Prevajanje iz pakistanskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo, da stranke, ki jih to zanima, za omenjeno vrsto prevajanja lahko zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirajo za obdelavo pisanih vsebin, ampak imajo prav tako možnost dobiti tudi tolmačenje iz pakistanskega v finski jezik.

Treba je namreč poudariti, da sodni tolmači in prevajalci ne uporabljajo samo pravil simultanega tolmačenja, ampak so prav tako specializirani tudi za izvedbo tako imenovanega šepetanega tolmačenja, po potrebi pa za to možnost jezikov lahko uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje konsekutivno tolmačenje. Poleg te storitve navedena institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije, pri čemer so cene maksimalno korektne.

Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko obdelajo tudi video in zvočne vsebine v tej jezični kombinaciji in potem njihove kolege, ki so specializirane za sinhronizacijo in podnaslavljanje, pristopijo zaključni obdelavi, tako reklamnih sporočil in oddaj različnega namena in vsebine (izobraževalne, otroške, zabavne, informativne in ostale), pri čemer po potrebi kompletno obdelajo tudi igrane filme, serije in risane oziroma animirane ter dokumentarne filme pa tudi ostale materiale iz te skupine.


Prevajanje iz pakistanskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v pakistanski jezik

Seveda lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje revij iz pakistanskega v finski jezik, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke, zatem vse vrste besedil (poljudne in strokovne oziroma znanstvene besedilne vsebine različne tematike), po potrebi pa lahko prevajajo tudi književna dela beletrije potem romane in druga, tako prozna kot tudi poetska dela.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo vsebin, ki so predvsem usmerjene na reklamiranje, in to ne glede na to, ali se skoznje predstavlja neki dogodek ali izdelek oziroma storitev ali podjetje. Predvsem mislimo na prevajanje zloženk, brošur in letakov pa tudi na obdelavo PR člankov potem katalogov in vizitk kot tudi plakatov in vseh ostalih materialov, ki so na določen način povezani z marketingom.

Pomembno je poudariti tudi to, da se prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v finski jezik izključno izvaja ob uporabi tako imenovanih orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi optimizacijo vseh materialov te vrste. Pričakuje se, da po izvedenem prevajanju oziroma optimizaciji določene spletne strani ali spletnih katalogov oziroma spletne prodajalne, ti materiali še bolje kotirajo v polju globalnega iskanja. Moramo poudariti, da zaposleni v okviru te institucije lahko v skladu s potrebami strank v tej različici jezikov prevajajo tudi absolutno katerikoli program ali aplikacijo.

Poleg vseh navedenih vsebin je strankam na razpolago tudi kompletna obdelava, tako osebnih dokumentov oziroma pravnih aktov kot tudi vseh vrst dokumentacij, od poslovne preko tehnične in razpisne pa do gradbene oziroma medicinske. Gre za to, da omenjeni strokovnjaki v tem primeru izvajajo, tako neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v finski jezik kot tudi storitev njihove overitve, ki je v celoti usklajena z zakonom.

Moramo poudariti tudi to, da stranke lahko v tej instituciji dobijo tudi kompletno obdelane dokumente, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja pa tudi vse vrste soglasij, izjav in potrdil oziroma tiste dokumente, ki jih je v različnih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam. Predvideno je, da ti strokovnjaki lahko ustrezno obdelajo tudi katerikoli drugi dokument oziroma celotno dokumentacijo, pri čemer te vsebine morajo biti na ustrezen način dostavljene na prevajanje.

Preden objasnimo, zakaj je pomembno, da stranka prinese oziroma s priporočeno poštno pošiljko, ali preko kurirske službe dostavi izvirne dokumente na vpogled, moramo objasniti, kako poteka postopek njihove obdelave. Po izvedenem prevajanju dokumentov v tej različici jezikov, sodni tolmač namreč izvirni dokument mora primerjati z vsebino prevoda. Samo, če gre za popolnoma enake materiale, to potrdi s postavljanjem svojega žiga. Če opazi določeno napako, ki mora biti popravljena, stranki priporoči, da angažira lektorje in korektorje, ki so prav tako zaposleni v okviru navedene institucije, da izvedejo redakcijo oziroma popravijo vse napake, ki v teh materialih obstajajo. Treba je tudi omeniti, da se navedena storitev nanaša na vsebine, za katere je prevajanje v tej različici jezikov izvedeno na nekem drugem mestu, oziroma za izvedbo katerega so bili zadolženi strokovnjaki, ki jih je stranka samostojno angažirala.

V ponudbi je tudi nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v finski jezik, kar pa se nanaša na postopek obdelave vsebin v izjemno kratkem časovnem obdobju. Tedaj je postopek dostave nekoliko drugačen, zato ker stranka najprej pošilja skenirane dokumente na elektronski naslov poslovalnice navedene institucije in šele potem mora v skladu s pravili na vpogled priložiti tudi izvirne vsebine, pri čemer se obvezuje, da pazi na rok, ki ga je za izvedbo prevajanja in overitve predhodno navedla.

Pravilo je, da vse vsebine, ki ne sodijo med dokumente, stranka pošlje po elektronski pošti, potem ko sodni tolmači in prevajalci izpolnijo njene zahteve oziroma v skladu s pravili obdelajo te materiale, pa jih na enak način tudi prejme. Predvideno je, da ima ta institucija v ponudbi tudi drugačne načine za prevzemanje vseh takšnih materialov pa tudi za njihovo dostavo, tako da bodo na zahtevo relevantne informacije o tem ponujene vsakemu posamezniku.

Ko ti strokovnjaki prevedejo dostavljeno dokumentacijo ali katerikoli posamezni dokument in izvedejo tudi njegovo overitev, bodo stranki ponujeni dve možnosti za prevzemanje. Ima namreč pravico, da v predstavništvo omenjene institucije pride osebno in tako prevzame kompletno obdelane vsebine, toda lahko se odloči tudi za drugo možnost, ko dostavo izvaja kurirska služba. Stranka mora kurirju plačati predpisano ceno, saj storitev dostave kompletno obdelanih dokumentov ni vključena v ceno njihovega prevajanja oziroma overitve in vsekakor od službe za dostavo tudi dobi vse relevantne informacije o ceni oziroma o samem postopku prevzemanja.

Za številne dokumente, ki se prevajajo v tej jezični različici, je opisani postopek obdelave popolnoma zadosten, da bi bili obravnavani kot zakonsko veljavni, toda zakon za določene predvideva tudi nadoveritev. Pravzaprav s tem mislimo na postavljanje tako imenovanega Haškega ali Apostille žiga na konkretne vsebine, stranke pa morajo vse te podatke pridobiti od strani relevantnih državnih institucij, in to samostojno. Gre za to, da člani ekipe te institucije nimajo dovoljenja za izvedbo tako imenovanega postopka nadoveritve izvesti, pa s samim tem tudi ni njihova dolžnost, da stranke informirajo o tem. Posebej je pomembno, da stranka, ki od zaposlenih v namenskih oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije dobi informacijo, da je za njegov dokument obvezno postavljanje Apostille žiga, vsekakor tudi izve, kdaj ga je treba na te vsebine postaviti. Pravzaprav zakon najpogosteje predpisuje uporabo dveh postopkov overitve Haškim žigom, ko se ta postavlja ali na samem začetku obdelave oziroma preden prevajalci in sodni tolmači izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v finski jezik pa tudi predpisano overitev. Prav tako obstaja tudi možnost, da se najprej izvedeta navedeni storitvi in da potem stranka tako obdelan dokument odnese na overitev z omenjenim žigom.

Tolmačenje iz pakistanskega v finski jezik

V vseh treh različicah je vsem, ki jih to zanima, na razpolago tudi tolmačenje iz pakistanskega v finski jezik, saj sodni tolmači in prevajalci poleg tako imenovanega šepetanega tolmačenja uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. V primeru, da se omenjeni strokovnjaki opredelijo za uporabo prav te vrste tolmačenja, bo strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V principu, vse dokler stranke, ki jih to zanima, ne dostavijo zahtevanih informacij o organizaciji samega dogodka, ponudba za to storitev ne more biti oblikovana. Gre za to, da se na podlagi podatkov o predvidenem trajanju manifestacije oziroma o številu udeležencev in vse to v skladu z značilnostmi lokacije, na kateri je predvideno, da bo organizirana, opredeli, katero od vseh navedenih storitev ti strokovnjaki morajo uporabiti v konkretnem primeru. Zato tudi poudarjamo, da vsaka stranka, ki jo zanima angažiranje zaposlenih v Prevajalskem centru Akademije Oxford, pred tem mora dostaviti vse predhodno navedene informacije.

Vsem, ki jih to zanima, posameznikom je na razpolago tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz pakistanskega v finski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg PR člankov, reklamnih zloženk in letakov profesionalno obdelujejo tudi plakate kot tudi brošure in vizitke oziroma kataloge in vse druge vsebine, katerih osnovni cilj je reklamiranje. Popolnoma je vseeno, ali se skozi omenjene materiale predstavlja neki izdelek ali storitev oziroma dogodek ali preprosto delo nekega podjetja, saj se omenjeni strokovnjaki trudijo, da njihovo vsebino čim bolje prilagodijo finskemu jeziku in njegovim izvornim govorcem omogočijo, da se bolje seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Dodati želimo tudi to, da člani ekipe omenjene institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje knjig iz pakistanskega v finski jezik, pri tem pa mislimo in na učbenike in na književna dela, tako s področja poezije kot tudi proze. Poleg tega profesionalni prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov prevajajo, tako vsebino ilustriranih kot tudi strokovnih pa tudi otroških revij in po potrebi profesionalno obdelajo tudi časopisne članke katerekoli dolžine in tematike.

Neposredno prevajanje ekonomskih besedil iz pakistanskega v finski jezik

Poleg strokovnih besedilnih vsebin, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področja ekonomije, profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje poljudnih besedil iz pakistanskega v finski jezik, ki se ukvarjajo z isto temo. Prav tako izpolnjujejo tudi zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo političnih in filozofskih oziroma turističnih besedil, prevajajo pa tudi tista, ki so povezana s področji, tako gradbene industrije, sociologije in izobraževanja oziroma menedžmenta in informacijskih tehnologij kot tudi tista, ki se tičejo področij psihologije, znanosti in medicine ter komunikologije in financ pa tudi poljudna in znanstvena besedila iz domene ekologije in varstva okolja, bančništva in prava ter vseh ostalih vej ali naravoslovnih ali družbenih ved.

Poudarjamo, da je v uradni ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi storitev, ki vključuje, tako neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz pakistanskega v finski jezik kot tudi njihovo končno obdelavo, ki se nanaša na storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja takšnih vsebin. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem serij v tej različici jezikov pa tudi animiranih oziroma risanih in dokumentarnih filmov, po potrebi pa obdelujejo tudi zabavne oddaje oziroma tiste, ki so izobraževalnega ali informativnega značaja, toda prevajajo tudi igrane filme in ostale zvočne in video vsebine. Vsak posameznik se opredeli med storitvama njihove sinhronizacije in podnaslavljanja in tako v veliki meri varčuje s časom, saj na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo, pa konkretne materiale lahko prikaže, tako v kinematografih kot tudi na spletu oziroma televiziji in predvideno je, da predhodno obdelane zvočne vsebine katerekoli vrste lahko takoj po prevzemanju predvaja na radiju.

Profesionalna obdelava vseh spletnih materialov vključuje najprej njihovo prevajanje v omenjeni različici jezikov in potem tudi optimizacijo. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači v odvisnosti od vrste vsebin, ki se obdelujejo, uporabijo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi njihovo vsebino v celoti uskladili z zahtevami, ki jih predvideva iskanje na spletu. V relativno kratkem roku, potem ko se izvede neposredno prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v finski jezik pa tudi spletnih prodajaln kot tudi spletnih katalogov in drugih materialov iz te skupine in ko bodo postavljeni na globalno omrežje, bo njihov položaj bistveno boljši. Ti strokovnjaki namreč s pomočjo omenjenih orodij izvedejo usklajevanje vsebin vseh teh materialov in potencialnim strankam oziroma uporabnikom spleta omogočajo, da pri iskanju točno določenih izraza in besed pridejo do te spletne strani ali spletne prodajalne oziroma spletnih katalogov. Poleg omenjenih vsebin so zaposleni v tej instituciji specializirani tudi za obdelavo programske opreme, kar pravzaprav pomeni, da izpolnijo zahteve v zvezi s prevajanjem vseh aplikacij in programov v tej kombinaciji jezikov.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz pakistanskega v finski jezik

Omenjeni dokument je samo en od tistih, ki jih zahtevajo različne pristojne službe, tako da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor izvedejo tudi njegovo prevajanje in overitev, ki je predpisana z veljavnim zakonom.

Na podlagi zahtev posameznikov, ki jih to zanima, bo izvedeno profesionalno prevajanje soglasij za zastopanje iz pakistanskega v finski jezik in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci ustrezno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Lastnik materialov, za katere se zahteva obdelava v tej različici jezikov, je dolžan priložiti izvirne dokumente na vpogled, zato ker postopek overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača predpostavlja primerjanje izvirnih dokumentov s prevedenimi. Posebej poudarjamo tudi to, da žig, ki je poznan kot Haški oziroma tako imenovani Apostille, mora biti postavljen samo na določene dokumente, kar je vsekakor opredeljeno z veljavnim zakonom. S tem v zvezi moramo tudi reči, da zaposleni v okviru konkretne institucije ne posedujejo predpisanega dovoljenja, da bi strankam omogočili izvedbo postopka, ki je poznan kot nadoveritev in se tiče postavljanja navedenega žiga. Ker ta vrsta overitve ima izjemen vpliv na celoten postopek obdelave katerekoli dokumentacije ali samega dokumenta, tudi poudarjamo, da se lastniki vsebin morajo obrniti na okrožna sodišča v Republiki Sloveniji in da od pristojnih izve vse, kar se nanaša na postavljanje konkretnega žiga za njene dokumente.

V skladu z zahtevami lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v finski jezik, toda se prav tako se predpostavlja, da prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov kompletno obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi potrdilo o rednem šolanju ter prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma katerikoli dokument, ki se na določen način tiče izobraževanja. Prav tako ti strokovnjaki lahko obdelajo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge in predvideno je, da je popolnoma nepomembno, kaj je njihova osnovna tema in kako kompleksni in obsežni so.

Če je to potrebno ti strokovnjaki prevajajo oziroma v skladu s pravili overjajo tudi vse vrste pravnih aktov (pogodbe, sodni sklepi, licence, pooblastilo za zastopanje, tožbe, odločitve sodišč, sklepe o razvezi zakonske zveze, certifikati, pravni red Evropske Unije, pritožbe in drugi neomenjeni dokumenti, ki so povezani s sodstvom ali pravom), prav tako pa na zahtevo posameznikov kompletno obdelajo, tako znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvena dela katerekoli dolžine in tematike oziroma vse materiale, ki so povezani z znanostjo.

Poleg navedenih vsebin stranke te institucije lahko od zaposlenih zahtevajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v finski jezik, kar vključuje kompletno obdelavo dovoljenja za prebivanje, izpiskov iz matičnega registra o smrti in osebne izkaznice ter delovnega dovoljenja in potrdila o državljanstvu oziroma izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometnega dovoljenja in potrdila o stalnem prebivališču, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi izpiski iz matičnega registra o rojstvu kot tudi potni list in vsak drugi ustrezno dostavljeni osebni dokument.

Vsebino poslovne dokumentacije ti strokovnjaki na zahtevo in v skladu s pravili kompletno obdelajo (poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, statut podjetja, finančna poslovna poročila, fakture in drugi dokumenti, ki se tičejo poslovnega procesa ali pravne osebe ali podjetnika), izpolnjene pa bodo tudi zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo medicinske dokumentacije. Posebej poudarjamo, da poleg zdravniških izvidov člani ekipe vsakega predstavništva konkretne institucije lahko kompletno obdelajo tudi celotno dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter na splošno rečeno, vsak tisti dokument, ki je uvrščen v medicinsko dokumentacijo.

Poleg vsebine razpisne dokumentacije bo na podlagi postavljenih zahtev izvedeno tudi neposredno prevajanje tehnične in gradbene dokumentacije iz pakistanskega v finski jezik. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci ob tej priložnosti obdelajo gradbene projekte, ampak prav tako izvajajo na prvem mestu prevajanje v tej različici jezikov in takoj potem tudi overitev, za katero imajo ustrezna pooblastila za deklaracije izdelkov oziroma za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo ter za vsak drugi dokument, ki velja za sestavni delo ene od omenjenih dokumentacij.

Cena prevajanja iz pakistanskega v finski jezik

  • Iz pakistanskega v finski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!