Prevajanje iz pakistanskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo, da če člani ekipe predstavništva te specializirane institucije izvedejo neposredno prevajanje besedil iz pakistanskega v romunski jezik, ampak če v tej različici jezikov lahko obdelajo tudi številne druge vsebine, pa tudi uporabiti storitev tolmačenja.

Izjemno je pomembna informacija, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni prevajalci in sodni tolmači, tako da vsem, ki jih to zanima, zagotavljajo kompletno obdelavo vseh dokumentov. Točneje, poleg prevajanja, tako vsebine poslovne in osebne kot tudi gradbene potem razpisne in medicinske pa tudi tehnične dokumentacije, izvajamo tudi overitev vsakega prevedenega dokumenta.

Seveda lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v romunski jezik, omenjeni strokovnjaki pa kompletno obdelujejo tudi vse materiale s področij znanosti in izobraževanja.


Prevajanje iz pakistanskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v pakistanski jezik

Po potrebi profesionalni sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer potrdila vseh vrst, zatem izjave in soglasja ter potem tudi izvedejo z zakonom predpisano overitev. Preprosto rečeno, absolutno vsak dokument ali celotno dokumentacijo, ki jo stranka v skladu s pravili dostavi na obdelavo, ti strokovnjaki prevedejo in overijo v skladu z zakonom.

Potem ko uradno zapriseženi sodni tolmač svoj žig postavi na preveden dokument, se ta obravnava kot popolnoma zakonsko in pravno veljaven, saj ta žig potrjuje, da je njegova vsebina v celoti zvesta izvirniku.

Treba je omeniti tudi to, da v primeru, ko obstaja obveznost postavljanja Apostille žiga na neki dokument, zaposleni te institucije te storitve nimajo pravice zagotoviti. Gre za žig, poznan tudi pod nazivom Haški, za izvedbo te storitve pa so zadolženi zaposleni v okrožnih sodiščih naše države oziroma v njihovih specializiranih oddelkih. Vsaka stranka se mora pri njih sama tudi informirati o postopku, ki je poznan pod nazivom nadoveritev oziroma pridobiti vse potrebne informacije o postavljanju Apostille žiga na njene dokumente. S tem mislimo, da mora najprej izvedeti, ali je ta vrsta overitve obvezujoča za konkretne vsebine in če dobi pritrdilen odgovor, mora tudi vprašati, kdaj je treba se omenjeni žig nanje postaviti. Preprosto rečeno, Haški žig se v skladu s pravili postavlja na določen dokument, pri čemer je natančno je določeno, ali to mora biti storjeno, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati ta dokument, ali pa se navedeni žig na dokumente postavlja po koncu prevajanja in overitve s strani omenjenih strokovnjakov.

Glede na to, da uradno zapriseženi sodni tolmač mora primerjati prevedene dokumente z izvirnimi, preden uradno izvede overitev, je vsaka stranka dolžna, da mu na vpogled priloži tudi izvirnike. Sicer se overitev ne sme izvesti, če obstajajo razlike med tema dvema dokumentoma in tedaj se pristopa tako imenovani redakciji, kar je storitev, ki jo v okviru te institucije vsem, ki jih to zanima, zagotavljajo korektorji in lektorji. Šele ko ti odpravijo vse razlike ter popravijo napake, ima zapriseženi sodni tolmač pravico izvesti overitev.

Poleg tega, da izvirne dokumente lahko prinesejo osebno v poslovalnico te institucije, se stranke lahko odločijo tudi za možnost pošiljanja, priporočeno preko “Pošte Slovenije", ali pa to storijo ob angažiranju katerekoli službe za dostavo.

Ko bo prevajanje dokumentov iz pakistanskega v romunski jezik izvedeno, oziroma, ko se ta vsebina v skladu s pravili overi, imajo stranke možnost izbrati ali dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov ali pa njihovo osebno prevzemanje v predstavništvu navedene institucije. Če izbere prvo možnost, ki je navedena, bo tudi potrebno, da storitev dostave plača kurirju, vse podatke o višini nadomestila ji v tem primeru predhodno dajo zaposleni v konkretni službi.

Komurkoli je potrebno, da kompletno obdelan dokument dobi v posebej kratkem roku, čeprav se sodni tolmači in prevajalci vedno trudijo izvesti neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v romunski jezik in overitev v čim krajšem roku, ima pravico to od njih zahtevati, toda predenj pošlje vsebine na obdelavo. Samo v tem primeru je namreč dovoljeno odstopanje v zvezi s postopkom dostave vsebin na prevajanje, saj je stranki dovoljeno, da kasneje prinese ali pošlje na enega od načinov izvirnike na vpogled, vsekakor pa mora najprej skenirane dokumente poslati na elektronski naslov poslovalnice te institucije.

Storitev tolmačenja je na razpolago organizatorjem tistih dogodkov, v okviru katerih sodelujejo govorci pakistanskega in romunskega jezika, njo pa zaposleni te institucije izvajajo v vseh treh različicah. Pravzaprav so specializirani in za šepetano kot tudi za simultano ter konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, v okviru te institucije pa se strankam po odlični ceni ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Opredelitev vrste tolmačenja, ki bo dala ustrezen odgovor vsakemu udeležencu določenega dogodka, lahko izvedeno šele, ko stranke, ki jih to zanima, posredujejo informacije o organizaciji. Na prvem mestu mislimo na podatke o trajanju te manifestacije in o številu oseb, ki bodo prisotne in vsekakor je tudi zaželeno, da stranka te strokovnjake informira o mestu, na katerem je načrtovano, da bo ta dogodek organiziran.

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje učbenikov in književnih del iz pakistanskega v romunski jezik in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi časopisne članke, zatem strokovna in poljudna besedila pa tudi vsebino znanstvenih, otroških, ilustriranih in vseh drugih vrst revij.

V okviru te institucije so zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki lahko profesionalno obdelajo katerokoli reklamno vsebino, tako da je strankam na razpolago prevajanje vizitk, katalogov in plakatov oziroma reklamnih zloženk in letakov pa tudi PR člankov ter brošur in vseh ostalih vsebin, ki se uporabljajo, ko je treba reklamirati neko storitev ali izdelek oziroma predstaviti dogodek ali delo nekega podjetja.

Profesionalno podnaslavljanje kot tudi sinhronizacija vseh video in zvočnih materialov je prav tako storitev, ki je na razpolago strankam navedene institucije. Poleg nje jih pričakuje tudi neposredno prevajanje serij iz pakistanskega v romunski jezik pa tudi obdelava vseh vrst televizijskih in radijskih oddaj (izobraževalne, informativne, otroške, zabavne in druge) kot tudi reklamnih sporočil ter katerekoli vrste filmov (igrani, risani, dokumentarni in animirani).

Poleg storitve prevajanja spletnih vsebin, predvsem spletnih prodajaln in katalogov ter programov in aplikacij kot tudi spletnih strani pa tudi številnih drugih vse stranke navedene institucije pričakuje tudi storitev njegovega strokovne optimizacije. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači odlično obvladajo uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način njihovo vsebino usklajujejo z vsemi tistimi pravili, ki veljajo za globalno iskanje. Rezultat mora relativno hitro biti viden, ker se prav ti materiali pojavijo na prvi strani iskanja, s čimer se tudi poslovanje njihovih lastnikov poboljša, ker večje število obiskovalcev pride do želenih informacij.

Tolmačenje iz pakistanskega v romunski jezik

Konkretna storitev je na razpolago v vseh treh različicah, saj prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako simultano in konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v romunski jezik kot tudi nekoliko specifično storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Na podlagi podatkov, ki jih stranke vsekakor morajo posredovati tem strokovnjakom, bo sprejeta končna odločitev o tem, katera vrsta tolmačenja bo izpolnila pričakovanja, tako organizatorja kot tudi udeležencev. Zelo je pomembno, da se pri tem izvede analiza informacij o mestu, na katerem naj bi bila konkretna manifestacija izvedena, pa tudi tistih, ki so povezane, tako za njenim trajanjem kot tudi s številom udeležencev. Vsekakor, če se pri oblikovanju ponudbe omenjeni strokovnjaki odločijo, da je najboljša možnost izvedba te vrste storitve, bo vanjo vnešen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker konkretna institucija tudi to lahko ponudi.

Če stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford to zahtevajo, bo izvedena tudi profesionalna obdelava spletnih vsebin oziroma tistih, ki so primarno povezane z računalništvom. Seveda lahko izvedemo, tako neposredno prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v romunski jezik kot tudi različnih vrst aplikacij oziroma spletnih prodajaln in programov pa tudi spletnih katalogov in drugih materialov iz te skupine. Ker prevajalci in sodni tolmači, ki jih navedena institucija zaposluje, posedujejo več kot dovolj in izkušenj in znanja pri uporabi orodij za optimizacijo (Search Engine Optimisation – SEO), to praktično pomeni, da stranke dobijo maksimalno profesionalno obdelavo vseh teh vsebin, saj bodo ti, ne samo prevedeni v tej jezični kombinaciji, ampak tudi optimizirani za polje iskanja oziroma maksimalno usklajeni z njegovimi zahtevami.

Če bo to postavljeno kot uradna zahteva s strani nekega posameznika, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz pakistanskega v romunski jezik. Njihova tematika se lahko tiče zares katerekoli znanstvene discipline s področja naravoslovnih in družboslovnih ved. Poleg besedil, ki so povezana s področji gradbene industrije, turizma in komunikologije oziroma menedžmenta in farmacije ter informacijskih tehnologij, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene sociologije, marketinga in izobraževanja oziroma politike, filozofije in prava ter ekologije in varstva okolja pa tudi financ, znanosti in ekonomije kot tudi bančništva in drugih znanstvenih disciplin.

Neposredno prevajanje revij iz pakistanskega v romunski jezik

Poleg vsebine strokovnih in otroških revij sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni različici jezikov prevajajo tudi ilustrirane revije pa tudi časopisne članke. Na podlagi zahtev strank izvedejo tudi profesionalno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v romunski jezik, prav tako pa obdelujejo, tako književna dela s področja poezije kot tudi romane ter dela beletrije oziroma absolutno katerekoli prozno književno delo.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi storitev redakcije, njo pa na zahtevo strank izvedejo korektorji in lektorji prav tako, zaposleni v tej instituciji. Vsekakor je pomembno omeniti, da se prav pravila sledijo omenjeni strokovnjaki, ko izvajajo lekturo oziroma korekturo materialov in jih usklajujejo z izvirniki in s pravili, ki jih določa ciljani oziroma romunski jezik.

Področje marketinga je specifična v tem smislu što se skozi reklamne materiale prenosi sporočil do potencialnih kupcev nekega izdelka ali uporabnika predstavljene storitve, tako da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi takšnih vsebin, vsekakor morajo pozornost in na to obratiti. A saj so oni seznanjeni z tistimi pravili, ki v marketingu veljajo, to lahko rečemo, da oni izvesti profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz pakistanskega v romunski jezik. Poleg PR člankov, zloženk in plakatov oziroma brošur, oni obdelujejo tudi kataloge, vizitke in reklamne letake pa tudi katerokoli drugo vrsto materialov, ki se uporablja zaradi reklamiranja.

Med storitve, za katere so specializirani sodni tolmači in prevajalci, sodi tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz pakistanskega v romunski jezik. Poleg serij in zabavnih ter oddaj informativnega in izobraževalnega značaja pa tudi otroških bo strankam omogočeno tudi prevajanje animiranih filmov oziroma reklamnih sporočil kot tudi igranih filmov različnih žanrov ter risanih in dokumentarnih oziroma vseh vsebin, ki bodo kasneje predstavljeni poslušalcem ali gledalcem. Glede na to, da konkretna institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki so specializirani za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, sta tudi ti dve na razpolago v okviru omenjene institucije.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz pakistanskega v romunski jezik in storitev overitve

Vse materiale, ki se na določen način tičejo znanosti, prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prevajajo in potem izvedejo tudi overitev, za katero posedujejo ustrezna pooblastila.

Strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v romunski jezik pa tudi prepisa ocen in znanstvenih del. Prav tako ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi znanstvene patente, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter diplomske kot tudi seminarske naloge pa tudi potrdilo o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in druge dokumente, ki se na predhodno navedena področja nanašajo.

Kadar je to potrebno, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki jih potem njihov lasnik predloži določeni pristojni instituciji. Ob tej priložnosti bo izvedeno profesionalno prevajanje potrdila o nekaznovanosti, v omenjeni različici jezikov pa je predvideno, da ti strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo, tako potrdila o samskem stanu, potrdila o stalni zaposlitvi in soglasij za zastopanje kot tudi potrdila o višini dohodkov ter potrdila o stanju računa v banki oziroma vseh ostalih vrst potrdil, izjav pa tudi soglasij.

Dokumente, ki veljajo za osebne, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo v skladu s pravili, tako da bo strankam omogočeno neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz pakistanskega v romunski jezik pa tudi vseh vrst dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno in vozniško). Poleg njih bo izvedeno tudi prevajanje v konkretni jezični različici za potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu oziroma potni list pa tudi za katerikoli drugi osebni dokument, ki ni omenjen in ga stranka dostavi v skladu s predpisi.

Moramo poudariti, da so v tem primeru stranke dolžne izvirne dokumente, ali poslati na ustrezen način, ali pa jih prinesti v poslovalnico te institucije, saj prav njih sodni tolmači uporabljajo, ko izvajajo overitev prevedenih dokumentov.

Da ne bi bilo pomote, poudarjamo tudi to, da izvajanje overitve s Haškim oziroma žigom, ki je poznan kot Apostille, ni v pristojnosti zaposlenih te institucije, tako da bo vsakemu posamezniku veliko lažje, če informacije o tej vrsti overitve zahteva od pristojnih služba, ki delujejo pri okrožnih sodiščih naše države.

Predvideno je, da so sodni tolmači in prevajalci v celoti usposobljeni tudi za neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz pakistanskega v romunski jezik (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in vsi ostale dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni del), toda prav tako po potrebi obdelujejo tudi celotno vsebino medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter na splošno rečeno, vsak drugi dokument iz sestave omenjene vrste dokumentacije).

Na podlagi zahtev strank, ki jih to zanima, v tej različici jezikov lahko kompletno obdelamo tudi vsa poslovna poročila, kot so na primer letna, revizijska ali finančna in vsekakor je predvideno, da zaposleni navedene institucije ustrezno obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki se tičejo delovanja nekega podjetnika ali podjetja. V tem primeru mislimo, tako na sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma poslovne odločitve in fakture kot tudi na statut podjetja pa tudi na ustanovitveni akt podjetja in številne druge dokumente, ki so uradno uvrščeni med poslovno dokumentacijo. Poleg pravnega reda Evropske Unije sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev katerekoli stranke izvajajo tudi prevajanje certifikatov in licenc iz pakistanskega v romunski jezik, v skladu s pravili pa obdelujejo tudi pogodbe vseh vrst pa tudi sodne sklepe in tožbe, zatem odločitve sodišč kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vsako sodbo ter pooblastilo za zastopanje in vse ostale pravne akte.

Cena prevajanja iz pakistanskega v romunski jezik

  • Iz pakistanskega v romunski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!