pa mora poslati izvirnike na vpogled navedenemu strokovnjaku stranka ali pa jih prinesti osebno.

Prav tako je pomembno, da oseba, ki se zanima za obdelavo kateregakoli dokumenta v omenjeni jezični kombinaciji, ima v mislih, da overitev Haškim oziroma Apostille žigom ni med pooblastili, ki so dana zaposlenim te institucije. Zato tudi poudarjamo, da mora vsaka stranka podatke o tem postopku od njih predhodno pridobiti popolnoma samostojno, kar lahko stori v sklopu posebnih oddelkov okrožnih sodišč Republike Slovenije.

Na zahtevo posameznikov lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije v tej jezični kombinaciji (revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, statut podjetja, fakture, letna poslovna poročila in vsak drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje, tako neke pravne osebe kot tudi podjetnika), prav tako pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vsebino, tako gradbene in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in drugi).

Strokovnjaki te specializirane institucije obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o nekaznovanosti, vsekakor pa na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz pakistanskega v bolgarski jezik, pri čemer profesionalni prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vsako drugo vrsto, tako potrdil kot tudi izjav ali soglasij oziroma dokumente, ki jih je treba ob različnih priložnostih predložiti pristojnim službam.

Poleg materialov s področij znanosti in izobraževanja (znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, znanstvena dela, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in drugi), sodni tolmači in prevajalci prav tako ustrezno obdelajo tudi absolutno vse dokumente s področja prava ali sodstva (certifikati, odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, pooblastila za zastopanje, pritožbe, pogodbe, licence, tožbe in vsi ostali pravni akti).

Poleg delovnega oziroma vozniškega in prometnega dovoljenja kot tudi dovoljenja za prebivanje omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank kompletno obdelujejo tudi vse druge osebne dokumente. To pa se nanaša, tako na neposredno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz pakistanskega v bolgarski jezik kot tudi na obdelavo potrdila o državljanstvu potem izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti pa tudi potrdila o stalnem prebivališču ter vseh ostalih osebnih dokumentov, ki pred tem niso bili omenjeni.

Prevajanje serij in filmov iz pakistanskega v bolgarski jezik

Da bi bila storitev obdelave kateregakoli zvočne ali video vsebin kompletna in da bi izpolnila pričakovanja vsake stranke, poskrbijo zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na ozemlju naše države. To pa pomeni, da izvajajo neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz pakistanskega v bolgarski jezik ter strankam omogočajo tudi dodatni storitvi v pogledu njihove sinhronizacije oziroma podnaslavljanja. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači obdelajo, ne samo serije in vse vrste filmov (risani, dokumentarni, igrani in animirani), ampak tudi zabavne oddaje oziroma tiste, ki so informativnega ali izobraževalnega značaja pa tudi reklamna sporočila ter otroške oddaje in številne druge materiale te vrste.

V skladu z zahtevami posameznikov bo izvedeno profesionalno prevajanje književnih del iz pakistanskega v bolgarski jezik, kar vključuje tudi obdelavo del beletrije, romanov in drugih del s področja proze pa tudi pesmi ter pesnitev in drugih poetskih del književnosti. Sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi učbenike pa tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij oziroma časopisne članke.

Obdelava spletnih vsebin se prav tako lahko izvede na zahtevo strank te institucije. To pa vključuje, tako prevajanje programov in aplikacij iz pakistanskega v bolgarski jezik kot tudi profesionalno obdelavo spletnih prodajaln, spletnih katalogov in spletnih strani kot tudi vseh ostalih spletnih oziroma materiala, ki so povezani z računalništvom in spletom. Ko obdelujejo nekatere od njih, za katere je to potrebno, uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation). Preprosto rečeno, stranke na enem mestu dobijo in prevajanje vseh teh vsebin in njihovo strokovno optimizacijo za brskalnike. Posebej poudarjamo, da je postopek prilagajanja materialov pravilom iskanja izjemno pomemben za položaj, ki ga imajo na spletu in pričakuje se tudi, da se poslovanje njihovih lastnikov v relativno kratkem roku po koncu prevajanja in postavljanja na splet bistveno poboljša.

Prevajanje marketinških materialov iz pakistanskega v bolgarski jezik

Katerakoli vrsta vsebin, ki se uporablja z namenom reklamiranja, tako storitev in izdelkov različne vrste kot tudi določenega podjetja oziroma nekega dogodka, bo v tej različici jezikov profesionalno prevedena. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje plakatov in vizitk iz pakistanskega v bolgarski jezik in predpostavlja se, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamne letake, brošure in zloženke kot tudi kataloge pa tudi PR članke ter vse ostale vsebine, ki so povezane z marketingom. Posebej je treba omeniti tudi to, da ti strokovnjaki poznajo tudi pravila, ki se uporabljajo pri reklamiranju, in da prav njih tudi spoštujejo in na ta način vsebino vseh omenjenih materialov na najboljši možni usklajujejo s ciljnim jezikom, da bi izvornim govorcem bolgarskega jezika omogočili, da enostavno razumejo, kaj se na ta način reklamira.

V okviru storitve redakcije se uporabljajo pravila korekture in lekture, vsekakor sta tudi ti dostopni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Da ne bi bilo pomote, moramo tudi poudariti, da lektorji in korektorji svoje storitve zagotavljajo samo tistim strankam, ki posedujejo prevode v tej različici jezikov, za katerokoli vrsto materialov, v katerih obstajajo določene napake. Prav te bodo ti strokovnjaki tudi popravili in se potrudili, da katerokoli vsebino uskladijo, tako s pravili bolgarskega jezika kot tudi z izvirnimi materiali.

Na podlagi zahtev posameznikov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila, ki so lahko poljudna ali strokovna, pri čemer se njihova tematika lahko nanaša na absolutno vsako vejo družboslovnih ali naravoslovnih znanstvenih disciplin. Poleg tega izvajajo neposredno prevajanje političnih, ekonomskih in pravnih besedil iz pakistanskega v bolgarski jezik, omenjeni strokovnjaki pa obdelujejo tudi besedila s področij bančništva in financ pa tudi menedžmenta, marketinga in komunikologije oziroma sociologije, gradbene industrije in psihologije ter informacijskih tehnologij, turizma in izobraževanja. Poleg omenjenih prevajajo tudi besedila, katerih osnovna tema je povezana s področji informacijskih tehnologij potem farmacije in znanosti pa tudi medicine in vseh drugih znanstvenih disciplin, ki niso navedene, tičejo pa se ali naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Vsem, ki jih to zanima, je v okviru navedene institucije ponujena možnost, da strokovnjake, ki so specializirani, zadolžijo, tako za šepetano tolmačenje iz pakistanskega v bolgarski jezik kot tudi za uporabo storitve simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v konkretni kombinaciji jezikov. Toda, da bi prevajalci in sodni tolmači zares izpolnili pričakovanja in organizatorja nekega dogodka ter oseb, ki se ga bodo udeležile, jih stranka mora seznaniti z vsemi relevantnimi detajli. S tem mislimo predvsem na dostavo podatkov o trajanju same manifestacije in o številu udeležencev pa tudi o najpomembnejših lastnostih prostora, v katerem bo ta potekala. Poleg storitve tolmačenja po ugodnih cenah navedena institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz pakistanskega v bolgarski jezik

  • Iz pakistanskega v bolgarski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!