Prevajanje iz pakistanskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vse vrste dokumentov prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru te specializirane institucije obdelajo ob maksimalnem spoštovanju veljavnega zakona. Glede na to, da izvajamo, tako prevajanje dokumentov iz pakistanskega v hebrejski jezik kot tudi njihovo overitev, ima stranka priložnost, da na enem mestu dobi kompletno obdelavo ali osebnih dokumentov ali vsebine medicinske oziroma tehnične, poslovne in razpisne kot tudi gradbene dokumentacije.

Prav tako ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi katerikoli material oziroma dokument, ki je povezan, tako s področjema izobraževanja in prava kot tudi z znanostjo ali sodstvom.

Seveda lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam iz pakistanskega v hebrejski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg različnih vrst potrdil kompletno obdelajo tudi vse vrste potrdil, zatem soglasij in izjav.


Prevajanje iz pakistanskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v pakistanski jezik

Vsaka stranka, ki jo to zanima, mora na vpogled omenjenim strokovnjakom dostaviti tudi izvirne dokumente, ker je postopek overitve prevoda usklajen z zakonom. Sodni tolmač namreč postavi svoj žig na katerikoli predhodno preveden dokument, toda samo v primeru, če lahko z gotovostjo trdi, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirniku. V nasprotnem primeru, oziroma, če obstajajo razlike med tema dvema dokumentoma, je njegova dolžnost, da lastniku priporoči izvedbo storitve redakcije, ki jo v okviru navedene institucije na zahtevo izvajajo korektorji in lektorji. Seveda je predvideno, da se lektura in korektura izvajata tudi za katerokoli drugo vrsto vsebin, za katere obstajajo prevodi pa tudi napake, ki jih je treba ustrezno popraviti.

Torej posameznik lahko dokumente pošlje preko kurirske službe ali "Pošte Slovenije", pri čemer mora izbrati možnost priporočene pošiljke, na razpolago pa je tudi možnost, da jih v prostore predstavništva te institucije osebno prinese.

Vsaka stranka se mora sama pozanimati tudi o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente, to vrsto žiga pa imenujejo tudi Haški. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači te vrste overitve ne more izvesti, če je to potrebno, ker je ta v pristojnosti državnih institucij, točneje posebnih oddelkov okrožnih sodišč Republike Slovenije. Zaradi tega se mora vsaka stranka obrniti na zaposlene v teh službah in zahtevati vse informacije, ki se nanašajo na to vrsto overitve. Treba je tudi omeniti, da je z zakonom predpisano, ali se Apostille žig na določene dokumente postavlja, preden omenjeni strokovnjaki začnejo z njegovo obdelavo, ali pa ti najprej izvedejo prevajanje in overitev in potem stranka dokument odnese na pristojno institucijo, da bi bila izvedena overitev s Haškim žigom.

Prevedene in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente stranke lahko prevzamejo v prostorih poslovalnice navedene institucije, kompletno obdelane vsebine pa jim lahko pristojna kurirska služba dostavi na naslov. Dostava se zaračunava po ceniku kurirske službe, informacije o tem pa bodo pravočasno na razpolago vsaki stranki.

V ponudbi te institucije je tudi storitev, ki vključuje nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v hebrejski jezik. V tem primeru so stranke dolžne, da kasneje ob spoštovanju postavljenega priložijo izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču, pred tem pa skenirane dokumente pošljejo na elektronski naslov poslovalnice.

Treba je opozoriti tudi na to, da sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov lahko obdelajo, tako časopisne članke in poljudne oziroma strokovna besedila kot tudi učbenike in katerokoli vrsto revij pa tudi književna dela, ki spadajo in v prozo in v poezijo.

Prav tako lahko izpolnimo zahteve, ki se nanašajo na obdelavo PR člankov, plakatov in brošur oziroma katalogov, reklamnih letakov in zloženk pa tudi vizitk in številnih drugih marketinških materialov.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v hebrejski jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi programe katerekoli vrste, spletne kataloge in spletne prodajalne pa tudi aplikacije in vse ostale vsebine, ki so na določen način povezane ali s spletom, ali pa se tičejo računalništva. Vsi, ki jih zanima ta storitev, morajo imeti v mislih dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači te institucije znajo uporabljati orodja SEO (Search Engine Optimisation), oziroma, da poleg prevajanja vseh teh vsebin po potrebi izvajajo tudi njihovo optimizacijo za spletne brskalnike.

Tako reklamna sporočila, serije in izobraževalne televizijske ali radijske oddaje kot tudi dokumentarne, risane in igrane oziroma animirane filme pa tudi informativne oziroma zabavne in otroške oddaje kot tudi katerokoli drugo vrsto video in zvočnih vsebin zaposleni v okviru te institucije, ne samo prevajajo v konkretni jezični kombinaciji, ampak tudi podnaslavljajo oziroma po potrebi izvedejo njihovo sinhronizacijo.

Vsakdo, ki se zanima za obdelavo do zdaj predstavljenih materialov, jih lahko na prevajanje pošlje po elektronski pošti in jih tako tudi prejme po koncu dela omenjenih strokovnjakov. V skladu z zahtevami strank, ki jim ne ustreza, da na uradni elektronski naslov pošljejo te vsebine, njihovo dostavo in prevzemanje lahko izvedemo na drugačen način, pri čemer morajo v poslovalnici izvedeti vse detajle o tem.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci za katerokoli vrsto dogodka oziroma za katerokoli manifestacijo uporabijo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v hebrejski jezik. Moramo poudariti, da ima ta specializirana institucija v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je vsem, ki jih to zanima, omogočeno pod izjemno ugodnimi pogoji. Vsaka od omenjenih storitev mora biti uporabljena v okviru točno opredeljene vrste dogodka in na splošno rečeno, uradna ponudba je lahko kreirana šele, ko stranka posreduje osnovne podatke o njegovi organizaciji. Ne samo, da morajo omenjene strokovnjake informirati o lokaciji, na kateri je predvideno, da bo ta dogodek potekal, ampak mora dostaviti tudi veljavne podatke o tem, koliko dni ali ur bo trajal oziroma koliko ljudi bo prisotnih.

Prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz pakistanskega v hebrejski jezik

Poleg navedene storitve vse stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi izvedba overitve prevedenih dokumentov s strani zapriseženega sodnega tolmača. S konkretnim postopkom se vsem prevedenim materialom zagotavlja zakonska oziroma pravna veljavnost, tako da jih lastniki lahko nemoteno uporabljajo, ko imajo potrebo za tem.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg za že omenjeno potrdilo, izvedejo tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz pakistanskega v hebrejski jezik, lahko pa obdelajo tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o višini dohodkov kot tudi vsako drugo nenavedeno vrsto potrdila oziroma soglasij ter izjav, kar pa se nanaša predvsem na vse tiste dokumente, ki jih je iz različnih razlogov treba predložiti pristojnim službam.

Ker zapriseženi sodni tolmač pri izvedbi overitve mora preveden dokument katerekoli vrste primerja z izvirnikom, ker svoj žig lahko postavi izključno na prevedene dokumente, katerih vsebina je popolnoma enaka kot tudi v izvirniku, to pomeni, da jih mora lastnik predhodno priložiti na vpogled.

Vsakdo, ki se zanima za obdelavo dokumentov v tej jezični kombinaciji, mora obvezno preveriti vse v zvezi s postopkom, ki je označen kot nadoveritev. Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru konkretne institucije, nimajo pravice niti na en dokument postaviti Apostille oziroma tako imenovanega Haškega žig. Prav iz tega razloga je določeno, da stranka informacije o tem postopku mora pridobiti v okviru državnih institucij, v katerih pristojnosti je izvedba te vrste overitve.

Na zahtevo strank je na razpolago tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in o sklenitvi zakonskezveze iz makedonskega v hebrejski jezik, pri čemer zaposleni te institucije v skladu s pravili vsekakor obdelujejo tudi številne druge osebne dokumente (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi), prav tako pa izpolnijo zahtevo vseh tistih strank, ki v tej različici jezikov želijo dobiti kompletno obdelane dokumente, ki se tičejo, tako področja znanosti kot tudi izobraževanja (znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet in ostale vsebine, ki se na omenjena področja nanašajo).

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v hebrejski jezik (tožbe, licence, sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi in drugi dokumenti, ki se tičejo prava ali pa se nanašajo na sodstvo), prav tako pa se pristopa kompletni obdelavi vseh tistih dokumentov, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi).

Vsekakor stranke te specializirane institucije lahko njene zaposlene angažirajo tudi v primeru, da jim je prevajanje v dani različici jezikov potrebno za katerikoli dokument, ki se nanaša na poslovanje, tako nekega podjetnika kot tudi podjetja. Poleg ustanovitvenega akta podjetja in sklepa o ustanovitvi pravne osebe omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo in v skladu s pravili potem tudi overijo poslovne odločitve in statut podjetja kot tudi fakture ter vse vrste poslovnih poročil, kot so na primer finančna, letna ali revizijska pa tudi vsak drugi dokument, ki je v skladu z veljavnimi pravili uvrščen v poslovno dokumentacijo.

Omenili bi tudi to, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno kakovostno in profesionalno ter v optimalnem roku izvajajo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz pakistanskega v hebrejski jezik pa tudi vsakega drugega dokumenta, ki velja za del tehnične oziroma gradbene in razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in vsi ostali, ki v skladu s pravili sodijo v njihovo sestavo).

Prevajanje reklamnih sporočil iz pakistanskega v hebrejski jezik

Profesionalna obdelava, tako reklamnih sporočil kot tudi številnih drugih ali video ali zvočnih materialov je na razpolago absolutno vsaki stranki Prevajalskega centra Akademije Oxford. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo svoj del posla oziroma izvedejo neposredno prevajanje serij iz pakistanskega v hebrejski jezik pa tudi oddaj različne vsebine oziroma namena (informativne, izobraževalne, zabavne, otroške in ostale) ter na zahtevo prevedejo, tako igrane kot tudi risane in dokumentarne oziroma animirane filme pa tudi vse ostale in video in zvočne materiale in potem stranka izbere med dvema dodatnima storitvama. Natančneje rečeno, ta institucija zaposluje tudi strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami pri izvajanju sinhronizacije vseh takšnih materialov oziroma njihovega podnaslavljanja.

Glede na to, da predhodno omenjena institucija poleg številnih drugih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki izvajajo lekturo in korekturo materialov, tako da je vsem, ki jih to zanima, na razpolago tudi ta storitev. Če smo natančni, namen redakcije, ki jo korektorji in lektorji po potrebi uporabijo, je izboljšanje kakovosti predhodno neprofesionalno prevedenih vsebin, ne glede na to, ali gre za književna dela, dokumente, učbenike ali neke druge materiale.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, tako književna dela in poetska pa tudi prozna kot tudi učbenike. Seveda je v ponudbi navedene institucije tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz pakistanskega v hebrejski jezik in predvideno je, da ti strokovnjaki na zahtevo obdelujejo tudi vsebino vseh vrst revij, tako otroških kot tudi ilustriranih in strokovnih.

Poleg vseh omenjenih vsebin zaposleni v okviru te institucije lahko obdelajo, tako spletne materiale katerekoli vrste kot tudi tiste, ki se nanašajo na računalništvo. Vsekakor izvedejo tudi profesionalno prevajanje programov in aplikacij iz pakistanskega v hebrejski jezik, strokovno pa obdelujejo tudi spletne kataloge kot tudi spletne strani in spletne prodajalne pa tudi številne druge materiale te vrste. Storitev optimizacije vseh takšnih vsebin bo prav tako omogočena strankam, saj prevajalci in sodni tolmači med postopkom njihove obdelave uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), da bi vsebino spletnih strani in drugih spletnih materialov na najboljši možni način uskladili z zahtevami samega iskanja in s tem vplivali na njihovo bolje kotiranje.

Prevajanje poljudnih in znanstvenih besedil iz pakistanskega v hebrejski jezik

Tako besedila, katerih tema je povezana za katerokoli družboslovno vedo kot tudi tista, ki se ukvarjajo z različnimi temami v zvezi z naravoslovnimi vedami, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov profesionalno obdelajo. Vsekakor so specializirani za neposredno prevajanje filozofskih, ekonomskih in turističnih besedil iz pakistanskega v hebrejski jezik, toda po potrebi prevajajo tudi tista, ki se ukvarjajo s temami s področij sociologije, bančništva in politike oziroma psihologije in prava. Predvideno je, da obdelujejo tudi besedilne materiale, ki se tičejo, tako področji gradbene industrije, komunikologije in znanosti oziroma farmacije in izobraževanja kot tudi tiste, ki so povezani z informacijskimi tehnologijami, menedžmentom in ekologijo ter varstvom okolja pa tudi marketingom ter medicino in številnimi drugimi tukaj nenavedenimi znanstvenimi disciplinami.

Kadar je to potrebno, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz pakistanskega v hebrejski jezik. Seveda bo vsem, ki jih to zanima, v navedeni instituciji omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Dolžni smo posebej poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci vsako od omenjenih storitev izvajajo profesionalno in da vrsto tolmačenja v tej različici jezikov usklajujejo z zahtevami samega dogodka oziroma s principi njegove organizacije. Zaradi tega se pred vsako stranko, ki se zanima za to storitev, postavlja zahteva, da našim strokovnjakom pravočasno dostavi podatke o organizaciji, da bi lahko oblikovali ponudbo. Na prvem mestu je pomembno, da jih informirajo o tem, koliko ljudi bo prisotnih oziroma koliko je organizator predvidel, da ta dogodek traja in kje bo potekal.

Obdelava vseh reklamnih vsebin bo izvedena, kadar to neka stranka zahteva, in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti maksimalno spoštujejo tudi vsa tista pravila, ki se uporabljajo na področju marketinga. Med drugim lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje zloženk in reklamnih letakov iz pakistanskega v hebrejski jezik pa tudi vizitk, katalogov in PR člankov oziroma brošur potem plakatov in vseh ostalih vsebin, katerih osnovni namen je, tako reklamiranje storitev različne vrste kot tudi izdelkov pa tudi podjetij ter dogodkov.

Cena prevajanja iz pakistanskega v hebrejski jezik

  • Iz pakistanskega v hebrejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!