Prevajanje iz pakistanskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi izpolnili pričakovanja vsake stranke, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo, tako tolmačenje iz pakistanskega v poljski jezik, prav tako pa v tej različici jezikov lahko obdelajo katerokoli vrsto pisanih materialov.

Najprej želimo omeniti, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo vse vrste dokumentov v tej različici jezikov, tako osebne kot tudi tiste, ki se nanašajo ali na področji prava in izobraževanja ali na področji znanosti in sodstva.

Poleg tega lahko kompletno tudi v skladu s pravili prevajajo oziroma overe celotno vsebino različnih vrst dokumentacij, a primarno gradbene, razpisne in medicinske oziroma tehnične in poslovne.


Prevajanje iz pakistanskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v pakistanski jezik

Vsi, ki jih to zanima, lahko te strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje soglasij, potrdil in izjav iz pakistanskega v poljski jezik oziroma vseh dokumentov, ki jih je potem treba predložiti pristojnim institucijam.

Takoj moramo poudariti, da se postopek obdelave kateregakoli dokumenta razlikuje glede na ostale vsebine, in to predvsem zato, ker prevajalci in sodni tolmači poleg osnovne storitve oziroma poleg njihovega prevajanja v omenjeni različici jezikov izvajajo tudi overitev, ki je usklajena z zakonom.

Konkretna storitev se izvaja, da bi preveden dokument katerekoli vrste štel kot zakonsko oziroma pravno veljaven, saj s postavljanjem svojega uradnega žiga, zapriseženi sodni tolmač potrjuje, da je prevod v popolnosti zvest izvirniku.

Vsaka stranka, ki v tej jezični kombinaciji želi dobiti kompletno obdelano katerokoli dokumentacijo ali neki dokument, vsekakor mora vedeti, da v okviru te institucije ne morejo izvesti nadoveritve. Gre za postopek, ki vključuje postavljanje Apostille žiga, sicer poznanega tudi pod nazivom Haški. Lastnik konkretnih dokumentov se mora o tem postopku podrobno pozanimati v pristojnih institucijah naše države, kar pomeni, da mora stopiti v stik z zaposlenimi v okrožnih sodiščih, v okviru katerih delujejo posebni oddelki, ki posedujejo predpisana pooblastila za nadoveritev. Najpomembnejše je, da stranka dobi jasno informacijo o tem, ali konkretni žig mora biti postavljen na njene dokumente, ali ne. Toda v primeru, da je odgovor pritrdilen, se mora pozanimati tudi o točnem postopku overitve z Apostille žigom, zato ker je točno določeno, kako se ta za kateri dokument mora izvesti. Posebej poudarjamo, da se Haški žig najpogosteje postavlja na dva načina oziroma ali se najprej izvaja ta vrsta overitve, pa potem stranka dostavlja konkretni dokument tem strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo, toda v primeru, da najprej sodni tolmači in prevajalci končajo svoj del posla, potem stranka tako obdelan dokument odnese na nadaljnjo obdelavo oziroma v institucije, pristojne za overitev s tem žigom. Vse te informacije so izjemno pomembne, ker strankam pomagajo, da lažje opravijo celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta.

Izvedeno bo tudi nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v poljski jezik, če je to nekomu potrebno. Posebej poudarjamo, da je samo ob tej priložnosti stranki dovoljeno, da skenirane vsebine pošlje na elektronski naslov konkretne institucije, pri čemer pa mora upoštevati izjemno pomembno pravilo oziroma na vpogled sodnemu tolmaču poslati ali prinesti izvirne vsebine.

Če nekomu ne ustreza, da pride v predstavništvo te institucije in prinese izvirne dokumente, to lahko stori tudi preko "Pošte Slovenije", pri čemer mora izbrati priporočeno pošiljko, prav tako pa ima tudi pravico, da izvirne dokumente dostavi preko neke kurirske službe.

Pri ostalih vsebin velja pravilo, da jih stranka pošilja po elektronski pošti, vsekakor pa jih lahko na enak takšen način tudi prejme po koncu obdelave.

Dokumente, za katere je izvedeno prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji in overitev sodnega tolmača, stranka prevzame osebno v poslovalnici, lahko pa se opredeli tudi za možnost, ki vključuje dostavo kompletno obdelanih dokumentov na njen naslov. Toda v tem primeru ceno te storitve določa služba, ki je zadolžena za dostavo, stranka pa ta znesek plača neposredno kurirju v trenutku prevzemanja.

Poleg dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse tiste materiale, ki so na določen način povezani s področjem marketinga (reklamni letaki, plakati, brošure za vizitke, PR članki, katalogi in drugi).

Spletne vsebine v skladu z zahtevami posameznikov prav tako obdelajo in poleg prevajanja programske opreme iz pakistanskega v poljski jezik oziroma programov in aplikacij so specializirani tudi za profesionalno obdelavo spletnih katalogov, zatem spletnih strani in spletnih prodajaln pa tudi vseh ostalih vsebin, ki so povezane z računalništvom ali spletom. Omenjeni materiali bodo obdelani ob maksimalnem spoštovanju pravil, ki jih vključuje Search Engine Optimisation oziroma tako imenovani SEO. To pa pomeni, da bodo hkrati tudi pravilno optimizirani oziroma usklajeni z zahtevami spletnega brskalnika, in to z osnovnim namenom, da jim se zagotovi čim boljše kotiranje na omrežju.

Ti strokovnjaki prav tako prevajajo časopisne članke pa tudi strokovna oziroma poljudna besedila različne tematike kot tudi vsebino različnih vrst revij.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako učbenike kot tudi romane oziroma književna dela poezije in proze.

Ena od številnih storitev, ki jih ti strokovnjaki izvajajo, je tudi simultano tolmačenje iz pakistanskega v poljski jezik, pri čemer lahko uporabijo tudi šepetano tolmačenje v konkretni kombinaciji jezikov pa tudi tako imenovano simultano tolmačenje, pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje je prav tako na razpolago vsakomur, ki ga to zanima. Posebej od števila udeležencev oziroma od tega, koliko je predvideno, da neka manifestacija traja pa tudi od značilnosti same lokacije, na kateri naj bi potekala, je tudi odvisno, ali morajo sodni tolmači in prevajalci v tem primeru uporabiti šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v omenjeni različici jezikov. Vsekakor so to informacije, ki jih bo stranka dostavila, saj se ponudba v skladu z njimi tudi izdela.

Posebej poudarjamo, da omenjena institucija in to v vsaki svom predstavništvu, poleg že navedenih strokovnjakov, zaposluje tudi korektorje kot tudi profesionalne lektorje, a oni če na zahtevo strank izvede redakcijo materiala. Pravzaprav gre za prilagođavanju vsebine predhodno slabo prevedeni dokument ali nekega drugega materiala pravili, ki veljajo v poljskom jeziku, tako da če stranka, ki ni v celoti zadovoljen storitvijo, ki jo je na nekem drugem mestu dobio, po izvedbi lekture in korekture dobiti ustrezno obdelane materiale.

V primeru, da je strankam potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz pakistanskega v poljski jezik, je treba vedeti, da ta institucije zaposluje tudi strokovnjake, ki so specializirani za zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije. Najprej sodni tolmači in prevajalci morajo obdelati te vsebine in potem stranka izbere eno od omenjenih dodatnih storitev. Poleg igranih filmov vsakega žanra bodo na zahtevo strank obdelane tudi serije, zabavne in izobraževalne oddaje kot tudi dokumentarni filmi potem reklamna sporočila in informativne oziroma otroške oddaje pa tudi animirani filmi in vsi ostali materiali, ki spadajo v to skupino.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v poljski jezik in overitev sodnega tolmača

Na prvem mestu moramo poudariti, da vsaka stranka te institucije na enem mestu dobi, tako prevajanje zdravniških izvidov iz pakistanskega v poljski jezik kot tudi storitev overitve predhodno prevedenih dokumentov. Vsekakor ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in na splošno rečeno absolutno vsak dokument, ki velja za uradni del konkretne vrste dokumentacije.

Stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford na enem mestu dobijo kompletno obdelavo vseh dokumentov, saj jim je na razpolago tudi njihova overitev. Konkretno storitev izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač, dostava izvirnikov pa je v tem primeru dolžnost vsake stranke.

Splošno priporočilo je, da se o postavljanju Haškega žiga na dokumente, prav stranka sama pozanima, zato ker prevajalci in sodni tolmači za njeno izvedbo niso pooblaščeni. Moramo poudariti, da gre za žig, ki je veliko bolj poznan kot Apostille in ki ga je treba postaviti na predpisane dokumente. Glede na to, da niso pooblaščeni za izvedbo te vrste overitve, zaposleni te institucije prav tako niso dolžni strankam zagotavljati informacij o njej.

V skladu z zahtevami strank v okviru te institucije lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v poljski jezik, kar pomeni, da te dobijo, ne samo kompletno obdelavo osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma potnega lista in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter potrdila o stalnem prebivališču in prometnega dovoljenja, ampak tudi kompletno obdelavo, tako dovoljenja za prebivanje in delovnega kot tudi vozniškega oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti in vsakega drugega osebnega dokumenta, ki bo predhodno v skladu s pravili dostavljen tem strokovnjakom na obdelavo.

Vsak posamezni dokument, ki je primarno povezan s poslovanjem, tako podjetnikov kot tudi različnih pravnih oseb ti strokovnjaki najprej prevedejo v dani različici jezikov in potem v skladu s pravili tudi overijo. Med drugim sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo letna poslovna poročila, statut podjetja in revizijska poročila kot tudi fakture, ustanovitveni akt podjetja in finančna poslovna poročila oziroma poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi druge dokumente, ki so uvrščeni med poslovno dokumentacijo.

Strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v poljski jezik (tožbe, pooblastilo za zastopanje, odločitve sodišč, licence, pravni red Evropske Unije, pritožbe, pogodbe, certifikati, sodni sklepi, sklepi o razvezi zakonske zveze in katerikoli drugi dokument, ki se tiče, tako področja sodstva kot tudi prava), obdelujejo pa tudi vse tiste dokumente, ki so uvrščeni, tako v razpisno kot tudi v tehnično oziroma gradbeno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi).

Pogosto se dogaja, da pristojne institucije zahtevajo, da jim posamezniki predložijo potrdilo o nekaznovanosti pa tudi ostale vrste potrdil, izjav oziroma soglasij. Zato tudi poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako prevajanje potrdila o samskem stanu iz pakistanskega v poljski jezik, kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki, kompletno obdelujejo pa tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o višini dohodkov in vse ostale dokumente te vrste.

Treba je omeniti tudi to, da vse stranke, ki jih to zanima, v okviru te institucije pričakuje tudi kompletna obdelava dokumentov iz domene izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge in drugi dokumenti, ki se tega področja tičejo), vsekakor pa bodo izpolnjene tudi zahteve strank, ki v tej jezični kombinaciji želijo dobiti prevajanje za vsebine, povezane s področjem znanosti, kot so na primer znanstvena dela ter rezultati znanstvenih raziskav in znanstveni patenti pa tudi številni drugi dokumenti in materiali.

Neposredno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v poljski jezik

V skladu z zahtevami strank zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajajo, ne samo učbenike različne vsebine in obsežnosti, ampak tudi dela beletrije in romane oziroma absolutno vsako, tako prozno kot tudi poetsko književno delo. Predvideno je, da izvajamo tudi prevajanje revij, ne glede na to, ali gre za ilustrirane ali strokovne oziroma otroške, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi časopisne članke.

Posameznikom, ki jih to zanima, bo v okviru te institucije po potrebi omogočena tudi storitev redakcije, ki jo izključno imajo pravico izvesti profesionalni lektorji in korektorji. Uporablja se samo na predhodno izdelanih prevodih, ki jih stranke dostavijo in ki niso usklajeni s pravili poljskega jezika ter mora biti uporabljena lektura vsebin oziroma njihova profesionalna korektura.

Moramo omeniti tudi to, da so ti strokovnjaki usposobljeni za obdelavo vseh vsebin, ki se uporabljajo za namenom reklamiranja, tako različne vrst izdelkov in storitev kot tudi poslovanja podjetij oziroma predstavitve nekega dogodka. Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako kataloge vseh vrst kot tudi reklamne letake in plakate, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje katalogov in reklamnih zloženk iz pakistanskega v poljski jezik, pri čemer po potrebi obdelujejo tudi PR članke pa tudi katerokoli drugo vrsto reklamnih materialov. Predvideno je, da ob tej priložnosti implementirajo tudi pravila, ki so povezana s področjem marketinga. Prav tako se bodo potrudili, da reklamno sporočilo, ki ga to oni nosijo, čim bolje predstavili izvornim govorcem poljskega jezika.

Omeniti je treba tudi to, da zaposleni te institucije lahko izvedejo simultano oziroma konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz pakistanskega v poljski jezik. Glede na to, da je storitev tolmačenja na razpolago v vseh omenjenih različicah in da se vsaka od njih uporablja izključno za natančno določeno vrsto dogodka, mora stranka, ki jo ta storitev zanima, zaposlene v okviru naše institucije informirati o vseh podrobnostih. Predvideno je, da posreduje, tako podatke o mestu njegovega prirejanja kot tudi o predvidenem trajanju oziroma o številu oseb, ki bodo ob tej priložnosti prisotne. V skladu temi podatki se tudi izdela ponudba za storitev tolmačenja, strankam pa se omogoča tudi, da pod izjemno ugodnimi pogoji najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

Prevajanje zabavnih in informativnih oddaj iz pakistanskega v poljski jezik

Ne glede na to, na katerem mediju bodo predvajane oddaje informativnega ali zabavnega značaja, je predvideno, da jih prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov profesionalno prevedejo. Toda to ni konec storitvam, ki jih svojim strankam omogoča Prevajalski center Akademije Oxford, ker sta jim na razpolago, tako podnaslavljanje in teh in številnih drugih video in zvočnih vsebin kot tudi njihova strokovna sinhronizacija. Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje izobraževalnih in otroških oddaj iz pakistanskega v poljski jezik, pri čemer na zahtevo strank lahko obdelajo tudi dokumentarne filme, reklamna sporočila in animirane kot tudi risane ter igrane filme potem serije in ostale in video in zvočne materiale, ki se lahko predvajajo, tako na spletu in televiziji kot tudi v kinematografih in na radiju.

V celoti profesionalno bodo izpolnjene tudi zahteve tistih ljudi, ki jim je potrebno prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v poljski jezik, pri čemer je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi vse vrste programov, zatem spletne prodajalne in kataloge kot tudi katerokoli aplikacijo ter na splošno rečeno vse vsebine, ki se nanašajo na računalništvo, ali pa so vidne na spletu. V odvisnosti od tega, kateri material obdelujejo, uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da njihovo vsebino uskladijo s pravili iskanja. Na ta način prispevajo k njihovemu boljšemu kotiranju, saj obiskovalci lažje pridejo do želenih informacij.

Poleg obdelave poljudnih besedilnih vsebin katerekoli tematike, prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako izvedejo tudi neposredno prevajanje znanstvenih besedil iz pakistanskega v poljski jezik. Mirno lahko rečemo tudi to, da se tema besedil lahko nanaša na vsako vejo, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Poleg tistih, ki se ukvarjajo s filozofijo ali psihologijo ter komunikologijo, izobraževanjem ali menedžmentom, ti strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ki se tičejo področij medicine, farmacije ali znanosti oziroma marketinga in gradbene industrije. Na zahtevo strank prevajajo tudi politične pa tudi turistične besedilne vsebine kot tudi tiste, ki so povezane z ekologijo in varstvom okolja potem bančništvom in ekonomijo oziroma informacijskimi tehnologijami ter pravom in financami oziroma z vsako drugo znanstveno disciplino.

Cena prevajanja iz pakistanskega v poljski jezik

  • Iz pakistanskega v poljski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!