Prevajanje iz pakistanskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsakdo, ki ima potrebo, da v omenjeni jezični kombinaciji dobi preveden dokument ali neki drugi material, mora biti informiran o tem, da so v okviru te institucije zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki imajo izkušnje pri uporabi obeh različic prevajanja. Pravzaprav to pomeni, da je dostopna storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz pakistanskega v madžarski jezik pa tudi tista, ki vključuje obdelavo vseh vrst pisanih materialov v tej jezični kombinaciji.

Najpomembnejše je poudariti, da je poleg storitve prevajanja različnih dokumentov, vsem strankam te institucije omogočena tudi njihova overitev, njo pa v skladu s pravili in pooblastili, ki jih ima, izvaja sodni tolmač.

Vsekakor stranke, ki jih to zanima, lahko dobijo kompletno obdelane vse vrste pravnih aktov pa tudi tiste dokumente, ki predstavljajo sestavni del ali gradbene, razpisne ali tehnične oziroma poslovne ali medicinske dokumentacije.


Prevajanje iz pakistanskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v pakistanski jezik

V uradno ponudbo Prevajalskega centra Akademije Oxford je uvrščeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v madžarski jezik, toda sodni tolmači in prevajalci na zahtevo prav tako obdelujejo tudi vse dokumente kot tudi številne druge materiale, ki so povezani s področjem, tako znanosti kot tudi izobraževanja.

Seveda bo strankam omogočeno tudi prevajanje za vse vrste potrdil in soglasij kot tudi izjav, omenjeni strokovnjaki pa izvedejo tudi overitev vseh ostalih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Vsak posameznik, ki ga to zanima, mora na vpogled pooblaščenemu sodnemu tolmaču dostaviti izvirne dokumente, pravilo za vse ostale vsebine, ki se prevajajo v tej različici jezikov, povezano z dostavo, je zelo preprosto. Njih namreč stranke pošljejo na obdelavo pa tudi prevzamejo po elektronski pošti, pri čemer obstajajo tudi drugačne možnosti, informacije o tem pa so na zahtevo dostopne v okviru te institucije.

Glede na to, da je treba dostaviti tudi izvirnike, jih stranka mora poslati ali s priporočeno poštno pošiljko, ali da za to zadolži kurirsko službo, prav tako pa obstaja tudi možnost, da izvirne dokumente na obdelavo osebno prinese v poslovalnico navedene institucije.

Postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov se prav tako da razlikuje, glede na ostale materiale, ki se v tej različici prevajajo, in to prav zaradi obvezne dostave izvirnih dokumentov. Obstaja namreč možnost, da jih prevzame osebno, toda ponujena je tudi druga možnost, ki se nanaša na dostavo na naslov stranke, ki v ceno obdelave katerekoli vrste dokumentacije oziroma samega dokumenta ni vračunana in predvideno je, da stranka konkretno storitev plača v trenutku prevzemanja. Vsekakor zaposleni v kurirski službi pred tem kontaktirajo z njo in ji zagotovijo vse potrebne informacije in o ceni in o postopku dostave.

Če nekomu ne ustreza rok, ki je naveden za izdelavo prevoda dokumentov, čeprav se prevajalci in sodni tolmači vedno trudijo, da to storijo v najkrajšem možnem času, lahko zahteva nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v madžarski jezik. Predvideno je, da bo ta storitev izpolnjena vsakemu posamezniku, toda samo v primeru, če naknadno na vpogled prinese, ali pošlje izvirne dokumente, ki jih pred tem skenira in pošlje na uradni elektronski naslov poslovalnice.

Celoten postopek obdelave, ki je opisan, je usklajen z zakonom in ga je treba v celoti spoštovati. Skoraj vsak dokument, ki se na ta obdela način oziroma se v tej različici jezikov najprej prevede in potem tudi overi z žigom omenjenih strokovnjakov, ima pravno in zakonsko veljavnost. Toda v praksi obstajajo tudi vsebine, za katere se zahteva izvedba dodatne overitve, ki se označuje kot tako imenovana nadoveritev. Pravzaprav se ta postopek povezuje s postavljanjem Haškega žiga na konkretne dokumente, njegov bolj poznan naziv pa je Apostille. Razlog, zaradi katerega govorimo o tem, je povezan s pristojnostjo za postopek nadoveritve, saj jo zaposleni te institucije nimajo pravice izvesti, ampak to storitev stranka lahko dobi le v okviru okrožnih sodišč v naši državi. Preprosto rečeno, ta žig mora biti postavljen samo na vsebine, za katere to določa veljavni zakon, s konkretnimi informacijami pa jih bodo seznanili prav zaposleni v namenskih oddelkih okrožnih sodišč. Pred dostavo vsebin na prevajanje in overitev sodnega tolmača se mora vsaka stranka najprej obrniti nanje in potem tudi izvedeti, ali je ta vrsta overitve obvezna za njene dokumente. V primeru, da je, mora dobiti tudi relevantno informacijo o postopku overitve s Haškim žigom, ker se ta razlikuje od dokumenta do dokumenta. Za številne od njih se overitev z Apostille žigom namreč izvaja po koncu prevajanja dokumenta in njegove overitve s strani omenjenih strokovnjakov, toda vsekakor obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon predvideva drugačen način overitve oziroma najprej postavljanje tega žiga in potem prevajanje in njegove vsebine in samega dokumenta ter na koncu uradno overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Poleg različnih vrst dokumentov na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz pakistanskega v madžarski jezik (PR članki, reklamni letaki, katalogi, plakati, brošure, vizitke, reklamni letaki in ostale vsebine s področja marketinga), profesionalni sodni tolmači in prevajalci pa v tej različici jezikov prav tako obdelujejo, tako poljudna kot tudi strokovna oziroma znanstvena besedila, pri čemer se njihova osnovna tema lahko tiče katerekoli naravoslovne ali družboslovne discipline.

Na zahtevo strank zaposleni v okviru naše institucije prav tako profesionalno obdelajo, tako časopisne članke kot tudi celotno vsebino ali samo določen članek v okviru ilustriranih ali strokovnih oziroma otroških revij. Vse vrste književnih del prav tako profesionalno prevedejo in popolnoma vseeno je, ali stranka zahteva obdelavo knjig, ki so uvrščene med poezijo ali prozo.

Treba je posebej poudariti informacijo, da so lektorji kot tudi korektorji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi zaposleni v okviru navedene institucije in da v skladu s potrebami in zahtevami posameznikov izvajajo tudi redakcijo. Gre za specifično storitev, ki obsega, tako lekturo vsebin kot tudi njihovo korekturo in se uporablja, ko je treba popraviti napake predhodnega prevajalca. Namreč, če se v materialih katerekoli vrste, so v tej različici jezikov že prevedeni, pojavijo napake, jih bodo ti strokovnjaki povsem zagotovo na najboljši možni način in v optimalnem roku popravili.

Ta institucija osebam, ki jih to zanima, ponuja tudi možnost angažiranja profesionalcev, da bi bilo izvedeno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v madžarski jezik. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo spletne strani, strokovno prevajajo tudi programe pa tudi spletne prodajalne kot tudi aplikacije vseh vrst ter spletne kataloge in vsekakor katerokoli vsebino, ki se tiče ali spleta ali računalništva. Da bi vsem zagotovili maksimalno profesionalno storitev, poskrbijo tudi za to, da v skladu s potrebami implementirajo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in se uporabljajo, da bi se konkretne vsebine ustrezno prilagodile zahtevam spletnega iskanja. V optimalnem roku po postavljanju na mrežo tako obdelane vsebine imajo bistveno boljšo vidljivost oziroma kotirajo med glavnimi rezultati iskanja za predhodno določeno besedo ali neki izraz.

Profesionalno podnaslavljanje vseh video in zvočnih vsebin je storitev, ki je omogočena vsaki stranki te institucije, pri čemer je na razpolago tudi možnost, da se angažirajo strokovnjaki, specializirani za sinhronizacijo video in zvočnih materialov. Seveda se ponuja tudi možnost prevajanja vseh vsebin te vrste, kar pa se nanaša, tako na animirane in dokumentarne filme oziroma reklamna sporočila in zabavne oddaje kot tudi na risane ter na igrane filme pa tudi serije kot tudi na oddaje izobraževalnega in informativnega značaja oziroma na vse ostale materiale, ki bodo predstavljeni poslušalcem ali gledalcem.

Na koncu je treba tudi omeniti dejstvo, ki se nanaša na tolmačenje iz pakistanskega v madžarski jezik, ker v sklopu te institucije stranke lahko s strani visoko usposobljenih strokovnjakov dobijo storitev simultanega, šepetanega in konsekutivnega tolmačenja v tej različici jezikov. Prav tako jim bo ponujena tudi možnost, da izkoristijo storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije. Na splošno rečeno, najprej mora stranka na ustrezen način posredovati vse podatke o samem dogodku in potem prevajalci in sodni tolmači analizirajo informacije o številu udeležencev ter o skupnem trajanju same manifestacije, pri čemer je tudi zaželeno, da ob tej priložnosti dobijo tudi podatke o mestu njenega prirejanja.

Prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v madžarski jezik in storitev overitve

Poleg pravnega reda Evropske Unije, vseh vrst certifikatov in pogodb prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v madžarski jezik, toda kompletno obdelujejo tudi sodne sklepe, odločitve sodišč in pooblastilo za zastopanje kot tudi pritožbe potem tožbe pa tudi vsak drugi dokument, ki je usmerjen ali na sodstvo ali na področje prava.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se izvaja, tako prevajanje omenjenih pa tudi vseh ostalih dokumentov kot tudi storitev njihove uradne overitve in to s strani zapriseženega sodnega tolmača. Konkretni postopek se izvaja, da bi se prevedenemu dokumentu zagotovila veljavnost pred zakonom in da bi njegov lastnik imel pravico, da ga uporablja ob različnih priložnostih.

Glede na to, da je celoten postopek obdelave določenih dokumentov oziroma njihovo prevajanje in overitev v celoti v skladu z veljavnim zakonom, je obveznost vsake stranke, ki se zanima za to storitev, da uradno pooblaščenemu sodnemu tolmaču na vpogled prinese izvirnike, ali pa jih pošlje na enega od razpoložljivih načinov.

Moramo poudariti tudi to, da se postopek, ki je poznan kot nadoveritev, povezan pa je s postavljanjem tako imenovanega Apostille oziroma Haškega žiga na dokumente, ne izvaja v okviru te institucije. Razlog za to leži v dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci ne posedujejo potrebnega dovoljenja za izvedbo tega postopka, pa je zato tudi potrebno, da lastnik dokumentov podatke o nadoveritvi samostojno, in pravočasno pridobi od pristojnih institucij Republike Slovenije, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v madžarski jezik (delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi) in predvideno je, da izpolnijo tudi zahteve posameznikov v zvezi s kompletno obdelavo gradbene, razpisne ali tehnične dokumentacije (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in katerikoli drugi dokument iz njihove sestave).

Vsaka vrsta potrdil, soglasij in izjav bo na podlagi postavljenih zahtev prevedena v tej različici jezikov in potem tudi ustrezno overjena z žigom omenjenih strokovnjakov. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stanju računa v banki izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz pakistanskega v madžarski jezik, obdelujejo pa tudi potrdilo o nekaznovanosti in potem soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu kot tudi katerikoli drugi dokument, ki ga njegov lastnik v skladu s postavljenimi zahtevami mora predložiti določeni pristojni instituciji.

Poleg omenjenih dokumentov zaposleni v okviru te specializirane institucije lahko prevajajo in potem izvedejo tudi overitev, tako za vsebino poslovne (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, statut podjetja, fakture, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb in podjetnika) kot tudi medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter drugi dokumenti iz njene sestave).

Treba je poudariti tudi to, da vsaka stranka, ki ji je to potrebno, lahko zadolži te strokovnjake, da izvedejo neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz pakistanskega v madžarski jezik oziroma vseh tistih dokumentov in drugih materialov, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja in potem tudi znanosti. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo pričakovanja tudi tistih posameznikov, ki v dani različici jezikov želijo dobiti kompletno obdelane rezultate znanstvenih raziskav in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi znanstvena dela in potrdila o rednem šolanju ter potrdilo o opravljenih izpitih potem seminarske naloge in znanstvene patente kot tudi diplomske naloge, prepis ocen in ostale vsebine, ki se nanašajo na navedena področja.

Neposredno prevajanje revij iz pakistanskega v madžarski jezik

Ne samo vsebino ilustriranih revij, ampak tudi strokovnih kot tudi tistih, ki so namenjene najmlajšim bralcem, prevajalci in sodni tolmači v primeru, da nekdo to od njih zahteva, prevajajo v omenjeni različici jezikov. Stranke jih lahko angažirajo tudi za prevajanje časopisnih člankov iz pakistanskega v madžarski jezik pa tudi, če jim je potrebna obdelava kateregakoli književnega dela, tako poetskega kot tudi proznega, pri čemer lahko na zahtevo strank, ki jih to zanima, obdelujejo tudi učbenike.

Vsebine, ki so povezane s področjem marketinga oziroma se uporabljajo, če je treba reklamirati neki dogodek, določeno podjetje oziroma storitev ali izdelek, bodo v skladu z zahtevami profesionalno prevedene v konkretni jezični kombinaciji. Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in katalogov iz pakistanskega v madžarski jezik pa tudi PR člankov, brošur in vizitk kot tudi plakatov potem reklamnih zloženk in številnih drugih neomenjenih marketinških materialov. Te vsebine se primarno obdelujejo ob spoštovanju pravil samega marketinga, prav tako pa je predvideno, da jih sodni tolmači in prevajalci na najboljši možni način uskladijo s pravili, ki veljajo v madžarskem jeziku, da bi omogočili njegovim izvornim govorcem in na splošno vsem ljudem, ki ta jezik uporabljajo, da se s predstavljenimi materiali seznanijo na čim boljši način.

Ne samo, da bo vsem, ki jih to zanima, ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije po cenah, ki veljajo za ugodne, ampak zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford prav tako izvajajo tudi, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz pakistanskega v madžarski jezik. Treba je tudi omeniti, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači posedujejo več kot dovolj izkušenj pri uporabi vsake od omenjenih vrst te storitve in da je določanje tiste, ki je za konkretno manifestacijo najboljša, povezano prav za detajli, ki se tičejo organizacije. Ti strokovnjaki namreč morajo posedovati informacije o mestu, na katerem bo določeni dogodek izveden pa tudi o tem, koliko ljudi bo prisotno oziroma koliko je organizator predvidel, da traja. Vse te informacije morajo biti analizirane, da bi se ugotovilo, katera od ponujenih storitev lahko v celoti ustrezno odgovori na zahteve, tako vseh udeležencev kot tudi samega organizatorja manifestacije.

Prevajanje risanih filmov iz pakistanskega v madžarski jezik

Poleg tega, da profesionalno prevajajo risanke, prevajalci in sodni tolmači kakovostno in strokovno odgovorijo na zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentarnih, animiranih in igranih filmov iz pakistanskega v madžarski jezik. Poleg njih obdelujejo tudi serije oziroma oddaje, ki so namenjene najmlajšim kot tudi tiste, ki so zabavnega, informativnega ali izobraževalnega značaja ter reklamna sporočila in številne druge, tako video kot tudi zvočne materiale. Da bi vsak posameznik, ki se zanima za njihovo obdelavo v tej različici jezikov, maksimalno varčeval s časom, hkrati pa tudi dobil vsebine, ki bodo lahko takoj prikazane, tako v kinematografih kot tudi na spletu oziroma predvajane na radiju ali na televiziji, Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi storitve strokovnega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije vseh materialov te vrste.

V okviru te institucije so poleg že omenjenih strokovnjakov zaposleni tudi korektorji pa tudi osebe, ki so usposobljene za posle lekture, tako da strankam, ki jih to zanima, ponujajo možnost, da jih angažirajo, da bi dobili profesionalno redakcijo katerihkoli vsebin. Namreč, ta storitev se uporablja, ko obstaja potreba, da se nekakovostno prevedeni materiali popravijo ter v celoti uskladijo s pravili ciljnega oziroma v tem primeru madžarskega jezika in da so hkrati tudi zvesti izvirniki.

Na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih strani iz pakistanskega v madžarski jezik, seveda pa obdelujejo tudi aplikacije kot tudi spletne kataloge ter programe katerekoli vrste in na splošno, vse vsebine, ki se tičejo računalništva oziroma so prisotne na spletu. Ob tej priložnosti se trudijo, da čim bolje uporabijo tudi orodja, ki se uporabljajo za optimizacijo takšnih materialov in so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Uporaba optimizacije je zelo hitro vidna, sa se konkretne vsebine v relativno kratkem roku s strani iskalnika uvrstijo med najboljše rezultate, tako da bo njihovo mesto najverjetneje na prvi strani rezultatov za določene izraze in besede.

Tako poljudna kot tudi strokovne oziroma znanstvena besedila katerekoli tematike sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov lahko obdelajo. Ne samo, da na zahtevo strank prevajajo filozofska oziroma politična in turistična besedila, ampak prav tako obdelujejo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področji bančništva, sociologije in financ oziroma psihologije. Na podlagi postavljenih zahtev bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnih in ekonomskih besedil iz pakistanskega v madžarski jezik, navedeni strokovnjaki pa lahko obdelajo tudi znanstvena oziroma poljudna besedila, katerih tema je povezana, tako s področjem ekologije in varstva okolja oziroma informacijskih tehnologij in menedžmenta kot tudi tista, ki se tičejo katerekoli teme iz domene medicine, gradbene industrije in farmacije kot tudi komunikologije ter znanosti potem marketinga in izobraževanja pa tudi vsake druge znanstvene discipline, ki ni omenjena in je povezana ali z naravoslovnimi ali z družboslovnimi vedami.

Cena prevajanja iz pakistanskega v madžarski jezik

  • Iz pakistanskega v madžarski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!